• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat"

Copied!
49
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)

DØDSFALD I DANMARK I ÅRET 1972

MEDDELT AF

BENEDIKTE FRIIS

Med tilføjelser til Dødsfald i Danmark i året 1970

TILLÆG TIL PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

TØNDER

TH. LAURSENS BOGTRYKKERI 1974

(3)

MEDDELT AF BENEDIKTE FRIIS

De vigtigste af de i nedenstående liste over dødsfald i Danmark i året 1972 anvendte forkortelser er følgende:

B. = barn, Br. = broder, D. = datter, E. = enke, F. = fader, g. m. = gift med, H. = hustru, M. = moder, S. = søn, Sst. = søster, bgr. = begravet, o. = offent­

liggjort, MB. = medlem af borgerrepræsentationen (i provinsen: byrådet), MF. = medlem af folketinget, MSH. = medlem af sø- og handelsretten, tjg. = tjenstgø­

rende, * = forhenværende, afskediget, ikke tjenstgørende, FS. = Frederiksberg skif­

teret, KS. = Københavns skifteret, Ge.S. = Gentofte skifteret osv. Hvor den afdødes hjemsted ikke er angivet, er dette Storkøbenhavn (København, Frederiksberg og Gentofte kommuner).

løvrigt henvises til forordet til fortegnelsen over dødsfald i Danmark i året 1944, PersHist T 66. årgang, 11. række, 6. bind, tillæg.

Hs. Majestæt Kong Frederik den Niende 14.1.

Aabel, Hans Peter, Install., 15.12.

Aaberg, Hans Chr., Civiling., 8.10.

- Peter, Værkf., Fr.sund, 24.11.

Aabye, Ida Axeline, f. Magnussen, 19.2.

Aaes, Alf Erik, Kptl., 10.10.

Aaderup, K. F., Købm., Faaborg, o. 7.7.

Aagaard, Elka, 13.2.

- V. K., Guldsmedem., 23.7.

Aagaard-Hansen, Kitty, f. Corell, 26.8.

Aarup, Paul, 11.11.

Aasted, Eigil, Civiling., 21.4.

Abel, Betty, 6.1.

- Vilh. A., 9.10.

Abildgaard, Jørgen Just, Fremmedfører, Bgr. 7.4. Kbh.

Abildtrup, Ulla, 22.6.

Abrahamsen, Sven, Stadsing.*, 23.8.

Acker, Frederik, Dir., 14.4.

Addemos, Knud A., Bagerm. 20.12.

Adeler, Magna Dorthea, 29.2.

Adeler-Bjamø, Valborg, 14.1.

Adolph, Inger, 4.9.

- Thorkild, 16.2.

Adrian, Asta Marie Louise, f. Gunder- sen, 7.3.

Aebeloe, Anne Marie, Graasten, o. 18.7.

Agatz, J. M. T., Toldbetj., form., FS., 25.4.

Ågerup, Sophie, 2.2.

Aggerbeck, Margaritha, 4.7.

Aggerholm, Karen M., f. Beier, Glx.S., 21.6.

Agnstrøm, Har., Prok., Odense, o. 2.12.

Ahlefeldt-Laurvig, Ursula, 12.5.

Ahier, Erna, 30.10.

Ahlmann, Charlotte Joh., f. Meyer, KS 14.11.

Ahrenkilde, Edvard, 21.3.

Ahmell, Friedel, f. Stilzner, 19.9.

Akselbo, Marie, Konsulindee, 14.11.

Albech, Aage, 11.5.

Albeck, Johannes, Filmdir., USA, o. 9.3.

- Jørgen F., Prok., 20.4.

- Kurt Emil, 2.3.

Albertsen, K., Førstel., V. Hjermitslev, o. 20.2.

Albertus, G. A., Major, o. 16.6.

Albinus, Geerda, 23.10.

Albrecht, Kaj And., Maskinarb., KS 13.10.

Albrecht-Beste, Elisabeth, 23.4.

Alexander, Ax. J. M., Kemigraf, 19.11.

- Katharina (Kay), 23.11.

Aller, Rigmor Emilie, f. Carlsen, 21.12.

Allin, F., Ing., Strøby Egede, o. 24.11.

Almdal, Dagmar Bahnson, 19.6.

Almsøe, Carl Evald, Læge, Herning, o. 13.12.

Alsbæk, Helge, Læge, Skævinge, o. 8.11.

Alsen, Fanny, f. Janowitzsky, 15.9.

Alstrup, Alf, 23.11.

(4)

DØDSFALD I DANMARK I ÅRET 1972 3 - Iwan, 28.5.

- Sv., Amtsforv.*, 23.8.

Alstrøm, Otto, Læge, 24.7.

Altschul, Jenta Elka, f. Elkanowitsch, KS 24.7,

Ammen torp, Karen, Trafikkontr.*, Frk., 25.2.

Ammitzbøll, H. P., Bogtr., 30.5.

Amsinck, Esther, 7.10., M:Ca.

- Ove, Skibsreder, Dir., 21.12.

Amstrup, Ellan Margr., 5.12.

Andersen, A. F., Prof., dr. phil. v.

Polyt. Læreanst., 18.2.

- Carl P., Cand. mag., 16.12.

- Elias, Boghandi.*, Kolind, o. 10.8.

- H. Tranegaard, Købm., Faaborg, o. 19.4.

- Hans, Civiling., Risskov, o. 18.4.

- H. C., Stadsarkitekt*, 6.12.

- Hans Chr., Handelsgartner, o. 12.1.

- Henry, Sølvsmed, Roskilde, o. 9.11.

- Ida, f. Gutter, 17.7.

- J. P. A., Ktch. 7.7.

- John Herløv, Ktch. i Handelsbanken, 27.5.

- Johs., Skoleforst.*, Nyk. F., o. 4.7.

- Johs. Martin, 12.3.

- Lars P., Kunstmaler, KS 7.3.

- Laur., Møbelfabr., Form. f. Da. Sejl­

union, o. 2.7.

- M. Jørgen, Skoleinsp., Høsterkøb, 29.6.

- Max, Billedhug., 24.10.

- Niels, Dir., Chicago, o. 6.12.

- Niels, Skibsreder, Rinkenæs, o. 9.11.

- Ove, Ktch.* i Landmb., 11.3.

- P. K. Harbo, *Viceskoleinsp., 1.1.

- Peter Chr., Viceskoleinsp., KS 3.1.

- Poul, Dir., Gislev

- Poul Gerh., Viceskoleinsp.*, 20.8.

- Willy, Landsdommer*, 2.10.

Andersen-Alstrup, Henning, 5.3.

- Olaf, Fuldm., 15.3.

Andreasen, Aage Alb., Overmet. ass., 5.8.

- O. Dam, Dir., ing., cand. polyt., 5.11.

Andresen, J. D., Dir., Odense, o. 15.1.

- Jørgen, Komm.dir.*, Høje Taastrup, 7.12.

- Reinh. E., Rest.*, Aabenraa, o. 12.10.

- Wanda Joh., Dispachør, KS 6.1.

Andrup, Ernst, Insp., cand. pharm., v. Carlsberg, 10.5.

Anker, Holger, Anlægsgartner, 17.10.

Ankerstjeme, Erik, Maskinchef, 4.2.

- Sv. Aa., 18.6.

Ankerstrøm, Eva, Sekr., cand. jur., KS 26.7.

Ankier, Erik, 28.2.

Ankjær, Ellen, 2.11.

- S. E., Toldgrænsedir.*, Odense, 10.6.

Anthonisen, Poul Brinck, Overlæge, dr. med., 12.11.

Anthonsen, Laurits, Red., 21.10.

Antvorskov, Erik, Købm., 17.3.

Apostolou, Pandora, Sygepl., KS 6.9.

Appelberg, C.L., Sognepr.*, dr. theol., Roskilde, 11.1.

Appelt, Elisab., 2.9.

Arendrup, Gunver, 23.12.

- Karen, Oberstinde, o. 22.2.

Arffmann, C. E., Dir., 12.9.

Arildsen, E., Gdr., Kalø, o. 6.4.

Arley, Else, f. Lysholt, 25.1.

Arndt, F. J. F., Lektor, dr. phil., Tønder, 6.12.

Arnesen-Kall, Harriet, Oberstinde, 10.5.

Arnoldi, Ruth, 6.3.

Arnstrøm, Helge, Boghandl., 21.5.

Arnt, Elisabeth, f. Tygesen, 4.3.

Arnø, Alfred, Statsaut. skibsmgl., 28.4.

Aubertin, Karen, 7.4.

Auchenberg, Gunnar H., Brolægger, KS. 6.12.

Augustiniak, A., 19.4.

Axelsen, Arno, Billedhugger, 31.7.

Axelsson, Axel, Kunstmaler, 6.11.

Baadsgaard, F. Esbern, 24.12.

- Vilma, 6.9.

Baagø, H., Toldforv.*, MF*, Vejle, o. 17.6.

Baagøe, Joh. Hedemann, Civiling., 21.12.

H: Agnete.

Baarsøe, Karla, 8.8.

Baastrup, Else, 10.1.

Bach, Adam, MB, Toreby, o. 8.3.

- Anna Ingeborg, f. Mygind, KS 15.11.

- Ester, 10.8.

- Martha, KS. 7.1.

Backhausen, Marianne, f. Cortsen, 12.12.

Backmann, Willy Arnold, Maskinarb., FS. 24.1.

Bager, Ole, Boghandl., Faaborg, o. 2.2.

Bagge, Esther, f. Nansen, 12.4. M: Jør­

gen.

- Niels P. Chr., Arbm., Rø.S. 31.5.

Bagger, Ingrid, 18.2.

- Jørgen, 30.11.

- Lilly Margr., f. Jensen, Glx.S.

- Sv. V., Overkirurg* v. Fr.berg Hosp., dr. med., 25.2.

Bahnert, Viggo S., 17.11.

Bak, K. M. Sørensen, Landbr.kand., Havndal, o. 2.2.

~ Kristian, Belysningsdir.*, dr. techn., 25.10.

Balkin, Israel, Dir., Malmø, 30.7.

- Balle, Eva Maria, 11.4.

- Julie Voldby, 27.4.

(5)

- Knud Erik, 1.11.

Balleby, Bruno, 9.11.

Ballin, Gudrun, f. Høeg Sørensen, 29.1.

Balslev, J. U. S., Sognepræst, Slagelse, 15.10.

- Johanne, Sangpæd., Horsens, o. 24.6.

Balsløw, Vilh. Amalie, f. Dons, 27.9.

Baltzar, Gudrun, 16.11.

Baltzer, Esther, Tandtekn., f. Ruth, 18.8.

- H. J., Assurandør, 16.8.

Banck, Arne, Ing., 8.1.

Banemann, Karl C. V. F., 7.6.

Bang, Agnes, 25.9.

- Camilla Petra Auguste Engeline, f. Sørensen, KS. 10.7.

- Carl Vilh., 3.5.

- Carla, 20.10.

- Helge Arthur, 30.5.

- John Wad, Kemiker, KS. 24.5.

- Kamma, Oversygepl.*, 10.7.

- Margrethe, KS. 18.12.

- Morten, Brandchef*, civiling., 24.5.

Bardenfleth, Karen, Priorinde, Vemme­

tofte, 27.3.

Bardrum, Inga, f. Larsen, KS. 29.8.

Barfod, Andreas, Politimester*, 4.1.

- Carl, 23.9.

Barfoed, Eyvind, Vejass., Brøndbyerne S.

