Aalborg Universitet Forskning og formidling 2021

19  Download (0)

Full text

(1)

Aalborg Universitet

Forskning og formidling 2021 Årsplakat for Aalborg Universitet

Høj, Anne Lyhne; Bennike, Kathrine Bjerg; Stehouwer Øgaard, Lotte; Christensen, Steffen Lind; Vidmar, Søren; Lykke, Anne; Thidemann, Nils; Greve, Anne Marya; Melchiorsen, Poul Meier

DOI (link to publication from Publisher):

10.5278/454809667

Creative Commons License CC BY 4.0

Publication date:

2021

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):

Høj, A. L., Bennike, K. B., Stehouwer Øgaard, L., (TRANS.), Christensen, S. L., Vidmar, S., Lykke, A.,

Thidemann, N., Greve, A. M., & Melchiorsen, P. M. (2021). Forskning og formidling 2021: Årsplakat for Aalborg Universitet. https://doi.org/10.5278/454809667

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: March 24, 2022

(2)

Samarbejde om at løse klima- og pandemi- udfordringer har været efterspurgt i 2021.

AAU indgår i arbejdet med både forskere, studerende og teknisk-administrativt perso- nale, hvor bl.a. kunstig intelligens (AI) er et af værktøjerne. AAU har gennemslagskraft: i FN Verdensmål 7 - Bæredygtig energi og FN Verdensmål 13 – Klimaindsats er vi iblandt de mest citerede i verden. Presse og ”alternative metrikker” viser ligeledes, at der er bred inte- resse for dette vigtige arbejde på AAU.

Forskning & Formidling 2021

AAU pUblikAtioner pr. verdensmål

Count of Publication by Year and Verdensmål

2019 2020 2021

67 69 88

54 79

56 127

71

63

46 43

Verdensmål

Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom Verdensmål 2 - Stop sult Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønne…

Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet Verdensmål 7 - Bæredygtig energi Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økono…

Verdensmål 9 - Industri, innovation og infr…

Verdensmål 10 - Mindre ulighed Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lok…

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og pro…

Verdensmål 13 - Klimaindsats Verdensmål 14 - Livet i havet Verdensmål 15 - Livet på land

Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og st…

Verdensmål 17 - Partnerskaber for handli…

Aalborg University Business School

AAU Energy

Department of Architecture, Design and

Media Technology Department of Chemistry

and Bioscience

Department of Clinical Medicine Department of Communication and

Psychology

Department of Computer Science Department of Culture

and Learning

Department of Electronic Systems Department of Health Science and Technology

Department of Law

Department of Materials and Production

Department of Mathematical Sciences Department of Planning

Department of Politics and Society Department of Sociology

and Social Work

Department of the Built Environment

Kilde: Pur e

Centeret ”Ai for the people” – emneord

data

patients

performance

system

learning

information

systems

time

control

knowledge

compared

analysis network

communication management

development

algorithm

applications

design

technologies

measurements

networks

digital

implementation framework

increased

techniques

algorithms parameters

participants

conditionsproduction

health energy

processing

experiments

treatment

estimation

speech quality

developed technology

challenges

provide

process

current

interaction

experimental

innovation classification

monitoring simulation

environment

population

distributed

effectiveness stimulation

features temporal

support

detection potential

accuracy

work

function

business decision

training strategies

designed efficient

literature

increasing

physical strategy

computer response

activities datasets

individual practical

increase

complex industry

improve

reduction

state

particular

machine performed

empirical

obtained objective

outcomes

structure

semantic

measures

efficiency

mortality

order

pain users

social robot

multi

human years

impact

query power

small

future dataset

spatial

clinical world

public project

point

neural

people

routing levels

terms

graph

context vision

water

points

identify practice

patient change

noise

hearing

image game

domain

optimal global

value

mean

effect services

graphs overall

index linear

voltage

channel

recent online

privacy

science

traffic onset

space

applied

disease

images travel

medical higher

article

video

range

service achieve

real set

field

risk

art

test task

level

rate care

user deep

need

cost

tasks

area local tool

tools total

cases term

line

four loss

life age

open way

scale

ci

et

Count of Publication by column

10 (1.33%)

238 (31.61%)

7 (0.93%) 39 (5.18%) 42 (5.58%) 21 (2.79%)

225 (29.88%)

4 (0.53%)5 (0.66%)9 (1.2%) column

Anthology Article in proceeding Book

Book chapter Comment/debate Conference abstract for … Conference abstract in jo…

Conference abstract in p…

Conference article in Jou…

PublicationTypeTop

Publication Type Publication % type

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Others Others Others

Article in proceeding Book chapter

Conference abstract for conference Conference abstract in journal Conference abstract in proceeding Conference article in Journal Journal article

Poster Anthology Book

Comment/debate

84034972352 13227156863 13577465957 7008540368 7575274419 12980526694 74990889724 8775639542 3470976206 2329755403 2069385311

31.61 % 5.18 % 5.58 % 2.79 % 2.79 % 4.65 % 29.88 % 3.45 % 1.33 % 0.93 % 0.80 %

1.00   259332556727 100.00 %

Kilde: Pure (abstracts og titler)

15 tidsskrifter:

206.000 pdF- visninger i 2020

K

i

l

d

e:

j

ou rn a

ls

.

aau

.

dk

kØnsFordeling på bFi-point AAU pHd-stUderende

BFI-point pr. VIP by Year and Køn

0.0 0.5 1.0 1.5

BFI-point pr. VIP

2016 2017 2018 2019 2020

Køn Kvinde Mand

PhD Student Assistant Professor Associate Professor Professor

Kilde: Pure, bfi.fi.dk

AAU pressekAtegorier

45.54%

23.06%

8.99%

6.46%

5.97%

5.64% 4.33%

Pressekategori Opinion Forskning Vidensamarbejde Erhvervssamarbejde Generel omtale Debat

Andet

Aalborg University Business School AAU Energy

Department of Architecture, Design and Media Technology

Department of Chemistry and Bioscience Department of Clinical

Medicine

Department of Communication and Psychology

Department of Computer Science Department of Culture and

Learning

Department of Electronic Systems

Department of Health Science and Technology Department of Law

Department of Materials and Production

Department of Mathematical Sciences Department of Planning

Department of Politics and Society

Department of Sociology and Social Work Department of the Built

Environment

Kilde: Pure (efterår 2021)

presseklip institut omtaler

Covid-restriktioner forlænges DCM 140

Ekspert ikke i tvivl: Ministers lift af Hjemmeværnet er ulovligt LAW 117 Forsker om strejkevarsel: Regeringen kan gøre forskellen DPS 82 Smerter ved COVID-19 er fløjet under radaren HST 78 Lektor om Netanyahus afgang: En revolution og et kæmpe skridt DPS 75 Sygeplejerskers konflikt på vej til at blive historisk lang DPS 72 Nu åbnes der for ansøgninger til Arne-pensionen DPS 69 Antallet af indlagte er på sit laveste i fire måneder HST/DCM 66

Delta øger risiko for indlæggelse BIO 64

Eksperter dumper beregninger: Energiø kan udløse kæmpe

milliardunderskud AAUBS 64

Kilde: Pure

top 10 omtAler pr. presseklip 2021

Mere end 3% af AAU’s publikationer (2016- 2020) inden for FN Ver- densmål 7: Bæredygtig

energi er blandt de 1%

mest citerede i verden

Ki ld

e

:

S

c

iV

a

l

stUderende og tAp AAU pUblikAtioner

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp student tAp

bio bUild Cl CreAte Cs dCm dCp dps es Hst lAW mAtH mp plAn soCsCi AAU energy AAUbs

2016 2017 2018 2019 2020

Kilde: Pure

DOI: 10.5278/454809667

pHd-AFHAndlinger

0 50 100 150 200 250 300 350

2016 2017 2018 2019 2020

ordninær ph.d erhvervs ph.d.

Kilde: AAU PhD og Pure

open ACCess: AlternAtive metrikker pr. pUblikAtion

2016-2020

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Usage Captures social media

åben lukket

Kilde: Pure, PlumX

verdensmål 13 – klimAindsAts

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0 50 100 150 200 250 300

2016 2017 2018 2019 2020 2021

publikationer i top 1%mest citerede (%)

Antal publikationer

AAU kU dtU AU AAU (top 1%) kU (top 1%) dtU (top 1%) AU (top 1%)

Kilde: SciVal

Figure

Updating...

References

Related subjects :