• Ingen resultater fundet

Aars og Omegns Andelsslagteri, Ars, 206

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Aars og Omegns Andelsslagteri, Ars, 206"

Copied!
22
0
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

4

C^d

LdjD^ivet ved foraustaltniiija^ af Handelsministeriet

A n m e l d e l s e r , b e k e n d t g j o r t i S t a t s t i d e n d e i d e c e m b e r m å n e d

Nr.l2

/Anmeldelserne angår følgende selskaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne Tilndes).

\ A til Z Familiemarked K S, Torslunde-Ishøj, 215.

\ Århus Odontologiske Boghandel, 21 3.

\ Aarre & Krogh's eftf. v. Hakon Tvenstrup, Frede­

riksberg, 206.

\ Aars og Omegns Andelsslagteri, Ars, 206.

K Aircon v' John Christensen, Fredensborg-Humle­

bæk, 212.

\ Ambacons a.m.b.a. (Amba Construction), 210.

^ Ara Radio & TV v H. S. Hansen, Frederiksberg, 214.

^ Art-Zack modul v Clara Hartzack, 209.

K Audio-Aid-laboratoriet v Lis Skamris, Fredericia, 214.

^ Auto-Centralen ved Brdr. Jørgensen, Svendborg,

3 BBE Konfektion I S v Mogens Bretlau, Bøje

Madsen og Vagn Eriksen, Silkeborg, 208.

3 Ballerup Nye Sko v' Anna-Lise Mosekjær og Christian Mosekjær, Ballerup-Måløv, 215.

3 Bay-Christensen, H., Frederiksberg, 204.

a Bender, Jørgen, I S, 213.

d bentsen, jarl, miljøteknik, Ballerup, 217.

3 Benwidan v W. Blauenkjær, Rødby, 210.

3 Bindslev Lokalforening, 210.

a Bliicher, H. H., & Søn, 21 3.

a Borgs, N. C., Eftflg. ved Andersen & Mortensen, Horsens, 207.

a Bornholms Andelsvaskeri A.m.b.A., Allinge'Gud- hjem, 205.

a Bremko v/ Svend Aage Sørensen, Vejle, 208.

a Brunsø's, Aage, Eftfl., Frederiksberg, 204,

Brædstrup Motor Compagni v/ Arnold Grøn- gaard, 207.

Brædstrup Motor Compagni I S ved Jørn Erik Kri­

stensen og Finn Sørensen, 207.

Brønderslev Maskinsnedkeri v' Max Emil Chri­

stensen & Søn, 206.

Brdr. Dahls Tapetfabrik, Ballerup, 207.

Brødrene W. Hansen, Thisted, 203.

Brdr. Kruszon, Nykøbing F., 214.

Brdr. Olsens handelsgartneri, Skælskør, 203.

Brødrene Richter-Hansen, Svendborg, 206.

Brdr. Westenholz Pedersen, Horsens, 207.

Brørup Færdig-Beton, I S, v' E. Bay-Hansen og S. Dybdahl Pedersen, 210.

Buderup-Gravlev Pastorats Spare- og Laanekasse, Støvring, 212.

C.K.-Kosmetik v Christel Sørensen og Kathe

Selck, Rødovre, 212.

Centralgaarden v' J. Lassen Studstrup & Co., A l - borg, 203.

Centralsavværket Limiteret, Herlufmagle, 208.

Chem-Protect v. A. Mørch & Co., Allerød, 205.

Chris v' Bjarne Christensen og Jørgen Olesen, A l - borg, 217.

Christensen, H. P., & Sønner, Svendborg, 216.

Christensen, Willy, & Søn, Odense, 217.

Clausen, Holger, Graasten Møbellager, 209.

Construction Chemicals Danmark v Aage Tron- borg Sperling, Århus, 205.

Dahl, Aage, & Co., Ballerup, 207.

Dan Alarm v Th. Kryger Pedersen, Århus, 203.

Dan, Knud E„ Torslunde-Ishøj, 216.

Dan-Tern v P. og J. Løse, Gladsaxe, 208.

(2)

Dandanell, A. P., & Søn, Gentofte, 212.

Danish Trout Corporation ved A. Bachmann &

Co., Esbjerg, 214.

Danotec ved A. Hvilsted og Co., Århus, 204.

Danotec ved A. Hvilsted og C o., Århus, 217.

Dansk Maskinpakning I S v' P. Nørgaard & E. Ri­

sum, 209.

Dansk Støvsuger-Central, L. Schobius, Frederiks­

berg, 206.

Dansk Tagelementfabrik (DET) I S, Holbæk, 215.

Danske Landboforeningers Frøforsyning, Ros­

kilde, 203.

Dapu ved Johannes Jakobsen, Korsør, 203.

Dema transformer v Erling Madsen, Ballerup,

206.

Digterparkens Elite Marked v Brdr. Jespersen,

Århus, 217.

Dorthe v. Tage Bruun, Frederiksberg, 206.

Dr. Benedictsens Fodhvilere v Hans Ziirsen, 209.

Dresto I S ved E. Thobo-Carlsen og B. Drest Nielsen, Odense, 217.

Dybbro, Sejer, Slagelse, 203.

Electric ved K. Jensen og E. Agerkilde, Viborg, 216.

Ellermann, Chr., & H. P. Lund, Korsør, 203.

Esbjerg Handelsfabrik v J. M. Andersen, 214.

Esbjerg og Omegns Sparekasse, 214.

Es-Motor I S v,/ Estreich & Frost, 21 3.

Euro-Express v/ N. H. Benn, Østergade 13, 7500 Holstebro, 211.

Euro Lock & Key ved Erik Kristensen, Frederiks­

berg, 203 '204.

Falk-Larsen, Lyngby-Tårbæk, 212.

Fjellebro Trævare i'S ved Tage Andersen, Knud E. B. Sørensen og Preben Hagemann, Ringsted, 209.

Fordelingscentralen v Erik S. Sabroe, 21 3.

Fotocentret i Vendsyssel v,' A. Nikolajsen, Hjør­

ring, 215.

Fotocentret i Vendsyssel I'S v A. Nikolajsen og S. Ladefoged, Hjørring, 215.

Frandsen og Pedersens Maskinværksted, Gram, 207.

Frederiksberg Reklame Atelier v Gerv. Rasmus­

sen, 2'^4,

Frederi en Johannes, 209.

Gadstrup Brugsforening, 205.

Genega Mebler v Ejlert Mortensen, Herning, 213.

Genega Møbler v 'N. M. Mortensen, Herning, 213.

Glace, La, v. N. Henningsen, 209.

Glarmesterfirmaet Erikstrup og Hammerhøj, Glo­

strup, 215.

Globe Byggeindustri v/ Tage Villy Larsen, Torslev, 205.

Granu Plast v Bent Steen Hansen, Herlev, 206.

Grindsted Produktforretning ved A. P. Nielsen og Co., I S, 215.

Halskov Herremagasin ved Aage M. Jørgensens Korsør, 203.

Hansen, Hans, 209.

Hansens, Hans, Eftf. v/ Erik Mathiesen, 209.

Harms, Edward, 213.

Havneby Sten og Grus 1 S v. Henning Sylvesterse 3.

og Co., Åbenrå, 210.

Havreholm Papirfabriks Udsalg, Frederiksbergp 214.

Helectrok v. civilingeniør Helge E. Levring, Freai deriksberg, 214.

l'Herbier, Albert, & Co., 209.

Hirtshals Skibsværft v Hans Svendsen, 217.

Hjallerup-Huset v' Leif Tolstrup Simonsen, Dronn(

ninglund, 216.

Hjørring Bogtrykkeri ved Th. Mortensen, 206.

Hjørring Foto-Handel ved A. Nikolajsen, 215.

Hjørring Foto Handel IS v' A. Nikolajsen oj.c S. Ladefoged, 215.

Holte Installationsforretning V Norman Madsen (Si Uno Hasselbalch, Søllerød, 212.

Horns Herreds Betonvarefabrik & Mørtelværk veoa J. Dam, Skuldelev-Selsø, 214.

Horsens Kartoffel-Lager ved Anker Christensenn:

207.

hos De 3 Frisører ved Børge Hansen, Rasmussens og Petersen, 209.

Hos de 3 Frisører v Tom Jensen, 209.

hos Martin v Martin O. Jørgensen, Brønderslevv;

215.

Højberg, Knud, I S, Hadsund, 210.

Hong brugsforening, 21 I.

Hong og omegns brugsf orening, 211.

IK Beton ved Børge Bach Iversen og Jens Erilir Kaasgaard, Odder, 203.

Indkøbsselskabet af 9 9 1966 Limiteret, Brøndby<(

2 1 6 .

Indkøbsselskabet af 9'9 1966 Limiteret, Brøndby<(

207.

