THE LIBRARY

58  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

D E T K O N G E L I G E B I B L I O T E K THE ROYAL LIBRARY

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

(3)

' * '* 9 * 'jn 1*:/ £r

HP •3BT%t*i

•*-# vflkjlkl *"'•# -•r---; v&.

ü 1 VI *

:

v p '

'>}•

*'V

(4)

VERDENSKRIGEN 1914-18

d b BIBLIOTHF.C.A i d b REGIA J

ÄÄ HAFN1ENSIS

(5)

130017618254

(6)

.

(7)

av

-v ' k] i I •

• i I 4 ' I x.

l er tYronp

(8)

:=fnmuo;r^ch

W' S REGHATNIENSIS^ l^t!N«:is

(9)
(10)
(11)

Det belgiske spørgsmaat.

•m WIM ni jmi iii<iiww*i'ji i! .uh"

dets selvstændighet , . . paa visse betingelser.

(12)

Tyskland og Norge,

X

5/7 I ! 11

*«*• ^ ssfl

o/ »*;' 6-

»JMttftttWISflSlljaS i' "i «HC"

/

„ Vore stridskræfter vendte tilbake uten tap eller skade".

(13)

Hvad vi ikke har lov til.

Hvad vi har lov til men ikke gjør.

(14)

Folket reiser sig.

(15)

Jerusalems befrielse.

(16)

Sidste utHugt.

When wir english smken dan nobody denken dat wir not englishmänner are.

(17)

Forhandlinger om freden.

$

(18)

, Japan kommer"

•I W

«ft ^ v ^

- VX ?• / '^

V

^ a , , v

. ') T. •(. ^s/\

i j •-

!

i^W^757^?^pröT?

s

^S

X %

O

<*

(19)

„Alt er rolig i Petrograd"

% C % h

O

P.

a

h

y

•61 5^-

2 \

(20)

Rasland

ffcrøti liii > '

jwwsvvw!

'ifciir •••• ''

Krigstilstanden ér endt

(21)

Rusland

Krigstilstanden er endt — Krigen fortsættes

(22)

De mitrale.

BL---*

« I O

=

0

% 7

)

1

%

(23)

Tyskland vil fremtvinge freden.

'"WffrdH

(24)

Situationen i Norge.

OST OG SMØR

- I ET -

2 værelser.

To (eller møblerte)

reiser i pent fitrøk ønskes Jeiet.

Billet med prisforlangende S. H. 3978« sende? bladets exned.

v Kritiske forhold

R O B O R A L ]

mot Nervøsitet I

Flasker e Kr. 3 00 pas' ®

2

93

l f

^ .!&

V*r- kjkf^

%

Ved. %

/t V

-.&» . .«aV

Ä *.*• ^

^ %

^ — A O

s 3-å Ä

I J j J

Udenrigsministerens sænkning. Benzin

wdegjørelse.

m

„Krig8«*nør

Carbid

Ov«* 1 ^ceV»1®

skiber iconvoi

VEUOVNE

Aktieomsætning

%

% '%

.. fa.

flmer/ka WIM, SKMDim, HORSE

De lorenede stater

C/j

NORGE, SKAHOIHBVfEM, AMERIKA

'S"#«, Skotoihus,

ie^

.c«8'

(25)

Fra øst til vest.

(26)

Rebus.

Hvor er Norges Fremtid?

(27)

' Vaar-

offensiv.

(28)

NARING ||Ä

V E R D U N ^ Ä

\

NtfcDE IN N URj^Qg,

„Keiserslaget".

in

(29)

Frankrig!

J

fmå

'w#hi tfe

smfsé -

&&&**'- \

(30)

„Stillingen inat".

(31)

Keiserens nye tale

l vest kar jeg beset det halvt ødelagte Frankrik . , , . grusomheter ... rædsler . . . . . Altsaa: det staar bra til.

(32)

f, Taabnodighed".

