• Ingen resultater fundet

Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder – og hvorfor er det vigtigt?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder – og hvorfor er det vigtigt?"

Copied!
19
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 25, 2022

Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder – og hvorfor er det vigtigt?

Albrechtsen, Hans-Jørgen; Corfitzen, Charlotte B.; Vang, Óluva Karin; Lindhardt, Bo

Published in:

Dansk Vand Konference 2011

Publication date:

2011

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Albrechtsen, H-J., Corfitzen, C. B., Vang, Ó. K., & Lindhardt, B. (2011). Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder – og hvorfor er det vigtigt? I Dansk Vand Konference 2011: Abstracts

http://www.danva.dk/Default.aspx?ID=2717&TokenExist=no

(2)

Hvordan minimeres forureninger ved ledningsarbejder – og hvorfor er det vigtigt?

Hans-Jørgen Albrechtsen Óluva K. Vang

Charlotte B. Corfitzen Bo Lindhardt – Nordvand A/S

Dansk Vand Konference 1.-2. november 2011

Radisson Blu Scandinavian Hotel Aarhus

Baggrund

Påvisning af indikatororganismer længe efter forureningen har fundet sted: Århus (2002), Vanløse-Brønshøj, Kirkelte i Nordsjælland

Nordvand A/S 2006: høje kimtal ved ledningsrenovering

?

E. coli og coliforme IKKE påvist!

(3)

Formål

Ledningsrenovering i Nordvand A/S

Analyse af cases i Nordvand A/S 2006-2008

Observation og analyse af procedurer for ledningsrenovering Risici ved ledningsrenovering  feltundersøgelser

Overlevelse af indikatororganismer og patogener i drikkevand Effekt af rørmaterialer: PE, PEX, silicone, støbejern

Effekt af biofilm: rør med og uden biofilm

Sønderegnen: 6 uger (juni-juli) Vesterdalen: 7 uger (juli-august) Mindevej: 3 uger (august-september) (Bernstorffsvej: 3 mdr. (juni-september))

Kortvarige forureninger:

Mylius Erichsens Alle: højt kimtal i referenceprøve Høeghsmindvej: slutmuffe (<2 uger)

Dahlenstræde: stillestående vand/stor ledning

Renoveringsetaper i Nordvand A/S (2006)

- renset med svamp - kraftig skylning

(4)

Sønderegnen: 6 uger (juni-juli) Vesterdalen: 7 uger (juli-august) Mindevej: 3 uger (august-september) (Bernstorffsvej: 3 mdr. (juni-september))

Kortvarige forureninger:

Mylius Erichsens Alle: højt kimtal i referenceprøve Høeghsmindvej: slutmuffe (<2 uger)

Dahlenstræde: stillestående vand/stor ledning

Vesterdalen (11. juli - 28. august 2006)

1 10 100 1000 10000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

(Døgn) Kimtal(Gær)(CFU/ml)

Kimtal 22 Kimtal 37 Ref.værdi kimtal 37 Ref.værdi kimtal 22 Kim37 Kim22 Renses

med svamp

Renset med svamp 2 døgn før

Flow øges 1 døgn før

Renoveringsetaper i Nordvand A/S (2006)

- renset med svamp - kraftig skylning

Analyse af data (Nordvand A/S)

Mikrobiel drikkevandskvalitet Nye rør

Referenceprøver

Parametre:

Kim22 Kim37 Coliforme E. coli Temperatur

(5)

Renoveringsetaper 2006-2007

2006-2007:

Rørdiameter

Renoveringsmetode Rørtype

Årstid/temperatur

Sammenhæng mellem forureningsvarighed og rørdiameter

0 10 20 30 40 50 60

0 50 100 150

Ø (m m )

Tid (døgn)

Renoveringsetaper 2006-2007

2006-2007:

Rørdiameter

Renoveringsmetode Rørtype

Årstid/temperatur

Sammenhæng mellem forureningsvarighed og rørdiameter

0 10 20 30 40 50 60

0 50 100 150

Ø (m m )

Tid (døgn)

Kimtal 37

1 10 100 1000

0 5 10 15 20

Tem peratur Kimtal(Gær)(CFU/ml)

Kimtal 22

1 10 100 1000 10000

0 5 10 15 20

Tem peratur Kimtal(Gær) (CFU/ml)

(6)

Risici ved ledningsrenovering

Tabel 1: Over sigt o ver r isici ved l edn in gsr en over in g.

