anlæg og drift af grønne tageBasisdata og

10  Download (0)

Full text

(1)

28 NOVEMBER 2014

1

Vand i Byer

Grønne tage Økonomi ved

anlæg og drift af grønne tage

Basisdata og principper

Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk

GRØNNE TAGE - ØKONOMI - ARNE B. HASLING

(2)

Baggrund

- Delta-økonomi eller totaløkonomi - Anlægsomkostninger

- Drift og vedligehold

- Teknisk levetid (udskiftning) - Årlig omkostning/nutidsværdi

- Grønt tag – bærende tagkonstruktion – bygning - Prissætter ikke sidegevinster/gener

Eksempler

- Intensivt og ekstensivt grønt tag eller almindeligt tag - Nyt byggeri og eksisterende (>30 og <30 grader)

- Bærende tæt tag: træ, stål, beton (ekskl. isolering mv.)

- Ekstra forstærkning af bygning (tegl, beton, stål, 2 højder)

(3)

GRØNNE TAGE - ØKONOMI - ARNE B. HASLING

3

System

A. Grønt tag

Hele opbygningen

inklusive tæt og stærk bund

B. Bærende tæt tag

Hele tagkonstruktionen med tæt belægning (ikke isolering)

C. Forstærket konstruktion

Øget styrke fra tag til jord

28 NOVEMBER 2014

(4)

A. Grønt tag, intensivt og ekstensivt

Vægt

- tørt

- vandmættet

Pris, nyanlæg

Drift og vedligeholdelse

Teknisk levetid og udskiftningspris

- planter

- voksemedie

- konstruktion

(5)

GRØNNE TAGE - ØKONOMI - ARNE B. HASLING

5

A. Grønt tag

Prisniveau: medio 2013 eksklusive moms Priserne skal indeholde alle omkostninger til et fuldt monteret grønt tag oven på en tæt flad tagflade

Membran og rodspærre skal være indeholdt i prisen for grønt tag

Køreafstand på 10 km fra "fabrik" til tag.

Højde til taget, maks. 10 meter (3-4 etager)

Alle priser angives svarende til at alt udføres af autoriserede eller

specialuddannet personale.

28 NOVEMBER 2014

(6)

A. Grønt tag, intensivt og ekstensivt

Vægt

- tørt

- vandmættet

Pris, nyanlæg

Drift og vedligeholdelse

Teknisk levetid og udskiftningspris

- planter

- voksemedie - konstruktion

Små tage på ca 100 m2 5 cm tykt 12 cm tykt 25 cm tykt

Vægt, fuldt udvokset tørt 14-30 85 200 kg/m2

Vægt, fuldt udvokset vandmættet 45-60 130 285 kg/m2

Anlægspris totalt 340-415 410 530 kr/m2

Årlig drift totalt kr/m2/år

Årlig vedligehold totalt kr/m2/år

Årlig D&V totalt 0,25-20,00 0,75 3,50 kr/m2/år

Teknisk levetid planter* 40 år

Teknisk levetid vækstmedie* 40 år

Teknisk levetid konstruktion 25-40 ca. 25 ca. 25 år Pris for udskiftning planter 150-160 150 150 kr/m2 Pris for udskiftning vækstmedie 150-160 240 310 kr/m2 Pris for udskiftning konstruktion 150-440 550 680 kr/m2

*) taget er som biotop principielt selvfornyende.

(7)

GRØNNE TAGE - ØKONOMI - ARNE B. HASLING

7

A. Grønt tag, intensivt og ekstensivt

Vægt

- tørt

- vandmættet

Pris, nyanlæg

Drift og vedligeholdelse

Teknisk levetid og udskiftningspris

- planter

- voksemedie - konstruktion

28 NOVEMBER 2014

Store tage > 1.000 m2 5 cm tykt 12 cm tykt 25 cm tykt

Vægt, fuldt udvokset tørt 14-30 85 200 kg/m2

Vægt, fuldt udvokset vandmættet 45-60 130 285 kg/m2

Anlægspris totalt 320-360 390 510 kr/m2

Årlig drift totalt kr/m2/år

Årlig vedligehold totalt kr/m2/år

Årlig D&V totalt 0,20-12,00 0,70 3,00 kr/m2/år

Teknisk levetid planter* 40 år

Teknisk levetid vækstmedie* 40 år

Teknisk levetid konstruktion 25-40 ca. 25 ca. 25 år Pris for udskiftning planter 130-140 140 140 kr/m2 Pris for udskiftning vækstmedie 130-140 230 300 kr/m2 Pris for udskiftning konstruktion 130-400 540 660 kr/m2

*) taget er som biotop principielt selvfornyende.

(8)

Økonomi ved grønt tag, stort/lille

Grønt tag

Tagkonstruktion

- Ny (flad) - Eksist. >30

o

- Eksist. <30

o

Forstærkning

- Nyt - Eksist.

Pr m

2 Ekstensiv Intensiv

Anlæg 300-400

(500-600) 500-600 (900-1000)

D & V/år 0-20 3-4

Årlig Omk. X X

Pr m

2 Ekstensiv Intensiv

Anlæg X X

D & V/år X X

Årlig Omk. X X

Pr m

2 Ekstensiv Intensiv

Anlæg X X

D & V/år X X

Årlig Omk. X X

(9)

GRØNNE TAGE - ØKONOMI - ARNE B. HASLING

9

CO 2 ved grønt tag, ext/int

Grønt tag

Energibesparelse:

2-7 kWh/m 2 /år

CO₂ besparelse:

0,2-0,8 kg/m 2 /år

CO₂ lagring:

ca. 0,2 kg/m 2 /år

28 NOVEMBER 2014

(10)

Vand i Byer

Grønne tage Økonomi ved

anlæg og drift af grønne tage

Basisdata og principper

Arne Bernt Hasling

abh@cowi.dk

Figure

Updating...

References

Related subjects :