Iris ved Ludwig Johansen, Frederikshavn, 207.

Iris V Viggo Johansen, Frederikshavn, 207.

Isovarm v' Henry Lindvang, Odense, 205.

Java Batik-, Stoftryk- og Bodofarver v Prebens Vester og Therese Høyer, Horsens, 208.

Jensen, C. Ancher, I S, Esbjerg, 203.

Jensen, Chr. Gerner, 209.

Jernberg, N., & Søn, 21 3.

Johansen, Carl, & Son, Murermestre, Roskildeal 217.

jumbo ved Mary Slot, Lyngby-Tårbæk, 212.

Jydsk Hotelmontering K 'S, Kolding, 211.

Jydsk Hotelmontering v. J. Tackmann, Kolding§i 2 1 1 .

Jydsk Skumgummi Magasin v Poul & Rud Folt-Jl mar (Filial), Esbjerg, 214,

Jydsk VVS v Bent Danielsen, Ry, 203.

Jørgensen, Chr., & Co., Frederiksberg, 214.

(3)

I I I K a l u n d b o r g M o b e l s t e l f a b r i k v P e t e r s e n o g L ø n ­

s t r u p , 2 0 5 .

K e k o v . N i c . R o s s e n , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 4 .

K j æ r s K u n s t h a n d e l v e d J o h a n n e s & B e r n o K j æ r , E s b j e r g , 2 1 4 .

K j ø b e n h a v n s S p e c i a i L i n o l e u m s f o r r e t n i n g v C a r l P e d e r s e n & C o . , 2 1 3 .

K j æ r b y , F i s b e t h A . H ø j e r , 2 1 6 . K o l s t e r & N i e l s e n , E s b j e r g , 2 1 4 2 1 5 .

I K o n d e n s a t o r f a b r i k e n F J e l c o n v . R o b e r t M u l l e r , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 6 .

K r a g h , J o h s . , & S ø n n e r , H e l s i n g ø r , 2 1 I.

L a r s e n s , H a n s , 2 . E f t f . v e d H . W . H o l m q u i s t , S v e n d ­ b o r g , 2 1 4 .

L a r s e n ' s , G u n s t , E f t f . v e d A n n a G r e t h e B r o b e c h e r , V i b y J., 2 1 6 .

L a u r i t z e n , J., 2 0 9 .

L e i l a T r a d i n g v . L e i f L a r s e n , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 4 . L e t h , M o g e n s , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 4 .

L i c h t , R . , I S , v R a s m u s N i e l s e n L i c h t o g S v e n d O r l a W e n t z e r I . i c h t , H o l s t e b r o , 2 1 6 .

L i c h t , R . G r ø n s g a d e s T a p e t - o g F a r v e h a n d e l , H o l s t e b r o , 2 1 6 .

L i t o f l e x v J ø r g e n o g N i e l s O v e r g a a r d , R ø d o v r e , 212.

I L o r e n t z e n s , S t e g l e r , T a p e t o g F a r v e v S . L o r e n t z e n o g P. L o r e n t z e n , G l o s t r u p , 2 1 1 .

1 L u n d & S ø n , E s b j e r g , 2 1 4 .

1 L u n d e r s k o v V V S , K S , L u n d e r s k o v , 2 0 8 .

1 L u n d f o r l u n d A u t o m o b i l - o g M a s k i n v æ r k s t e d v e d O l s e n , 2 0 3 .

1 M . F . I m p o r t v N . P . S k o v - L a r s e n & C o . , Å r h u s , 2 1 7 .

^ M a c o p I S v e d R . M a l t b y , R . H a r t z n e r , S . M ø l l e r G a r p o g T h . D i s s i n g , S ø l l e r ø d , 2 1 0 .

1 M a l e r f i r m a e t H a a b e t v . E. N i e l s e n , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 4 .

1 M a r k e d s h a l l e n v e d L a r s Z e e b e r g N i e l s e n o g O l e Z e e b e r g N i e l s e n , F r e d e r i k s s u n d , 2 0 8 .

1 M a l t b y , R . , & C o . , S ø l l e r ø d , 2 1 0 .

1 M a r k T w a i n F a s h i o n v F i n n C l e m e n t & M a r k H a r t w i g , 2 1 3.

1 M a s k i n f a b r i k e n D a n s l i b v e d A n d e r s e n o g J e n s e n , G l a d s a x e , 2 0 6 .

A M e t a l i n d u s t r i e n G o d t h a a b v O s c a r P e t e r s e n , 2 0 9 . 1 M i c a B o a t s v C a r l H e n r i k B i e l e f e l d t o g I n g e M e ­

r e t h e J ø r g e n s e n , E g t v e d , 2 1 7 .

^ M i d d e l f a r t S k i b s - o g B a a d e b y g g e r i v e d J. H a n s e n o g R . P e t e r s e n , 2 1 8 .

^ M i d d e l f a r t S k i b s - & B a d e b y g g e r i R P e d e r s e n &

M . H a n s e n , 2 1 8 .

/I M i l i n d a M o d e I S v ' P o u l E r i k R a n d e r i s o g H a n s J ø r n R a n d e r i s , H e r n i n g , 2 1 3 .

/I M o d t r y k , s o c i a l i s t i s k f o r l a g , A . m . b . A . , Å r h u s , 2 0 4 . /! M o d t r y k , S o c i a l i s t i s k F o r l a g o g T r y k k e r i , a . m . b . a . ,

Arhu,s, 2 0 5 .

/! M u l t i - G r a f i k - O l e J a n L a r s e n , Å r h u s , 2 1 7.

/! M ø b e l g å r d e n , I S v K a j H a n s e n & S ø n , V o r d i n g ­ b o r g , 2 0 3 .

M ø l l e r s K a g e f a b r i k , S ø n d e r b o r g , 2 0 8 . M ø r k e S o g n s S p a r e k a s s e , 2 0 3 .

N a t u r m e d i c i n a i h u s e t v . H e n r i k V e d e l s t a m , F r e d e ­ r i k s b e r g , 2 0 4 .

N i e l s e n , L . , & S ø n , I S , R i n g e , 2 1 3 .

N i e l s e n , V e r n e r , & P o r s m o s e I S , Å l b o r g , 2 0 6 . N o r d j y s k T e x t i l f a b r i k K S , H j ø r r i n g , 2 0 6 . N o r d k r a f t . I S , Å l b o r g , 2 1 2 .

O K B u s r e j s e r v N . J. B e n n , Ø s t e r g a d e 1 3 , 7 5 0 0 H o l s t e b r o , 2 1 1 .

O p t i s k I m p o r t v . A . T h o m a s s e n , F r e d e r i k s b e r g , 206.

P R . e l e c t r o n i c s v / P e t e r R a s m u s s e n , Å r h u s , 2 1 2 . P a k k o m a t i c v e d O . H . C . E r i k s e n , G l a d s a x e , 2 0 8 . P e d e r s e n , L . , 2 0 9 .

P l a t a n M o t o r C o . v . B o d o M a d s e n o g P o u l A n d e r ­ s e n , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 4 .

P e d e r s e n , P. K i n g o , E l e c t r o n i c s , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 4 .

P e t e r & C o ' s E f t f l . , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 4 . P e t e r s e n s , A l b e r t , S o n , F r e d e r i k s b e r g , 2 1 1 . P o u l s B a g e r i ' s E f t f . v K j e l d J a c o b s e n o g N i e l s

G r u n n e t , Å l b o r g , 2 1 2 .

R . C . L u f t t e k n i k I S v C a r b e l , T h e r k i l d s e n , W a g ­ n e r , S k a l s t e d o g R a d o o r , L e d ø j e - S m ø r u m , 2 1 1 . R a d i o c e n t r a l e n v B . C . K . F e i d e n h a n s ' l , M a r s t a l ,

2 1 I.

R e k l a m e t r y k k e r i e t , H a d e r s l e v , v e d M . K y d z i e r - z y k o w s k i , 2 1 7 .

R e v i s o r e r n e s D a t a c e n t e r i O d d e r 1 S v e d A n d r e a s H a n s e n T e r p l i n g o g J o h n M a r t i n V e s t e r g a a r d , 2 0 3 .

R i n d u m H a n d e l s g a r t n e r i v e d N i e l s J e p p e s e n , R i n g ­ k ø b i n g , 2 1 1 2 1 2 .

R i s s k o v P r o d u k t f o r r e t n i n g I 'S v E r i k W e s t e r g a a r d o g J e n s V e s t e r g a a r d , Å r h u s , 2 0 6 .

R i s s k o v P r o d u k t f o r r e t n i n g v ' K a r l E r i k M u n c h V e s t e r g å r d , Å r h u s , 2 0 5 2 0 6 .