Stadie Risici

Inden renovering Opbevaring af rør: ødelagte rørpropper m.v.

Under renovering Rørføring – indtrængen af jord/vand/boremudder

Svejsning: afspritning og dannelse af vulst

T ilslutning af hovedledning – indtrængen af vand/jord fra udgravede huller

Åbning for vand – ophvirvling af sediment Efter renovering Afsmitning af organisk materiale fra PE-rør Andet AOC -indhold i vandet: eftervækst af bakterier

H øj temperatur: eftervækst af bakterier Uheld Boring ind i andre ledninger

Foto: H-J Albrechtsen Foto: H-J Albrechtsen

(7)

Feltundersøgelser i udgravede huller

Vandtyper:

Drikkevand fra ledning Overfladevand efter nedbør

Analyser

Kim22 (ISO 6222) Kim37 (ISO 6222) R2A

Coliforme (Colilert-18) E. coli (Colilert-18)

Enterokokker (Enterolert-E) Temperatur

Feltundersøgelser i udgravede huller

Kimtal Kimtal 22

2.9E+04 1.7E+05

5.4E+04 1.1E+05 2.5E+06

1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08

Vinter Efterår Efterår Vinter Efterår Drikkevand Overfladevand

Konc. (CFU/ml)

Kimtal 37

3.0E+03 2.6E+04

5.3E+03 1.8E+03

3.1E+05

1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06

Vinter Efterår Efterår Vinter Efterår Drikkevand Overfladevand

Konc. (CFU/ml)

R2A

2.4E+05 7.2E+04

2.8E+03 3.8E+05

2.4E+04 2.3E+06

1.5E+07 9.4E+05

1.0E+07

1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08

Vinter For For Efter Efter Vinter For For Efter

Drikkevand Overfladevand

Konc. (CFU/ml)

(8)

Feltundersøgelser i udgravede huller

Colilert-18 (coliforme)

15 921

1 4352 4352

4 2420 2420

241960

1 100 10000 1000000

Vinter For For Efter Efter Vinter For For Efter

Drikkevand Overfladevand

Konc. (coliforme/100 ml)

Colilert-18 (E. coli)

2 260

1 10

110

2 166

36 2344

1 10 100 1000 10000

Vinter For For Efter Efter Vinter For For Efter

Drikkevand Overfladevand

Konc. (E. coli/100 ml)

Coliforme/E. coli: høje konc. om efteråret

Feltundersøgelser i udgravede huller

Colilert-18 (coliforme)

15 921

1 4352 4352

4 2420 2420

241960

1 100 10000 1000000

Vinter For For Efter Efter Vinter For For Efter

Drikkevand Overfladevand

Konc. (coliforme/100 ml)

Colilert-18 (E. coli)

2 260

1 10

110

2 166

36 2344

1 10 100 1000 10000

Vinter For For Efter Efter Vinter For For Efter

Drikkevand Overfladevand

Konc. (E. coli/100 ml)

Enterolert-E (enterokokker)

579 1046

46110

2420 2419,6

16 2420 2420

1 100 10000 1000000

Vinter For For Efter Efter Vinter For For Efter

Drikkevand Overfladevand

Konc. (enterokokker/100 ml)

i.m.

Coliforme/E. coli: høje konc. om efteråret

(9)

Resultater

Årtidsvariation √

Vand af forskellig oprindelse √ Høje kimtalskoncentrationer √ Coliforme, E. coli, enterokokker √

Feltundersøgelser i udgravede huller

Forurenet drikkevand…

Hvor længe kan indikatororganismer og sygdomsfremkaldende bakterier overleve i drikkevand?

