• Ingen resultater fundet

piim TIL

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "piim TIL "

Copied!
36
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

,vi»'

CO

V

piim TIL

% % %

trCl Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet

1968

Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i februar måned

Nr. 2

Anmeldelserne angår følgende firmaer:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes).

Adalens Andels Grovvareforening, Tarm, 19.

Aagaard Sparekasse, 22.

Aalborg Modemagasin, F. Christensen, 35.

Aalborg Trådvarrfabrik v/ C. G. Moosdorf og Sønner, 37.

Århus Camping ved Mogens Nordahl Schmidt, Holme-Tranbjerg kommune, 29.

Aarhus Kjolefabrilk v/ Inger Andersen, 23.

Aarhus og Omegns Begravelsesforening, 22.

Aarhus Yachtværft v/ Finn Christiansen og Ole Nielsen, 31.

Aarhus Yachtvænft v/ Johan Petersen, 31.

Abel, Helmer, 31.

Abel's, Helmer, Eftf. v/ Marina Nielsen, Balle­

rup-Måløv komm., 35.

Agritrade ved grosserer Jørgen Bache, Gentofte, 40.

Als Byggecenter v/ Rolf Høffner, Egen komm., 30.

Altmuligpeter v/ Peter Andersen, Århus, 18.

Anooblik v/ Anker Olsen, 18.

Andels-Kondenseringsfabrikken for Ringkøbing Amt, Videbæk, 19.

Andersen, A. H., 42.

Andersen, V., & 'Søn, Rødovre, 33.

Aquila v/ Jens Kjærholm, Århus, 33.

Aquila ved Jens Lopdrup, Århus, 33.

Armaturlageret v/ B. Hansen, Frederiksberg, 18.

Asmussen, Henrik, Lyngby, 39.

Asp Brugsforening for Striier, Olby-Asp-Fou-

•sing komm., 18.

Assentoft Brugsforening, 25.

Assentoft Installationsforretning v/ Edv. Ken­

nedy Nielsen, 32.

Attermann, A., I/S, & Co., Tarm, 20.

Audio-Electronic v/ Thorn Madsen, Århus, 23.

Auning Møbel- og Madrasfabrik v/ Robert Jen­

sen, 19.

Auning og Omegns Brugsforening, 33.

Autonova v/ E. Christensen, Gladsaxe, 38.

B. & J. Automobiler v/ I. Bruus Jensen og Jør­

gen Johansson, 37.

Bach & Jacobsen, Rødding-Løvel-Pederstrup komm., 42.

Ballin og Co., 23.

Bernstorff Modelkjoler v/ Ella Nikolaisen, Gen­

tofte, 23.

Bigom, Fr^erik J., & Sønner, 31.

Blikkenslagermestre Knud Larsen & Søn, Sæby, 33.

Blok & Co., Esbjergj 28.

Blomsterhallen v/ Vilh. Niemann, Ålborg, 35.

Bodal Torvefabrik I/S, Bodal pr. Vedde, 24.

Boka Kontorartikler v/ Børge Petersen, Mid­

delfart, 29.

Boligteknik v. Amy Pedersen, Hillerød, 23.

Bondehavens Grusgrav og Mørtelværk v/ Hans B. Lillelund, Gladsaxe, 38.

Boulevardenis Papirhandel ved Olga Egebjerg, Ålborg, 27.

Brillehuset Holbæk Optik v/ Marie M. Petersen og Jørgen Sivertsen, 32.

Brillehuset Holbæk Optik v/ Jørgen Sivertsen, 32.

Bristol Laboratorium v/ Dagmar Christopher­

sen & Erik Bernhard Johannes Christopher­

sen, 21.

Brugsforeningen Fremad, Fredborg Kirkeby, 24.

Bruuns, I. S., Efterflg. v/ C. A. Mortensen, Ål­

borg, 27.

Brødrene Jensenis Byggeforretning og Betonvare- fabrik I/S, Åbenrå, 34.

Brødrene Kastrup, Ribe, 25.

Brørup Ny-Byg v/ Erik Knud Lund og Knud Madsen, 25.

(2)

Brøste, P., 39.

Bundesen & Co. Reassurance, 35.

Bundesen, H., & Co. Agenturer, 35.

Burmeisiter, S., & Co., 18.

Bursø Savværk v/ P. Sander Danielsen, 27.

Byens El Center v/ Egon Jørgensen og Hans P.

Petersen, 23.

Cafax Kaffe v/ Sven-Jørgen Anderisen, Rødovre, 26.

Castle Brand Agency I/iS (Castle Beer) v/ Ha­

rald Houlberg-Nielsen & Co., 39.

Christensen, Carl, & Gaden, Ålborg, 27.

Christiansen, Ole Agner, Trælast-agentur, 23.

Copenhagen Limousine Service ved Axel Gustav Pitzner, Frederiiksiberg, 31.

Dalbyneder brugsforening, 28.

Dalpin ved Jørgen Dal og Preben I. Nielsen, Øl­

stykke, 41.

Danaca v/ Jørn Thulstrup & W. L. G. Roe, Herlev, 35.

Dan-East v/ Preben Haabegaard, Værløse, 34.

Daniex I/S Import og Export v/ B. Lund og C. Eriksen, Sdr. Bjent, 20, 40.

Danitalia ved Galliano og Dahl Olsen, Tikøb, 20.

Dansa børnetøj i/s ved Jytte Adrian og Ellen Bager. Helsingør, 41.

Dansk Andels Ørredeiksport, Brande, 30.

Dansk Elektro ved Gyring-Nielsen, Frederiks­

berg, 36.

Dansk Export Co. v/ Tage Nielsen, 19.

Dansk Filter-Service v/ J. Wiedbrecht, 35.

Dansk Fryseøkonomi I/S v/ K. C. Rasmussen og K. Jørgensen, Jyderup komm., 32.

Dansk Haarvadskeri ved Wieck & Co., Ros­

kilde, 32.

Dansk Handelskompagni ved H. C. Siiger &

Co., 25.

Dansk Handelscompagni v/ Yngve Tage Siiger, Dansk Kunsthorn Industri v/ K. Jensen, Nak­25.

skov, 36.

Dansk Kunsthorn Industri ved H. Rosengaard og K. Jensen, Nakskov, 36.

Dansk Ligbrændingsforenings Københavns af­

deling, 22, 37.

Dansk Polarisation v/ K. Andersson, 37.

Diner Transportable Hos Gerda v/ Gerda Dyre­

borg, Odense, 29.

Dragør Bddmotorservice v/ E. Borch, 20.

Drøsselbjerg brugsforening, 36.

Dujardin, Vagn, 21.

EXius, Axel, 38.

E>anischer Forellen Export, Brande, 30.

Ebeltoft smede- og maskinværksted v/ Ib Hjorth Rasmussen og co., 32.

Egebjerggaards Vævestue v/ Mads Eg Dam­

gaard, 35.

Egons Konditori v/ Egon Nielsen, Birkerød, 17._

Eigil og Kaj's autolak v/ Eigil Jensen og Kaj Willy Olsen, Vinderslev komm., 34.

Eistrup, Johannes, I/S, 30.

Eksportsammenslutningen Exposa, A. m. b. A., Stenløse-Fangel komm., 33.

Eliasen, Oskar, 18, Eliasens, Oskar, EM., 18.

Eliasson, A., & Søn, 19.

Engli'Sh House, Carl Holten, 40.

Eriksen & Witting, Ørsted, 21.

Erritzøe, Th., 33.

Expo-gold I/iS v/ Jens Aage Johansen og Niels Johansen, Århus, 29.

Fårbæk brugsforening, Haderup komm., 34.

Fabriken Danvar ved Per Schierbech, 30.

Feederships International ved Joseph Samson, 42.

Feldballe og Omegn« brugsforening, 28.

Feldborg Andelismejeri, Haderup komm., 24.

Feldborg Brugsforening, 24.

Ferritslev Savværk v/ Christian Sehestedt Juul, 31.

Focus Grammofonplader v/ Lis Christerbsen, 25.

Fog, Johannes, & Co., 21.

Forlaget Kastalia v/ Inger Larsen, Tårnby, 28.

Frederiksborg Amts Sparekasse, Hillerød, 40.

Fri Form - Valholm keramik v/ Jenisen & Wei- senfeldt Jensen, Frederiksiberg, 31.

G. B. ved Green & Brobjerg, Interessentskabet, 'Herstedeme, 26.

G. H. Dental - Gaze ved Peter Giese og Anders Sønne Henrichsen, Søllerød, 41.

G. P. Spedition v/ Gregor & Georg Petersen, 35.

Gangsted, Erik, 35.

Garncentralen, Nordisk Garn og Textilimport v/

O. Kiikebæk, Gentofte, 28.

Gamicentralen Nordisk Garn & Textilimport v/

H. Neergaard & O. Kirkebæik, 21.

Gerlach & Raffel reklamebureau, 21.

Giltex-paraplyer, export & import ved Egon Holger Christiansen og Svend Enok Nielsen, Rødovre, 40.

Glarmestrene Svend og Leif Aagesen, 21.

Gold-Time v/ Burchardi og Trobedk, Gladsaxe, 34.

Grenå andelssvineslagteri, 20.

Gudenaahus Chokolader v/ E. Christensen og G. Poulsen, Randers, 23.