19.1.

Barkholtz, Bertha M., f. Poulsen, Bgr.

6.7. Kbh.

Bargisen, Louis Emil, Proc. sliber, FS 18.10.

Barker, Inger Gerda, f. Simonsen, 1.11.

Barkhuus, Asta, 13.5.

V. Bamer, Therecia, KS. 27.12.

Barteis, Martin, Bankfuldm., 22.8.

Basse, Niels, Dir. Det Da. Hedeselsk., Viborg, 29.1.

Bastholm, Edith, 25.1.

- Eyvind, Fru dr. med. Vemmelev pr.

Forlev.

Bauer, Augusta, 19.11.

Bauerschäfer, Aa. Vilh. Chr., KS. 15.5.

Baumann, Karen K.K., f. Hansen, 16.4.

Baumbach, Gerda Elisab., Aarhus, 24.4.

Baun, Chr., Vicefængselsinsp., Nyborg, o. 12.6.

- Christian, Biskop, Kolding, o. 18.8.

Baungaard, Axel, 19.12.

Baunsøe, Einar, Købm., 16.10.

Bavngaard, Johs. Th., Skovrider*, Aalborg, o. 5.9.

Bay, Haagen, Arkitekt, 16.4.

- Mette, 6.12.

- Nanna, 10.4.

Bay-Schmidt, Kay, Rev., 16.9.

Bech, Aage N. J., Form., 20.4.

- Aks. Henry, Bagerm., 30.7.

- Børge, Sejlmagerm., 17.6.

- Carl C. Mejeribest., Arden, o. 13.12.

- Emmy, f. Riberg, 24.1.

- Eva Heiberg, f. Madsen, Billedsk., KS. 10.10.

- Henry, Hosp.portør, 5.5.

- Hjalmar, Best.*, 15.2.

- Ingrid, 30.4.

- Jens O., Gross., 29.12.

- L. M., Repr., Fredericia, o. 22.11.

- Margr. Freja, f. Knudsen, KS. 20.9.

Bechgaard, Hans Chr., Civiling., Alto Daf undo, Portugal, 6.5.

- Laur. Buch, Aarhus, 10.6.

Beck, Axel, Brødkusk, 5.4.

- Carl Gustav, Vinkyper, Ly.S. 12.7.

- Christine, f. Rich, Ball. S. 5.9.

~ Ella Sigrid, KS 5.9.

- Ernst Andr., Vognm., 11.12.

- Inga Bodil, 26.6. M: Erik.

- Karen Olivia, f. Pedersen, KS. 8.10.

- Laura, Overlærer, 15.10.

- Otto, Hørsholm, 20.1.

- Robert, 10.10.

- Svend, Tømrerm., 31.12.

- Tage Hans, Kleinsmed, 12.8.

Becker, Anna, 9.10.

- Ellen, f. Palitzch, 25.7.

- Poul Georg, 17.5.

Beckmann, A. Kaae, Overinsp., Odense, o. 18.5.

~ Carl, 23.8.

- Emmely v. d. Recke, 25.9.

Behrend, Alice, f. Eickhoff, 10.7.

Behrensdorff, Anna, 1.9.

Behrent, Anna, 24.2.

Beildorff, Aage, Bankbest.*, 2.10.

Bek, Astrid, f. Schibbye, E.e. Sagf., 8.3.

Belter, Ingv., Driftsbest.*, Srfm.*, Hasle, o. 25.7.

Bender, Fr., Katolsk præst, Aalborg, o.

26.1.

Bendix, Ralphe, Gross., 26.4.

Bendixen, Hans Henrik, o. 1.1.

Bendtsen, F. M., Bibl.*, cand. mag., 22.10.

Bengtsson, Carl Joh., 14.12.

Bennekou, Kaj, Revisor, 24.3.

Benning, Svend, Kunstmaler, 24.2.

Benthin, Elna, 22.3.

- Thora, 25.2.

Bentin, Erik, Kemigraf, 18.10.

Bentsen, S. A., Bagerm., Fruens Bøge, o. 21.11.

Bentzen, Georg E., Postm.*, Rungsted K., 13.6.

- Kitty, f. Herseth, 8.1.

Benzon, Aage v., Bankier, fondsbørs- veksell., 8.11.

v. Benzon, Ellen, 1.5.

Berendt, Joh. Marie, 13.6.

(6)

DØDSFALD I DANMARK I ÅRET 1972 5 - Louis, Gross., 2.5.

Berg, Agnes, 9.8.

- Alma Jungersen, f. Westergaard, Gross., 28.7.

- Anna, 10.6.

- Anna Lisa, Sygepl., 30.12.

- Arnold, Adv., 9.7.

- Ella, f. Bønnelycke, 4.5.

- Erik, 21.2.

- Hedvig Natalie, KS. 20.4.

- Helga Raben, f. Ingemann, Ball. S.

12.7.

- Henry Alfr., KS. 24.4.

- Otto, Antikv.handl., 13.12.

Bergendorff, Alma, 2.1.

Bergenhammer, Jørgen, Fot., FS. 21.6.

Berger, Ove Jørgen, Kunstmaler, FS 2.10.

Berggreen, K., Red., major, 26.1.

Bergh, Frederik, 17.8.

Bergh-Hanssen, Odd J., 14.3.

Bergmann, Amelis Martine Jeanet Honore, f. Bergmann, KS 18.10.

- Henny Ida, f. Ask, 29.9.

Bergstrand, Harry, 15.7.

Bergsøe, Chr. 7.11.

Berlin, Marie, 10.4.

Beding, Anna Dorthea Ernestine, 26.10.

Berner, Margaretha, f. Schøn, o. 22.12.

M: Aage.

- Ove Ditlev, 29.5.

Bernhard, Gurli, 6.10.

Bernhardt, Lena, f. Andrews, 15.3.

Bemth, Lone, Stewardesse, 14.3. v.

Dubai

Berthelsen, Holger, Dir., Skælskør, 7.5.

Bertram, Louise Marie, Postass., KS.

6.12.

Beuschel, Asta Christine, 19.2.

Beyer, Edith Vilh., f. Beyer, KS. 16.5.

- Ingeborg, f. Topsøe Jensen, Roskilde, 28.12.

- Ruth Sonja Solveig, f. Jensen, KS.

29.6.

Bichel, Frida Susanne, Ball. S. 2.10.

Bidstrup, Dudde, 26.5.

- Ellen Marie, 16.7.

Bie, Henrik Sigismund, 23.7.

- Marie, 1.3.

Biegler, Knud Aage, Forvalter, KS 3.11.

Bielefeldt, Ellen, 10.7.

Bierfreund, Astrid, f. Frøkjær, 5.9.

- Knud Ove, 21.10.

Biering, Lili, 17.4.

- Louise, f. Biering, Bgr. 15.8.

Bierring, Einar, Dr. med. 5.6.

Bierrings, Kr. Vald, 5.9.

Bigandt, Emil, 2.5.

Bigier, Johanne, 14.7.

- Knud Aage, 1.11.

Bigum, Anna Oline, 22.10.

Bille, Ella, 29.5.

- Emmy Winther, 26.12.

- Harald Vald., 21.2.

- Torben, Dir., civiling og H: Ingrid.

14.3. v. Dubay.

- Torben Friberg, Brøndbyernes S. 25.7.

Bille Brahe, Chr. Baron, 19.9.

- Hedevig, 26.4.

- Preben, Baron, 31.1.

Billenstein, Ellen Inger, Musikl., 20.2.

Billing, Torben Friberg, 17.7.

Biltzing, Alma, 12.10.

Binau, Caroline, 17.2.

Binneballe, Liva, f. Frederiksen, 7.7.

- Th., Driftsing.*, Odense, 30.9.

Birch, Alice, 7.8.

- Asger, Salgschef, 28.9.

- Dagmar, Pore, drejer, 15.10.

- Oda, 8.11.

Birch-Olsen, C. A., Lektor*, cand. theol., 9.8.

Birck, Ruth, f. Pedersen, 29.2.

Birk, Sv. Arthur, 3.11.

Birke, Svend, Past. emer., 21.10.

Birkedal, Aage Ejner, 28.10.

Birkedal-Nyegaard, Ida, f. Smith, 17.5.

Birkmann, Chr., Maskinm.*, 3.6.

Bischoff, Oline, KS. 24.1.

Bisgaard, Esther Marie, 19.10.

Bissing, Kai, Læge, 25.5.

Bitsch, Inge, 19.2.

Bitter, Gunild, Allerød, 5.8.

Bjerg, Th., Pakhusm.*, 14.5.

Bjerregaard, Frits, Dir., og H: Elly. 8.12.

- Kaj L. . H., FS. 7.8.

Bjerreskov, Søren, Chefaktuar.

Biørn, Svend, 23.3.

Bjørk, Erik Arne, Sorenskriver, Thors­

havn, 18.3.

Bjørklund, Alfred, Forretningsf.*, raadmand*, 16.4.

Bjørkmann, Iris Viola, 20.3.

Bjørn, Folkvard, Gdr. Urup, o. 15.2.

- Johnna, 13.11.

- Søren, Murerm., Silkeborg, o. 4.2.

Bjømdal-Mølgaard, Ellen, f. Schjeming, 17.7.

Bjømkjær, Johs., Fabr., Aarhus, o. 16.7.

Bjømskov, Bjørn B., Tandl., FS. 31.1.

Blaamann, Anne-Marie, f. Gleesen, 24.3.

Blach, Ejvind Mollerup, Regnskabschef, FS. 2.10.

de Blanck, Vilh. 3.9.

Blangshøj, Esther, 29.6.

Blangsted, Gerda Riedel, 16.12.

Blauenfeldt, Charlotte, f. Olsson, KS.

24.5.

- Vilh., Frim.handl., 10.2.

Biem, Carl, *Bogholder, 4.7.

(7)

- Meta, Frue, 7.7.

Blichers, Mary, f. Oiling, 7.3.

Blichmann, Kristine, f. Bothmann, Dragør, 12.10.

- Maren, f. Rasmussen, KS. 15.12.

- Marie, 14.12.

Blixner, Th. D. F., Balle. S., 9.2.

Bloch, Henry, Fabr., 20.8.

Blokhus, Povl Verner, Toldkontr., Krusaa, o. 16.6.

Blom, Carl Gustav, Kass., FS. 7.7.

- Hjalmar, Cand, pharm., KS. 4.1.

Blomberg, Ernst Adolf, Taarnby S. 12.4.

Blücher, Peter Fr., Smedem., KS. 16.2.

Blyt, Ellen Thyra, 19.9.

Bo, Anne Marie, Rektor*, cand. mag., 13.10.

Boch, Ejner, 4.5.

- Hans, 18.3.

- Martha Marie Elisab., KS. 5.5.

Bock, Edgar, Propr., 20.3.

~ Lilly, 20.5.

Valborg, f. Rothe, 3.10.

Bode, Ed. Julius, Dir., Glx. S., 26.4.

Bodin, Finn, KS. 21.11.

- Ruth, 18.5.

Bodmin, Misse, 20.6.

Boesberg, I., St. rev., o. 7.2.

Boesen, Esther Joseph, f. Zinck, 5.9.

Boetius, Else, Frue, E.e. Dir., 14.3. v.

Dubai.

Bohm, Kay Christoph, Porc, brænder, o. 30.5.

Bohn, Evely O., 9.12.

- Hedevig Almena, Overlærer*, 4.4.

Bohnfeldt, Esther, 3.10.