Under hvilke forhold overlever de – styrende faktorer?

effekt af rørmateriale effekt af biofilm

(10)

Forsøgsopstilling

Flaskeforsøg

Rørforsøg

Escherichia coli

Mest anvendte indikatororganisme Klebsiella pneumoniae

coliform gruppe

opportunistisk patogen

_____________________________________________________

Campylobacter jejuni

Forurening af vandforsyninger i DK

1996: 2400 syge

2007: 140 syge

2009: ?? syge

2010: ?? syge

Indikatorer

Patogen

Testorganismer

(11)

Forsøgsbetingelser

Metode  kvantitative

E. coli og K. pneumoniae: MacConkey agar og Colilert-18 C. jejuni: Abeyta Hunt Bark agar

Kimtal (R2A) og total ATP

Startkoncentration

E. coli og K. pneumoniae: 102 celler/ml C. jejuni: 103 celler/ml

Temperatur: 10ºC og 15ºC

Testvand: frisk produceret drikkevand

Effekt af rørmateriale – nye rør

E. coli ATCC 25922

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

0 10 20 30 40

Tid (døgn)

Konc. (CFU/ml) Testvand

PEX PE silicone

(12)

Effekt af rørmateriale – nye rør

E. coli ATCC 25922

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

0 10 20 30 40

Tid (døgn)

Konc. (CFU/ml) Testvand

PEX PE silicone

K. pneumoniae M&R nr.1

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

0 10 20 30 40

Tid (døgn)

Konc. (CFU/ml)

PEX silicone PE

Testvand

Rør fra ledningsnettet

(13)

0 50 100 150 200

0 5 10 15 20 25

Conc. (CFU/mL)

Time (days)

E. colii drikkevand med PE

PE (nye rør)

Nye rør (flaskeforsøg) vs. rør fra ledningsnettet

0 50 100 150 200

0 5 10 15 20 25

Konc. (CFU/ml)

Tid (døgn)

E. colii drikkevand i PE-rør

PE (1996) PE (2003) PE (2008) PE (nye rør)

0 50 100 150 200

0 5 10 15 20 25

Conc. (CFU/mL)

Time (days)

E. colii drikkevand med PE

PE (nye rør)

Nye rør (flaskeforsøg) vs. rør fra ledningsnettet

Ingen forskel i konc. af E. coli og K. pneumoniae

0 50 100 150 200

0 5 10 15 20 25

Konc. (CFU/ml)

Tid (døgn)

E. colii drikkevand i PE-rør

PE (1996) PE (2003) PE (2008) PE (nye rør)

0 50 100 150 200

0 5 10 15 20 25

Konc. (CFU/ml)

Tid (døgn)

K. pneumoniae i drikkevand i PE-rør

PE (1996) PE (2003) PE (2008) PE (nye rør)

(14)

Rør fra ledningsnettet

E. coli blev ’kun’ påvist i 2 uger i støbejernsrør

0.01 0.1 1 10 100

0 5 10 15 20 25

Konc. (CFU/ml)

Tid (døgn)

E. coliATCC 25922

PE (1996) PE (2003) PE (2008) Støbejern (1918) Støbejern (1931)

C. jejuni blev påvist i op til 3-5 døgn i drikkevand

0.001 0.01 0.1 1 10 100

0 5 10 15 20 25

Konc. (CFU/ml)

Tid (døgn)

C. jejuni 11168

PE (2003) PE (1996) PE (2008) Støbejern (1931) Støbejern (1918)

Rør fra ledningsnettet

(15)

Biofilm

PE og støbejernsrør fra ledningsnettet: Kolonisering af E. coli og K. pneumoniae i biofilm

0 1 2 3 4 5 6

0 5 10 15 20 25

Konc. (CFU/cm2)

Tid (døgn)

E. colikolonisering af moden biofilm

PE (1996) PE (2003) PE (2008)

Biofilm

Højere kolonisering i ældre PE rør

Højere kolonisering af biofilm i støbejernsrør C. jejuni blev ikke påvist i biofilmen

