• Ingen resultater fundet

På vej mod MC10 MC9 Koordinationsgruppen

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "På vej mod MC10 MC9 Koordinationsgruppen"

Copied!
42
2
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

MC9 Koordinationsgruppen

På vej mod MC10

Sundheds-telematik- Center for

r

1 1†

MedCom

(2)

Koordinationsgruppen MC9

Governancemodel for opdateringer - Årshjul

Sundhedsaftaler og IT

EDI-kvalitet – negative kvitteringer

MedCom standarder i psykiatrien

GOP

Fremtidens svangrejournal

Korrespondancemeddelelser

Besøg –COLAB

JURA og kontrakter

OMA…..

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(3)

Program

Velkomst, præsentation og referat

– 12.45 Meddelelser

MedCom 9- Sådan gik det

– 12.55 Fælles Medicinkort

• FMK i kommunerne, Praksissektoren og Det Danske Vaccinationskort

– 13.10 Telemedicin

• Telemedicinsk landkort

– 13.25 MedCom-meddelelser

• Sygehus-praksis

• Hjemmepleje-sygehusstandarder

• Genoptræningsplan

– 13.55 Tværsektoriel udbredelse, standarder

• FNUX, Labområdet, Kvalitetssikring af test og certificering

• 14.15 MedCom10-programmet

– 14.30 PAUSE

• 14.50 Kommunikation på tandlægeområdet

• Central kommunikationsportal til nye områder, idé og koncept

• Hvad kommunikerer tandlæger i dag?

• Erfaringer fra pilotprojektet

• 15.45 Gruppens fremtid, opgaver i MedCom10, mødekalender

• 15.55 Eventuelt, hvad sker der videre i dag

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(4)

Program

Meddelelser

Korrespondancemeddelelse i tarmkræftsscreening

29622 korrespondancemedd til Praktiserende læger i November 2015

• MedCom har bestilt ændring hos FSA .

• Skal sagsfremstilles og derefter i FRS gruppe til behandling - før beslutning

• Prioritering ikke fastlagt, udvikling først fra maj 2016.

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(5)

FMK / DDV

(6)
(7)

Digitalisering med effekt

National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-17

• Initiativ 1.1 Realisering af den nationale handlingsplan for telemedicin

• Initiativ 3.1 Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort

• Initiativ 3.2 Fuld udbredelse og

anvendelse af beskedbaseret

kommunikation

(8)

TELESÅR / TELEMEDICINSK

LANDKORT

(9)

Baggrund og formål

”Der findes ikke et samlet og systematisk overblik over hvilke telemedicinske teknologier, der anvendes hvor og i hvilket omfang.”

”Et sådan overblik vil give mulighed for, at organisationer, der ønsker at starte med telemedicin, kan finde andre aktører med lignende

problemstillinger og dermed hurtigere komme i gang ved at genbruge allerede eksisterede viden”

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR UDBREDELSE AF TELEMEDICIN:

(10)

Fra idé til database

Kortlægning af parametre

Oprettelse af

database Inddatering

Tilretning af parametre

Tilretning af

database

Inddatering

(11)

Fra database til landkort

… med gode udtræksmuligheder!

Ønsker til dataudtræk

Tilretning af

landkort

Dataudtræk

(12)

Det telemedicinske landkort

… i nuværende form

Og med 400 inddaterede telemedicinske initiativer

….. med risiko for enkelte dubletter.

(13)

Det telemedicinske landkort

… i kommende (lækre) form

(14)

FAQ

Hvem inddaterer?

Inddatering er frivillig

Alle kan inddatere

Inddatering kan ske fra alle niveauer (… fra den, der sidder med det telemedicinske initiativ til daglig, til regionale/kommunale

repræsentanter i telemedicinkortlægningsgruppen)

Hvordan sikres det, at initiativer er opdaterede?

En årlig national opdateringsprocedure

Der opfordres naturligvis til løbende opdatering af initiativer

(15)

FAQ

Og ikke mindst…… Hvad kan vi bruge det til?!

Og til forskning! Se fx:

Nøhr et al., 2015: ”Monitoring Telemedicine Implementation in Denmark”

According to the literature, Denmark has a leading position in the dissemination and use of health informatics. However, there is a lack of systematically collected and documented experience of telemedicine solutions in Denmark. This evidence is being established with a new project, which maps out all telemedicine initiatives in Denmark. Data on all the initiatives is collected in a single database and some of the data is analyzed in this paper. It is shown that there are a very large number of telemedicine initiatives in Denmark and that the elements from the national strategy for telemedicine are clearly visible in the telemedicine map. The very large number of projects could, however, also indicate a lack of national coordination of initiatives and a need for evaluation activities to systematically collect and communicate the learning outcomes from all the new projects.

