• Ingen resultater fundet

Bidragydere

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Bidragydere"

Copied!
2
0
0

Hele teksten

(1)

Jørn Erslev Andersen: lektor ved Institut for Æste- tis ke fag, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Uni- versitet

Trine Andersen: f. 1969, forfatter Claus Berg: f. 1972, forfatter Marianne Hald: cand.mag.

Merete Pryds Helle: f. 1965, forfatter Henriette Houth: f. 1967, forfatter

Marianne Ping Huang: lektor ved Institut for Æste- tiske fag, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Uni- versitet

Peter Huss: f. 1959, forfatter F. P. Jac: f. 1962, forfatter

Louis Jensen: f. 1948, forfatter Pia Juul: f. 1962, forfatter Janina Katz: f. 1939, forfatter Peter Nielsen: f. 1948, forfatter Helle Nyborg: f. 1942, forfatter

Lise Serritslev Petersen: f. 1945, forfatter

Steen Klitgård Povlsen: lektor ved Institut for Æste- tiske fag, Afdeling for Litteraturhistorie, Aarhus Uni- versitet

Gorm Rasmussen: f. 1945, forfatter Jørgen Sonne: f. 1925, forfatter

Morten Søndergaard: f. 1964, forfatter

Bi drag ydere

Pas sage 43 – 2002

(2)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

› Hvis du rejser ud gennem Erasmus, Nordplus eller AUs oversøiske. udvekslingsaftaler, søger du via

› redegøre for, drøfte og anvende relevante retskilder af betydning for det valgte emne eller problem, herunder at sammenligne forskellige retskilders vægt og indbyrdes forhold..

Henrik Zahle: Har været medlem af doktorudvalg ved Universitetet i Bergen, Uppsala Universitet og Aarhus Uni- versitet, og har desuden været formand for et ph.d.-udvalg ved

› redegøre for, drøfte og anvende relevante retskilder af betydning for det valgte emne eller problem, herunder at sammenligne forskellige retskilders vægt og indbyrdes forhold..

Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsviden- skab, Aarhus Universitet.. Nygaard,

Lektor i historie ved SAXO-Institut- tet, Københavns Universitet.. Gravesen,

Leder af Center for Samtidsreligion og lektor ved Afdeling for Religionsviden- skab, Aarhus Universitet.. Nygaard,

1958, ph.d., lektor ved Institut for Historie, kultur og samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, Odense.. Peter

Anne Borup, ph.d., lektor i dansk litteratur ved Institut for Litteratur, Kul- tur og Medier, Syddansk Universitet (Kolding).. Jacob Bøggild, ph.d., lektor ved Nordisk Institut,

Jacob Bøggild, lektor ved Institut for nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet.. Har publiceret artikler om

Afdeling for Religionsvidenskab Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet. 8000

Susanne Højlund er lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Afdeling for Antropologi og Etnografi.. Hun arbejder med institutionel etnografi

Jonathan Schwartz, lektor emeritus, In- stitut for Antropologi, Københavns Uni- versitet, har lavet feltarbejde i Makedo- nien siden 1977, hovedsagligt i området

Ansa Lønstrup, lektor ved Musikviden- skabeligt Institut og Center for Tværæste- tiske Studier,

1953, lic.phil., lektor, Afde- ling for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet.. Lars

43 om landskabet i litteraturen åbner Louis Jensen med en landskabelig litteraturhistorie, Jørn Erslev Andersen skriver om bjerge og sten i tænkningen, Marianne Ping Huang om

Jacob Lund Pedersen: ph.d-stipendiat, Aarhus Uni- versitet med bevilging fra Statens Humanistiske Forskningsråd.. Göran

1972, lektor, ph.d., Institut for Kul- tur og Samfund, Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Aarhus Universitet.. Signe Bodil Nipper

1963, lektor, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Aarhus Universitet.. Hans

1945, lektor emeritus, dr.phil., Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Uni- versitet.. Jesper

Lektor, ph.d., Institut for Kultur og Sam- fund, Historisk Afdeling, Aarhus Universitet.. Gudrun Gadegaard

Projektleder for danmarkshistorien.dk, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.. Lektor, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus

Lektor, ph.d., Institut for Historie og Områ- destudier, Aarhus Universitet.... Gæsteforsker, ph.d., Afdeling for Historie,