0 1 2 3 4 5 6

0 5 10 15 20 25

Konc. (CFU/cm2)

Tid (døgn)

E. colikolonisering af moden biofilm

PE (1996) PE (2003) PE (2008) Støbejern (1931) Støbejern (1918)

(16)

Nordvand A/S 2006-2007

Procedureændringer:

Ny prop ved styret underboring (aug. 2006) Revideret skylningsprocedure (jan./feb. 2007) Gennemgang af procedurer for ledningsrenovering

Renoveringer Høje kimtal 2006 (juni-dec): 7 5

2007 (jan-dec): 17 5

2008 (jan-dec): 25 2

Renoveringsetaper 2006-2008

(17)

Renoveringsetaper 2006-2008

Nordvand A/S vs. ekstern entreprenør NB lille datagrundlag

37

1 9

3 0

5 10 15 20 25 30 35 40

Nordvand A/S Ekstern

Antal succesfulde og ikke succesfulde renoveringer fordelt på entreprenør

Mikrobiologiske kvalitetskrav opfyldt Mikrobiologiske krav ikke opfyldt

Konklusioner

Vand, som har været i kontakt med miljøet (udgravede huller), må ikke komme i kontakt med rørenes inderside

Indikatororganismer kunne påvises i lang tid (>4 uger) i både vandfase og biofilm

Patogen bakterie kunne påvises i vandfasen i 3-5 døgn  risiko!!!

Procedureændringer har øget sikkerhed ved renovering af vandledninger i Nordvand A/S

(18)

Anbefalinger til vandforsyninger - ledningsrenovering

Rør må ikke forurenes under opbevaring

Ledningsrenoveringen så kontrolleret som muligt

Faste og klare procedurer for renovering af vandledninger Procedurer for aktion

hvis mikrobiologiske krav ikke opfyldes

hvis proceduren for ledningsrenovering ikke går som planlagt Mikrobiologiske drikkevandskvalitet i ny ledning analyseres og godkendes inden kobling til ledningsnettet

Personalet trænes i hygiejne:

procedurer gennemgås jævnligt nyansat personale

Bevidsthed hos personale om mikrobiologiske forureninger følgerne for borgere

økonomiske konsekvenser for vandforsyningen

Overlevelse af indikatororganismer patogener i ledningsnet

Tak til Nordvand A/S:

Bo Lindhardt

Mads Broe Pedersen… m.fl.

(19)

Temadag

’Sensorer for drikkevandskvalitet – hvor langt er vi?’

Afslutningskonference for SENSOWAQ

25 januar 2012 DTU

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

 Bør kunne bruges ”alle” steder eller være

Jeg er godt klar over at kompetenceudvikling ikke er gratis, men vi bliver simpelthen nødt til at investere i denne faglighed hvis det skal blive en succes, og mon ikke det lønner

- Hvis man som person bliver anmodet om at indtræde i et nyt eller eksisterende netværk, er det vigtigt at sikre sig, at ”forhandlingen” af den psykologiske kontrakt sker på

Efter en indledende instruktiv diskussion af problemerne ved at tælle sig frem til den engelske indflydelse (vanskeligheden med at afgrænse ord, spørgsmålet om hvorvidt de

Hvorfor man laver film, ved man ikke (…) jeg ville sådan ønske, at vi turde lave enkle rene ærlige historier uden den her pseudoinderlighed, (…) det er vigtigt for mig at

a) Ontologiske manipulation, b) hvordan noget gøres ekstremt (stort) eller minimeres (lille), og c) hvordan noget kan normaliseres. Resultaterne viser, hvordan palliation og kræft

Jeg har lavet fire nedslag i forhold til DDKM, hvor jeg har peget på forskellige typer af grænser for modellen. Der var grænser for, hvilke temaer og dermed også informationer,

Men det afholder heldigvis ikke kompetente forskere i at undersøge og arbejde med begrebet, og den seneste, som giver sit bud, er Knud Illeris, der stiller spørgsmålene: