• Ingen resultater fundet

Bidragydere

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Bidragydere"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Jørn Erslev Andersen: lektor ved Institut for Æste- tis ke fag, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Uni- versitet

Trine Andersen: f. 1969, forfatter Claus Berg: f. 1972, forfatter Marianne Hald: cand.mag.

Merete Pryds Helle: f. 1965, forfatter Henriette Houth: f. 1967, forfatter

Marianne Ping Huang: lektor ved Institut for Æste- tiske fag, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Uni- versitet

Peter Huss: f. 1959, forfatter F. P. Jac: f. 1962, forfatter

Louis Jensen: f. 1948, forfatter Pia Juul: f. 1962, forfatter Janina Katz: f. 1939, forfatter Peter Nielsen: f. 1948, forfatter Helle Nyborg: f. 1942, forfatter

Lise Serritslev Petersen: f. 1945, forfatter

Steen Klitgård Povlsen: lektor ved Institut for Æste- tiske fag, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Uni- versitet

Gorm Rasmussen: f. 1945, forfatter Jørgen Sonne: f. 1925, forfatter

Morten Søndergaard: f. 1964, forfatter

Bi drag ydere

Pas sage 43 – 2002

(2)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Jonathan Schwartz, lektor emeritus, In- stitut for Antropologi, Københavns Uni- versitet, har lavet feltarbejde i Makedo- nien siden 1977, hovedsagligt i området

Ansa Lønstrup, lektor ved Musikviden- skabeligt Institut og Center for Tværæste- tiske Studier,

1953, lic.phil., lektor, Afde- ling for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet.. Lars

43 om landskabet i litteraturen åbner Louis Jensen med en landskabelig litteraturhistorie, Jørn Erslev Andersen skriver om bjerge og sten i tænkningen, Marianne Ping Huang om

Jacob Lund Pedersen: ph.d-stipendiat, Aarhus Uni- versitet med bevilging fra Statens Humanistiske Forskningsråd.. Göran

1972, lektor, ph.d., Institut for Kul- tur og Samfund, Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Aarhus Universitet.. Signe Bodil Nipper

1963, lektor, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Aarhus Universitet.. Hans

1945, lektor emeritus, dr.phil., Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Uni- versitet.. Jesper