Guldcentret v/ Burchardi og Trobeck, Glad­

saxe, 34.

Guld og Sølv ved Jørgen DanneSboe og Leo Gaarde, Sæby, 22.

H K Møbler v. Hovmøller Klemmensen jr., Fre- derikisberg, 36.

Haagensen og Hansen, Greve-Kildebrønde komm., 27.

Hansen & Linde Nielsen, Ålborg, 28.

Hansen, A. J., Esbjerg, 31.

Hansen, Cornelius, Comp., 30.

Hansen, Valdemar & Ralf s I/S, Skibet komm.,

18.

Hansens, Fritz, Søn v/ J. Hansen, Randeris, 27.

Hansen's, Rikard L., Eftf. Maskinfabrik I/S v/

V. S. Arendal og Paul Arendal, Iborg, 21.

Hee, O., & Co., Frederiksberg, 31.

Heltex v/ Helge Nielsen, Tårnby, 28.

Herning Lyskopi I/S ved Finn Gaardboe og Brdr. Broakstedt-Christensen, Herning, 38/39.

Herre & Drenge Centret v/ Ib Andersen, Lyng- by-Tårbæk, 28.

Herre & Drenge Centret ved Ib Andersen &

Erik Jepsen, Lyngby-Tårbæk, 28.

Hilova v. Amy Pedersen, Hillerød, 23.

(3)

Hjemmenes Møbeilager, H. Eliekær, 25, 40.

Hodsager Mejeri, AuIum-'Hodsager ikomm., 34.

Holten, Carl, 39/40.

Hooge, Bent, 21.

Hurup Brændselsforre^ning v/ Th. Vestergaard Pedersen, 31.

Idé Huse ved Mogens Nordahl Schmidt, Holme- Tranbjerg komm., 29.

Idom Kirkeby Brugsforening, Idom komm., 17/18.

Idom-Vind og Råsted Brugsforening, Idom, 24.

Ikast Sogns Spare- og Laanekasse, 38.

Inflam v/ Harald Keldorff, Dragør, 28.

Ingeniørfirmaet A. E. Andersen, Nørre-Åby, 41.

Ingeniørfirmaet Thiim, Gladsaxe, 38.

International Media Agency (Image) v/ Allan C.

Christensen, 42.

Iversens, Ed., Eftf. v/ Henrik Muller og Jørgen Steen Petersen, Esbjerg, 22.

Jacobsen, S. A., 30.

Jensen, Erik, Holme-Tranbjerg, 29.

Jensen, Jørn Bernth, 23.

Jensen Otto ved Johanne Marie Jensen, Sorø, 33.

Johannessen, J. E., & Co., 27.

Johnsen & Johnsen Bogtrykkeri, 42.

Juelskjær sko, Slagelse, 31.

Jydeland v/ V. Jensen, Drammelsitrup, 40.

Jy-Lab v/ Svend Aa. Petersen, Vester Nebel, 20.

Jyllands Konfektionstransport I/S, Viby J., 29.

Jørgensens, H., kemiske Fabrik, Tårnby, 28.

Kaida v/ I . Hoffmann-Madsen, Frederiksberg, 18.

Kastrup Bogtrykkeri v/ Otto Lakner, Tårnby, 28.

Keller, Joh., & Co., 19.

Kjellerup Ny Kloakservice v/ B. Dalsgaard, 17.

Konfektionsfabrik v/ Carl V. Rasmussen, 33.

Kongsbak & Kronborg Thomassen, I/S, Es­

bjerg, 27.

Krarup Maskinfabrik, I/S v/ Carl Rasmussen og Sønner, Krarup komm. pr. Espe, 37/38.

Krøjgaard & Søn, I/S, Herning, 38.

Københavns Engros Grønttorv K. G. T., 35.

Københavns Foto-Service, I/S v/ F. Aggersbo, 19.

Københavns Kredsforening under Foreningen af danske Lægestuderende, 25.

Københavns Sandblæseri ved A. Sahr, 33.

LBF Kontorservice v/ Leif Bloch-Frederiksen, Hvidovre, 20.

LSI Trading v/ Lars V. Lunn, Hørholm, 33.

Lamm, B. O., ingeniørfirma, Søllerød, 39.

Langå og omegns Brugsforening, 35/36.

Langebæk, V. H., & Søn, Ballerup-Måløv, 31.

Larsen, H. P., Holbæk, 32.

Larsen, L., og Søn, Slagelse, 23.

Larsen, Niels, I/S, Nørresundby, 38.

Lauritzen, M., og Co., Frederikshavn Bunker- kul Depot, 41.

Lcfa-Marked v/ Poul Hansen og Inger Søren­

sen, Assens, 29.

Lejrskov Brugsforening, Lejrskov-Jordrup kom­

mune, 34.

Lemcha ved J. Lemche-Hansen, 34.

Lexaco, A. H. Greulich, 31.

Lokalforeningen i Over Feldborg under Jydsk Andels-Foderstofforretning, 24.

Lolland-Falster Dental-Laboratorium I/S ved brdr. Gerhardt, Nykøbing F., 25.

Lorenzen, Sven E., 37.

Luki v/ Frode Sørensen, Randers, 19.

Lytjens, Marius, Vinhandel, Odense, 34.

Lønborg, Helmer, 39.

Madsen, Thomas, og Co's Eftf., Slagelse, 29.

Madsorask, Dalmose, 3L

Malerfirmaet Fix v/ Chr. Egertsen, Tåm'by, 36.

Maler- og reklamefirmaet Vecht & Kiihn, Fre­

deriksberg, 31.

Maskinfabrikken Cidan ved Kristen Jensen, Bøgballe, 30.

Maskinfabrikken Gemi v/ Gert Nielsen, Ran­

ders, 29.

Masikinfabriken Jusita, Kaj Eskelund, 23.

Maxam ved Max Stavnshøj, 35.

Merklin Modeller, Ballerup-Måløv, 17.

Metalindustrien Wedia v/ W. Christensen, Sla­

gelse, 36.

Midtjydsik Kloakservice v/ B. Dalsgaard, Kjelle­

rup komm., 17.

Midtjydsik Kloakservice v/ B. Dalsgaard, Vi­

borg, 17.

Midtjydsk Polstermøbel v/ Ib Olesen, Randens, 40.

Mikkelsen, Juul, I/S ved Søren Høy Juul Mik­

kelsen & Co., Holmsland komm., 19/20.

Mikkelsen, Juul, l/S ved Karl Juul Mikkelsen

& Co., Ringkøbing, 19.

Modeem ved Sv. Medom Lauritzen, Frederiks­

sund, 31.

Modestof v/ Aase og Christian Mouritsen, Sla­

gelse, 36.

Morgenstrup Grus- og Singlesværk v/ C. Worm Jensen, 32.

Moosdoif, I. L., Ålborg, 37.

Morsø Støbegodslager v/ Povl Messerschmidt, Slagelse, 31.

Moulin, Le, v/ Frknr. Grønlund og Josephsen, 31.

Møbel-Centret v/ Helge Eliekær, 25.

Møbelgården v/ Jens Bonke, Holbæk, 32.

Møller, A. P., 33.

Møller, Nis, og Sønner, Frugt og Blomster en gros, Rise kommune, 35.

Mønsters' M., eftf. Begravelsesforretning, Ran­

ders, 37.

N. A. F. A. Nordjyske Andelsslagteriers fabrik­

ker, Andelsselskab, Nørresundby, 38.

Nexø Brugsforening, 39.

Nexø og Omegns Brugsforening, 39.

Nielsen og Rasmussen, 17.

Nielsen, Elius, Vejle, 23.

Nielsen Vagn, & Vognsgaard, I/S, Svendborg, 39.

Nielsen, Viggo, og Henning Jensen, murer­

mestre, Lejre, 41.

Nielsens, Jens, 2. Efterfølger, fhv., 25.

Nielsens, Jens, Eftf., fhv., 25.

Nielsens, Jens, Eftf. v/ fru Elna Rasmussen og Jacob Rasmussen, Randers, 19.

Nisol v/ Solveig Agergaard, Rudbjerg kom­

mune, 41.

Nordby Andelsmejeri, 27.

(4)

NordMEksport v/ Richard Ryel, Tårnby, 28.

Nordisik Markedskominiinikation v/ Aage Bern Hansen, 35.

Nordisk Papir Agentur v/ Aage Sørensen, Gen­

tofte, 36.

Nordisik Tråd Industri v/ J. D. Stobbe, Birke­

rød, 17.

Nordjysk Mejeriiservice / Robert Pedersen, Ål­

borg, 28.

Nordkøb I/S v. Olsen og Pedersen, 37.

Nordport v/ Agnete Hansen, Brabrand, 26.

Nordvestsjællands Elektricitetsværk - N. V. E., Andelsselskabet, Svinninge komm., 32.

Novaform v/ L. K. Hansen, Ballerup-Måløv, 31.

Ny Rosenborg v/ Henry & Poul Christen'sen, Esbjerg, 37.

Ny Rosenborg v/ Poul Terp Christensen, Es­

bjerg, 37.

Nyborg Plast, Fabrikation og Handel, Interes­

sentskabet, Vindinge komm., 25.

Nykirke Sognis Sygeforenings Spare- og Laane- kasse, Vonge, 37.

Nykøbing F. Trævarefabrik ved A. Andensen, 25.

