• Ingen resultater fundet

eget hjem

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "eget hjem"

Copied!
17
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1

Heibye

Varetægtsfængsling i eget hjem

Socialrådgiver Sebrina Vulff Blaaberg og

Specialkonsulent Mette Nielsen

(2)

Københavns Kommune

Beskæftigelses- og

Integrationsforvaltningen

- har ansvaret for at hjælpe ledige i job og uddannelse, skabe vækst og gode rammer for integration

Børne- og

Ungdomsforvaltningen

- har ansvaret for at drive og udvikle dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud

Socialforvaltningen

- har ansvaret for byens socialt udsatte og sårbare borgere samt borgere med handicap

Teknik- og Miljøforvaltningen

- har ansvaret for drift og udvikling af byen til gavn for borgere, brugere og erhvervsliv

Kultur- og

Fritidsforvaltningen

- har ansvaret for alle byens

idrætsanlæg, svømme- og skøjtehaller, kulturhuse, biblioteker, museer og Borgerservice

Sundheds- og

Omsorgsforvaltningen

- har ansvaret for sundhedstilbud til alle københavnere samt ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år

Økonomiforvaltningen

- har det overordnede ansvar for økonomi og byudvikling

(3)

3

Socialforvaltningen 2017

Døgnvagten

(4)

Døgnvagten

Retsrepræsentation

Deltager årligt i ca. 1.800 afhøringer og retsmøder

Varetager omsorgen for den unge i situationen og sikrer, at den unge forstår, hvad der foregår

Rådgiver og vejleder den unge og forældrene

Koordinerer forskellige foranstaltninger og understøtter

ved behov den unges sagsbehandler i det videre forløb

(5)

5

Retsrepræsentationen

(6)

Kriminalitetsudvikling

(7)

7

Fremstillinger i grundlovsforhør

(8)

Varetægt i eget hjem - baggrund

Pilotprojekt 2014-2015

Fast del af tilbudsviften i Socialforvaltningen fra 2016 Formål:

• Forebygge ny kriminalitet

• Nedbringe varetægtsfængslingstiden for unge under 18 år Fokus:

• Sikre kontinuitet og undgå brud i skolegang

• Udgangspunkt i den unges ressourcer og netværk

• Samskabe på tværs af institution, myndighed, forvaltning

og civilsamfund

(9)

9

Varetægt i eget hjem

Erfaringerne viser:

• Samarbejdet mellem forvaltning, den unge og familien styrkes

• Retssystemets fokus på barnets tarv øges

• Varetægtsfængslingstiden nedbringes

• Ingen af de unge har ifølge Socialforvaltningens

oplysninger hverken under varetægtsfængslingen eller

efter løsladelse begået ny personfarlig kriminalitet

(10)

Varetægt i eget hjem - målgruppe

Målgruppen omfatter unge københavnere mellem 15 og 17 år, som varetægtsfængsles i surrogat på en sikret institution og som:

• er i gang med et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb eller havde faste planer om at påbegynde dette før

varetægtsfængslingen

• er motiveret til at indgå og overholde aftaler med de sociale myndigheder og anklagemyndigheden

• har et støttende netværk, der kan være med til at sikre, at aftaler

i varetægtsplanen overholdes. Alternativt at den unge allerede er

visiteret eller kan visiteres til foranstaltninger efter Servicelovens §

52, der kan bidrage til en sådan støtte.

(11)

11

Varetægt i eget hjem - lovgrundlag

(12)

Varetægt i eget hjem - lovgrundlag

(13)

13

Varetægt i eget hjem

Screening Visitation til

indsatsen Udarbejdelse af

varetægtsplan

Foranstaltninger efter serviceloven

og tilsyn

Beskrivelse af indsatsen

(14)

Varetægt i eget hjem

(15)

15

Varetægt i eget hjem

(16)

Varetægt i eget hjem

• Hvordan taler erfaringerne fra vores pilotprojekt ind i jeres erfaringer?

• Hvordan agerer I som socialrådgivere i

spændingsfeltet mellem straffelov og sociallov?

Og hvilke dilemmaer møder I i det spændingsfelt.

(17)

17

Døgnvagten

Tak for jeres opmærksomhed

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Her ligger de kollektive transportmidlers styrke (heraf navnet), man kan bruge dem og forlade dem igen, hvor man ikke længere har brug for dem. Bilen og cyklen skal man foruden

Nu skal Danmark ikke længere være blandt de bedste i 2015, men i 2020: “Det er den største investering i vækst, som nogensinde er set i Danmark (...) Danmark skal i 2020

Derfor har vi med denne undersøgelse ville belyse forskellige måder underviserne har aktiveret materialet gennem initiativer, og om der er en sammenhæng imellem de hold der har

Allerede hollænderne havde i sin tid bygget smådiger, men først efter 1860 byggedes der diger efter en fælles og det hele omfattende plan. I november 1872

• Egenfinansiering af projektet fra ansøgeren eller øvrige deltagere. Det bemærkes, at der ikke kan ydes tilskud til omkostninger, der modtager statsstøtte fra andre ordninger

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå samtykke eller, hvor det vurderes uhensigtsmæssigt fx fordi forældrene ikke ønsker at samarbejde, er problemfor- nægtende eller ikke er

i Landsbyggefonden – der heller ikke belaster de offentlige finanser – ligger der mange både nødvendige og samfundsgavnlige investeringer i pipeline de kommende år.. Vi kan med