• Ingen resultater fundet

(1)1 (2)2 Titel: Fremtidens Danmark Ophav: Ressourcetype: Ressourcetype: Oprindelsesdato: 1945 Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program Opstilling: DA-småtryk

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "(1)1 (2)2 Titel: Fremtidens Danmark Ophav: Ressourcetype: Ressourcetype: Oprindelsesdato: 1945 Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program Opstilling: DA-småtryk"

Copied!
18
0
0

Hele teksten

(1)

1

(2)

2

Titel: Fremtidens Danmark Ophav:

Ressourcetype:

Ressourcetype:

Oprindelsesdato: 1945

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program Opstilling: DA-småtryk. Politik 8

Relateret:

Relateret:

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret Fremtidens Danmark 3

Fremtidens Danmark 4 Fremtidens Danmark 5 Fremtidens Danmark 6 Fremtidens Danmark 7 Fremtidens Danmark 8 Fremtidens Danmark 9 Fremtidens Danmark 10 Fremtidens Danmark 11 Fremtidens Danmark 12 Fremtidens Danmark 13 Fremtidens Danmark 14 Fremtidens Danmark 15 Fremtidens Danmark 16 Fremtidens Danmark 17

(3)

3

Fremtidens Danmark

(4)

4

Fremtidens Danmark

(5)

5

Fremtidens Danmark

(6)

6

Fremtidens Danmark

(7)

7

Fremtidens Danmark

(8)

8

Fremtidens Danmark

(9)

9

Fremtidens Danmark

(10)

10

Fremtidens Danmark

(11)

11

Fremtidens Danmark

(12)

12

Fremtidens Danmark

(13)

13

Fremtidens Danmark

(14)

14

Fremtidens Danmark

(15)

15

Fremtidens Danmark

(16)

16

Fremtidens Danmark

(17)

17

Fremtidens Danmark

(18)

18

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret Et retfærdigt Danmark : Enhedslistens valgudspil 4.. Et retfærdigt Danmark : Enhedslistens valgudspil 5 Et

Telepolitikken skal fremme en markedsbaseret udrulning og udnyttelse af fremtidens tekno- logier: For at Danmark kan være helt fremme med de nyeste kommunikationsteknologier,

På grundlag af Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding fra marts 2013 er de fremtidige fiskale vilkår for efterforskning og produktion blevet fastlagt. Olie-

Kort sagt: Fremtidens samfund har brug for flere sprog end engelsk og dansk, og det anbefales, at universiteterne i Danmark samarbejder om at samle og orga- nisere

Dams oversættelse er god men ikke fagøkonomisk, og pjecen omtales på bagsiden tidstypisk som “et af nutidens væsentligste socialpolitiske arbejder.” En indikation på, at det

• Klimaforandringer kan i sig selv forventes at ændre levevilkårene for mennesker mange steder på kloden – især når det drejer sig om vilkår for landbrugsproduk- tion.

- Teknologisk Institut hjælper virksomheder med at implementere de nyeste produktionsmetoder og materialer i fremtidens højteknologiske produkter, så Danmark bliver et

Der kan også være tale om, at der slet ikke foreligger tekststeder, som kan appli- ceres på opståede forhold, her er idjit- had så det at formulere retningslinier, som er i

Desuden bruges GoMore, som er den stør- ste samkørselstjeneste i Danmark, mest til længere fritidsture, hvorfor samkørsel også kan være en konkur- rent til den kollektive transport

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret Kommunalpolitisk program 3.. Kommunalpolitisk program 4 Kommunalpolitisk program 5 Kommunalpolitisk program

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven

Titel: Danmark for Folket : For Arbejde, Brød og Frihed

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven

fremtidens arbejdsliv, så der er balance i alle livets faser. • Fremtidens fællesskab og politisk

Titel: Den socialdemokratiske Bevægelse i Danmark : Beretning til den skandinaviske Arbejderkongres i København 1920

Titel: Fremtidens familiepolitik : Oplæg til debat i Socialdemokratiet

Kriegers Flak kunne være mere samfundsøkonomisk rentabel end beregnet i Fremtidens Havmølleplaceringer – 2025 hvis Danmark, Tyskland og Sverige kan lave en koordineret

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret Folkenes og borgernes Europa : Venstres vision for fremtidens EU 3 Folkenes og borgernes Europa : Venstres vision

Ud fra respondenternes besvarelser af spørgeskemaet er der opnået viden om samkørselsture, brugerne af samkørsel, samkørsels styrker og barriere samt hvilke tiltag