Nykøbing F. Trævarefabrik, I /S, v. Nielsen, An­

dersen og Mogensen, 25.

NytteikunSt v/ S. Sjøhokn, Tårnby, 28.

Oasen v/ fru Karen Midjord, Melby komm., 20.

Odontologisk Forlag, Århus, 39.

Ohlsen, Chr., & Co.'s Efterfølgere, 21.

Oklahoma-Huse v/ Ruth Topsøe-Jensen, Mør­

køv, 32.

Oksbøl og Ome^s Spare- og Laanekasse, 27.

Orø Brugsforening, 32.

Oversøisk Tarm Import v/ Tage Nielsen, li9.

Pals^ard Clearing Central a. m. b. a., Juels­

minde komm., 18.

Petersen, G., 37.

Petersen, P. A. I/S, Odense, 19.

Peitersen, Peer, Maribo, 35.

Pfeiffers, Karsten, Eftf., 21.

Philipsen & Co. v/ Iwan Espholm-Kjær og Jør­

gen EspholmnKjær, iHerstederne, Poulsen, Bent, & Co., Frederiksberg, 18.

Radio Centralen ved Brdr. Godsk, Ikaslt, 38.

Raetzels, A., Eftfl. v/ K. Madsen, Ålborg, 35.

Randers Mælkecentral, 24.

Randers Stenhuggeri, Ernst Nielsen, 19.

Ravn-Jonsens konfekture I/S, Hvidovre. 40/41.

Ravn's. Henning, Farvehandel I/S, 21.

Refisholm, Ib, & Henning Jensen, I/S, 37.

Rekoma ved Axel Sonnergaard, 39.

Rindby Brugsforening, 32.

Ringkøbing amts vareindkøbsforening, Holste­

bro kreds, 29.

Robe rens. Varde, 42.

Rodakov-Eskerod Brugsforening pr. Løgten, 26.

Roskilde Vaske- og Renisecenter I/S ved Trau- gott Olsen og Jakobsen, 36,

Rye Sogns Spare- og Laanekasse, 18.

S. A. Håndstrikkegarn v/ G. Gøransson, 30.

Sales Office for Danish Trout Producers, Brande, 30.

Salomonsen, M. & V., 42.

Scan Marina v/ Hans Villund, 23.

Scotch Comer v/ H. Madsen, 21.

Simmelkjær og Omegns Spare- og Laanekasse, 36.

Skandia Ørredeksport, I/S ved J. K. Kristen­

sen m. fl., Kolding, 20.

Skandia Ørredeksport v/ Egon Meyer, Lun­

derskov, 20.

Skive Møbelfabrik v/ N. J. Jensen & JSøn, 38.

Skottegårdens Isenkram v/ Tage Rasmussen, Tårnby, 28.

Skou, John, Træ og Finer, Odder, 28/29.

Skælskør og Omegns Svineslagteri, Andelssel­

skabet, 38.

Smedie & Maskinfabrikken Lassen & Bigom, Lynge-Uggeløse komm., 40.

Sparelkassen for Kjøge og Omegn, Køge, 21.

Sparekassen for Nr. Nebel og omegn, 27.

Spare- og Laanekaissen for Bogense og Omegn, 28.

Spare- og Laaneikassen for Lindeballe sogn, 30.

Spare- og Laanekassen for Ulkebøl sogn, Søn­

derborg, 30.

Special Keramik ved Pierre Gaborit, Ølstykke, 31.

Staalvindue-Centralen ved W. Westenholz, 31.

Stigaard, Christian, Roskilde Papirlager, 32.

Storke, Chr., & Co., Augustenborg, 36/37.

Strandby Skibsværft, N. Chr. Hjørnet & Søn­

ner, 26.

Struers, H., chemiske Laboratorium, 17.

Struers, H., chemiske Laboratorium Århusafde­

ling, 17.

Struers, H., chemiske Laboratorium, Odense- afdeling, 17.

Strømmens Fjeriaæ, I/S v/ J. og A. Christen­

sen, Vorup, 40.

Sveistrup, P., Gentofte, 36.

Sveistrup, P., & Søn I/S, Gentofte, 36.

Sydjydsk Andels-Fjerkræslagteri, Vamdrup, 26.

Sæby Guld og Sølv ved Jørgen Dannesiboe, 22.

Sønderjydsk teknisk Import I/S ved Johs. E.

Christensen, Iver E. Sørensen og Jørgen W. E.

Koehn, Haderslev, 24.

T. T. Kontormøbler v/ Thommy Thomasen, 37.

Thomsen og Larsen's Metalvarefabrik, Odense, 29.

Thordrup, H. P., I/S, Allingåbro, 29.

Tocan, Pedersen & Søn, I/S, Hobro, 36.

Tocan v/ Børge Pedersen, Hobro, 36.

Tox, Hugo, 35.

Tricordia, I/S v/ Holmberg & Velling, Frede­

riksberg, 36.

Trustrup og omegns brugsforening, 28.

Tvis Andels FoderstofforenLng, 26.

Tvis Andelsmejeri, Tvis komm., 22.

Tvis lokalfoderstofforeningj 24.

Tvis og omegns brugsforening, 22.

Tæppecentret v/ Helge Eliekær, 25.

Tølløse Termo-Servcie v/ Lars Flen'smark, 32.

Ufa v/ O. Franch, Randens, 19.

Ulrich's Støbegods og Sanitet, Slagelse, 29.

Universal Trading Comp. v/ Tage Nørgaard &

Co., Gentofte, 20.

V-Beton I/S v/ O. B. Jensen & Co., Bnabrand- Årslev komm., 26.

Valby Børsteindustri v/ Johannes Nielsen, 27.

(5)

Valby Børste- og Kostefabrik v. Johannes Niel­

sen, 27.

Vamdrup Fjerfabrik (Jacodyn) ved Sydjydsk Andels-Fjerkræ-slagteri, Vamdrup, 26/27.

Varde og Omegns Andelsvaskeri, A.m.b.a., Varde, 41/42.

VejJby Brugsforening, Vejlby-Strib komm., 21.

Vestermarie Brugsforening, 59.

Vestsjællands Annonce- og Reklamebureau v/

O. Wissing Michelsen, Slagelse, 29.

Vibehus Bådebyggeri v/ P. Jensen, Hundested, 20.

Viborg Andels Svineslagteri, 23.

Viborg Ny Kloakservice, 17.

Viby Brugsforening pr. Mesinge, 20.

Villadsens, M., Eftf. v/ G. Nielsen, Ålborg, 27.

Vinding Brugrforening, 22.

Vindinge Brugsforening, Reerslev-Vindinge kom­

mune, 41.

Wacum glas ved Georg Pedersen, 37.

Wally-Kart, I/S v/ Neumann & Co., Herlev, 37.

Wascator v/ E. A. Mortenisen & Co., 37.

Yhanco I/S ved Storm, Schmidt & Delin, 42.

Ødis Sogns Spare- og Laanekasse, Ødis, 22/23, 31/32.

Ørum Brugsforening, 32.

(6)

'jfe W" •%».

: ^ f ''?>••

,\tAfJdW

?»&ÆSmætB'!

mm

. I'?.

t *M, •Qém'm^

___ itofc; y; M FifeÆno, %.

», m . M m m k 'iø,- •• S^Sl' -4.:nif«awm-ft«if^

tliMiiiti 4øir;-i brliiv'", ,

(7)

Betty Marie Dalsgaard af Kjellerup kom­

mune driver handel og håndværk i Viborg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Midtjydsk Kloakservice, v/ B.

i^alsgaard".

Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 29. januar 1968.

Firma Merkliti Modeller af Ballerup-Må­

løv kommune har meddelt Gert Meyle ene­

prokura.

Politimesteren i Gladsaxe, den 30. ja­

nuar 1968.

Egon Nielsen af Søllerød kommune ud­

øver industridrift i Birkerød kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet

„Egons Konditori v/ Egon Nielsen".

Politimesteren i Helsingør købstad m. v., den 30. januar 1968.

Firmaet „Nordisk Tråd Industri v/ J. D.

Stohhe" af Birkerød kommune har med­

delt Mogens Renge prokura.

Politimesteren i Helsingør købstad m. v., den 30. januar 1968.

Betty Marie Dalsgaard af Kjellerup kom­

mune driver handel og håndværk i Viborg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Viborg Ny Kloakservice".

Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 29. januar 1968.

Betty Marie Dalsgaard af Kjellemp kom­

mune driver handel og håndværk i Kjelle­

rup kommune som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet „Kjellerup Ny Kloakser­

vice, vi B. Dalsgaard".

Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 29. januar 1968.

Betty Marie Dalsgaard af Kjellerup kom­

mune driver handel og håndværk i Kjelle­

rup kommune som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet „Midtjydsk Kloakservice, vi B. Dalsgaard".

Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 29. januar 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet H. Struers chemiske Laborato­

rium har meddelt Mogens Gaihede og El­

len Kirsten Riesel prokura hver for sig og tilbagekaldt den dem givne kollektivproku­

raer. Firmaet har derhos meddelt Axel

Maegaard Sonne prokura i forening med hver især af de tidligere anmeldte prokuri­

ster enten Kay Arni Geels (tidligere fejl­

agtig bekendtgjort som Kay Arne Geels) eller Verner Ginsbak eller Poul Carl Goe- decke eller Henning Andreas Johansen el­

ler Johan-Frederik Kastrup eller Walter Friedrich Robert Lauterbach eller Erik Gerhard Liljenberg eller Ove Mygind Mor­

tensen eller Jørgen Reimers eller Poul Hen­

ning Skielboe.