R o s k i l d e T ø m r e r - o g S n e d k e r f o r r e t n i n g , A . m . b . a . , 2 0 9 .

R u t h ' s H u n d e - & K a t t e u d s t y r v . R u t h J e n s e n , H i l l e r ø d , 2 0 8 .

R ø n d e B y g n i n g s i n d u s t r i v e d H . E . C l a u s e n , 2 1 7 R ø s s e l l , J., F r e d e r i k s b e r g , 2 1 1 .

S . W . D e s i g n v e d W o l d e n o g S t r o j e r P e t e r s e n , G e n ­ t o f t e , 2 0 8 .

S a l o n G r a c e v ' M e t t e B a c h m a n n o g B i r t e F u g l ­ s a n g P e d e r s e n , Å l b o r g , 2 0 3 .

S a l o n M i k i v . K a t e P e d e r s e n , F r e d e r i k s b e r g , 2 1 1 . S c a n d i n a v i a n C h a r t e r i n g C o m p a n y v T . B u s k ,

A l b e r t s l u n d , 2 0 4 .

S c h m i d t , H . , & S ø n n e r , S v e n d b o r g , 2 1 0 . S c h r ø d e r , A . H . , o g S o n , K o r s ø r , 2 0 3 .

S c o r p i o f i l m p r o d u k t i o n v e d K a r l N i e l s e n , F r e d e ­ r i k s b e r g , 2 0 6 ' 2 0 7 .

S e m a r k s , C a r l , 3. E f t f . , R ø d o v r e , 2 1 2 .

(4)

S k a n d i - F o r m E x p o r t v F r . A n d e r s e n , L y n g b y - T å r - boclc 2 1 2

S k a n d i n a v i s k K o r k - I m p o r t v ' P a u l S ø r e n s e n , 2 0 9 . S k a w b o S m o r e b r o d o g G r i l l v B e n t I v e r s e n , S k a -

g e n , 2 0 6 .

S k i n d h u s e t s L æ d e r v a r e a f d e l i n g v e d W i l l y C h r i ­ s t e n s e n o g E g o n N o r t v i g M o r t e n s e n , H o r s e n s , 2 0 7 .

S k o t ø j s f a b r i k k e n C u r t v e d A x e l S i m o n s e n & C o . ,

2 1 3 . ,

S n e d k e r m e s t r e n e J u s t e s e n & C h r i s t e n s e n , G i s l e v , 2 1 6 .

S o r e n a H a n d e l v . S ø r e n A . J e n s e n , F r e d e r i k s b e r g . 2 0 4 .

S p a r e k a s s e n i R o r b æ k , Filial a f L a n d b o s p a r e k a s s e n f o r H o b r o o g O m e g n , R o r b æ k , 2 1 5 .

S p a r e k a s s e n i S k a l s , M ø l d r u p , 2 0 5 . S p a r e k a s s e n K o l d i n g , 2 1 3.

S p a r e k a s s e n S æ b y , 2 0 8 .

Svinninge o g O m e g n s B r u g s f o r e n i n g , 2 1 4 .

S y d f y n s E m b a l l a g e f a b r i k v e d K a r l J ø r g e n s e n , T v e d p r . S v e n d b o r g , 2 1 3 .

S y d e n d a l & C o . , K a l u n d b o r g , 2 0 5 .

S y d f y n s K ø l e - S e r v i c e v e d P . g . P e t e r s e n , S v e n d - S y d j ' y S k A n d e l s O l i e i n d k ø b A . m . b . a . , Å b e n r å , S ø b v - S k a d e r - H a l l i n g S p a r e - o g ^ a ^ " ^ ' S ø l v p l e t f a b r i k e n L u n a v E l o o g E r i k R a d e m a c h e r , S ø n d e r g a a r d B o l i g t e x t i l v ' N i e l s S ø n d e r g a a r d &

C o . , F r e d e r i k s h a v n , 2 1 4 .

S ø n d e r j y d s k M a l e r f o r r e t n i n g I S v G r a n d t E d a h l , Å b e n r å , 2 1 4 .

T a i l o r v e d H a r r y P e t e r s e n , S v e n d b o r g , 2 1 3 . T e k - B o K S v ' a r k i t e k t m . a . a . J. R . C r a m e r , A l -

b o r g , m . f l . , 2 0 9 .

T e r m o - G l a s v ' H . J e n d r u p , T å r n b y , 2 1 6 .

T h a i K i n e s i s k e G r i l l v S u t h e p S u m i t n a m a p h o r n o g P a j o n e R a t k a s i k o r n , 2 0 9 ,

T h o m a s C o m p a n y v e d A . T h o m a s s e n & C o . , F r e ­ d e r i k s b e r g , 2 0 6 .

T h u d o r v P e r M . H a n s e n , R a n d e r s , 2 0 5 .

T h y - A u t o - K ø l e r v S ø r e n B i e l e f e l d t N i e l s e n , T h i ­ s t e d , 2 0 8 .

T i n g o g S a g e r v N i e l s V . J ø r g e n s e n , Å r h u s , 2 0 4 . T o r p , G u s t a v , & S o n , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 6 .

T o r v e t s K ø d u d s a l g v e d B r d r . O h m , S v e n d b o r g , 2 1 1 .

T o t a x P l a s t i c v e d G r ø n d a h l H a n s e n , S ø l l e r ø d , 2 1 7 . T r a d c o n V P . E . P e d e r s e n , 21 0 .

T r a n s a i r D a n i s h A i r T a x i v . C h r . V i l h . F a h r n e r , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 6 .

T r a n s a i r v . C h r i s t i a n F a h r n e r , F r e d e r i k s b e r g , 2 0 6 . T r i k o v e d C a r l N i e l s e n , S v e n d b o r g , 2 1 2 .

T r æ k o n t o r e t v e d J. L . B j ø r n e r & S ø n , 2 1 3.

T ø m r e r n e s A n d e l s s e l s k a b m . b . a . , O d e n s e , 2 1 0 2 1 1 . T ø n d e r o g O m e g n s B r u g s f o r e n i n g , 2 1 6 .

V a r e h u s e t K a r n a v K a r l J. N i s s e n , 2 0 9 . V a t r o n i c v e d P. V . J o h a n s e n , K ø g e , 2 1 6 . V i n a m a t v E . L i l j e n b e r g , H ø j e - T å s t r u p , 2 0 9 . V i n d e b y F i s k e h a n d e l v C h r i s t e n s e n & L a u , B r e g ­

n i n g e , 2 1 0 .

W e n c o I S , b y M a m i n e t t v / R u b y H e i b e r g , F i n n T y b k j æ r P e d e r s e n o g J o r n L u n d g a a r d , V i b o r g , 2 0 5 .

W e n c o V e n t e k j o l e r K S v e d H o l g e r W e n d e l S ø ­ r e n s e n , V i b o r g , 2 0 5 .

W a i d t l ø w & H a n s e n , 2 0 9 .

W e s t i s c h e M e d i n c o I n t e r n a t i o n a l v T . K i l d e A n ­ d e r s e n , H e l s i n g ø r . 2 1 7 .

W i n d s o r v J ø r g e n s e n o g M o r t e n s e n , N y b o r g , 2 0 3 . Z i i r s e n , H a n s , 2 0 9 .

Ø k o p l a n o v . H u g o R o c k e l , F r e d e r i k s b e r g , 2 1 4 . Ø k o - T æ p p e r v ' C h r i s t i a n O r u p o g K a j M e m i c h e

S ø r e n s e n , Å r h u s , 2 1 6 .

Ø n s k e h a t t e n v H e l g a M ø l g a a r d , Å l b o r g , 2 0 3 .

(5)

F i r m a e t »C. ANCHER JENSEN / S« d r i ­ v e r h a n d e l i E s b j e r g k o m m u n e . C h r i s t i a n A n d r é A n c h e r J e n s e n o g O v e C l a u s P e t e r M a t h i a s e n , b e g g e a f E s b j e r g , e r d e a n s v a r ­ l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t C h r i s t i a n A n d r é A n ­ c h e r J e n s e n o g O v e C l a u s P e t e r M a t h i a s e n , h v e r f o r s i g .

P o l i t i m e s t e r e n i E s b j e r g , d e n 2 9 . n o v e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t « / 5 . Mohelgården v Kaj Hansen &

S o n « d r i v e r h a n d e l i V o r d i n g b o r g k o m m u n e . K a j H e n r y H a r t v i g H a n s e n a f V o r d i n g b o r g o g L e n n a r t B j a r n e H a n s e n a f S t e n s v e d e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e . K a m m a H a n s e n o g E r ­ l i n g H a n s e n h a r p r o k u r a h v e r f o r s i g .

P o l i t i m e s t e r e n i V o r d i n g b o r g m . v . d e n 2 9 . n o v e m b e r 1 9 7 4 .