Boisen, Inger Louise, f. Bisgaard, 22.6.

- Maja, 9.8.

Bojesen, Margr. Emilie, f. Gottlieb, 4.7.

Bojsen, Alma Sofie, f. Vang, 28.5.

Bokkenheuser, Lili, 18.2.

Boldt, Elisabeth, o. 6.2.

Bollhorn, Sophie, 20.3.

Bom, Johs. Leo, 7.10.

Bornholt, Ruth, f. Deichmann, 24.6.

Bomskov, Chr., Prof.*, dr., Aabenraa, o. 30.3.

Bonovent, M., Købm., 13.11.

Bonde, Anna K., 27.12.

- Anna Marie, KS. 1.6.

- Chr., Snedker, 21.3.

- Heinrich N., Ing., Aabenraa, o. 20.9.

- Mathilde Kirstine, 24.10.

- Henriksen, Elisabeth, E., Hobro, o. 26.10.

Bonnesen, Niels, Kommitt., Ohio, 10.5.

Bonnevie, Gerda Louise, f. Andersen, Randers, 26.9.

- Jonna Rørdam, Taarnby S., 31.5.

- Jonna, f. Zoffmann, 2.4.

Bonnichsen, A. E., Enke, 4.8.

Bonzas, José Paz, KS. 29.1.

Booth, Mathilde, f. Wolf, Taarnby S.

26.9.

Borberg, Aage, Læge, 25.7.

- Sofie, f. Evers, Hansted, 7.9.

Borch, Angela, f. Møller, 21.5.

- Carla Emilie, f. Nielsen, FS. 19.9.

- Christen, Arkitekt, 4.11.

- Jørgen, Bankfuldm., 2.6.

- Laura F., f. Westergaard, 24.3.

Borchhorst, Emma Johanne, f. Kiørboe, 26.10.

Bording, Grethe, 25.6.

Borella, Anne, f. Musse, Nakskov, 9.3.

- Vald., 16.11.

Borg, Emil Labori, KS. 19.9.

- Gyda, 27.12.

Borgen, Gunn. Emil Barfoed, 10.5.

- Poul Tage, Konstruktør, Rø.S. 21.12.

Borgen-Møller, Karl, o. 3.3.

Borgen-Nielsen, Jørgen, 3.4.

Borglin, Aage J., Ktch.*, 14.12.

Borgstrøm, Marie, 21.9.

Bork, Anders Kr., Dir., FS. 27.10.

- Arne, Læge, Hillerød, o. 31.12.

- Laura, 26.1.

Bomstein, Hilda, o. 4.5.

Borrack, Fritz, Guldsmed, 12.7.

Borregaard, T. J. A., Havnearb., KS.

31.1.

Borrild, P. D. P., Tlgr. kontr., FS. 31.8.

Borstein, Hilda, f. Braun, Ly.S. 3.5.

Borup, Sanne Marie, f. Petersen, 2.8.

Bostrup, Else, 10.1.

Bouet, Guttorm, Major i Flyvev., 9.4.

Bovenschulte, Ellen, 28.11.

Boye, Blanche Marguerite, f. Hofman- Bang, 6.9.

- Ellen, 5.7.

- Georg, Havearkitekt, prof., 29.10.

- Inger Marie, f. Wulff, Hyllinge, 19.9.

Bracker, Signe, 6.7.

Bram, Emma, 19.12.

Bramsted, Margrethe, 9.6.

Brandrup, Marie, f. Engelhardt, E. e.

fabr. Verner B., 12.4.

Brandsholt, Tove, 23.8.

Brandstrup, Ejler Rudolf, o. 18.10.

Brandt, Anna, Frue, Hørsholm, 15.8.

- Carl Adolf Denis, Hovedkass., KS.

16.5.

- Elise, 7.6.

- Harry, Revisionschef, 27.9.

- Harry Thorkild, Reklamechef, KS.

27.9.

- Helga, 27.9.

- Jørgen, Civiling., 15.1.

- Karl Johs., Vejform., Glo. S. 26.9.

- Knud Sv. Fr., 13.12

(8)

DØDSFALD I DANMARK I ÅRET 1972 7 Brandt-Hjerssen, Jørgen, Repr., 2.4.

Branth, Fanny (Kylie) Deichmann, 18.10.

Brasen, Astrid, Enkepastorinde, 15.3.

- Georg Aage C., 27.11.

Bratting, Ejnar, Lrs., 3.3.

Braumann, Leja Rosa, f. Rosenhavn, 1.10.

Braun, Lorentz, Malerm., 10.9.

Brauner, Astrid C., KS. 3.1.

Bredal, Birgit Lillian, f. Dahlmann, 6.2.

Breddam, Georg, Gdr., Møborg, o. 27.1.

Brehmer, Mogens de Rou, 14.2.

Breining, Max, 14.8.

Bremild, Sophus, 2.2.

Brems, Enrique Zenon, Snedkerm.

H: Anne, 25.4.

- Georg, Ing., KS. 28.6.

Brendstrup, Chr., Bogtr., 28.5.

- Eigil Jørgen, 22.8.

Breum, Anna, f. Jørgensen, KS. 15.11.

Breuning, Karen Elisab., KS. 29.3.

Brich, Karen Margr., 30.6.

Brieghel-Miiller, Jesper, 18.2.

Brinch, Thorkild, Matros, KS. 29.4.

Brinck, Anna T., f. Poulsen, 8.12.

Brincker, Erik, Ing., 16.9.

Brink, Ingrid Marie, f. Hansen, 3.6.

Brint-Nielsen, O. J., Amtsligningsinsp., Aalborg, o. 16.5.

Brix, Anna Blide, Lektor, 16.10.

- Hans, Krimass.*, Præstø, 25.3.

- Kaj Will., Handelsm., KS. 6.4.

Bro, Børge Zier, Frederiksværk, 2.2.

Brober, Elna M. Birc, f. Christensen, KS. 16.8.

Broby, Alfred, Savværksejer, Ullersted, 4.8.

Broch, Harriet, 7.5.

Broch-Møller, Johanne, f. Randa, KS.

28.6.

Brochmann, Henry E., KS. 14.3.

Brock, Sofie Joh., f. Nielsen, Rø. S.

25.7.

Brockdorff, Harald F. J., Kordegn*, 8.12.

Brockenhuus-Schack, Marion, Grevinde, Giesegaard, 2.11.

Brodthagen, Karl Chr. Otto, Medhj., KS.

13.6.

Brodtkorb, Gudrun, f. Bach, Bømebibl., 6.12.

Brogaard, Harald, Red. sekr., Kolding, o. 15.4.

Brohm, Jens Hannibal, 15.11.

Broholm, Nielsine Sofie, KS. 6.12.

Brolykke, Ejnar, 10.3.

Bruhn, Aksel Joh., Fængselsforv., 18.8.

- Alma, 7.10.

- Herrn. Chr. Johs., KS. 24.11.

- Kaj, Taxavognm.*, 22.7.

- L., Oberst, 22.4.

Brummack, Louise, E. L., KS 23.12.

Brummerstedt, Ebba, f. Paludan, 5.8.

- F. K., Kommandørkapt., 14.11.

Brun, Eugen, 24.12.

Brunch, Harriet, KS. 8.5.

Brunchmann, Vagn, Civiling., 20.1.

Brunse, Gitte, Spec, tandlæge, 5.12.

Bruun, Aase, f. Andersen, KS. 1.12.

- Agnes, 20.12.

- Anton, Gdr., Taulov, o. 7.5.

- Cajus Ed., Vinhandl., KS. 24.3.

- Christian, 19.8.

- Chr. Helmuth, Maskinarb., KS. 26.8.

- Clara Eleonora, f. Ernst, 1.9.

- Fanny Sigrid, f. Rasmussen, Bgr. 12.2.

Kbh.

- Hanne, f. Werner, 18.6.

- Helga Emilie, f. Pedersen, 18.11.

- Ida, 26.11.

- Ingrid, 29.4.

- Klaus, 14.10.

- M. Pagh, Skibsf., kapt., Hørsholm, 1.5.

- Martha Olivia, f. Larsen, KS. 16.11.

- Nis Andersen, Snedkerm., 7.1.

- Ove, Snedkerm., 27.7.

- Peter Aks., Vognm., 20.2.

- Peter Wodschou, Kontorass., 12.1.

- Rob. V. Salqvist, KS 22.3.

Bruun, Sonja, 13.8.

- Svend, Rektor*, 17.3.

- Ulla, Tekn. tegner, f. Ellemann, Ball.

S. 26.9.

Bruun-Andersen, Leif, Studielektor, 9.5.

Brüel, Else, f. Østrup, Kmhr.inde, 4.11.

Briiggebusch, Thora, 7.6.

Brynald, Ella, 14.8.

Briinger, Gerda, 19.1.

Bräuner, Bodil, 21.9.

Brødsgaard, Ella, Rest., o. 12.10.

Brøndahl, Else-Marie, Pelsgross., 8.9.

Brøndberg, Eckardt, 5.2.

~ Erh. E., 5.2.

Brøndsted, Agnes, Fru proff.inde, 30.7.

- Niels, Postm.*, 21.6.

Brøndum, Anine, 2.2.

~ Gyda, 12.1.

Brøndum-Møller, Ellen, 13.3.

Brøndum-Nielsen, Bo, 1.9.

Brønnum, Axel, 6.9.

Brøsted, A. P., Stfst.*, Aarhus, o. 26.11.

Buch, A. A., Stfst., Vejen, o. 21.6.

- Anders P. Rest., KS. 21.4.

- Anders N., Propr., Rabenlyst, o. 11.7.

- Dora A., f. Kiilerich, 8.1.

- Ebba Utzon, 28.4.

- Finn Peter, Assurandør, 1.7.

- Gaston Felix, Vognm., Rø. 15.3.

- Jens Martin Andersen, Bagerm., KS.

11.7.

(9)

- Jørgen, Propr.*, 29.9.

- Kaj Oluf, Lektor, cand. tehol., 24.11.

- Martin, Bagerm.*, 9.7.

- Richard, KS. 25.7.

- Willy, 28.3.

Buchardi, Aage, 17.11.

- Buchart, Ingrid Karoline, f. Svangaard 29.11.

Buchhave, Anna, Org., Hejis, 6.2.

Buchleitner, Jenny H. V., f. Jensen, 23.12.

Buchmann-Olsen, Gunnar, 8.7.

Buchwald, Astrid, f. Fabritius, 10.2.

Budtz, Ejnar, Hovedkass.*, 10.8.

- Margr. Joh. Petra, KS. 16.6.

- Otto, Ing., 6.6. H: Hanne, MF, Lrs.

Buemann, Ludvig, Tandlæge, 7.6.

Bugge, Georg Nicolai, Ktch., 28.9.

- Elisa Yelva, f. Westphal, 20.12.

Buhl-Nielsen, P.J., Sognepræst, Heden­

sted, o. 20.5.

Bundesen, Hans P., Gdr.*, Mjøls v.

Rødekro, o. 23.5.

Bundgaard, Ane Lavra, 16.6.

- Chr. Fr., Lagerarb., Glostrup S., 19.9.

- Pouline, 9.1.

- Søren A., Skoleinsp., Østbirk, o. 12.6.

Burgwaldt, Sv., Tekstilkøbm., 1.10.

Burmeister, Sara, 4.6.

- Petra, f. Eriksen, 16.1.

Bursche, Mary, o. 27.5. S: Bent.

Busch, Poul Edsberg, Civiling., 9.3.