Niels Olaf Jal'ling, der var filialbestyrer for firmaet //. Struers chemiske Laborato­

rium Århusafdeling, er trådt tilbage og fir­

maet har tilbagekaldt den ham givne pro­

kura. Firmaet har tilbagekaldt den Walter Friedrich Robert Lauterbach i forening med Mogens Gaihede givne prokura. Haa- gen Andreas Parbo er valgt til filialens be­

styrer og tegner filialens firma pr. prokura.

Firmaet har derhos meddelt Kirsten Rie­

sel og nævnte Mogens Gaihede prokura hver for sig.

Firmaet H. Struers chemiske Laborato­

rium Odenseafdeling har tilbagekaldt den Walter Friedrich Robert Lauterbach i for­

ening med Mogens Gaihede givne prokura og meddelt Kirsten Riesel og nævnte Mo­

gens Gaihede prokura hver for sig.

Georg Nielsen, der var ansvarlig deltager i firmaet Nielsen og Rasmussen, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Ove Henry Ras­

mussen.

Københavns magistrat, den 31. januar 1968.

Under firma „Idom Kirkeby Brugsfor­

ening" drives handel i Idom kommune af et selskab med begrænset ansvar, hvis ved­

tægter er af 27. maj 1948.

Den i selskabet indskudte kapital er vekslende.

Medlemmerne hæfter solidarisk for sel­

skabets forpligtelser.

Selskabets bestyrelse består af:

Gårdejer Ejner Viggo Larsen, Idom pr.

Bur,

gårdejer Christian Andersen, Idom pr.

Bur,

gårdejer Valdemar Bertelsen, Idom pr.

Bur,

gårdejer Jens Boll Poulsen, Idom pr.

Holstebro, og

lærer Arne Marius Henriksen, Idom pr.

Holstebro.

1

(8)

Selskabet tegnes af den samlede besty­

relse.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 30.

januar 1968.

Under firma „Asp Brugsforening pr.

Struer" drives handel i Ølby-Asp-Fousing kommune af et selskab med begrænset an­

svar, hvis vedtægter er af 26. juni 1952.

Den i selskabet indskudte kapital er vekslende.

Medlemmerne hæfter solidarisk for sel­

skabets forpligtelser.

Selskabets bestyrelse består af:

Henry Nørby, Fousing pr. Struer, Poul Juul Sørensen, Asp pr. Struer, Arne Groth, Asp pr. Struer,

Jacob Kristian Jensen Danielsen, Asp pr.

Struer, og

Alfred Andersen, Asp pr. Struer.

Selskabet tegnes af den samlede besty­

relse.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 30.

januar 1968.

Rye Sogns Spare- og Laanekasse anmel­

der at der er meddelt prokura til Birgith Laursen, Ry, til at tegne firmaet pr. pro­

kura i forening med 1 direktør eller sam­

men med bogholderen.

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 29. januar 1968.

Firma „Altmuligpeter v/ Peter Ander­

sen" er hævet.

Århus politikammer, den 29. januar 1968.

Firmaet ,,Bent Poulsen & Co." har med­

delt Ole Søltoft, Horsekær 1, Smørumned­

re pr. Måløv, eneprokura.

Bengt Hansen af Københavns kommune driver handel i Frederiksberg kommune som eneste ansvarlige indehaver af fir­

maet „Armaturlageret v/ B. Hansen".

Inga Hoffmann-Madsen, født Matzen, af Frederiksberg kommune driver handel sam­

mesteds som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „KAIDA vj I. Hoffmann-Mad­

sen".

Politimesteren i Frederiksberg birk, den 31. januar 1968.

Under firma „Palsgaard Clearing Central a.m.b.a." drives handel i Juelsminde kom­

mune af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 21. december 1967.

Den i selskabet indskudte kapital udgør kr. 60.000.

Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligteilser.

Selskabets bestyrelse består af:

Herbert William Døcker Schou, Pals­

gård pr. Juelsminde, (formand), Knud Brix, Juelsminde, Caj Herforth, Juelsminde,

Hans Jensen Hulsrøj, Palsgård pr. Juels­

minde,

Edmund Jacob Nicolaj Larsen, Juds- minde, og

Jørgen Anton Randbøll Pedersen, Juels­

minde.

Selskabet tegnes af enten formanden for bestyrelsen alene eller af 2 bestyrelsesmed­

lemmer i forening.

Prokura er meddelt direktør Einer Hans Valdemar Lepper og direktør Johan Erik Hecht-Johansen hver for sig.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 31. januar 1968.

Firmaet „Valdemar Hansen & Ralfs, ] IS" driver håndværk i Skibet kommune.

Hans-Georg Valdemar Hansen og Giin- ther Ralfs er de ansvarlige deltagere og teg­

ner firmaet hver for sig.

Politimesteren i Vejle, den 31. januar 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Oskar Eliasen er hævet.

Fritz Wulff Paustian af Gentofte udøver industridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Oskar Eliasens Eftf. Prokura er meddelt Eigil Jakob Nielsen.

Hilmar Johannes Rørly og Mogens Gad­

del Vang er udtrådt af firmaet S. Burmei­

ster & Co., der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Carl Christian Bur­

meister. Prokura er meddelt Kaj Johansen og Erik Svendsen hver for sig.

Københavns magistrat, den 1. februar 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Ancoblik vj Anker Olsen er af­

meldt af handelsregistret.

(9)

Firmaet Oversøisk Tarm Import v/ Tage Nielsen har meddelt Finn Hartvig Nielsen prokura.

Firmaet Dansk Export Co. v/ Tage Niel­

sen har meddelt Finn Hartvig Nielsen pro­

kura.

Olga Thyra Freund er udtrådt af firmaet lis Københavns Foto-Service v/ F. Ag- gersho, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Harry Frode Aggersbo.

Firmaet A. Eliasson & Søn driver hånd­

værk. Adolf Gotthard Eliasson af LI. Vær­

løse og Hardy Dan Eliasson her af staden er de ansvarlige deltagere.

Esper Boel er indtrådt i firmaet Joh.

Keller & Co. som ansvarlig og til under­

skrift berettiget deltager.

Kobenhavns magistrat, den 31. januar 1%8.

Firmaet „Randers Stenhuggeri, Ernst Nielsen" af Randers er hævet.

Politimesteren i Randers, den 31. januar 1968.

Firmaet „Liiki v/ Frode Sørensen" af Randers er hævet.

Politimesteren i Randers, den 31. januar 1%8.

Firmaet „Jens Nielsens Eftf. v/ fru Elna Rasmussen og Jacob Rasmussen" af Ran­

ders er hævet.

Politimesteren i Randers, den 31. januar 1968.

Firmaet „Auning Møbel- og Madratsfa- brik vj Robert Jensen" af Auning er hævet.

Politimesteren i Randers, den 31. januar 1968.

Firmaet „Ufa vj O. Franch" af Randers er hævet.

Politimesteren i Randers, den 31. januar 1%8.

Firmaet „P. A. Petersen IS" driver håndværk i Odense købstad.

Peter Anton Petersen af Odense og Tage Kørner Petersen af Hjallese er de ansvar­

lige deltagere.

Politimesteren i Odense købstad, den 1- februar 1968.

Firmaet „HS Juul Mikkelsen ved Karl Juul Mikkelsen & Co." er hævet.

Politimesteren i Ringkøbing, den 30. ja­

nuar 1968.

„Andels - Kondenseringsfabrikken for Ringkøbing Amt" i Videbæk anmelder, at selskabets vedtægter er ændret den 29. no­

vember 1966, hvorefter der som andels­

havere optages mejerier, mejeriselskaber, mejerikredse og tilsvarende sammenslutnin­

ger uanset den tidligere begrænsning til det naturlige område. Garantikapitalen er ned­

sat til 2.369.503,50 kr. Jens Søndergaard Jacobsen og Alfred Marius Holk er ud­

trådt af bestyrelsen, medens mejeribestyrer Gunnar Skaaning Rasmussen af Videbæk og gårdejer Verner Høher-Thomsen, Tolsgård

pr. Herborg, er indtrådt i denne.

Politimesteren i Ringkøbing, den 26. ja­

nuar 1968.

Under firmaet „Ådalens Andels Grov­

vareforening" med hjemsted på Lønborg­

vej i Tarm driver et selskab med personligt og solidarisk ansvar en virksomhed med levering af korn, foderstoffer og gødning til medlemmerne samt afsætning af medlem­

mernes produkter af nævnte art. Vedtæg­

terne er af 25. januar 1967. Foreningens kapital er veksilende og tilvejebringes dels ved lån og dels ved henlæggelser. Med­

lemmerne hæfter personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser, men dog så­

ledes, at ansvaret først kan gøres gældende, når dækning har vist sig uerholdelig hos foreningen. Medlemsansvaret ophører, når der efter medlemmets udtræden, som sker i overensstemmelse med nærmere angivne regler, er foretaget en statusopgørelse, som mindst viser balance mellem foreningens aktiver og passiver. Bestyrelsen består af gårdejerne Martin Nielsen, Vostrup, for­

mand, Jens Peder Skaarup Johnsen, Hoven, næstformand, Niels Kristian Kristensen, Sdr- Bork, Jens Toft, Stauning, og Niels Christian Bundgaard Nielsen, Tarm. Fir­

maet tegnes af den samlede bestyrelse. Pro­

kura kan meddeles af den samlede besty­

relse. Prokura er meddelt forretningsfører John Kvist Jensen, Tarm. Meddelelse til medlemmer sker ved brev eller gennem den lokale presse.

Politimesteren i Ringkøbing, den 24. ja­

nuar 1968.

Firmaet „I/S Juul Mikkelsen ved Søren Høy Juul Mikkelsen & Co." driver hånd­

værk i Holmsland kommune. Søren Høy Juul Mikkelsen, Andreas Juul Mikkelsen og Emil Juul Mikkelsen, aWe af Hvide Sande, er de ansvarlige deltagere og tegner fir­

maet i forening. Der er meddelt deltagerne

(10)

beføjelse til hver for sig at tegne firmaet pr. prokura.

Politimesteren i Ringkøbing, den 30. ja­

nuar 1968.

Firmaet „I/S A. Attermann & Co"., Tarm, anmelder, at der er meddelt Laurids Østergaard, Vardevej 6, Tarm, prokura.

Politimesteren i Ringkøbing, den 29. ja­

nuar 1968.

Erik Borch af Dragør driver håndværk i Dragør kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Dragør Bådmotorser- vice v! E. Borch".

Politimesteren i Tårnby, den 1- februar 1968.

Grethe Nørgaard af Gentofte driver handel i Gentofte kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Universal Trading Comp. v/ Tage Nørgaard & Co.

Firmaet er overflyttet fra København.

Politimesteren i Gentofte, den 2. februar 1968.

Fru Karen Midjord, Møllevangsvej, Mel­

by kommune, driver handel i Melby kom­

mune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet: Oasen v/ fru Karen Midjord.

Politimesteren i Frederikssund, den 2. fe­

bruar 1968.

Grenå andelssvineslagteri, anmelder at gårdejer Knud Nielsen, Vejlby pr. Grenå, gårdejer Jacob Henning, Dystrup pr. Sten­

vad, gårdejer Hans Haagensen, Tåstrup pr.

Feldballe, proprietær Knud Lunøe, Enslev- gård, Grenå, er udtrådt af bestyrelsen og i stedet er indvalgt gårdejer Herluf Bonde, Vejlby, Grenå, gårdejer Marius Busk, Ørum Dj., gårdejer Jens Marius Pedersen, Essig pr. Rønde, og gårdejer Axel Bager, Hammelev, Grenå.

Politimesteren i Grenå m. v., den 2. fe­

bruar 1968.

Bådebygger Poul Jensen af Hundested driver håndværk i Hundested kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Vibehus Bådebyggeri v/ P. Jensen.

Prokura er meddelt fru Ketty Jensen, født Nielsen, af Hundested.

Politimesteren i Frederikssund, den 2. fe­

bruar 1968.

Leif Bloch-Frederiksen af Glostrup dri­

ver handel i Hvidovre kommune som ene­

ste ansvarlige indehaver af firmaet „LBF Kontorservice v/ Leif Bloch-Frederiksen".

Politimesteren i Hvidovre, den 2, februar 1968.

Viby Brugsforening pr. Mesinge anmel­

der, at bestyrelsen nu består af:

Gårdejer Preben Pedersen (formand), Vi­

by pr. Mesinge, gårdejer Hans Erik Hansen, Viby pr. Mesinge, gartner H. Pedersen, Hverringe pr. Kerteminde, fru Louise Niel­

sen, Viby pr. Mesinge, bestyrer Carl Mor­

tensen, Viby pr. Mesinge.

Foreningen tegnes af bestyrelse og ud­

deler i forening.

Politimesteren i Kerteminde m. v., den 2. februar 1968.

Firmaet „D AN IT ALI A ved Galliano og Dahl Olsen" driver handel i Tikøb kom­

mune. Roberto Riccardo Antonio Cesare Galliano af Tikøb kommune, og Aksel Dahl Olsen af Hørsholm kommune, er de ansvarlige deltagere. Prokura er meddelt Bjarne Moth-Poulsen.

Politimesteren i Helsingør købstad m. v., den 2. februar 1968.

Firmaet „DANIEX l/S, Import og Ex- port v/ B. Lund og C. Eriksen" driver handel i Sdr. Bjert kommune.

Bente Friis Lund og Connie Eriksen, begge af Bjert, er de ansvarlige deltagere.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 1. februar 1968.

Svend Aage Petersen af Vester Nebel kommune, udøver industridrift i Vester Ne­

bel kommune, som eneste ansvarlige inde­

haver af firmaet JY-LAB v/ Svend Aa.

Petersen.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 1. februar 1968.

Firmaet „IjS Skandia Ørredeksport ved J. K. Kristensen m. fl.", Kolding, er hævet.

Egon Meyer af Lunderskov, driver han­

del i Lunderskov by, Skanderup kommu­

ne, som eneste ansvarlige indehaver af fir­

maet „Skandia Ørredeksport v/ Egon Meyer".

Prokura er meddelt Torben Steen Niel- sn af Lunderskov.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 1. februar 1968.

(11)

Af tilsynsrådet for Sparekassen for Kjø- ge og Omegn er formanden, købmand C.

F. Petersen, Køge, udtrådt.

Som ny formand er valgt sagfører, cand.

jur. Chr. Bruun, Køge. Som nyt tilsyns- rådsmedlem er valgt købmand Aage Tho­

masen af Køge købstad.

Politimesteren i Køge, den 2. februar 1968.

Under firma: Vejlby Brugsforening dri­

ves handel i Vejlby-Strib kommune af et selskab med begrænset ansvar, hvis ved­

tægter er af 12. september 1935.

Den i selskabet indskudte kapital er veks­

lende.

Medlemmerne hæfter alene med deres indskudte andele.

Selskabets bestyrelse består af:

Gårdejer Karl Otto Jeppesen, Staurby, Middelfart, (formand), gårdejer Kristian Albert Pedersen, Vejlby, Røjle, gårdejer Kristian Sørensen, Røjle mark, Røjle, entre­

prenør Frede Henry Pedersen, Aulby, Røj­

le, fru Ingeborg Eleonora Andersen, Røjle, fru Kristine Gade Jensen, Vejlby mark, Røjle, gårdejer Svend Aage Pedersen, Vejl­

by mark, Røjle.

Selskabet tegnes af formanden.

Prokura er meddelt uddeler Thomas Bangsgaard Thomsen, Vejlby, Røjle.

Bekendtgørelse til medlemmerne sker i Middelfart Venstreblad.

Politimesteren i Middelfart m. v., den 2.

februar 1968.

Niels Christian Pedersen Witting, der var medindehaver af firmaet „Eriksen & Wit­

ting", Ørsted, er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af den hid­

tidige medindehaver Gudmund Tage Erik­

sen af Ørsted.

Politimesteren i Randers, den 2. februar 1968.

Firmaet „Chr. Ohlsen & Co.'s Efterføl­

gere", Højer, anmelder, at Waldemar Ohl­

sen af Højer, er afgået ved døden, og i hans sted er fru Ina Ohlsen, Højer, ind­

trådt som ansvarlig og til underskrift be­

rettiget deltager.

Politimesteren i Tønder m. v., den 2.

februar 1968.

Firmaet „Rikard L. Hansens Eftf. Ma­

skinfabrik I/S v/ V. S. Arendal og Paul Arendal" udøver industridrift i Ålborg køb­

stad.

Valdemar Seier Arendal af Lyngby, og Paul Seier Arendal af Gladsaxe, er de an­

svarlige deltagere.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 2. fe­

bruar 1968.

Tit Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Gerlach & Raffel reklamebureau har tilbagekaldt den Margrethe Skafsgaard, født Råbes, givne kollektivprokura.

Klavs Pfeiffer af Hørsholm og Ole Pfeiffer af Helsingør er indtrådt i firmaet Karsten Pfeiffers Eftf. som ansvarlige og til underskrift berettigede deltagere. Den Erik Karl Olsen (tidligere anmeldt som Erik Olsen) givne prokura opretholdes.

Firmaet Johannes Fog & Co. er hævet.

Firmaet Garncentralen Nordisk Garn &

Textilimport vi H. Neergaard & O. Kirke­

bæk er afmeldt af det herværende handels­

register, idet forretningskontoret er over­

flyttet til Gentofte kommune, hvor den an­

svarlige indehaver viderefører virksomhe­

den under ændret firma.

Firmaet Bristol Laboratorium v/ Dag­

mar Christophersen & Erik Bernhard Jo­

hannes Christophersen er hævet.

Københavns magistrat, den 5. februar 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

laget følgende anmeldelser:

Bent Hooge af Humlebæk driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Bent Hooge. Prokura er meddelt Gerda Hooge, født Ejstrup.

Firmaet Henning Ravn's Farvehandel l/S driver handel. Hans-Henning Bjarne Ravn og Bjarne Henning Ravn er de an­

svarlige deltagere.

Firmaet Glarmestrene Svend og Leif Aa­

gesen driver håndværk. Svend Aage Aage­

sen og Leif Aagesen, begge af Hvidovre, er de ansvarlige deltagere og tegner firma­

et i forening.

Vagn Dujardin af Lyngby-Tårbæk driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Vagn Dujardin. Prokura er meddelt Benny Steen Nielsen og Flemming Dujar­

din hver for sig.

Elly Helene Marie Madsen, født Peter­

sen driver handel som eneste ansvarlig in­

dehaver af firmaet Scotch Corner vj H.

Madsen. Prokura er meddelt Helge Carl Frants Madsen.

Københavns magistrat, den 5. februar 1968.

(12)

J tilsynsrådet for „Aagaard Sparekasse", Ågård, er sket følgende ændring:

direktør Erik Sørensen, Ågård, er ud­

trådt som direktør og i hans sted er ind­

trådt direktør Ernst Skøtt, Bramdrupdam.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 2. februar 1%8.

Berigtigelse jfr. statstidende nr. 207 af 1.

december 1967: Firmaet „Guld og Sølv ved Jørgen Dannesboe og Leo Gaarde" af Sæ­

by er hævet.

Jørgen Dannesboe af Strandby driver håndværk i Sæby købstad som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „Sæby Guld og Sølv ved Jørgen Dannesboe".

Politimesteren i Sæby m. v., den 5. fe­

bruar 1%8.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Dansk Ligbrændingsforening, som driver handel i Københavns kommune, har under firma Dansk Ligbrændingsfor­

enings Københavns afdeling oprettet en fi­

lial i Københavns kommune. Filialens be­

styrelse består af Niels Jørgen Raid af Fre­

deriksberg, Jørgen Paldam af Frederiks­

berg, Litten Biune, født Bjørnbo, af Virum, Vilhelm Lauritz Boas her af staden, Fre­

derik Marinus Dalgaard her af staden, Ida-Merete Ertlandsen, født Erlandsen, af Frederiksberg, Julius Carlo Hansen her af sitaden, Jørgen Kristian Boris Sørensen her af staden og Børge Jensen af Kgs. Lyngby.

Filialens firma tegnes af medlemmerne af filialens bestyrelse i forening. Prokura er meddelt Erik Moser Wurtz i forening med hver især af medlemmerne af filialens be­

styrelse. Bekendtgørelse til medlemmerne sker i de københavnske morgenblade.

Firmaet Dansk Ligbrændingsforenings Københavns afdeling som driver handel i Københavns kommune driver tillige virk­

somhed i Århus under firma Aarhus og Omegns Begravelsesforening.

Københavns magistrat, den 6. februar 1968.

Under firma „Tvis Andelsmejeri" drives handel og industri i Tvis kommune af et selskab med begrænset ansvar, hvis ved­

tægter er af 1. oktober 1959.

Der er ikke i selskabet indskudt nogen kapital.

Medlemmerne hæfter solidarisk for sel­

skabets forpligtelser.

Selskabets bestyrelse består af:

gårdejer Iver Skautrup Iversen (for­

mand), Ndr. Skautrup, Tvis,

gårdejer Aksel Damgaard, Bannestrup, Tvis,

gårdejer Frederik Christensen, Buris- holm, Tvis,

gårdejer Chr. Lund Nørgaard, Tvis, gårdejer Chr. Mølgaard Pedersen, Dam­

toft, Tvis,

gårdejer Henry Grønbæk, Nr. Skautrup, Tvis, og

gårdejer Pauli Westh, Holmgård, Tvis.

Selskabet tegnes af formanden.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Bestyrelsen for „Tvis og omegns brugs­

forening" anmelder, at vedtægterne er æn­

drede 29. november 1%3, at bestyrelsen nu består af:

Aksel Nielsen, Tvis,

Søren Skov, 0. Høvids, Tvis, Knud Halgaard, Halgård, Tvis, Ellen Halgaard, Nørreholm, Tvis, Sigrid Larsen, „Nyborg", Tvis, Niels Bendtsen, „Majgård", Tvis, og Andreas Barslund, V. Grønbæk, Tvis, og at selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 5.

februar 1968.

Firmaet „Ed. Iversens Eftf. v/ Henrik Muller og Jørgen Steen Petersen" af Esbjerg er hævet.

Politimesteren, Esbjerg, den 6. februar 1968.

Bestyrelsen for „Vinding Brugsforening"

anmelder, at bestyrelsen nu består af:

Jens Damgaard Kragelund, Jens Christensen,

Mads Hedegaard, Karl Emil Andersen, og Laust Sanggaard, alle af Sørvad.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 5.

februar 1968.

I tilsynsrådet for „Ødis Sogns Spare- og Laanekasse", Ødis, er sket følgende ændrin­

ger:

Gdr. Johan Frederik Clausen, „Øster­

gaard", Ødis, er fratrådt som formand og udtrådt af tilsynsrådet. Læge Otto Wester­

gaard, Ødis Bramdrup, er herefter valgt til formand for tilsynsrådet.

(13)

Samtidig er gdr. Holger Skovrup, „Bram- drupgaard", Ødis Bramdrup, fratrådt som direktør og i stedet er gdr. Johan Frederik Clausen, „Østergaard", Ødis, tiltrådt som direktør.

Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 5. februar 1968.

Firmaet „Gudenaahus Chokolader v/ E.

Christensen og G. Poulsen" af Randers er hævet.

Politimesteren i Randers, den 6. februar 1968.

Firma ,,L. Larsen og Søn" af Slagelse, an­

melder, at Lars Jørgensen Larsen er afgået ved døden, og at firmaet fortsættes ufor­

andret af den hidtidige deltager Carl Lar­

sen af Slagelse, som eneste ansvarlige inde­

haver.

Prokura er meddelt Anne Larsen af Sla­

gelse.

Politimesteren i Slagelse købstad m. v., den 6. februar 1968.

Firma „Elins Nielsen" af Vejle kommune er fra 1. november 1967 hævet.

Politimesteren i Vejle, den 31. januar 1968.

„Viborg Andels Svineslagteri", Viborg, an­

melder, at Niels Nielsen, Finderup, Simon Engelbreckt Laursen, Vinkel, og Jens Mo­

gensen, Låstrup, er udtrådt af bestyrelsen.

I stedet er indtrådt Knud Erling Nielsen, Vinkel, Søren Sinding Møller, Rødding pr.

Viborg, og Peter Norup, Borup pr. Skals.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:

1. Anders Johansen, Benslehøj, Frederiks, 2. Majner Jensen, Rødding pr. Viborg, 3. Kristian Bust Moustsen, Nr. Hede pr.

Viborg,

4. Alfred Pedersen, Lunddorff, Vejrum­

bro pr. Viborg,

5. Henry Nielsen, Almind pr. Viborg, 6. Fridlev Jensen, Mønsted pr. Viborg, 7. Knud Erling Nielsen, Vinkel pr. Viborg, 8. Søren Sinding Moller, Rødding pr.

Viborg,

9. Peter Norup, Borup pr. Skals.

Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 5. februar 1968.

Jørn Thorn Madsen af Århus, driver håndværk i Århus købstad, som eneste an­

svarlige indehaver af firma „Audio-Elec- tronic vf Thorn Madsen".

Århus Politikammer, den 5. februar 1968.

Inger Lilia Andersen af Højbjerg, driver industri i Århus købstad, som eneste ansvar­

lige indehaver af firma „Aarhus Kjolefabrik v/ Inger Andersen".

Prokura er meddelt Jørgen Arenfeldt An­

dersen.

Århus Poiltikammer, den 5. februar 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Hans Christian Heide Villund driver han­

del som eneste ansvarlig indehaver af fir­

maet Scan Marina v/ Hans Villund.

Firmaet Byens El Center v/ Egon Jør­

gensen & Hans P. Petersen driver hånd­

værk. Egon Christian Edvard Jørgensen og Hans Peder Petersen er de ansvarlige delta­

gere.

Axel Kristian Gotlib Cramer Jensen, der var ansvarlig deltager i firmaet Ballin og Co., er afgået ved døden. Firmaet fortsæt­

tes uforandret af den hidtidige deltager Bør­

ge Frederik Friis Andersen. Ingeborg Marie Jensen, født Jørgensen, der havde kollektiv- prokura, er afgået ved døden.

Ole Agner Christiansen af Birkerød, der under det hidtil uanmeldte firma Ole Ag­

ner Christiansen, Trælast-agentur har dre­

vet virksomhed i Lyngby-Tårbæk kommu­

ne, har overflyttet forretningskontoret her til staden, hvor han driver handel som eneste ansvarlig indehaver af nævnte firma. Pro­

kura er meddelt Mogens Erling Saxtorph Mathiasen.

Firmaet Maskinfabriken „Justa" Kaj Es­

kelund er hævet.

Firmaet Jørn Bernth Jensen er hævet.

Københavns magistrat, den 6. februar 1968.

Firmaet Bernstorff Modelkjoler vj Ella Nikolaisen af Gentofte er hævet.

Politimesteren i Gentofte, den 7. februar 1968.

Amy Ellen Pedersen af Hillerød driver handel i Hillerød kommune som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet HILOVA v.

Amy Pedersen.

Politimesteren i Hillerød, den 7. februar 1968.

Amy Ellen Pedersen af Hillerød driver handel og håndværk i Hillerød kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet BOLIGTEKNIK v. Amy Pedersen.