»Mørke Sogns Sparekasse", M o r k e , a n m e l ­ d e r , a t m e d l e m a f t i l s y n s r å d e t C h r i s t i a n J u u l , R o n d e , e r a f g å e t v e d d o d e n .

1 t i l s y n s r å d e t e r i n d t r å d t E j n e r A n d e r s e n , D a g s t r u p , o g E r n s t N o r g a a r d , U g e l b o l l e .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 2 9 . n o v e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Brodrene W. Hansen« a f T h i s t e d k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i T h i s t e d k o b s t a d m . v . , d e n 2 ^ _ n o v e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Ønskehatten v Helga Molgaard« a f Å l b o r g e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å l b o r g m . v . , d e n 2 9 . n o ­ v e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a »DAN ALARM v 77?. Kryger Peder­

s e n « , Å r h u s , a f m e l d e s a f h a n d e l s r e g i s t e r e t . P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 2 9 . n o v e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »LundfoHund Automobil- og Ma­

s k i n v æ r k s t e d v e d O l s e n « a f L u n d f o r l u n d e r h æ v e t .

F i r m a e t »Sejer Dvhhro« a f S l a g e l s e e r h æ ­ v e t .

F i r m a e t »Brdr. Olsens handelsgartneri« a f S k æ l s k ø r e r h æ v e t .

F i r m a e t »Chr. Ellerniann & H. P. Lund« a f K o r s o r e r h æ v e t .

F i r m a e t »Dapu ved Johannes Jakobsen« a f K o r s ø r e r h æ v e t .

F i r m a e t »Halskov Herremagasin ved Aage M . J ø r g e n s e n « a f K o r s ø r e r h æ v e t .

F i r m a e t »A. H. Schrøder og Son« a f K o r s ø r e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i S l a g e l s e p o l i t i k r e d s , d e n 2 7 . n o v e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Salon »Grace« v ' Mette Bachmann o g B i r t e F u g l s a n g P e d e r s e n « a f Å l b o r g e r h æ v e t .

F i r m a e t »Centralgaarden v ' J. Lassen Stud­

s t r u p & C o . « a f Å l b o r g e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å l b o r g m . v . , d e n 2 7 . n o ­ v e m b e r 1 9 7 4 .

1 f i r m a e t WINDSOR v Jørgensen og Mor­

t e n s e n e r C a r l J ø r g e n s e n a f g å e t v e d d ø d e n . F i r m a e t f o r t s æ t t e r u f o r a n d r e t a f d e n h i d t i ­ d i g e d e l t a g e r P o u l M o r t e n s e n .

P o l i t i m e s t e r e n i N v b o r g , d e n 2 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Jydsk VVS v' Bent Danielsen« a f R y k o m m u n e , d r i v e r h å n d v æ r k i R y k o m m u ­ n e , m e d B e n t D a n i e l s e n s o m e n e s t e a n s v a r l i ­ g e i n d e h a v e r a f f i r m a e t .

F i r m a e t »Revisorernes Datacenter i Odder I S « v e d A n d r e a s H a n s e n T e r p l i n g o g J o h n M a r t i n V e s t e r g a a r d d r i v e r h a n d e l i O d d e r k o m m u n e . A n d r e a s H a n s e n T e r p l i n g o g J o h n M a r t i n V e s t e r g a a r d b e g g e a f O d d e r e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t h v e r f o r s i g .

F i r m a e t » / K Beton« v e d B ø r g e B a c h I v e r ­ s e n o g J e n s E r i k K a a s g a a r d a f O d d e r k o m ­ m u n e a n m e l d e r , a t f i r m a e t e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i O d d e r , d e n 2 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

A f b e s t y r e l s e n f o r »Danske Landboforenin­

g e r s F r o f o r s y n i n g « a f R o s k i l d e e r u d t r å d t g å r d e j e r H a k o n J e n s e n , R å b y m a g l e , B o r r e o g g å r d e j e r A n d e r s N i e l s e n , O v e r k æ r b y , K e r t e m i n d e . 1 s t e d e t e r i n d t r å d t g å r d e j e r A r n e N i k o l a j H a n s e n , L y k k e g å r d , 5 3 5 0 R y n ­ k e b y o g f o r p a g t e r V i l h e l m C h r i s t e n s e n , E n g ­ g å r d e n , N y b o r r e , 4 7 9 1 B o r r e .

P o l i t i m e s t e r e n i R o s k i l d e , d e n 2 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

E r i k J ø r g e n K r i s t e n s e n a f F r e d e r i k s b e r g k o m m u n e d r i v e r h a n d e l i F r e d e r i k s b e r g k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f

(6)

f i r m a e t »»EURO LOCK & KEY« ved Erik Kristensen«.

F i r m a e t »Sorena Handel v. Søren A. Jensen«

e r h æ v e t .

F i r m a e t »Frederiksberg Reklame Atelier G e r v . R a s m u s s e n « e r h æ v e t .

F i r m a e t Peter & Co's Eftfl.« e r h æ v e t . F i r m a e t »Mogens Leth« e r h æ v e t .

F i r m a e t »Malerfirmaet Haahet v. E. Niel­

s e n « e r h æ v e t s o m f l y t t e t t i l H v i d o v r e k o m ­ m u n e .

F i r m a e t »Keko v. Nic. Rossen« e r h æ v e t .

F i r m a e t »NATURMEDICINALHUSET v.

H e n r i k V e d e l s t a m « e r h æ v e t .

F i r m a e t »LEILA TRADING v. Leif Larsen«

e r h æ v e t .

F i r m a e t »H. Bay-Christensen« e r h æ v e t .

F i r m a e t »P. KINGO PEDERSEN ELEC­

T R O N I C S « e r h æ v e t .

B o d o T h o m a s T h o m s e n M a d s e n , d e r v a r m e d i n d e h a v e r a f firmaet »PLATAN MOTOR C O . V . B o d o M a d s e n o g P o u l A n d e r s e n « e r a f ­ g å e t v e d d o d e n , h v o r e f t e r f i r m a e t f o r t s æ t t e s u æ n d r e t m e d d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r P o u l U l ­ r i k A n d e r s e n s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a ­ v e r . F i r m a e t h a r m e d d e l t V a g n L e i f A n d e r ­ s e n , H e n r i k s h a v e 4 4 , 2 9 5 0 V e d b æ k , p r o k u r a .

F i r m a e t »Aage Brunso's Eftf.« e r h æ v e t . P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s b e r g b i r k , d e n 2 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

T r o e l s J o h a n n e s B u s k a f A l b e r t s l u n d k o m m u n e d r i v e r h a n d e l i A l b e r t s l u n d k o m ­ m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f

firmaet »Scandinavian Chartering Company v

T Busk«.

P o l i t i m e s t e r e n i G l o s t r u p , d e n 3 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

N i e l s V i l l y J ø r g e n s e n , Å r h u s , d r i v e r h a n d e l 1 i Å r h u s k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n - - d e h a v e r af firma »Ting og Sager v Niels V.

Jørgensen«.

P r o k u r a e r m e d d e l t E l n a M a r g r e t h e J o r - - g e n s e n .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 3 . d e c e m b e r i 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Danotec ved A. Hvilsted og Co.»

d r i v e r h a n d e l o g u d o v e r i n d u s t r i d r i f t i Å r h u s k o m m u n e .

A n d e r s L i n d e g å r d H v i l s t e d , V i b y J . , M o ­ g e n s B i c h e l L a u r i t s e n , V i b y J , o g J ø r g e n S p a r r e , Å r h u s , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 3 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

U n d e r f i r m a »MODTRYK, socialistisk for- - l a g , .A.m.h.A.« d r i v e s f o r l a g s v i r k s o m h e d i i Å r h u s k o m m u n e a f e t s e l s k a b m e d b e g r æ n s e t ] a n s v a r , h v i s v e d t æ g t e r e r a f 2 5 . s e p t e m b e r •

1 9 7 4 .

D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l u d g ø r k r . . 8 3 . 0 2 9 , 0 0 .

M e d l e m m e r n e h æ f t e r i k k e f o r s e l s k a b e t s i f o r p l i g t e l s e r .

S e l s k a b e t s b e s t y r e l s e b e s t å r a f ;

J e n s S v e n d s e n , S j æ l l a n d s g a d e 1 0 2 , Å r h u s ^ C , f o r m a n d , C a r s t e n O l e J ø r g e n V e n g s g a a r d , S ø l y s t g a d e 4 0 , Å r h u s , N i e l s K j e l l u n d , S a m s ø ­ g a d e 2 6 , Å r h u s , M i k a e l W i t t e J e n s e n , R ø d e ­ g å r d e n , B y s m e d e v e j 6 5 , T i l s t p r . M u n d e l ­ s t r u p , n æ s t f o r m a n d , H a n s K j e l l u n d , T a g m o ­ s e v e j 2 7 , S k ø d s t r u p , F r a n d s M o r t e n s e n , K a ­ t r i n e b j e r g v e j 6 7 , Å r h u s , F i n n D o n s b æ k , S i l ­ k e b o r g v e j 1 0 8 , Å r h u s , V i b e k e v o n S p e r l i n g , N y M u n k e g a d e 6 6 , Å r h u s , N i e l s O l e F i n n e - m a n n N i e l s e n , H e i b e r g s v e j 4 7 , Å b y h ø j , o g P e t e r V i l h e l m v o n S p e r l i n g , N y M u n k e g a d e 6 6 , Å r h u s .