Busch-Jensen, H. O., Civiling., 29.10.

Busch-Møller, Almuth, 25.5.

Busch-Steenberg, Chr., Lrs., Hobro, 18.2.

Busck, Inger, f. Thomsen, 15.9.

Busk, Grete, Kontroltlf., 7.2.

Buske, Egon Ulrik, Civiling., KS. 12.4.

Buttenschøn, Augusta Hvidink, f.

Svenningsen, 27.11.

- Sven, Overlærer, 21.5.

Buur, Knud og Gerda, f. Guldbrandsen, Textilkøbm., Kalundb., 14.3. v. Dubai.

Buuzas, Jens Paz, 27.1.

Buxbom, Bodil, f. Friis, Læge, 15.5.

Büchner-Ring, Edith, 25.10.

Bülow, Edith Clara, f. Carlsen, 20.10.

- Sara, 23.3.

Bülow-Hansen, Helge C., Litograf, KS.

9.5.

Bünger, Grethe, 25.2.

Byskov, Emil, Bogb.m., Aabyhøj, o. 5.4.

Bäck, Rasmine, 10.1.

Bæhr, Erna Ovidia, 1.2.

- Kirsten, 20.11.

Bæhrendsen, Arne, Vicektch., 28.6.

Bæk, Niels, Gdr., Allangaabro, o. 16.0.

Bækgaard, P., Krim.ass.*, Herning, o. 8.11.

Bæreholdt, Seir, 25.4. H: Ingeborg.

- T. C. J., Dommerfuldm., Skjern Bødker, Laur. Ax. J., 7.11.

Bøegh, J. S., 17.1.

Bøgebjerg, Iver, Blikkensl., Kerteminde, o. 6.3.

Bøggild, Erna, 2.5.

- Kai Th., Tx.ch.*, 21.7.

Bøgh, Paula, 21.5.

Bøgh-Andersen, R. C. C., Læge, Skør­

ping, 19.3.

Børgesen, B., Hotelforp., Augustenborg., 27.1.

Børrild, D. P. Pontoppidan, Trafikkontr., Snekkersten, 26.8.

Bøttem, Martin Sofus, KS. 12.9.

Cadovius, Agnes F., f. Jensen, 14.5.

Calberg, Hilmer, 23.1.

Callø, Iver, Dir., Egemførde, o. 19.4.

Cantor, Kai, 9.4.

Canzella, Anna, 9.12.

Carl, Laur. Kruse, Dir.*, 2.9.

Carlander, Fritjof, Ly.S., 8.8.

Carlberg, Ellen, 27.10.

Carstens, Gustav, 15.10.

Carøe, Agnete, 27.11.

Cassøe, Robert, 25.8.

Cavling, Ellen, f. Street, 18.11.

Cederberg, Bodil Christine, 25.5.

Cederholm, Nathalie, f. Andersen, 1.6.

Cederlund, Svenn, 24.5.

Cederquist, Poul, Cykelhandl., 9.5.

Checht, Jacob Abran, Slagter, KS. 5.6.

Chonowitsch, Margr. Aarestrup, Prof.inde, Musikpæd., Odense, o.

26.5.

Christensen, Alb., Overretssagf.*, i Slagelse, 27.4.

- Anton, Skatteraadsform., Herning, o. 30.3.

- Arthur, Vaskeriejer, Odense, o. 17.6.

- Birgitte Steen, f. Grønlund, 26.9.

- Carlanton, Overværkm.*, 4.8.

- Christen R., Postkontr.*

- Chr., Gdr., Rødekro, o. 21.1.

- Ejn. Holst, Stfst.*, Steenstrup F., o.

6.12.

- Erik Grandsgaard, Arkivar, KS. 1.9.

- Ernst G. B., Skoleinsp.*, Handelssk.- forst.*, Næstved, 3.12.

- Ester, Malerinde, 3.9.

- Finn Qvist, Filminstr., o. 28.9.

- Gunnar Hall, Pianofabr., 8.5.

- Hagbarth, Stfst.*, Gentofte, 31.12.

- Hans W., Fabr., o. 8.7.

- Henry, Lrs., MF, Landbrugsmin.*, o. 30.12.

- Irving Waage, 29.12.

- Jens Ustrup, Apoteker, Taastrup, 20.8.

(10)

DØDSFALD I DANMARK I ÅRET 1972 9 - Johs. Sandbæk, Postkontr.*, Charl.,

30.10.

- Knud, Red.sekr., Ringsted, o. 2.11.

- Knud, Skibsreder, Skælskør, 22.5.

- Ludvig, Overlæge*, Brovst, 1.10.

- Orla, Prokurist i ØK, Konsul, o. 3.10.

- Osvald, MB, Arnborg, o. 12.11.

- P. O., Apoteker*, Randers, 8.2.

- Poul Ludvig, Civiling., 1.12.

- Sigurd, Overarkitekt*, 29.8.

- Søren Aug., Maskinchef, 28.10.

- Viggo, Fabr., Vinding v. Vejle, o.

30.11.

Christiansen, A. Møller, Dir.*, Odense, 11.9.

- Chr. P., Dir., Aalborg, o. 2.11.

- Gerh., Stfst.*, Herlev, 22.11.

- Kamilla, Oberstinde, Odense, 24.3.

- Werner, Vandrelærer, Jybæk, Sydsi., o. 15.4.

Christophersen, Jørgen V., Læge, Nakskov, 10.3.

Clasen, George Sk., 21.9.

Claudi-Hansen, Knud G., dir., civiling., 31.1.

Claudius, Eigil Jørgen, KS. 24.4.

- Inger Marie, Bibi., 10.5.

- J., Købm.*, Risskov, o. 26.8.

- Karl, Afd.leder, komp., cand. mag., Aarhus, o. 6.12.

- Kjeld Lange, 2.4.

- Peter Martin, Eksp. sekr., cand. jur., o. 20.7.

- W. P., Førstel., Rinkenæs, o. 10.3.

Clausen, Inger Marie, Bibi., 10.5.

- J., Købm.*, Risskov, o. 26.8.

- K. S., Lektor, cand. mag., 5.12.

- Karl, Afd.leder, komp., cand. mag., Aarhus, 5.12.

- Kjeld Lange, 2.4.

- Peter Martin, Eksp. sekr., cand. jur., o. 16.7.

- W. P., Førstelærer, Rinkenæs, o. 10.3.

Claussen, Ebba, Oberstinde, 20.12.

Clemmensen, Julie, 1.7.

Cock-Clausen, Harald, Sekr., cand. polit.

21.10.

Cohen, Margr. Elisab., 15.1.

Cohn, Gerda, Bogbm., 12.7.

Colberg, Sarah Johanne, 18.6.

Colding, Eli Alf, KS. 19.9.

- T. A., Fabr., 28.10.

Colind, Henry, Politiass., Viborg, 21.2.

Collenburg, Johs. Carl, KS. 25.11.

Collet, Harald, Kmhr., hofjægerm., gods­

ejer, Lundbygaard, o. 23.5.

Collin, Ingeborg, f. Lorenzen, 23.8.

- Villy. Aalsgaarde, 20.9.

Colov, Ernst, Højesteretsdommer*, 6.10.

Cordel, Elisabeth, 5.1.

Cordes, Harry, KS. 12.7.

van Cott, Karen, 13.4.

Cottrelle, Ellen M., 31.7.

la Cour, Edith Fanny Margr. Domon- ville, FS. 2.5.

- Magda Dornonville, 26.10.

Couriol, Niels Herrn., Frantz, 17.8.

Cramer, Grethe, Knud og Emmy, 14.3.

v. Dubai.

- Thor, Admin.chef, o. 9.8.

Cramer-Petersen, Elisab., 16.12.

Crone, Else Fritz, Hillerød, 24.7.

Dahl, Anne K., f. Uhrenfeldt, Balle S., 5.7.

- Dagmar Kristina Margrethe, KS. 26.5.

- Edith, 28.10.

- Elly, f. Bjerkans, Taamby S. 26.4.

- Erik, Snedkerm., 9.6.

- Gerda, 8.3.

- Gerda Helene, f. Franck, Kaffehandl.*, 6.2.

- Hans S., 22.8.

- Hans Ølgaard, Spv.fkn.*, 23.9.

- Harald Georg, Dir., Roskilde, 24.7.

- Karen Marie, o. 20.10.

- Karla, 28.7.

- Kristiane F., 16.1.

- Marie Cecilie, f. Sode, 2.10. S: Kjeld.

- Max, Chauff., 25.9.

- Peder Jepsen, Kommiss.form., Flade, Mors, o. 5.11.

- Robert Laur., Spec.arb., 22.8.

Dahlerup-Petersen, Gudrun, Registrator i RA, 17.2.

Dahlgreen, Gustav, Forrf.*, 16.5.

Dahlgren, Magna, 22.12.

Dahlmann, Ejler D., Fors, dir., Aarhus, o. 31.5.

Dahlstrøm, Anna M., 20.1.

Dalberg, Hother, 27.2.

Dalborg-Johansen, J. Dyri., Odense, o.

12.2.

Dalbøge, Jens, Husejer, Aarhus, o. 11.2.

Daldorph, Kai, 8.10.

Dalgaard, Carl Werner, 17.12.

Dall, Esther, f. Harvig, 21.10.

- Maren Stig, f. Mikkelsen, Ly. S. 12.7.

- Mogens, 28.7.

Dalsager, Johs., Kirketjener, 17.10.

- Ruth, E. e. sognepr., Helsingør, 1.4.

Dalseth, Hanne, f. Koch, 30.5.

Dam, A. S., Høj skoleforst.*, Skander­

borg, o. 30.5.

- Albert, Forf., Silkeborg, o. 25.5.

- Arne, St. ejend.mgl., 18.8.

- Carl Emil, Arkitekt, Nyk. F., 18.5.

- Christian, 14.11.

- Else Marie, o. 6.6.

- Hans Jac., Læderhandler, KS. 7.8.

(11)

- Helge Mogens, 31.6.

- Ingeborg, Fr.havn, 7.3.

- J. P. Plambech, Maskinarb., KS. 18.12.

- L. P., Overing.*, Odense, 29.3.

H: Ingrid.

- Morten Viggo, Portner*, 10.10.

Dambæk, Ida, f. Pauli, 13.5.

Damgaard, Anne, 13.9.

- Ferd. N., Rest. Largo, Florida, o.

12.10.

- Kathe, 17.4.

- Sonja, 2.6. M: Arthur.

Damm, Arne, Ejend.mgl., KS. 18.8.

- Carl Erik, Exp.sekr., KS. 23.5.

- Minna, 20.4.

Damsgaard, Viktor Emil., Kapt., 29.6.

Danckwardt, Marie, 29.6.

Danielsen, Erik, Skoleinsp., 18.3.

- Louis, Biografdir., Maribo, o. 7.3.

Danneskjold-Samsøe, Kai, Greve, 3.11.

Darre, Ove, 29.11.

- Steen, 3.1.

Darslund, Ulrik, 30.11.

Dauer, Holger Emil, Civilarb., KS. 16.8.

Daugaard, Sine, 7.7.

Daverkosen, Olga, 16.6.

David, Hans, Gdr., Bagstrup, o. 5.2.

Davidsen, Anna Elisab., Cand. mag., FS. 19.10.

Dederding, Viggo Georg J., Spee, arb., Glx. S. 10.10.

Degen, Edith, f. Pingel, KS. 26.5.

Dehn, Laura, 2.6.

Dehn-Jensen, Jens, Lektor, cand. mag., 5.12.