VIDENSDELING

(16)

What’s next?

1. Nyt design af landkortet (uddata) færdiggøres

2. Inddateringsside redesignes

Forventes at være færdig ultimo marts 2016

3. National opdatering 2. Kvartal 2016

4. Autogeneret mail: ”Husk at opdatere”

(17)

Info

• Landkortet kan tilgås her:

https://telemedicin.medware.dk/

https://medcom.medware.dk/

• Læs mere om det telemedicinske landkort her:

http://medcom.dk/wm112528

(18)
(19)

Program

13.25 MedCom-meddelelser

• Sygehus-praksis

• Hjemmepleje-sygehusstandarder

• Genoptræningsplan

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(20)

Program

– 13.55 Tværsektoriel udbredelse, standarder

• FNUX, Testværktøjer

• Laboratorieområdet

• Kvalitetssikring af test - certificering

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(21)
(22)

LABORATORIEPROJEKTER

MedCom10-programmet

 Videreudvikling af WebReq

 Elektronisk sendeseddel

 Rekvisitionshotel

 Labsvar mellem laboratorier

 Producent og producentkode

 Nationale kortnavne, NKN

 Vejledninger på Sundhed.dk

 Fælles nummersystem, NPN

 WebQuality

 Bedre visning, labportal, labdatabank

 Glasmodtagelse

 Laboratoriesvar-webservice i WebReq

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(23)
(24)
(25)

Antilope. Quality Manual

Requirements for the operation of

Conformity Assessment Bodies

performing Interoperability

Testing CAB

Part I

D2.1 Quality Management System

Part II

D2.2 Interoperability Testing Processes

Baseret på: ISO 9000, ISO 17025 Baseret på: IEEE 925, ISO 17xxx

(26)

• Beskrive og implementere et

kvalitetsstyringssystem for test af

leverandørernes implementering af MedCom’s profiler.

– Transparente test procedurer

– Bedre mulighed for at leverandørerne kan gennemføre tests i eget regi (egenkontrol)

• Kvalitetsstyringssystemet skal certificeres af en organisation godkendt af DANAK.

KS system: Formål

(27)

1. Kvalitetes planlægning 2. Definition af en test plan 3. Design tests

4. Test tools (eksist./nye) 5. Validering

6. Forbered en test session 7. Udførelse af testen

8. Test ledelse

9. Opdatering af test ledelse KS system:

Del 2: Test procedurer

(28)
(29)
(30)

Program

• 14.15 MedCom10-programmet

– 14.30 PAUSE

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(31)

MedCom10-programmet

Nationale udbredelsesprojekter

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(32)

MedCom10-programmet

Standarder, test og certificering

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(33)

MedCom10-programmet

Systemforvaltning

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(34)

Tværsektoriel koordinering af udbredelse: Forslag til prioritering pr. 10/12-2015

• MedCom standarder i psykiatrien

• Sygesikringsafregning: Nye snitflader til PrakSys

• Fysioterapi praksis: undtagelses-/status redegørelser

• Tandlægeoverenskomst: MedCom kommunikation

• FNUX – udveksling af lægejournaler

• Telepsykiatri via video

• Henvisninger, bilag og bookingsvar fra sygehuse

• Privathospitaler: Sundhedsjournal og MedCom standarder

• Laboratoriemedicin

• Telemedicinsk landkort

• Videotolkning

• Korrespondance (sygehus-kommune-lægepraksis-apotek)

• Fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste

• LÆ blanketter

• Henvisninger fra sygehus til fysioterapi og fodterapi

• Teledermatologi

• Børnedatabase indberetning

Maksimum

Medium

Minimum

(35)

Program

MedCom10-programmet

– TEMADAG – medio marts 2016

SÅ ER DER

14.30 – 1450 PAUSE

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(36)
(37)

Program

• 14.50 Kommunikation på tandlægeområdet

• Central kommunikationsportal til nye områder, idé og koncept

• Hvad kommunikerer tandlæger i dag?