S e l s k a b e t t e g n e s a f b e s t y r e l s e n s f o r m a n d i f o r e n i n g m e d n æ s t f o r m a n d e n e l l e r m e d f o r ­ r e t n i n g s f ø r e r e n .

P r o k u r a e r m e d d e l t f o r r e t n i n g s f ø r e r e n , J o h n R o s e n d o r f , S j æ l l a n d s g a d e 1 0 2 , Å r h u s ; C .

B e k e n d t g ø r e l s e t i l m e d l e m m e r n e s k a l i k k e s k e i o f f e n t l i g e t i d e n d e r . |

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 3 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

(7)

F i r m a e t »CON S TRU C TI ON CHEMI- I CALS DANMARK i ' Aage Tronhorg Sper-

\ Ung«, Å r h u s , e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 3 . d e c e m b e r

i 1 9 7 4 .

H e n r y L i n d v a n g a f O d e n s e k o m m u n e d r i - / v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i O d e n s e k o m m u n e 2 s o m e n e s t e a n s v a r l i s e i n d e h a v e r a f f i r m a e t

\ Isovarm i' Henrv Lindvang.

P o l i t i m e s t e r e n i O d e n s e , d e n 3 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a »MODTRYK, Socialistisk Forlag og

T r y k k e r i , a . m . h . a . « a f m e l d e s a f h a n d e l s r e g i - s t e r e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 3 . d e c e m b e r I 1 9 7 4 .

F i r m a »I'S W EN C O by MAMINETT, v ' Ru- I hy Heiberg, Finn Tybkjær Pedersen og Jorn . L u n d g a a r d « d r i v e r h a n d e l o g i n d u s t r i i V i b o r g -I k o m m u n e .

R u b y G u n n i F l e i b e r g , B r u u n s h å b , 8 8 0 0 f V i b o r g , F i n n T y b k j æ r P e d e r s e n , V i b o r g , o g L J ø r n L u n d g a a r d , S k j ø d s t r u p , e r d e a n s v a r l i g e 3 d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t R u b y H e i b e r g , B r u u n s - I h å b , V i b o r g , F i n n T y b k j æ r P e d e r s e n , V i b o r g , ) o g J o r n L u n d g a a r d , S k j ø d s t r u p , h v e r f o r s i g .

P o l i t i m e s t e r e n i V i b o r g k ø b s t a d m . v . , d e n 3 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Globe Byggeindustri« v / Tage Villy i L a r s e n a f T o r s l e v k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s h a v n m . v . , d e n 3 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

»Kalundborg Møbelstelfabrik v Pedersen og i L ø n s t r u p « , K a l u n d b o r g , e r h æ v e t .

»Sydendal & Co.« a f K a l u n d b o r g e r h æ v e t . P o l i t i m e s t e r e n i K a l u n d b o r g , d e n 3 . d e - 0 c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a »Wenco Ventekjoler K S ved Holger e n d e l S ø r e n s e n « a f V i b o r g k o m m u n e e r o o p h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i V i b o r g k ø b s t a d m . v . , d e n

£ 3 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »CHEM-PROTECT v. A. Mørch &

) C o.« d r i v e r h a n d e l i A l l e r o d k o m m u n e .

G i i t h e r H a n s S c h a e d e l a f M a l m ø o g A l ­ l a n M e t z M ø r c h a f A l l e r ø d e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t A l l a n M e t z M ø r c h . P o l i t i m e s t e r e n i H i l l e r ø d , d e n 3 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

P e r M o g e n s H a n s e n a f R a n d e r s k o m m u n e d r i v e r h a n d e l , h å n d v æ r k o g i n d u s t r i i R a n ­ d e r s k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a ­ ver a f f i r m a e tThudor v/ Per M. Hansen«.

P o l i t i m e s t e r e n i R a n d e r s , d e n 4 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

B e s t y r e l s e n f o r »GADSTRUP BRUGS-

F O R E N I N G « b e s t å r f o r t i d e n a f ; A l f r e d C h r i ­ s t i a n s e n ( f o r m a n d ) , F r e d e O l s e n ( n æ s t f o r ­ m a n d ) , T h . F a s t h o l m , E l l e n A n d e r s e n , B e n t e M a n d r u p J e n s e n , A l i c e K n u d s e n o g L i l i S ø ­ r e n s e n .

F o r e n i n g e n s v e d t æ g t e r e r æ n d r e t d e n 2 8 . n o v e m b e r 1 9 7 3 . F o r f o r e n i n g e n s f o r p l i g t e l s e r h æ f t e r f r e m o v e r a l e n e f o r e n i n g e n m e d s i n f o r m u e .

P o l i t i m e s t e r e n i R o s k i l d e , d e n 4 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

B e s t y r e l s e n f o r Bornholms Andelsvaskeri A . m . b . A . a f A l l i n g e / G u d h j e m k o m m u n e a n m e l d e r , a t S v e n d G l a r b o , R ø n n e , e r u d ­ t r å d t a f b e s t y r e l s e n o g i s t e d e t e r i n d t r å d t W i l l y P e t e r s e n , T o l d b o d g a d e , H a s l e .

D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e a n d e l s k a p i t a l e r p r . I . j u l i 1 9 7 4 k r . : 1 4 9 . 8 1 0 , 0 0 . V i l l y N i k o l a j R i i s , A l l i n g e e r v a l g t t i l f o r m a n d o g G r e t h e A n k e r K o f o e d , G u d h j e m e r v a l g t t i l n æ s t f o r ­ m a n d .

P o l i t i m e s t e r e n p å B o r n h o l m , d e n 4 . d e ­ c e m b e r 1 9 7 4 .

Kjalke

»Sparekassen i Skals«, a f M ø l d r u p k o m m u ­ n e a n m e l d e r , a t p r o k u r a e r m e d d e l t C h r i s t i a n B r u h n , S k a l s , i f o r e n i n g m e d e t m e d l e m a f

d i r e k t i o n e n e l l e r t i l s y n s r å d e t .

D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l e r p å t i ­ d e n 4 5 . 5 0 0 , 0 0 k r . f o r d e l t p å 3 7 7 g a r a n t e r .

P o l i t i m e s t e r e n i V i b o r g k ø b s t a d m . v . , d e n 4 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

K a r l E r i k M u n c h V e s t e r g å r d , Å r h u s , d r i v e r h a n d e l o g i n d u s t r i d r i f t i Å r h u s k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f f i r m a

(8)

»Risskov Produktforretning v / Karl t r i k Munch Vestergård«.

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 4 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a GRANU PLAST v ' Bent Steen Han­

s e n a f H e r l e v k o m m u n e e r h æ v e t s o m o v e r ­ g å e t t i l a k t i e s e l s k a b .

F i r m a Maskinfahriken Danslih ved Andersen

o g J e n s e n a f G l a d s a x e k o m m u n e e r h æ v e t s o m o v e r g å e t t i l a n p a r t s s e l s k a b .

P o l i t i m e s t e r e n i G l a d s a x e , d e n 4 . d e c e m ­ b e r 1 9 7 4 .

F i r m a »Risskov Produktforretning I S v'

E r i k W e s t e r g a a r d o g J e n s V e s t e r g a a r d « . Å r ­ h u s , e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 4 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

C a r l R i c h t e r H a n s e n , s o m v a r e n e s t e a n ­

svarlige indehaver af firmaet »Brodrene Rich­

t e r H a n s e n « . S v e n d b o r g , e r a f g å e t v e d d o d e n . F i r m a e t , d e r d r i v e r h å n d v æ r k , f o r t s æ t t e s u f o r a n d r e t a f a f d ø d e s e n k e , L a u r a J e n n y R i c h t e r H a n s e n , S v e n d b o r g .

P o l i t i m e s t e r e n i S v e n d b o r g , d e n 4 . d e c e m ­ b e r 1 9 7 4 .

B e n t I v e r s e n a f S k a g e n d r i v e r h a n d e l i S k a g e n k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n ­ d e h a v e r a f firmaet »Skawho Snwrrehrod og Grill ' Bent Iversen«.