Dein, Johanne, 14.7.

Deleuran, Anna Margr., 31.12.

Dencker, Karen Martha, f. Jensen, 12.9.

- Olaf V., Snedkerm.*, 12.2.

Desler, Peter, 2.4.

van Deurs, Anni, 26.9.

Devantier, Elly Bolette, Ly. S. 12.4.

Diderichsen, Emma, Konv., org.V-i, 18.2.

- Grete, f. Malling, 2.10.

Didorff, Karl Erik, 25.7.

Didrichsen, Elisab., f. Frisch, KS. 10.10.

Didriksen, Holger, Kapt., 10.4.

Diederichs, Jytte, 7.3.

Dieckmann, Elise, 19.8.

Dienstrup-Hansen, Niels, Prok., 18.10.

Dierssen, Karl E. A., Dir., 24.4.

Dige, Jørn Lauritz, Overlærer, FS. 5.1.

Dinesen, Carl Charles, 2.10.

- Ove Kr., 25.11.

- Rob., Skuesp., instr., Berlin, 8.3.

- Theodor Reinh., KS. 16.8.

Dipo, Bruno, 4.5.

Dirckinch-Holmfeld, Inger, f. v. Hol­

stein, 10.10.

Dirksen, Hans, Dr. med., Broager, 7.3.

Dithmer, Anna Margr., f. Friis, 25.5.

Ditzel, Henry, Dir., Viborg, o. 8.7.

Dixen, Laue Fr., Bøssem., KS. 23.5.

Djursholt, Henry, Dir., Gross., o. 8.12.

Doberck, Agnete, 9.3.

Dollerup, Karen Inger, f. Hansen, 22.11.

Donnerstag, Ewald L., Gross., 14.10.

Dons, Ingrid, 9.4.

Dons-Jensen, Eli, Viceskoleinsp.*, Ny­

borg, o. 22.1.

Dornby, Finn, Komp., 4.11.

Dorph-Petersen, Joh. M., f. Tuxen, 3.1.

Dose, Else, 12.11.

- Helge, 19.9. H: Johanne.

Drabsch, Werner, 17.3.

Drachmann, Karen, f. Gjellerup, 14.6.

M: Carl.

- Karen Marie Christine, Ly. S. 21.6.

- V. H. C., Varmem., Glx. S. 21.12.

Draeger, Wilh., 25.6.

Dragsbæk, N. C., Murerm.*, Struer, o. 17.7.

Dreiager, Ingrid, 26.8.

Dreier, Hertha Bertha L. J. C., f. Barrmann, KS. 18.12.

Drejer, Aage Axelsen, Red., cand. polit.

17.6.

Drejer, Valborg, Overlærer, 30.10.

Drent, Gerrit, Skibsf.*, o. 29.1.

Drescher, Oscar, 23.9.

- Ulla, f. Breuning, 21.1.

Drewsen, Kurt, Hovedbogh., 16.10.

Dreyer, Antoinette Høegh, 26.10.

- Charles, Renov. arb., KS. 14.1.

Droob, Dion Karl, Gartner, KS. 27.11.

Due, Esther, 22.10.

- Kai Erling, 12.7.

- Valborg, 24.8.

Dueholm, A. P., Lærer*, 3.6.

Dufour, Edw., Hovm., 13.12.

Dunganon, Karl Einarson, Forf., o. 27.2.

Dupons, Sigrid Margr., f. Christiansen.

Dupont, Hans Peter, Malerm., Lyngby, 5.3.

Duus, Chr., Glassliber, 4.2.

- Sofie Kristine, f. Jensen, KS. 10.7.

Dyhr, Svend Zinck, 6.10. H: Rita.

Dyhrberg, Martha, 10.4.

Dyhre, Helmer, Læge, 27.10.

Dühring, Martha Marie, 16.8.

Dyrby, Ejn. Rich., Politiinsp.*, i Shang­

hai, 7.4.

Dyring, Else Marie, 9.5.

Dyrkop, Lydia M., 26.5.

Dyssegaard, Elina Matilda, 6.6.

v. Düsterdich, Ulla Paula, f. Hansen, FS 3.1.

Duva, Karen, 15.1.

Døcker, Mogens, Hvalsø, o. 6.7.

(12)

DØDSFALD I DANMARK I ÅRET 1972 11 Ebbesen, Jens, Mølleejer, Brørup, 8.6.

Ebert, Olga, f. Petersen, 30.7.

Ebstrup, Erik, Overbibl.* i Kolding, Helsingør, 1.9.

Eckmann, Hans P. C., Spec. arb., Glx. S.

28.4.

Edelgren, Børge, 25.4.

Edelmann, Rafael, Dr. phil., 30.11.

Effersøe, Thyra, 10.3.

Ege, Gerda, Adj., Tønder, 28.8.

- Ib, 13.11.

Egebak, R. N., Postm.*, 9.10.

Egholm, Jens, Dir. cand. polit., 28.4.

Egmose, Th., Skibsmgl., 8.5.

Ehrhardt, Poula, 9.8.

Eibye, Poul, Filmfot., 4.11.

Eiler, Gerda, o. 28.10.

Eisensøe, Christian, 31.1.

Ejbøl, Viggo, Dir., 26.11.

Ejsing, G., Branddir., gdr., Jelling, o.

18.1.

Ekelund, Elva C. H., 13.10.

Ekenberg, Helge Osv., Typ., KS. 22.3.

Ekeroth, Laura, 24.9.

Eklund, Sv. F., Pol. ass.*, 24.8.

Ekstrøm, Agnes, 29.11.

Elf, Mich., Hotelejer, 25.3.

Elgaard, Søren H., Ejend.mgl., Aarhus, o. 7.1.

Elkjær, Lis, Forf., o. 13.2.

- Niels Sten, Lektor, KS. 23.8.

Ellebjerg, Hans, Insp., 26.12.

Ellesøe, Regitze, 12.4.

Elling, Gerda, f. Tartzen, 6.11.

- Kylle, 28.9.

- Lars P., Landinsp., 6.5.

- Olga Augusta, f. Jensen, Ly. S. 21.12.

Ellinger, Tage, Prsf., o. 7.6.

Elmark, N. C., Krim.ass.*, 11.12.

Elmqvist, Gerda, Overlærer, 10.8.

Elsøe, Nina, 19.8.

Emborg, Carla L. M., 20.8.

Emmeluth, Rigmor, f. Saugman, Trane­

kær, 26.9.

Engberg, Eva, f. Hertz, 28.11.

Engel, Christine, Overlærer, 24.4.

- Erhardt, Driftschef, 19.11.

- Poul, Møbelhandl., 22.6.

Engelberg, Lulla, 21.2.

Engelhardt, Willy, Bagerrn., 1.12.

Engholm, Knud, Fuldm.*, 10.5.

Engstrøm, Esther, 26.11.

Enk, Abr. Isak, o. 7.8.

Enné, Aksel, Repr.*, 20.6.

Erdmann, Viggo, 16.7.

Erichsen, Bjørn, Forlagsboghandler, 26.3.

- Børge, Tegner, 30.7.

Eriksen, Anders Juul, Sparekassedir., Skanderborg, o. 12.11.

- Erik, Statsmin.*, 7.10.

- Peter, Parcell., MA, Sj. odde, o. 8.6.

- Viggo, Tegner, o. 26.10.

Erikstrup, Paul, og H: Nina, 14.3. v.

Dubai.

Ernst, Agnes Christiane, f. Mortensen, KS. 21.3.

- Elise, 16.9.

- Gustav-Henry Reginald, KS. 11.2.

Ernstved, Carl, 14.12.

Ertmann, Birthe, Ass., KS. 20.11.

Eschen, Dora Margr., Sygepl., KS. 23.11.

- Goa, 22.11.

Eskelund, Karl, Forf., o. 26.12.

- Kirstine, E. e. Ludv. C. J., 1.2.

- Viggo, Prosektor, lektor, dr. med., 19.3.

Eskesen, Mama Elise, E. e. Baneing., 6.1.

Estrup, Alma Christine Sofie, f. Larsen, 27.6.

Etzerodt, Carl Aug., Overlærer, 31.7.

Ewald, Bruno Martin, 12.10.

- Mogens Otto, KS. 16.3.

Ewens, Johs., Arkivar* i Landbr.min., landinsp., 30.5.

Evers, Chr. R., Ktch., Horsens, Aarhus, o. 27.7.

v. Eyben, Børge, Truckf., KS. 21.4.

Eybye, Ida Helma C., f. Olsen, KS.

15.12.

Faaberg, Elin Hertha Nemia Nielsen, 18.4.

Faaborg, Emil Joh., 13.6.

Faber, Christian, Kunstm., 25.4.

- Christian, 11.5.

- Otto G., Værkm.*, 8.2.

Fabricius, Bryan, Overlæge, dr. med., 3.1.

- C. D., Dommer, St. Heddinge, o. 10.1.

- Hartvig, Forpagter, Nygaard pr.

Præstø, o. 15.8.

- Th. Thorv. Chr., Fyrass., 16.5.

- Thomi og H: Maigaard, 14.3. v.

Dubai.

Fachmann, Karoline M., 14.11.

Fagel, Hubert Schram, Cand. pharm., KS. 12.5.

Fahrenholtz, Pjevs, 19.10. M: Rolf.

Fahrenkrug, Inger, 16.9.

Falck, Edith Kirstine, Dameskr., KS.

29.8.

- Henry Otto, KS. 23.10.

Falk, Aage, 26.10.

- Heinr. Marius, 20.11.

Falkenberg, Chr. C., Kontorass., KS.

- P. C., Prok., Lyngby, 3.11.

Falkenstjerne, Monica, 12.1.

Falkesgaard, Torben P., Prmi. (R), 22.3.

Falkner, Inge Lisa With, f. Skjoldbye, 12.4.

(13)

Fang, Tage, 21.6.

Fariell, Alice Su., 24.9.

Faurholt, Carl, Rektor*, prof., dr. phil., o. 1.2.

- Charlotte Elisab., f. Pfeiffer, o. 22.8.

- Johs., Dir. i Bikuben, o. 29.7.

Faxe, K. C., Malerm., Hornbæk, 14.6.

Faxholm, Anna Grabow, Helsingør, 12.8.

van d. Fehr, Walther, KS. 27.1.

Fehrmann, Agnes, 10.6.

Feilberg, C. G., Prof., dr. phil., 6.1.

- Hilda Louise Elisab., f. Mohr, 14.4.

Felding, Birthe, 17.4.

Felumb, Svend Christian, Musikchef*, prof., o. 18.12.

Fenger, Inge Birgit Middelbo, Odense, o. 6.2.

Ferdinand, Johs. Chr., Lektor*, Herlufs­

holm, 12.12.

Fessel, Kjeld F., Bogtr., 7.12.

Fester, Georg, Fuldm., 28.8.

Fibiger, Agnete, f. Michaelsen, 2.1.

Fich, Eva Ella, f. Vallin, Ly. S., 22.3.

Fick, Allan Stanley, 29.2.

- Anna, f. Schuipp, o. 9.6.

Fiehn, Ove, Skoleinsp., 29.8.

Figge, Valb. Marie, f. Lund, KS. 22.11.

Fiil, Gudrun, Kroejerske, Hvidsten, o. 21.5.

Filip, Joh. Cec., KS. 3.3.

Filtenborg, Andre, Gross., 22.8.

- Martha, 10.10.

Find, Elvira, Overlærer, Taastrup, 4.11.