Politimesteren i Hillerød, den 7. februar 1968.

(14)

Firmaet ,,Sønder]ydsk teknisk Import I/S Brugsforeningen ,,Fremad", Feldborg ved Johs. E. Kristensen, Iver E. Sørensen Kirkeby, anmelder, at vedtægterne er æn- og Jørgen W. E. Koehn" af Haderslev, er drede den 14. august 1951, at bestyrelsen

hævet. nu består af:

Politimesteren i Haderslev, den 7. fe­

bruar 1968.

„Tvis lokalfoderstof forening", Tvis, er afmeldt.

Bestyrelsen for I dom-Vind og Råsted Brugsforening, Idom, anmelder, at vedtæg­

terne er ændrede 25. oktober 1966, og at bstyrelsen nu består af:

Bertel Hestbjerg Henriksen (formand), Jakob Nielsen,

Peder Pedersen, Hartvig Søndergaard og Rita Lisbjerg, alle af Idom.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 7.

februar 1968.

Ved „Randers Mælkecentral" s general­

forsamling afholdt den 8. december 1967 er gårdejer Jens Kjeldsen, Vestervang, Haslund pr. Randers, udtrådt af bestyrel­

sen. I stedet er indtrådt gårdejer Niels Fiil Frandsen, Nordvang, Randers, som for­

mand for bestyrelsen i stedet for gårdejer Jens Kjeldsen er valgt det hidtidige besty­

relsesmedlem. gårdejer Jens Offersen, Grøndalslund pr. Randers.

Politimesteren i Randers, den 7. februar 1968.

Under firma „Feldborg Andelsmejeri"

udøves handel og industri i Haderup kom­

mune af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 12. december 1967.

Der er ikke i selskabet indskudt nogen kapital.

Medlemmerne hæfter solidarisk for sel­

skabets forpligtelser.

Bestyrelsen består af:

Gårdejer Jens Nørgaard Troelsen (for­

mand),

gårdejer Holger Søndergaard Pedersen, gårdejer Jens Poulsen,

gårdejer Arne Østergaard og

gårdejer Ingvard Jespersen Høj, alle af Feldborg.

Selskabet tegnes af formanden.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender.

Aksel Nielsen (formand), Svend Peder Svendsen, Chr. Dalgaard Madsen Anders Kr. Jensen og

Peder Christian Henriksen, alle af Feld­

borg,

og at firmaet tegnes af formanden.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 7.

februar 1968.

„Lokalforeningen i Over Feldborg under Jydsk Andels-Foderstofforretning" anmel­

der, at bestyrelsen nu består af:

Anders Christian Jensen (formand), Peder Christian Henriksen,

Henning Nielsen, Johannes Jensen og

Anders Chr. Jensen, alle af Feldborg, og at firmaet tegnes af formanden.

,,Feldborg Brugsforening" anmelder, at vedtægterne er ændrede 15. december 1941, og at bestyrelsen nu består af:

Jens Christian Kjærgaard Jepsen (for­

mand),

Paulus Nørgaard Nielsen, Jens Nørgaard Troelsen, Niels Østergaard Nielsen og

Knud Kusk Jensen, alle af Feldborg.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 7.

februar 1968.

Bodal Tørvefabrik I/S, Bodal pr. Vedde, anmelder, at direktørerne Hans Bertel Fogh. Kammasvej 6, København V, Niels Mogensen Steenberg. Strandvej 52. Helle­

rup, Einar Høyvald, Holmens Kanal 5, Kø­

benhavn K, Niels August Westergård, Ma- riendalsvej 75, København K, og Johan Henry Peter Lading, Viggo Rothes Vej 7, Hellerup, er udtrådt af bestyrelsen. I stedet er indtrådt direktør Kaj Georg Sørensen, Vester Fælledvej 100, København V, direk­

tør Gunnar Thomsen, Strandvejen 50, Hel­

lerup, direktør Aksel Andersen, La Cours Vej 7, København F, direktør Knud Povl Lading, Rådhuspladsen 14, København V, og direktør Arne Cecil Lothar Janholt, Hol­

mens Kanal 5, København K, der har sig­

natur hver for sig.

Politimesteren i Ringsted og Sorø. Politi- kontoret, Sorø, den 7. februar 1968.

(15)

Bestyrelsen for „Assentoft Brugsfor­

ening" består nu af:

Pensionist Martin Jensen, Assentoft (for­

mand), gårdejer Christian Andersen, Dra- strup Østergaard, Assentoft, lærer Launy Christensen, Assentoft, gårdejer Gunner Højmark, Eskagergård, Assentoft, arbejds­

mand Eski'ld Kristensen, Assentoft, gård­

ejer Svend Bay Schmidt, Langagergård, Assentoft, og husmand Knud Sørensen, Gunnerup, Assentoft.

Foreningens vedtægter er ændret den 25.

april 1951, hvorefter alle foreningens med­

lemmer hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser. Desuden er der den 8. de­

cember 1%7 vedtaget ændringer af ved­

tægterne.

Politimesteren i Randers, den 7. februar 1968.

Til Københavns handelregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Henrik Lund-Andersen, Ludvig Eduard Dittmann, Leif Ipsen, Mikkel Hermann, Niels Flemming Branth Claussen og Finn Kamper-Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen for firmaet Københavns Kredsforening under Foreningen af danske Lægestuderen­

de, i hvilken Lasse Fahrenkrug afFrederiks- berg, Inger Dorthe Rasmussen her af sta­

den, Jens Jørgen Hertel her af staden, Chri­

stel Schou Kjeldsen af Gentofte, Peter Win- ning Jepsen af Frederiksberg og Jens Markussen her af staden, er indtrådt.

Firmaet Dansk Handelskompagni ved H.

C. Siiger & Co. er hævet.

Firmaet Dansk Handelscompagni vj Yng­

ve Tage Siiger driver handel. Yngve Tage Siiger og Hans Christian Siiger er de ansvar­

lige deltagere.

Københavns magistrat, den 8. februar 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Lis Christensen, født Ekstrøm, driver han­

del som eneste ansvarlig indehaver af fir­

maet Focus Grammofonplader v/ Lis Chri­

stensen. Prokura er meddelt Flemming Christensen.

Firmaet fhv. Jens Nielsens Eftf. er hævet.

Helge Brejner driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet fhv. Jens Nielsens 2. Efterfølger.

Firmaet Møbel-Centret v/ Helge Ellekær er afmeldt af handelsregistret.

Firmaet Tæppecentret v/ Helge Eliekær er afmeldt af handelsregistret.

Firmaet Hjemmets Møbellager H. Elle- kær er afmeldt af handelsregistret.

Københavns magistrat, den 8. februar 1968.

Under firma „Interessentskabet Nyborg Plast, Fabrikation og handel" udøves i Vindinge kommune pr. Nyborg, industri- drift og handel af et interessentskab, hvis medlemmer er „Bates Ventil Sække Co., Aktieselskab", København, „Aktieselskabet Sækkeleje-Kompagniet", København, og

„Fyens Sækkekompagni, Aktieselskab", Odense. Interessentskabskontrakten er af 25. august 1966 med senere ændringer af 17. februar 1%7 og 3. marts 1967. Inter­

essentskabets bestyrelse består af Ole Schiorring af Holte, Karsten Rydahl Pe­

dersen af Dragør, Otto Kragh Jespersen af Odense, Henning Ib Jørgensen af Fruens Bøge, Jens Frederik Vilhelm Nissen af Charlottenlund og Ib Fiirst af Gentofte.

Firmaet tegnes af 5 medlemmer af besty­

relsen i forening. Den i interessentskabet indskudte kapital udgør 8 milloner kr. For interessentskabets forpligtelse hæfter med­

lemmerne en for alle og alle for en. Be­

kendtgørelse til medlemmerne sker ikke i offentlige tidender.

Politimesteren i Nyborg, den 7. februar 1968.

Firmaet Lolland-Falster Dental-Labo­

ratorium I/S ved brdr. Gerhardt af Nykø­

bing F. er hævet.

I IS Nykøbing F. Trævarefabrik v. Niel­

sen, Andersen og Mogensen er hævet.

Anders Rasmus Andersen af Nykøbing F. udøver industridrift i Nykøbing F. køb­

stad som eneste ansvarlige indehaver af fir­

maet Nykøbing F. Trævarefabrik ved A.

Andersen.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 7. februar 1968.

Firmaet „Brørup Ny-Byg vj Erik Knud Lund og Knud Madsen" driver håndværk i Brørup kommune. Erik Knud Lund og Knud Madsen, begge af Brørup, er de an­

svarlige deltagere.

Firmaet „Brødrene Kastrup", Ribe, er afmeldt.

Politimesteren i Ribe, den 7. februar 1968.

(16)

Firma©t V-Beton I IS v/ O. B. Jensen &

Co., Brabrand-Årslev kommune, anmelder, at Peder Gunnar Krogstrup Lysgaard af Herning kommune er afgået ved døden.

Firmaet fortsættes uforandret af de bid­

tidige deltagere.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 6. februar 1968.

Agnete Hansen af Brabrand-Årslev kom­

mune driver handel i Brabrand, Brabrand- Årslev kommune, som eneste ansvarlige in­

dehaver af firmaet; NORPORT v/ Agnete Hansen.