• Erfaringer fra pilotprojektet

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(38)

Tandlæger WebReq - MC9

15 besøgt - 13 tilmeldte

Ej interesserede, men bruger det alligevel

18 patienter bestilt prøver på i de første 2 uger

18 patologi

1 klinisk kemi – regning fra regionen Nu sender han til egen læge

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(39)
(40)

Program

• 15.45 Gruppens fremtid,

• Fortsættes i MC10

• Mødekalender:

– Mellem Styregruppemøder

– Næste møde forventes i april md. Udsendes i god tid.

Temadag MC 10 – MEDIO MARTS

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(41)

Program

Hvad nu – resten af dagen

1200 – 1600:

MC9-koordineringsmøde, Mødelokale Sandholm

1630 Registrering (udlevering af navneskilt og den nye MC9-pjece) og velkomstdrink

udenfor plenumlokalet – Langesand

1700-1800 Djøf Med Løgn 2 v. Per Helge Sørensen i plenumlokalet – Langesand.

1815-2330 middag med efterfølgende dans i lokalerne Flintholm/Askholm.

21.00-22.00 Undervisning i linedance.

Health Telematics Danish Centre for

Amter med i MedCom

1 til 1 (15) DK_AMT

MedCom

(42)

TAK FOR NU Vi ses i

LANGESAND

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

It is concluded that the bibliographic records of Danbib are very useful as inspirational tools for the promotion of the textual characteristics in literature, but also that

[1] In Sweden there is a growing awareness at the national political level that integrated planning is a measure that must be used to reach the targets associated with the

To Be or Not To Be – A Question of Autonomy Until now I have argued that music can be felt as a social relation, that it can create a pressure for adjustment, that this adjustment

homes/residential homes in Denmark. This new way of organising some of elderly care, living in small units and being involved in everyday activities shaped the possibilities

With increased funding being invested in children and young people’s mental health, one of the early aims of this group was to develop a summary of the support available to

2 Bygger på definitionen fra World Food Summit (1996): ”Food security exists when all people, at al times, have physical and economic acces to sufficient, safe and nutritious food

However, based on a grouping of different approaches to research into management in the public sector we suggest an analytical framework consisting of four institutional logics,

1942 Danmarks Tekniske Bibliotek bliver til ved en sammenlægning af Industriforeningens Bibliotek og Teknisk Bibliotek, Den Polytekniske Læreanstalts bibliotek.

Over the years, there had been a pronounced wish to merge the two libraries and in 1942, this became a reality in connection with the opening of a new library building and the

• Range improvements resulting from better batteries are expected to create a large increase in the number of EVs in Denmark between 2020 and 2030. PHEV’s will be an important step

H2: Respondenter, der i høj grad har været udsat for følelsesmæssige krav, vold og trusler, vil i højere grad udvikle kynisme rettet mod borgerne.. De undersøgte sammenhænge

The results show that there is a large deviation from the traditional models, especially among LCCs, and that there is a positive correlation between the degree of model adherence

The bottom row shows that education related differences in the mean number of hospital stays in a given year with either one of the five selected diagnoses are also large

During the 1970s, Danish mass media recurrently portrayed mass housing estates as signifiers of social problems in the otherwise increasingl affluent anish

While it is certainly true that the Digital Single Market Strategy is in line with wide policy initiatives such as Europe 2020, the promotion and regulation of digital markets, in

It is relatively easy to realize (using Lemma 1, 2 and 3) that one buffer- emptying process uses a linear number of I/Os in the number of elements in the emptied buffer and the

From the 2009 UN Draft Convention it is clear that there is a difference between the legal definition of a mercenary and a PMSC – and it is also clear that PMSCs are not to

In practice, web archiving initiatives have spanned from the large-scale activities of national libraries and archives, the Internet Archive and the work of networked..

Until now I have argued that music can be felt as a social relation, that it can create a pressure for adjustment, that this adjustment can take form as gifts, placing the

The Reactive Strategy is very intuitive and diers substantially from the other strategies in this thesis. The principle is that with no prior information about the reservoir, a

It has been shown that there are no hinderance in using MCMC in online applications and the experiments indicate that with the same computational complexity MCMC methods can

MedCom should collect and publish an overview of the diffusion of telemedicine in the Danish health care sector as a step to systemise the wealth of telemedicine experience..

It has been shown very clearly that the performance of simplex is significantly better than the interior point method for adaptive quantile regression, since the knowledge of