- Laura Ratken, 29.9.

Finderup, Einar, KS. 16.8.

- Ninna, 30.7. Sst: Grethe.

Finkelstein, Louise, 7.8.

Fischer, Aage Peter, Maler, KS. 5.9.

- Alfred, Kobbersmed, 30.12.

- Carla Alanda Margr., f. Hansen, KS.

1.9.

- Fanny Sofie A., f. Schmidt, KS. 20.6.

- Margrethe, 31.8.

- Marie, Musikl., Ebeltoft, 21.12.

- Paula, 8.2.

- Poul Enoch, Ing., 15.9.

- Sofie, 19.6.

- Sven, 6.11.

Fischer-Nielsen, Karen, Afd. sygepl., Kolding, 23.8.

Fisker, Carl, Planteskoleejer, Thurø, o.

4.8.

- Elsa, f. Worm, o. 7.2.

Flade, Vilh., 13.3.

Flagstad, Marie Lied, 10.9.

Flaks, Wulff, 31.12.

Flauenskiold, Magdalene, 23.5.

Fledelius, Peter Aage, Bogb., 15.5.

H: Martha.

Fleischer, Ida H. M., 13.4.

- Ingeborg, 3.7.

Fleron, Carl, 13.8.

Flies, Hulda Theodora, f. Fich, Glx. S.

5.12.

Flindt, Ane Madsine Christian, KS. 11.8.

- Folke K. C., Kranf., KS. 11.1.

- Jutta, 28.9.

- Poul A., Civiling., 5.5.

Flindt-Larsen, A. J., Tandl., 19.1.

Flittner, Eleonora, f. Højfeldt, 10.12.

Florander, Astrid, 28.1.

Floridan, Esther, 5.1.

Flyger, Ingeborg Stadel, f. Gylling, 17.1.

Foersom, Erik, Maskinchef*, 3.12.

Fog, Arne Axel, Autofarh., 4.4.

Fog-Petersen, Ejv., Ktch., 28.9.

Fogh, Betty, 24.6.

- Ella, f. Skeel Gerhardt, 28.5.

- Ellen Agnes Ketty, f. Nielsen, FS 24.3.

- Ina, 2.10.

- Rikard Jensen, 6.5.

- S. Chr., Gross., 22.10.

Foigh, Elly Helen Lydia, KS. 3.10.

Foldsted, Hans, 24.11.

Folting, K. C., Skovrider*, Selchausdal, 20.2.

Fonnesbech-Wulff, Henrik, 30.9.

Fordsmand, Poul Birkholm, 27.8.

Forman, Har. Kr. Steingrim, Komml.*, 11.2.

Fornæs, Johanne, o. 7.7.

Forsberg, Anna, 18.11.

Forsmann, Karl Olaf, Guldsm., KS.

11.12.

Foss, Elith, Skuespiller, 19.4.

Foss-Pedersen, Ebba, 21.8.

Fossum, Inga, Neksø, 12.12.

Fraenckel, John Ansteen, 10.1.

France, C. W. F., Fabr., Hillerød, 10.8.

Franck, Clara, 10.3.

Franck-Rasmussen, Ellen, f. Seli, 2.12.

M: Mogens.

Frandsen, Chr., Fabr., Oldemorstoft, Padborg, o. 15.4.

- Ejner, Gdr., Farum, o. 4.12.

- Frede, Osager pr. Lejre, M: Ester.

- P. C., Propr., Komum, o. 21.6.

Franijeur, Vilh., 25.7.

Frank, Edle, 20.5.

Frederiksen, Jes Hinrichsen, Postm.*, i Vejen, Tønder, o. 20.6.

- Heinrich, Fabr., Rødekro, o. 20.6.

- P., Underdir.*, v. Frb. Komm., 26.2.

Fredlund, Emst F. C., 30.10.

Fredmann, Villy, 1.11.

Fregerslev, Søren, Repr., 1.10.

Freiling, Hans V. S., Trafikkontr., o.

17.6.

Freimanis, Eveline, o. 6.9.

(14)

DØDSFALD I DANMARK I ÅRET 1972

13

Frenzil, Inge, f. Sandorff, o. 27.1.

Frese, Christine, 16.11.

Friberg, Anna, 27.12.

- Poul Joh. Bruun, 26.6.

Friberg-Jacobsen, Børge, Dir., 14.12.

Fribert, Peter, Styrm., Skagen, 31.7.

Fricke, Elly, 7.9.

Friediger, Arthur, Personalechef, 23.4.

Friedrichs, Friedr. Martin, Sadelmager*, Tønder, o. 10.7.

Frier, Helga, Skuespillerinde, o. 11.1.

Fries, Lily, Fru, 16.9.

- Paul, Portner, 15.7.

Frigast, E. F., Oberst, 2.9.

Friis, Anna Petra Hansine, f. Hansen, KS 23 11

- Carl M., Fabr., Nøddebo, 19.2.

- Christian, KS. 19.6.

- Christian, Salkskusk, 11.7.

- Ebbe Nørregaard, Gross., 4.9.

- Emil, Lærer, Bredebro, o. 19.6.

- Georg, Papirhdl., Helsingør, 30.5.

- Gustav, Propr., Grenaa, o. 4.6.

- Harry Johs., 17.4.

- Inge, 26.1.

- Karen, 6.11.

- Knud, Gdr., Rinkenæs, o. 1.3.

- Lilly Marie, KS. 12.7.

- Maja, 14.5.

- Marie, E. e. skibst., Odense, 22.11.

- Niels Wegener, Dir., cand. jur., o.

9.8.

- Peter Ulrik, 19.6.

- Ruth, Juul Møller, KS. 11.9.

Friis-Hansen, Anna Kirstine, 20.2.

- Emilie, 19.8.

Frikke, Aa., Maler, o. 1.11.

Frikke-Schmidt, Aksel, Portner, 20.12.

Frisenette, Sv., 23.9.

Fritzbøger, Jørg. Wilh., 18.11.

Fritzner, Erik, Trompetist, 2.11.

Frobenius, Marie, E. e. Orgelbyg., 12.11.

- Th., Orgelbygger, 22.3.

Frodendahl, Fr., Lærer*, Faxinge, 7.5.

Frohn, Ella, 1.8.

Frohne, Marie Emilie, f. Hansen, KS 12.12.

Froidevanz-Mesmin, Charles, 18.11.

From, Carl, Bogtr., Kolding, o. 27.7.

- Marie, f. Schultz, KS. 18.12.

- Ulrik Chr., 25.11.

Frommi, Birthe, 6.11.

Fromsejer, Kr., Dir., skovrider, o. 21.11.

Frost, Adolf Eduard, KS. 4.4.

- Frida, f. Laursen, 28.10.

- Grete Ingeb., f. Andersen, KS. 11.1.

- Grethe, f. Pedersen, KS. 6.10.

- Karen Rømer, Malerinde, frk. o.

29.12.

Frostholm, Jane, 18.6.

Fruergaard, Joh. Christiane, Sygepl.*, 28.4.

Fryd, Minna. 26.1. M: Will.

Frydendahl, Charlotte, 26.8.

Frydensberg, Lone, f. Schäffer, 8.2.

Frølich, Poul Carl, 22.7.

Frørup, Cyril, 8.11.

Frøsig, Karen Marie, f. Hansen, 17.3.

M: L.M.F.

Fuchs, Dagny, f. Bruun, 5.12.

- Joel, 12.4.

Fugl-Olsen, Esther, 14.3.

Fuglede, Meta, Espergærde, 24.8.

Fuglsang, Anne, 21.3.

- Niels, 8.5.

- Niels Møller, Maskinarb., FS. 19.5.

Fuhr, Inge, f. Wulff, 16.11.

Fuhrmann, Jørgen, 13.1.

Funch, Elisabeth, KS. 18.10.

- Emil, 12.6.

Funder, Ida, 17.10.

Fussing, Edith, f. Wondsil, 29.4.

Fuxius, Johs., Afd.leder, f. Larsen, 29.4.

Fyhn, Marie, 28.12. M: Hans.

Füssel, Arthur, KS. 7.8.

Færch, K. V., Tapetsm., 22.8.

- Karen Jensine, FS. 27.3.

Fæster, Jens, Ktch.*, 5.11.

- Kaj, Isenkr., 22.2.

Følsgaard, Bartholomæus, 26.11.

Fønss, Else, f. Meyhe, 4.10.

Førster, Ane Marie, 17.3.

Gad, Emmy Catr. Antoinette, f. Tho­

massen, 6.11.

- Knud, Gross., 12.11.

Gade, Ellen Margr., Fys. terap., 20.2.

- Erik, o. 10.5.

- Ragnhild, f. Johansen, 8.10.

Galsgaard, Flemming, 9.9.

- Jens Kr., Farvehandl., Viborg, 17.7.

Gammelgaard, Helga, 26.6.

- Inez, 6.3.

Gammeltoft-Hansen, Rina, 27.7.

Gamst, Else, 17.3.

Gandil, A. J. C., Kapt., 17.3.

- Villy Schack, Gross., Ry, 5.2.

Gandrup, Julie, f. Bro, Overlærer, Aarhus, 8.9. M: Rich.

Garde, Alette, Sangpæd., 19.9.

- Elisabeth, Hillerød, 26.11.

- Elise, 10.5.

- Ella, 26.8.

- Erik, Kommunelæge*, dr. med., 2.6.

Garodkin, Chaim, 14.9.

Garvold, Sigrid, 20.8.

Gauguin, Lulu, Forf., o. 6.1.

Gawineche, Johan, Arkitekt, 21.6.

Gebauer, Alfr. V., Murer, KS. 13.1.

Geckler, Agnes, Nr.sundby, 10.6.

(15)

Geilgaard, Chr., Købm., 31.12.

Geismar, Chr. Fr., Afd.ing., Bgr. 23.4.

Kbh.

Geleff, Emilie, f. Heineth, 21.3.

- Sv. ,Ing., cand. polyt., 30.5.

Gellett, Asta, f. Rieche, 3.6.

Gelting-Hansen, Svend Aage, Apoteker*, Nyborg, 30.4.

Georg, Helge, 30.8.

Gerdil, Poul Joh., 24.11. F: Orla.

Gerhardt, Nathalie, 1.4.

Gerken, Alexander, 15.3.

Gertz, Willy, 7.10.

Geschwendtner, Ax. Orla, Tømrerm., KS. 23.8.

Gicas, Bodil, 29.12. M: W.

Giese, Emma Martha, Sygepl., KS. 16.6.

Gilling, Bodil, 1.6.

Girotti, Helga, 21.4. M: Alfr.

Givskov, Inger, f. Rude, Nyk. S., 10.4.

Giødesen, Sv. W., Kass.* i Fin.min., 10.1.

Gjelstrup, Karen Ingelise, Kontorbest.*, 20.11.

Gjerlev, Edith Ruth Brock, KS. 9.7.

Gjersing, Niels G. Bang, KS. 11.8.

Gjesager, Ella, 9.2.

Gjødvad, Julie, f. Langmark, 13.4.

Gjørling, Hertha, 31.8.

- Imogen, Kgl. klasselot.koll., 14.11.

Glad, Gerda, 3.10. S: Torben W.

Glam, Therese, 12.7.

Glamann, Fred. Ove, Insp.*, 27.12.

Glass, Søren L., Vognm., Aarhus, o. 7.9.

Gleerup, Vilhelm, 21.1.

Gleie, Niels Westrup, El-værksbest., Keetinge, 26.7.