Prokura er meddelt Egon Vilhelm Høyer Hansen.

Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 6. februar 1968.

Rodskov-Eskerod Brugsforening pr. Løg­

ten, anmelder, at Thea Barslund Nielsen, Rodskov, Vagn Tholstrup Simonsen, Hav­

husene, og Regnar Tholsitrup, Havhusene, er udtrådt af bestyrelsen.

I stedet for er indtrådt; Nieils Jul Guld- mann. Eskerod, Erik Sørensen, Rodskov, og Martha Feldballe Jensen, Balskov.

Poilitiikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 6. februar 1968.

S ven-Jørgen Andersen af Rødovre driver handel i Rødovre kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „CAFAX

KAFFE v/ Sven-Jørgen Andersen"- Politimesteren i Hvidovre, den 8. fe­

bruar 1968.

Firmaet „Interessentskabet G. B. ved Green & Brobjerg" udøver industridrift i Herstedernes kommune. Niels Johannes Brobjerg af Søllerød og Christian Johan­

nes Green af Gentofte er de ansvarlige del­

tagere.

Prokura er meddelt Orla Werner.

Firmaet er overflyttet fra Gentofte kom­

mune.

Firmaet „Philipsen & Co. v/ Iwan Esp- holm-Kjær og Jørgen Espholm-Kjær" ud­

øver industridrift i Herstedemes kommune.

Iwan Espholm-Kjær af Frederiksberg og Jørgen EsphoJm-Kjær af København er de ansvarlige deltagere.

Prokura er meddelt Knud Roeland Reen­

berg.

Firmaet er overflyttet fra Københavns kommune.

Politimesteren i Glostrup, den 8. februar 1968.

Niels Christian Jensen Hjørnet er udtrådt af fa. Strandby Skibsværft, N. Chr. Hjørnet

& Sønner, Strandby.

Firmaet videreføres uforandret af de hidtidige deltagere, Niels Juel Jensen Hjør­

net og Claudius Jensen Hjørnet.

Politimesteren i Frederikshavn m. v., den 7. februar 1968.

Under firma „Tvis Andels Foderstof- forening" drives handel i Tvis kommune af et selskab med begrænset ansvar, hvis ved­

tægter er af 1. j'uni 1966.

Den i selskabet indskudte kapital er veks­

lende.

Medlemmerne hæfter solidarisk for sel­

skabets forpligtelser-

Selskabets bestyrelse besitår af:

gårdejerne Aksel Madsen Damgaard, Ger­

ner Ingemann Petersen, Iver Skautrup Iver­

sen, Kristian Nørgaard, Niels Arne Jensen, Poul Kallesøe, alle af Tvis, og Otto Karls- høj, Havris pr. Holstebro.

Foreningen tegnes af den samlede be­

styrelse.

Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentilige tidender.

Politimesteren i Holstebro m. v., den 8.

februar 1968.

I firmaet „Sydjydsk Andels-Fjerkræslag­

teri", Vamdrup, er sket følgende ændrin­

ger:

Holger Andreasen, Hejlsminde, er ud­

trådt af bestyrelsen og i hans sted er ind­

trådt Mads Christensen, Kragelund, Løs­

ning.

Peter Petersen, Starup, Tofterup, og Knud Jæger, „Bakkebo", Ågård, er ud­

trådt af forretningsudvalget og i stedet er indtrådt Christian Hansen Møller, Brobøl- gård, Blans, Avnbøl, og Carl Stinus Mad­

sen, Havsted, Ravsted.

I firmaet „Vamdrup Fjerfabrik (Jacodyn) ved Sydjydsk Andels-Fjerkræslagteri", Vam­

drup, er siket følgende ændringer:

Holger Andreasen, Hejilsminde, er ud­

trådt af bestyrelsen og i hans sted er ind­

trådt Mads Chrisitensen, Kragelund, Løs­

ning.

(17)

Peter Petersen, Starup, Tofterup, og Knud Jæger, Bakkebo, Ågård, er udtrådt af forretn'ingsudvalget og i deres sted er indtrådt Christian Hansen Møller, Brobøl- gård, Blans, Avnbøl, og Carl Stinus Mad­

sen, Havsted, Ravsted.

Politimesteren i Kolding købstad m- v., den 7. februar 1%8.

Af direktionen for ,,Sparekassen for Nr.

Nebel og omegn", Nr. Nebel, er udtrådt Kristian Madsen, hvorhos den ham med­

delte kollektiv-prokura er tilbagekaldt. I stedet er indtrådt Jens Johnsen Høy og TTiomas Møller Bendixen, begge af Nr.

Nebel.

Som ny bogholder er antaget frk. Inger Sørensen, boende Rærup, Lydum, og som ny kasserer frk. Bente Pedersen, boende Nr. Nebel. Begge er meddelt prokura hver for sig i forening med et medlem af direk­

tionen.

Under den 28. november 1967 er ved­

taget ændring i vedtægterne for sparekas­

sen, hvorefter denne fremtidig tegnes af en direktør i forening med et tilsynsrådsmed- lem eller pr. prokura af to direktører i for­

ening eller af en direktør i forening med bogholder eller kasserer.

Foranstående ændring i vedtægterne er under 13. december 1%7 stadfæstet af tilsynet med banker og sparekasser.

Politimesteren i Varde, den 8. februar 1968.

Peer Sander Danielsen, boende „Juels- bjerg", Stenstrup, udøver industridrift i Bursø, Holeby kommune, som eneste an­

svarlige indehaver af firmaet „Bursø Sav­

værk" vi P. Sander Danielsen.

Politimesteren i Rødby m. v., den 8. fe­

bruar 1968.

Til Københavns handelsregister er mod­

taget følgende anmeldelser:

Firmaet Valby Børsteindustri v/ Johan­

nes Nielsen er afmeldt af handelsregistret, idet den ansvarlige indehaver viderefører virksomheden under ændret firma.

Johannes Nielsen udøver industridrift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Valby Børste- og Kostefabrik v. Johannes Nielsen.

Johannes Einarsson Johannesson er ind­

trådt i firmaet J. E. Johannesson & Co.

som ansvarlig og til underskrift berettiget deltager.

Københavns magistrat, den 9. februar 1968.

Firmaet ,,I/S Kongsbak & Kronborg Thomassen" af Esbjerg er hævet.

Politimesteren, Esbjerg, den 9. februar 1968.

Af bestyrelsen for „Nordby Andelsmeje­

ri" er Magnus Lauridsen udtrådt. I stedet er indtrådt Ernst Nielsen Brinck af Nord­

by.

Politimesteren, Esbjerg, den 9. februar 1968.

Firmaet „Fritz Hansens Søn v/ J. Han­

sen" af Randers er hævet.

Politimesteren i Randers, den 9. februar

1%8.

Firmaet „Haagensen og Hansen" af Gre- ve-Kildebrønde kommune er hævet.

Politimesteren i Roskilde, den 9. fe­

bruar 1968.

Berigtigelse, jfr. statstidende nr. 253 af 27.

januar 1968.

Af tilsynsrådet for „Oksbøl og Omegns Spare- og Laanekasse", Oksbøl, er udtrådt Jens Nielsen, Blåvand, Henrik Høj, Bred- mose, og Simon Simonsen, Vrøgum.

I stedet er indtrådt Kristian Sørensen, 0.

Oksby, Søren Kristian Gregersen, Ho, og Hans Poulsen, Vrøgum.

Prokura er meddelt Egon Werner Jensen, Oksbøl, og Age Tobiasen, Billumvad pr.

Oksbøl, hver for sig i forbindelse med 1 medlem af direktionen.

Politimesteren i Varde, den 9. februar 1968.

Firmaet „M. Villadsens Eftf. v/ G. Niel­

sen" af Ålborg er hævet.

Firmaet „Boulevardens Papirhandel ved Olga Egeberg" af Ålborg er hævet.

Firmaet „I. S. Bruuns Efterflg. v/ C. A.

Mortensen" af Ålborg er hævet.

Firmaet „Carl Christensen & Gaden" af Ålborg er hævet.

Politimesteren i Ålborg m. v., den 8. fe­

bruar 1968

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Viggo Nielsen af Kolding kommune driver håndværk i Kolding kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Citus v/Viggo Nielsen«.. Politimesteren i Kolding, den

havn driver håndværk og handel i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Jørgen Wolffs Møbelsnedkeri. Elektricitetsselskabet Isefjordværket

Fryland. prokura hver for sig. Firmaet Jørgen & Ivan Løfgren I/S driver • håndværk. prokura j hver for sig. Københavns magistrat, den 19. Under firma »Tanderup

Jens Jørgen Juul Rasmussen af Gentofte kommune driver håndværk i Tårnby kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,fh.. Prokura er meddelt Jørgen Juul

• Fasanvej 151, driver håndværk samme sted som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Dansk Scooter Service ved Jørgen Christensen".. „I/S Økoplano,

Margrethe Assals af Frederiksberg driver handel og håndværk i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet. garn v/Designer

tig Bent Sørensen. Politimesteren i Randers, den 17. V-E Akvafarm I/S vIVilladsen & Engstrøm driver handel i Langeskov kommune. Karl-Kristian Søndergaard Villadsen af

af Aarhus anmeldes herved, a t begge ansvarlige Indehavere tegner Fir­.. maet hver