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s h a v n , d e n 5 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

E r l i n g J o r g e n M a d s e n a f B a l l e r u p u d o v e r i n d u s t r i d r i f t i B a l l e r u p k o m m u n e s o m e n e s t e

ansvarlige indehaver a f firmaet »DEMA trans­

f o r m e r « V ' E r l i n g M a d s e n .

P o l i t i m e s t e r e n i G l a d s a x e , d e n 5 . d e c e m ­ b e r 1 9 7 4 .

o g OMEGNS ANDELSSLAGTERI,

Å r s a n m e l d e r a t g å r d e j e r J e n s K r i s t i a n K o r - g a a r d D o l l e r u p , F a r s o e r u d t r å d t a f b e s t y r e l ­ s e n , i s t e d e t e r g å r d e j e r P e r N ø r g a a r d , V o g n ­ s i l d , A r s , i n d t r å d t .

P o l i t i m e s t e r e n i L o g s t o r , d e n 5 . d e c e m b e r 1 9 7 4

F i r m a e t »Verner Nielsen & Porsniose I S«

d r i v e r h å n d v æ r k i Å l b o r g k o m m u n e .

V e r n e r N i e l s e n , V e s t b j e r g , o g B j a r n e W i l l y P o r s m o s e , S k a l b o r g , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e ­ r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i Å l b o r g m . v . , d e n 5 . d e ­ c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Hjørring Bogtrykkeri ved Th. Mor­

t e n s e n « a f H j ø r r i n g k o m m u n e e r h æ v e t . F i r m a e t »Brønderslev Maskinsnedkeri v M a x E m i l C h r i s t e n s e n & S ø n « a f B r ø n d e r s l e v k o m m u n e e r h æ v e t .

F i r m a e t »Nordjysk Textilfahrik K S« a f H j ø r r i n g k o m m u n e e r a f m e l d t .

P o l i t i m e s t e r e n i H j ø r r i n g m . v . , d e n 5 . d e ­ c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »TRANSAIR v. Christian Fahrner«

e r h æ v e t .

F i r m a e t »TRANSair Danish Air Taxi Chr.

V i l h . E a h r n e r « e r h æ v e t .

F i r m a e t »GUSTAV TORP & SØN« e r

h æ v e t .

F i r m a e t »Dorthe v. Tage Bruun« e r h æ v e t . F i r m a e t »Aarre & Krogh's ej tf. v. Hakon ' T v e n s t r u p « e r h æ v e t .

F i r m a e t »Konden.satorjahriken Helcon r.

R o b e r t M u l l e r « e r h æ v e t .

F i r m a e t »Dansk Støvsuger-Central, L. Scho- b i u s « e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s b e r g b i r k , d e n 4 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Thomas Company ved A. Thomas- - s e n & C o . « h a r m e d d e l t e n e p r o k u r a t i l K a t h e s S a n d r a T h o m a s s e n , B e n t V e s t e r o g B i r t h e e S t a b e r g .

F i r m a e t »OPTISK IMPORT v. A. Thomas- -

s e n « h a r m e d d e l t e n e p r o k u r a t i l K a t h e S a n - - d r a T h o m a s s e n , B e n t V e s t e r o g B i r t h e S t a - - b e r g .

K a r l G u s t a v N i e l s e n a f F r e d e r i k s b e r g § k o m m u n e d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k s a m t J

(9)

u d o v e r i n d u s t r i d r i f t i F r e d e r i k s b e r g k o m m u ­ n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f f i r m a ­

e t »SCORPlO filmproduktion ved Karl Niel­

sen".

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s b e r g b i r k , d e n 5 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t >'/ris» ved Ludwig Johansen a f F r e - ) d e r i k s h a v n e r h æ v e t .

V i g g o J o h a n s e n a f F r e d e r i k s h a v n d r i v e r h a n d e l i F r e d e r i k s h a v n k ø b s t a d s o m e n e s t e ansvarlige indehaver a f firmaet »Iris« v'Viggo Johansen.

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s h a v n m . v . , d e n 6 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a Aage Dahl & Co. a f B a l l e r u p k o m ­ m u n e h a r m e d d e l t E g o n N i e l s e n p r o k u r a t i l a t t e g n e f i r m a e t .

F i r m a Brdr. Dahls Tapetfahrik a f B a l l e r u p k o m m u n e h a r m e d d e l t E g o n N i e l s e n p r o k u r a t i l a t t e g n e f i r m a e t .

P o l i t i m e s t e r e n i G l a d s a x e , d e n 6 . d e c e m ­ b e r 1 9 7 4 .

U n d e r f i r m a »Indkohsselskahet af 9 9 1966 L i m i t e r e t " d r i v e s v i r k s o m h e d m e d i n d k o b o g f o r d e l i n g a f v a r e r i B r ø n d b y k o m m u n e a f e t s e l s k a b m e d b e g r æ n s e t a n s v a r , h v i s v e d t æ g ­ t e r e r a f 9 . s e p t e m b e r 1 9 6 6 , m e d æ n d r i n g e r a f 1 3 . m a j 1 9 6 8 , 1 7 . j u n i 1 9 6 9 o g 3 0 . o k t o b e r 1 9 7 3 . D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l e r v e k s l e n d e . F o r s e l s k a b e t s f o r p l i g t e l s e r h æ f t e r m e d l e m m e r n e a l e n e m e d d e t i n d b e t a l t e i n d ­ s k u d p å 1 . 0 0 0 k r . p r . m e d l e m .

S e l s k a b e t s b e s t y r e l s e b e s t å r a f ; M o g e n s W i l l i a m H e l m b æ k , V e s t e r b r o g a d e 1 2 — 1 4 , 1 6 2 0 K ø b e n h a v n V , E r l i n g G o l f L a u e m o l l e r , G o t h e r s g a d e 9 3 — 9 5 , 1 1 2 3 K ø b e n h a v n K , O r l a V a l d e m a r N i e l s e n , G o d t h å b s v e j 9 6 , 2 0 0 0 K ø b e n h a v n F , S v e n d A a g e R a s c h , S ø l v g a d e 3 8 , 1 3 0 7 K o b e n h a v n K , F i n n P o u l s e n , B r e d e ­ g a d e , 4 2 0 0 S l a g e l s e , o g H e l g e H a s s e l , B e r - g e n s g a d e 1 0 , 2 1 0 0 K ø b e n h a v n 0 .

S e l s k a b e t t e g n e s a f t r e m e d l e m m e r a f b e ­ s t y r e l s e n i f o r e n i n g e l l e r a f t o m e d l e m m e r a f b e s t y r e l s e n i f o r e n i n g m e d e n d i r e k t ø r .

P r o k u r a e r m e d d e l t I n g o J e n s e n .

B e k e n d t g ø r e l s e t i l m e d l e m m e r n e s k e r i k k e i o f f e n t l i g e t i d e n d e r .

F i r m a e t e r o v e r f l y t t e t f r a K ø b e n h a v n s k o m m u n e .

P o l i t i m e s t e r e n i G l o s t r u p , d e n 6 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

Sydjydsk Andels Olieindkob A.m.b.a. a f Å b e n r å , m e d d e l e r a t f ø l g e n d e e r u d t r å d t a f b e s t y r e l s e n ;

J o h a n P h i l i p s e n , A h l e f e l d t v e j 1 2 , S ø g å r d , o g L a u r s A n d e r s e n , G e j s i n g .

1 s t e d e t e r i n d t r å d t ;

T o r p F r i i s M ø l l e r , Å r s l e v , o g A a g e W i l d - f a n g , F j e l s t r u p .

P r o k u r a e r m e d d e l t L e i f N i e l s e n , Å b e n r å . S a m t i d i g e r d e n K r i s t i a n S m e d g a a r d m e d ­ d e l t e p r o k u r a b o r t f a l d e t .

P o l i t i m e s t e r e n i G r å s t e n , d e n 6 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Frandsen og Pedersens Maskin­

v æ r k s t e d « d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i T i s e t , G r a m k o m m u n e . G u n n a r F r a n d s e n , T i s e t , 6 5 1 0 G r a m , o g L a u H e n n i n g P e d e r s e n , A t t e , 6 6 8 3 F ø v l i n g , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

P o l i t i m e s t e r e n i H a d e r s l e v , d e n 6 . d e c e m ­ b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »N. C. Borgs Eftflg. ved .Andersen &

M o r t e n s e n « a f H o r s e n s k o m m u n e e r h æ v e t . F i r m a e t »Skindhusets Lædervareafdeling ved IV i I ly Christensen og Egon Nortvig Mortensen«

a f H o r s e n s k o m m u n e e r h æ v e t .

F i r m a e t »Horsens Kartoffel-Lager ved An­

k e r C h r i s t e n s e n « e r h æ v e t .

F i r m a e t »Brdr. Westenhol: Pedersen« a f H o r s e n s k o m m u n e e r h æ v e t .