+LFETT

j2gt üoew SUKKER/

(33)

' ' *** '«***111ftWwiiitymi'iwB<i^t'ixuivsr^-^yr^v^-- »-•-• t, - •• •f^wWW'^viC'

Krigs-Teatret.

*4km*

r-.- tmrnm

i u

bf J}' *U,

i/ \

f

li

:. / > > /

\

*1» yii&tUr.

fc&ai

rAfVt,*ftn'rrf|fl^!,y'-'>iitaiaM>*'1l',-,T'irf[-*r"'Tr-ftttrTJ,',<"imi"n'r"YffT1>rrrrniiriBrr—"•-'-r—-rrrumi Hi 1 i~iu.hh. iiiBi^|iii)Ti[iiinTr*"'in----'tr--r"""-i i ;nf "rrr*— • — * — « * > *

3 a k t - 1 scene.

(34)

„Tyskland har endnu store reserver"

(35)

Amerika kommer.

(36)

De Me Kongeriger

Finland og Polen.

(37)

En Fredsfølef

(38)

Den russiske regjerings stilling

/a 4

l / w v i

er efterhaanden blit meget kritisk.

(39)

„La Marne Fatale"

(40)

„Den siste Zar".

lipÉn

(41)

ømtmøfim

Tyske Hammerslag og franske slagord.

Terrænvinding og Marne er bare slagord ... .

(Ludendorfs udtalelse 3. august)

*

.jj

-i

(42)

„Tysk kommuniké

Vi trækker os stadig seirende tilbake.

(43)

(Tysk kommuniké) „Fienden er atter rykket 20 km. frem . .

hans sammenbrud er fulstændigt!!"

(44)

Kristus!

mmmm

„Med os eller mot os?"

(45)

Centralmagterne ønsker en ærefuld fred

um trMßpm^nn^a

s^"*¥w®$k$rø

C O t T H

C a v ? L f a p t a l f v

p r v

ATT

"•-v"<'.c#j. „ *§v

<&$

M

«4U»

•"* 'tv-""' J*j> A '** ,,1 l"'#p"rj

J%£r*T:f

*»" j3'v-

i,**, vi*''

2$É&

spm?'*

fa l dw*lö£v4*

r

*v ~ t#

1 "••**?•

*ssä•

*><«<& t«

^el tgAkjjjyowt?

"kicsp-vf"

seäfifilkf -ä- /* sa^c;.

men t/er er ting, som forhindrer det

(46)

Den Tyske Mare.

*»4» * . V*t-* \V.7-£

. /V ///i" •'.,' • 'i- / //'*' .3 :

>>oa> i lA&ltSWfc ié'^ ">

*M 'ß-MßZ ém&Émk?må Ms& 'xÅ-Æ. iå

j .fovas^v- ^

% -"V • ~ V '

P-tflt mm

;: - ^ f i r / ;• r J ^ w f - ^ r F f

•'• " ••'•• " ••*' •-' •.'if.- •'••• '-i av* .-i-v..'*.

~&:rsui <*

„Adieu Paris".

(47)

Dækningstropper i vest. Reservetropper i øst.

9

f:

I T A L I E N NorpfranKr i g

urhmiwwm

Ru s l a n d

Hjælpetropper i syd. Undscetningstropper i nord.

(48)

Der røk Bulgarien!

J ,

J. It *

•%

h

•«ä

f

\ >

••••• • ? \ '

(49)

Finis.

m

»«»pr T

,118?

äß»).äv 5*

!iiia?

TU.V^tJ tac V

'^ä

w

® , x - l -

$>"- '.(rtf Ä I

g^/ /fl

1 '• '!$'*

æ ? ^ , 1

#> ^

;• • * ' w w;m

/ ' «

(50)

iv

'^ØiÉjØå y3x--'*:'

(51)

Forlagt av Atelier E-O.

(52)

iJfS JUliS

(53)
(54)

'

'

(55)
(56)

-

.

(57)
(58)

•fca—IM——BH

mimam—

Figure

Updating...

References

Related subjects :