Glente, Knud, Amtmand, Svendborg, o. 28.6.

Glud, Georg, Maler, 23.8.

- Ingeborg Cecilie, f. Svendsen, KS.

15.6.

Glück, Rachel, 1.3.

Giæsel, Birgit, f. Engzelius, KS. 26.5.

- Sylvester, Forstass.*, 25.9.

Goclowska, Helena, KS. 13.11.

Godske-Jørgensen, H. A., 14.7.

Godt, Andr., Kontr.*, pakhusm.*, o. 11.12.

- Jørgen F., Repr., 23.4.

Goele, Poul, Afd.ing., cand. polyt., o. 9.10.

Goldbach, Hans, Kroejer, 10.5.

Goldschmidt, Jørgen, 14.12.

Golz, Maria Ermenfrida, Kat., Søster, 17.9.

Gomard, Carl Joh., Ktch., 18.1.

Gork-Jensen, P., Krim, ass., Korsør, o.

23.3.

Gotschalk, Elisab., Ebba, Ida, KS. 21.4.

Gottlieb, C., Apoteker*, Nakskov, 3.8.

- Werner Blædel, 13.12.

Gottschalck, Kai, Gross., 24.2.

Graae, Illa, f. Hoffmeyer, 18.6.

- Knud, Sygehusinsp., Ærøskøbing, o. 18.4.

- Otto, Slagterm.*, 26.9.

Grabowski, Helene, 6.7.

Graff, Erik Johs., Psykoanal., cand. jur., 3.2.

Gram, Chr., Landstingsm.*, forr.fører, 9.1.

- E. O., Fabr., Højbjerg, o. 15.10.

- Elisabeth, f. Hjortenberg Hansen, Ly.

S. 26.4.

- Ella Elinor, f. Bjømeby, 9.6.

- Jens, KS. 21.7.

- Jens, 27.6.

- Johannes, 14.1.

Granbæk, Elin, 12.10.

Grand, Ellen M., 11.6.

Grandjean, Iris, 2.4.

Grann, Aage H., Købm., Stege, 8.11.

Grathwohl, Willy, 15.8.

Grau, Marie, 3.5.

Graugaard, Peder F., Forr.fører, 20.4.

Graulev, Finn Elias, KS. 13.7.

Graves-Christensen, Peer, Red., bladudg., o. 4.7.

Gravesen, Aks., Postforv.*, Aarhus - Johannes, Overlæge*, dr. med., 28.3.

Gredsted, Dora, 28.6.

Green, Chr. Vilh., KS. 14.2.

Gregers, Claudia, 21.6.

Gregersen, Evald, Overfaktor*, o. 5.2.

Gribskov, Erik, Holbæk, 3.7.

Griebel, Mogens, 1.11.

Griese, Oline Emma, 20.2.

Gringer, Isak, o. 25.7.

Gronemann, Jørgen, Dir., 9.6.

Groot, Christiane, 7.7.

Grosen, Inger M. Fynbo, 1.6.

Groth, Anny Kathr., f. Hansen, 10.9.

- Erna Emilie, Sundhedspi., 3.7.

- Jutta, f. Hartvig, 2.9.

- Knud, Toldinsp.*, 1.12.

Groth, Sara, 26.5.

Grove, Elna M., f. Grove, 21.11.

Grove-Rasmussen, Dagmar, f. Lehmann, Overlærer, 5.9.

Grove-Stephensen, T. E., 21.5.

Grum, Einar, 24.8.

- Harald, Fuldm., KS. 20.6.

Grumstrup, Will. Rs. Gloerfeldt, Repr., KS. 6.11.

Grundahl, Anna, 24.7.

- Caroline, 7.5.

Grunnet, Carla Grønbech, 6.1.

Grüner, Agnes Emilie, f. Meyn, 25.11.

(16)

DØDSFALD I DANMARK I ÄRET 1972

15

Grüner-Nielsen, Ellen, f. Keiser-Nielsen, 9.7.

Græbe, Aug. Will., KS. 12.4.

Græm. Andreas, Kontroll.*, Næstved, 3.12.

- Mikael Overgaard, 23.9.

Grøndahl, Børge, Maskinm., 18.11.

- Edith M. C., 30.6.

- Henning, Ktch., o. 7.2.

Grønholm, Henry, Fabr., 4.9.

Grønning, Eigil, Ktch., 2.4.

- Gerda Krogh, Dansel., Odense, o.

26.10.

Gude, Ane Margrethe, 11.10.

Gudmand, Paula, 27.5.

Guldager, Georg, 3.12.

Guldberg, Mary Franciska, 29.5.

Guldmann, Paul, 16.5.

Gundelach, Jenny, f. Hobolt, Vejle, 5.3.

Gunder, Per, F., kgl. kapelmus., 15.7.

F: Ludv. G.

Gunkowski, Watlaw, 16.7.

Gustafsson, Olof, Elektr., inst., Vejle, o. 1.10.

Gustavsen, K. N., Maskinkommandør, o. 9.2.

Gutfeld, Georg, 20.4.

Gylche, Børge, 23.5.

Gyldenløve, K., Stationsleder, Korsør, o. 29.11.

Gylding, Niels, Overretssagf., 2.9.

Gylling, Poul Bror Haaber, 17.8.

Göttsche, Aug. Vilh., Fot., FS. 19.12.

Gøtzsche, Charles Olaf, KS. 10.7.

Haahr, P. C., Pastor emer., Skive, o.

30.9.

Haake, Inger Simone, 23.6. M: Heinrich.

Haar, Ulla, 15.7.

Haarh, Lise, 16.9.

Haase, Gurli, 9.4.

Haastorp, Holger, Fuldm.*, 17.11.

Haastrup, Astrid Lavra, KS. 13.12.

- B., Sogneraadsform.*, Lrs., Toftlund, 16.11.

Hach, N. C., Overlærer, Padborg, o.

29.10.

Hacke, Søren Har. Josef, 3.12.

Hackhe, Wald., 5.3.

Hafstrøm, Fin Lambert, Civiling., KS.

21.7.

- Grethe, f. Olsen, KS. 23.5.

Hagberg, Johan, 4.6.

Hagedorn, Ernst Fr., Fabr., 19.3.

- Jørgen, Murerm., 27.9.

- Knud, Læge, hurø, Blåby, o. 30.4.

- Martin, Snedkerform., 11.3.

Hagen, Rudolf Bernh., 5.11. H: Gudrun.

Hagstad, Ellen, 20.8.

Hahn, Mar. Chr., Mejeriejer, Slagelse, o. 4.7.

Hahnemann, Henning, 18.1.

- Sigrid, 24.11.

Haladyn, Josef, 27.11.

Halby, Margr., E., 5.11.

Hald, Margrethe, Ly. S. 12.4.

- Mogens, Konsulent, 19.4.

- Ragna Theresia, f. Christiansen, KS.

20.3.

- Valborg, Pouline, f. Søndergaard, KS.

9.10.

Hall, Jørgen orben, Ing., 29.2.

Hallander, Karen, 5.11.

Hallas, Magda, 4.9.

Hallgren, Tekla, 1.5.

Hallin, Hedevig, 4.5.

- Max, 18.10.

Hallström, Britta, 10.5.

- Rich. Sv. Aa., Mek., 3.10.

Hamann, Astrid, 3.6.

Hamberg, Ernst, 2.9.

Hamburger, Emil, KS. 12.12.

- Finn, Maskinarb., 4.6.

- Povl, Univ, lek.*, dr. phil., 20.11.

Hammar, Mogens Kr., 12.5.

Hammarlund, Anne, 17.4.

Hammeken, L., Tekn. overass., 8.3.

Hammeleff, Christiany, 19.11.

Hammer, Aage, Tømmerhandl., Taarn- by, 28.10.

- Aase, Fys. terap., 22.9.

- Agathe, 19.2.

- Carl Johs., Malerm., Glx. S., 21.12.

- Erik O., Min. betjn., 23.12.

- Esther Marie, 13.8.

- Margrethe, 5.3.

- Mary, 5.2.

Hammerich, Clara, Prof.inde, f. Flens­

borg, 14.5.

Hammerlund, Axel, 23.5.

Hammerstrøm, Erla, 17.10.

Hammond, Agnethe, 6.5.

Hanberg, Sonja, Bankfuldm., FS. 9.2.

Handberg, Carl, KS. 21.9.

Handberg-Jørgensen, Mich. 4.1.

Handest, Elisab. Christina, f. Sandell, KS. 5.5.

Handwerk-Jensen, Herluf, Fabr., Odense, 9.9.

Hanmann, Hans Carl Fr., KS. 9.5.

Hannestad, Knud, Professor ved Aarhus Univ., dr. phil., o. 27.9.

Hannibal, Augusta Kamp, 23.4.

Hansen, Aage Berggreen, Tlgr.best., 28.8.

- A. T., Trafikkontr., o. 30.6.

- Aks. Qvistgaard, Skoleinsp.*, Nyk.F., o. 28.12.

- Alb., Købm., Kolding, o. 28.10.

(17)

- Benny Aarup, Vicedir.*, 27.4.

- Børge T., Kunstm., o. 28.8.

- Carl Jul, Læge, Hørsholm, o. 9.7.

- Charles Herrn., Jagtbetj., Saltholm, Taamby S. 21.12.

- Elin, Red., Skive, o. 2.9.

- Ernst Mich., Red., KS. 5.9.

- Fr. Rasmussen, Civiling., Bgr. 9.5.

- Frode, Overing.*, Odense, o. 14.6.

- Gunnar, Billedhug., Glx. S. 5.12.

- Gunnar, Gdr.*, Home F., o. 8.10.

- Gustav, Maskining., cand. polyt., Aarhus, o. 13.7.

- H. E., Overing., 16.3.

- Hans, Sølvsmed, o. 23.8.

- Hans Eigil, Typ., FS. 1.8.

- Hans Jakob, Ambass.*, 26.8.

- Fru Dommer* Hans Jørgen H., Århus.

- Harry, Overlæge, Haderslev, o. 27.2.

- Henrik, Skoleinsp., Odense, o. 2.2.

- Holger, Revisionschef v. Berl. Tid., o. 23.9.

- Holger, Underdir.*, o. 22.12.

- Ingeborg H. A. V., Oberstinde, 2.3.

- Inger Mudille, Viceborgm., Brønd­

byerne, o. 18.4.

- Ingvar, Propr., Rudkøbing, o. 2.6.

- Jens, Sogneraadsform.*, Søndersø, o. 5.4.

- Jusf Urban, Dir.*, Sorø, 16.10.

- Lauritz, Underdir., 23.11.

- Marinus, Forrf., Vejle, o. 14.7.

- Marius, Pastor emer., dr. theol., 31.3.

- Martin, Civiling., Bgr. 17.3. Frb.

- Merry, f. Thorlund, Krim.ass., Bgr.

4.8. Frb.

- N. J. Edvard, 27.1.

~ Niels P., Ktch., 24.11.

- Niels Wal., Skibsreder, 10.10.

- Orla, Gdr., Egerup, o. 25.11.

- P. Johs., Viceskoleinsp., 1.3.

- Paul Bjelke, Konsul, Houston, Texas, o. 4.4.

- Peter Orm, Civiling., generalmajor, o.

6.4.

- Richard, Dir., 10.6.

- Rigmor, Fru Kriminaldommer* Erik H., Aalborg.

- Sv. Hultin, Past. emer., 31.1.

- Søren Reinh., Stud, scient., KS. 1.8.

- Valdemar, Borgm.*, Glostrup, o. 30.8.