F i r m a e t »Brædstrup Motor Compagni c Ar­

n o l d G r o n g a a r d « a f B r æ d s t r u p k o m m u n e e r h æ v e t .

F i r m a e t »Brædstrup Motor Compagni I S ved Jorn Erik Kristensen og Finn Sorensen«

d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i B r æ d s t r u p k o m m u n e .

J ø r n E r i k K r i s t e n s e n o g F i n n S ø r e n s e n , b e g g e a f H o r s e n s k o m m u n e , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

P o l i t i m e s t e r e n i H o r s e n s m . v . , d e n 6 . d e ­ c e m b e r 1 9 7 4 .

(10)

Ceniralsavværket Limiteret a f H e r l u f m a g l e , S u s å k o m m u n e , a n m e l d e r , a t P o u l C h r i s t i a n P e t e r s e n a f K o b e n h a v n , e r u d t r å d t a f b e s t y ­ r e l s e n . I s t e d e t e r i n d t r å d t H . F r o l u n d a f K l a m p e n b o r g .

S e l s k a b e t s v e d t æ g t e r e r æ n d r e t p r . 3 0 . m a j 1 9 7 4 .

P o l i t i m e s t e r e n i N æ s t v e d , d e n 6 . d e c e m b e r 1 ^ 4 .

F i r m a e t »BBE Konfektion I S v Mogens

Br e t l a u , B o j e M a d s e n o g V o g n E r i k s e n « d r i v e r h a n d e l i S i l k e b o r g k o m m u n e . M o g e n s F l o l - m e r B r e t l a u , E j g i l B o j e M a d s e n o g V a g n E r i k s e n , a l l e a f S i l k e b o r g , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i S i l k e b o r g , d e n 5 . d e c e m ­ b e r 1 9 7 4 .

S v e n P e t e r M ø l l e r , S j æ l l a n d s g a d e 4 , S ø n ­ d e r b o r g , u d o v e r i n d u s t r i d r i f t i S ø n d e r b o r g k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f

firmaet »Møllers Kagefahrik«.

P r o k u r a e r m e d d e l t A n n e l i s e M o l l e r . P o l i t i m e s t e r e n i S ø n d e r b o r g , d e n 6 . d e ­ c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Breniko v Svend Aage Sørensen«

d r i v e r h å n d v æ r k i V e j l e k ø b s t a d . S v e n d A a g e S ø r e n s e n a f V e j l e e r d e n a n s v a r l i g e d e l t a g e r o g t e g n e r f i r m a e t .

P o l i t i m e s t e r e n i V e j l e , d e n 6 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Ruth's HUNDE- & KATTEUD-

S T Y R v. R u t h J e n s e n « a f H i l l e r ø d k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i H i l l e r ø d , d e n 5 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Thy-Auto-Koler v Søren Bielefeldt N i e l s e n « a f T h i s t e d k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i T h i s t e d k ø b s t a d m . v . , d e n 6 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

»SPAREKASSEN SÆBY« a n m e l d e r , a t v u r d e r i n g s f o r m a n d H a r a l d E m i l A n d e r s e n , S u l b æ k , o g o v e r l æ r e r J o h a n n e s E m i l J e n s e n M e j l k j æ r , T h o r s h ø j , e r u d t r å d t a f t i l s y n s r å d e t o g i s t e d e t e r i n d t r å d t g å r d e j e r C h r i s t i a n O l ­ s e n , Ø s t e r v r å , o g t ø m r e r m e s t e r H e n r y E g o n L a r s e n , S æ b y .

D e f u l d m æ g t i g N i e l s C h r i s t i a n M o r t e n s e n

o g k a s s e r e r G u n n a r N i e l s e n m e d d e l t e p r o k u ­ r a e r e r t i l b a g e k a l d t .

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s h a v n m . v . , d e n 9 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t Markedshallen ved Lars Zeeherg

N i e l s e n o g O l e Z e e h e r g N i e l s e n d r i v e r h a n d e l i F r e d e r i k s s u n d k ø b s t a d . K ø b m a n d L a r s Z e e - b e r g N i e l s e n , K a s t a n i e d a l e n 1 5 , 2 7 3 0 H e r l e v , o g k ø b m a n d O l e Z e e b e r g N i e l s e n , B i r k e h a ­ v e n 5 0 5 , 2 9 8 0 K o k k e d a l , e r d e a n s v a r l i g e d e l ­ t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s s u n d , d e n 6 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t S. W. DESIGN ved Holden og

S t r ø j e r P e t e r s e n u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t o g h a n ­

d e l i G e n t o f t e k o m m u n e . f

H a l v o r I n g v a l d W o l d e n a f H i l l e r ø d o g i F r a n k S t r ø j e r P e t e r s e n a f A l b e r t s l u n d e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e ­

n i n g . I

P o l i t i m e s t e r e n i G e n t o f t e , d e n 9 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a Dan-Tern v P. og J. Lose d r i v e r h a n ­ d e l o g u d o v e r i n d u s t r i d r i f t i G l a d s a x e k o m ­ m u n e . P o u l W i l h e l m L o s e a f L y n g b y o g J ø r ­ g e n L o s e a f G l a d s a x e e r d e a n s v a r l i g e d e l t a ­ g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t P o u l W i l h e l m L o s e o g J ø r g e n L o s e t i l a t t e g n e f i r m a e t h v e r f o r s i g .

F i r m a Pakkomatic ved O. H. C. Eriksen a f G l a d s a x e k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i G l a d s a x e , d e n 9 . d e c e m - b e j ; _ l 9 7 4 ^

F i r m a e t »Java Batik-, Stoftryk- og Bodofar­

v e r v ' P r e b e n V e s t e r o g T h e r e s e H ø y e r « d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k s a m t u d ø v e r i n d u s t r i ­ d r i f t i H o r s e n s k o m m u n e .

P r e b e n B j ø r n V e s t e r o g T h e r e s e H ø y e r , b e g g e a f G e d v e d k o m m u n e , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

P o l i t i m e s t e r e n i H o r s e n s m . v . , d e n 9 . d e ­ c e m b e r 1 9 7 4 .

I f i r m a e t »K S Lunderskov VVS«, L u n d e r ­ s k o v , e r s k e t f ø l g e n d e æ n d r i n g ; » A l p e d a l e n s V V S A S « e r u d t r å d t s o m k o m p l e m e n t a r o g i s t e d e t e r s o m k o m p l e m e n t a r i n d t r å d t » V V S a f

1 2 1 0 1 9 7 2 A S « .

P o l i t i m e s t e r e n i K o l d i n g m . v . , d e n 6 . d e ­ c e m b e r 1 9 7 4 .

(11)

F i r m a e t Fjellehro Trævare I S ved Tage

^ Andersen, Knud E. B. Sørensen og Preben i H a g e m a n n , a f R i n g s t e d k o m m u n e , d r i v e r [ h a n d e l i R i n g s t e d k o m m u n e . T a g e A n d e r s e n i a f R i n g s t e d , K n u d H g o n B r i t s S ø r e n s e n o g I P r e b e n H a g e m a n n , b e g g e a f K ø g e k o m m u n e , ) e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t 2 i i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i R i n g s t e d , d e n 9 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

I f i r m a e t »TEK-BO K S v'arkitekt m.a.a. J.

i R . C r a m e r , A a l b o r g , m . f l . « u d t r æ d e r s o m I k o m p l e m e n t a r e r J ø r g e n R o l a n d C r a m e r , I N ø r r e s u n d b y , o g J ø r g e n F l e m m i n g M a d s e n ,

I H ø j b j e r g , h v o r e f t e r d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r V A l e x J o h a n n e s P o u l s e n , B r a b r a n d , v i d e r e f ø - I r e r f i r m a e t u æ n d r e t s o m e n e s t e k o m p l e m e n - ( t a r .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 9 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t »Vinamat v E. Liljenberg«, H ø j e - T å s t r u p k o m m u n e , e r h æ v e t o g o m d a n n e t t i l

; a n p a r t s s e l s k a b .

P o l i t i m e s t e r e n i G l o s t r u p , d e n 9 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

F i r m a e t Holger Clausen, Graasten Mohella-

\ g é * ! - a f G r å s t e n k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i G r å s t e n , d e n 9 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

L i k v i d a t i o n e n i f i r m a e t »Roskilde Tomrer- o g S n e d k e r f o r r e t n i n g , A . m . b . a . « e r a f s l u t t e t o g f i r m a e t e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i R o s k i l d e , d e n 6 . d e c e m b e r 1 9 7 4 .

T i l K ø b e n h a v n s h a n d e l s r e g i s t e r e r m o d t a -

• g e t f ø l g e n d e a n m e l d e l s e r ;

F i r m a e t Varehuset Karna v Karl J. Nissen e r h æ v e t .

F i r m a e t Hans Ziirsen e r h æ v e t .

F i r m a e t Dr. Benedictsens Fodhvilere v Hans Z i i r s e n e r h æ v e t .

F i r m a e t Metalindustrien Godthaab v'Oscar P e t e r s e n e r h æ v e t .

P a u l S ø r e n s e n , d e r v a r e n e s t e a n s v a r l i g e

indehaver af firmaet Skandinavisk Kork-Im-

> p o r t , V P a u l S ø r e n s e n , e r a f g å e t v e d d ø d e n o g : f i r m a e t e r h æ v e t .

F i r m a e t La Glace v. N. Henningsen e r a f - I m e l d t a f h e n d d e l s r e g i s t r e t e f t e r a t n a v n e t e r

• o v e r t a g e t a f e t a n p a r t s s e l s k a b . I

I i

A l i c e A n n a M a r i a H a n s e n , f . H i l d e b r a n d t , d e r var ansvarlig d e l t a g e r i firmaet Waidtlow

& H a n s e n e r a f g å e t v e d d ø d e n . F i r m a e t f o r t ­ s æ t t e s u f o r a n d r e t a f d e h i d t i d i g e d e l t a g e r e T a g e B j ø r n H a n s e n , K a j B j ø r n H a n s e n o g E r i k C h r i s t i a n G e n k e l .

A n k e r K r i s t i a n V i l h e l m H a n s e n H e l s i n g , d e r v a r e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f f i r m a ­ e t H a n s H a n s e n , e r a f g å e t v e d d ø d e n o g f i r ­ m a e t e r h æ v e t .

E r i k M a t h i e s e n d r i v e r h a n d e l s o m e n e s t e

ansvarlige indehaver af firmaet Hans Hansens

Eftf. i' Erik Mathiesen.

Albert I'Herhier & Co. e r h æ v e t . F i r m a e t Johannes Frederiksen e r h æ v e t . F i r m a e t hos De 3 Frisører ved Børge Han­

s e n , R a s m u s s e n o g P e t e r s e n e r h æ v e t .

T o m E r i k J e n s e n d r i v e r h å n d v æ r k s o m e n e siL ansvarlige inddehaver a f firmaet »Hos de 3 Frisører« v Tom Jensen.

F i r m a e t Art-Zack modul i' Clara Hartzack e r h æ v e t .

L a u r i t z R a s m u s P e d e r s e n , d e r v a r a n s v a r l i g d e l t a g e r i f i r m a e t L . P e d e r s e n , e r a f g å e t v e d d ø d e n . V i g g o T h o r n s ø , J e n s O t t o M a d s e n b e g g e a f F r e d e r i k s b e r g o g N i e l s E r i k M a d s e n a f A l b e r t s l u n d e r i n d t r å d t i f i r m a e t s o m a n ­ s v a r l i g e o g t i l u n d e r s k r i f t b e r e t t i g e d e d e l t a ­ g e r e o g v i d e r e f ø r e d e t u f o r a n d r e t s a m m e n m e d d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r J e n s P e d e r P e d e r ­ s e n . A x e l A l b r e c h t s e n , d e r h a v d e p r o k u r a i f i r m a e t , e r a f g å e t v e d d ø d e n .

F i r m a e t J. Lauritzen h a r t i l b a g e k a l d t d e n B e n t E r i k D u e h o l m g i v n e k o l l e k t i v p r o k u r a .

I n g r i d M a r t h a B i r g i t J e n s e n , f . S ø d e r b o r g a f H e l l e r u p u d ø v e r h a n d e l o g i n d u s t r i d r i f t s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f f i r m a e t C h r . G e r n e r J e n s e n , i d e t h u n u f o r a n d r e t f o r t ­ s æ t t e r d e n a f h e n d e s a f d ø d e æ g t e f æ l l e C h r i ­ s t i a n G e r n e r J e n s e n u n d e r n æ v n t e h i d t i l u a n m e l d t e f i r m a d r e v n e v i r k s o m h e d .

F i r m a e t Thai Kinesiske Grill v'Suthep Su- m i t n a m a p h o r n o g P a j o n e R a t k a s i k o r n d r i v e r h a n d e l . S u t h e p S u m i t n a m a p h o r n o g P a j o n e R a t k a s i k o r n e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

F i r m a e t Dansk Maskinpakning I'S i- P.

N ø r g a a r d & E . K i s u m d r i v e r h a n d e l . P o u l K o e f o e d N ø r g a a r d a f G e n t o f t e o g E l l i n o r K i s u m , f . E l m v i g a f K o k k e d a l e r d e a n s v a r l i ­ g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g , h v o r h o s d e t e g n e r f i r m a e t p r . p r o k u r a h v e r f o r s i g .

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Træskibsværfter i Frederikshavn blev fra 1870’erne teknologisk førende i udviklingen af nye typer fiskefartøjer, der fuldstændig ændrede det danske fiskerierhverv fra det

Motiverne, hvori dette moralkompleks kommer til udtryk, er ikke mindst naturscenerier, der i kraft af motivet netop forherliger det naturlige. Maleren Viggo Johansen mestrede

Johansen: men mon de ikke var

tidsansatte, dertil en ræ kke skolefolk og studerende sam t nogle gym nasiaster. Endelig havde vi den glæde, at to journalister deltog. Jeg vil gerne her på

4 Det kan vi ikke genkende i vores empiri om Norskov, hvor det virkelige sted og det fiktive sted i højere grad går i tæt, gensidig dialog med hinanden, hvor handlingen i

'Spørgsmålet er', tænker Iris, 'om virkeligheden overhovedet findes.' I det øjeblik billedet af edderkoppen i sit spind mellem syrenbladene aftegner sig på nethinden, forsvinder

Det var derfor en selvfølge, at Steen Johansen, sammen med tre andre af os »kongelige (Biblioteks)kammerater«, i september 1947 blev indbudt af biskop, dr.. Scharling og

Frederikshavn Kommune vil med handlingsplanen søge at støtte og fremme den holdning mange giver udtryk for, men få sætter handling bag, nemlig at man ofte lige så godt kan

Skagens Museum (Gave fra Kunstneren. Maleren, Professor Sigurd Wandel). Uanvendt Studie til »Bedstemoders Fodselsdag«. Fi u Ane Thoruj). Gronnestrand ved Svink- lov.. Studie Lil

– Pakkehenvisninger – forskelligt info der skal med – Mulighed for at finde RIGTIGT lokationsnummer – Længere tekst. – Bilag

Jeg vil med udgangspunkt i Muslimske stemmer af Karen-Lise Johansen (Johansen 2002) og Nasers Brevkasse af Naser Khader (Khader 2001) analysere de to fremstillinger af islam

For providing accurate recognition, extraction of the most discriminating fea- tures from the iris pattern is vital. These signicant features of the iris are encoded so that

Ved den akutte – og sjældnere – form for grøn stær – er vinklen luk- ket af regnbuehinden (iris), specielt når pupillen er udvidet, således at kammervandet ikke kan nå frem

Fredericia Haderslev København SUF Rødovre Århus Frederikshavn København SOF Næstved Haderslev Frederikshavn Rødovre Sorø. Frederikshavn Tønder Sorø Vordingborg Tønder

havde Tjeneste i Afsnittet dersteds lige efter Kapitulationen.” Det var Palle Larsson og Palle Johansen, som havde fået ideen til Knutzen-aktionen. Det var Palle

Ved den akutte – og sjældnere – form for grøn stær – er vinklen luk- ket af regnbuehinden (iris), specielt når pupillen er udvidet, således at kammervandet ikke kan nå frem

Mads Bisgaard, der er døbt Bisgaard Johansen, har heldigvis kun- net fortælle om omstændighederne ved fundet af jydepotten og om sin farfar, Niels Kristian Johansen, som fandt

Det skal endvidere bemærkes, at flere af de ikke-noterede arter, især de store måger (Sølvmåge, Svartbag), ofte sås flyve gennem området i bety- delig højde (10-20 meter eller

Når landfugle foretager trækbevægelser forbi møllerne (småfugle).. Med hensyn til 1) og 2), er det som tidligere beskrevet, primært splitternens eventu- elle fouragering og

april 2011 om indtgtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksom- heder med senere wndringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregn- skab 2014

Det ansøgte projekt omfatter placering af seks vindmøller på havet øst for Frederikshavn Havn samt midlertidige aktivite- ter primært i forbindelse med udvikling og test af

The purpose-driven and social aspects of professional writing mentioned above are reflected in the existing models of professional communication, such as Schriver (2012),

toldfrit fra England med en frist på et år, men en del af maskinerne gik tabt, da skibet Fortuna, der havde maskinerne ombord, forliste ved Frederikshavn i efteråret 1832. Noget af