- Victor Bach, Vinhandl., 25.7.

Hansen-Stavnsbjerg, Anna, f. Schwartz, 29.6.

Hansson, Hans Helmuth, Civiling., KS.

20.11.

- Ruth Asta, f. Lykkeberg, 17.11.

Harboesgaard, Agnes, f. Andrup, 9.9.

Harder, Hans V., 2.7.

Harild, Ivar, 25.2.

Harmsen, Inge, 9.3.

Harnæs, Sv. Kroejer, Otterup, o. 11.2.

Harpøth, Aage, 23.2.

Harremoes, Ane Marie, f. Poulsen, 28.1.

Harris, Emma, 13.5.

Hartelius, Andr., Maskinm.*, Gilleleje, 7.3.

Hartkopp, Eugen, Dir., musikforl., o.

22.7.

Hartmann, Alice Ew. Bugel, 23.9.

- C. L. V. S., Isenkr., KS. 16.3.

- Max, 24.12.

- Oda, f. Christell, o. 28.8.

- Vald., Isenkr., 11.3.

Hartmund, Julius, Socialinsp., Søllerød, 12.11.

Hartogsohn, Kate, f. Neumann, 17.4.

Hartvig-Møller, Bertha, 18.5.

Hartz, Anna Cecilie, f. Degn, 4.10.

- Grethe, KS. 19.7.

Harvad, Hans Chr., Fabr., 12.8.

Hasager, Kate, 18.11.

Haslund, Knud Viggo, Tunghøre kon­

sulent, Bgr. 24.6. Kbh.

Hasman, Leo, Modehandl., 25.5.

Hass, Arne F. Dupont, 10.9.

Hasselbalch, Jacob Mich. F. 12.1.

Hassenkamm, Karl, Civiling., o. 13.9.

Hatt, Harald, Landsarkivar, cand. mag., o. 7.8.

Hatting, Einer, 17.3.

Hauberg, Sonja, Fuldm., o. 12.2.

- Will., 22.7.

Hauerbach, Pip., 25.5.

Hauerberg, Ruth Hjørdis, f. Vahl, Syerske, KS. 8.10.

Hauge, Anna M., 13.8.

- Carl M., Skohandl., Hillerød, 1.8.

- Ellen, f. Christgau, 25.1.

- Kai, Skoleinsp.*, Aarup, 7.2.

- Niels Johs., KC. 20.11.

Haugsted, Augusta, f. Jessen, Pianist­

inde, 7.3.

- Gertrud, 3.9.

- Kristine, o. 27.10.

Haugrig, Anne, 31.1.

Haugwitz-Hadenber-Reventlow, Lance, Greve, Racerkører, o. 26.7.

Haunstrup, Ida, 12.7.

Haureberg, Reinholdt, 15.2.

Havemann, Edith, Frue, Stubbekøbing, o. 7.9.

Havning, Mary E., f. Bonfils, Malerinde, 5.12.

Haxthausen, Aase L., f. Grue, Cand.

pharm., 19.12.

Hebo, Børge, Politim.* i Esbjerg, Rungsted, 10.12.

Hecht, Edel Rosa, 31.7.

(18)

DØDSFALD I DANMARK I ÅRET 1972 17 Hedegaard, Arno, 28.1.

- Jørg. Gotfred, Kontorbetj., KS. 30.12.

- Ove Holm, Vognm., 23.7.

- Peter Axel, 21.1.

Hedenvall, Francois, o. 15.9.

Hedetoft, Augusta, 22.12.

Hee, Jens Otto, 9.11.

- Sophie, f. Nyrup, 30.3.

Heegaard, Pouline, 9.1.

- S. P. Anker, Ktch., 18.11.

Heerfordt, St. Hegen, Viborg, 15.7.

Hegelund, Jens, Gdr.*, o. 27.8.

Hegner, Christine, 22.6.

- Ebba Margr., 27.4.

- Henry, Ktch., 28.9.

- Mathilde C., f. Nielsen, KS 3.2.

- Pavl, 12.2.

- Ruth Schradreck, f. Damvig, 7.1.

Heiber, Marta, f. Roth, KS. 8.2.

Heidelberg, Ruth, Holbæk, 23.11.

Heie, Jenny, 26.3.

Heilbo, Rich., Kapt., 20.8.

Heilmann, Vilhelm, Lektor*, cand. mag., 4.9.

Heje, Else, Nakskov, 30.1.

Heimann, Rob. Thye, 3.11.

Heimburger, Holger, H., Fahr., 16.12.

H: Betty.

Hein, Johnnie, 7.8.

Heine, Julie Betty, 11.5.

Heinecke, Poul Jul., Bogh., Gl. S. 24.5.

Heinricy, Jørg., Ktch., 25.10.

Heisterberg, Agnes, 23.12.

Heitmann, Borge Alb., Ehrenreich, Læge, Glx. S. 21.6.

Hellberg, Gerda, 28.11.

Hellemann, Rich., Snedkerm., 14.5.

Helleskov, Bente Edith, f. Mathiasen, Ball. S. 9.2.

- Laura, 9.1.

Hellfach, Anna Emilie, KS. 22.2.

Hellmann, Georg, 28.12.

Hellquist, Henry Quido, Støberiarb., KS 28 1

Helms, Alfr., Ktch.* i LB, 27.7. H:

Ingrid.

- Anna Marie, f. Schneider, 10.4.

- Ea, f. Bruun, Odense, 17.1.

- Maria Christine, Frue, Tønder, o.

23.5.

Helmundt, Bertha, f. Bonavendt, 28.11.

- Marie, 11.4.

Helsted, Carla, 22.4.

- Eivind, Hrs. sagf., 6.5.

Helsø, Flora, 5.7.

- Morten, Akademiing., 25.4.

Helweg, Eiler, 6.12. H: Inger.

Helweg-Mikkelsen, Apoteker, Odense, o.

16.10.

Helwigh, Preben Bendt, Tenerifa, 2.3.

Hemme, Emst, Skuesp., 18.5.

Hemmert, Tage Bridahl, Bogtr., 9.1.

Hendriksen, Knud, Xylograf, 3.4.

Hennings, Einar, 25.4.

Henningsen, Flora, Plejemor*, 7.12.

Henningsen, Nicolaj, Malerm., Bøvling- bjerg, o. 23.4.

Henriksen, Poul G., Oberstl., 3.4.

Henriques, Gudrun, Lektor, cand. mag.

Aurehøj Gymn., 15.7.

Henriqes, Kirsten, 26.3.

Herbo, Karen Margr., 22.7. M: Kai.

Herlevsen, Ernst Anders, Filialdir., 12.1.

Herman, Johs., Statsaut. rev., KS. 22.8.

Hermann, Agnes Marie, f. Larsen, 16.2.

- Fanny Th., f. Larsen, Fuldm., KS.

10.10.

Herrmann, Martha, Frk., 9.4.

Hermannsen, Mogens, Amb.raad, presse- og kulturatt., Paris, 2.8.

Herskind, Emilie, f. Paaby, 17.7.

- Inger Margr., f. Holm, 18.8.

Hertel, Erna Alice, f. Haagensen, 12.2.

Hertha, Prs. a. S-H-S-G, Glüchsborg, o. 2.6.

Hertz, Carl Gustav, Spv. funkt., o. 10.9.

- Grethe, 18.7. M: Jørgen.

- Kai E., o. 11.4., d. i Toronto.

- Minni, f. Restorff, KS. 14.4.

- Verner, Garagearb., FS. 22.12.

Hess, Ingeborg, f. Lund, 18.11.

- Poul, Typ., FS. 29.2.

Hess-Petersen, Karen Regina, f. Laurit- zen, Ly. S. 31.10. M: Lrs.

Hessel, Axel, Forst., Hørsholm, 21.3.

Hesselberg, Carla, 29.4.

Hestehave, N. Chr. Jensen, 7.10.

Hetland, Harry, Litograf, 19.6.

Heuch, Susanne Sofie, f. Hermansen, 28.12.

Hielscher, Max, 27.7.

Hilborg, Ellen, 20.3.

Hildestad, Benedicte, 14.10.

Hillerup, Anna, Frue, 27.7.

Hillingsø, Vald. H., 4.5.

Himmelstrup, Flora, f. Laursen, 7.8.

Hindberg, Yelva, 3.3.

Hincel, Anna Ragnhild Emilie, KS. 9.6.

Hintz, Anne Katrine, 26.9.

- Trine, 16.9.

Hirsch, Augusta Helene, 10.2.

Hisinger, Wera, f. Glahn, Helsingfors.

Hjejle, Hans H., 7.8.

Hjelmfeldt, Agnete, Helsingør, 11.12.

- N., Kapt., Grejsdak, o. 14.5.

Hjelmø, Harriet, 24.9.

Hjelt, Palle, Eksp.sekr., 1.4.

Hjerpsted, Harald G., Civiling., 2.6.

Hjort, Fin Ole, KS. 11.4.

- Gudrun, 25.4.

(19)

- Ax. J. J., Drejerm., Rø. S. 2.2.

- Emilie, 22.4.

- Fr. Emil, Chauff, KS. 11.9.

- Georg, Gross., 15.3.

- Marie, Lær.*, 31.7.

- Marie, f. Heide, KS. 18.7.

- Valb. Elisabeth, 23.5.

Hjorth-Jensen, Ethel, 31.8.

Hjortshøj, Kirsten Gorine, 19.11.

Hjortsø, Chr. 12.4.

Hjortø, Kirstine, 19.5.

Hjømholm, K. E., Dyri., Mejrup, o. 12.1.

Hoff, Edle, f. Kornerup, 10.7.

- Ellen Mary, f. Ølgaard, 16.10.

- Fanny Elisab., f. Grube, 30.3.

- Ove Høegh-Guldberg, Prof.* v. Polyt.

Læran., civiling., Ærøskøbing, o. 20.5.

Hoffgaard, Verner, Driftsi., Aarhus, o.

10.12.

Hoffmann, C. A., Toldforv.*, 27.3.

- Ernst Vilh., Entr., 19.7.

- Ketty, 10.5.

- Knud, Overlærer*, 6.6.

Hoffmark, Marianne B., Bgr. 28.4.

Hofman, Maria, f. Buch, 16.12.

- Ragnhild, f. Hoeness, 21.4.

Hofman-Bang, Ebba, Hofmansgave, 28.3.

Hoffritz, Ruth, Dianalund, 21.12.

Holbech, Viktor, Konsul, dr. scient., 25.5.

Flolbeck, Nielsine K., 24.4.

Holbek, Flemming, Tegner, o. 2.1.

Holberg, Claus Adam, Kunstmaler, 6.8.

Holby, Jens L., Vejinsp., civiling., 5.2.

Holbøll, Carla S., f. Jochumsen, 21.5.

Holch, Ida, Overass., 28.4.

Holdt, Elisabeth, 2.2.

Holleriis, Holger, 11.11.

Holm, Aase, f. Petersen, KS. 19.7.

- Aks. Vald. Kalsø, Konditori., Klaks- vig, 19.6.

- Alfr. Fr. Vald., KS. 9.10.

- Alfr. Osk. O., Smed, KS. 5.5 - Ane Marie, f Petersen, KS. 24.4.

- Anna Margr., 5.6.

- C., Commander, 24.8.

- Carla Marie Lütz, f. Höpperman, 18.12.

- Carlo Peter Emil, Produkthandl., KS. 1.9.

~ Ebba, 16.1.

- Edvin Aage Tage, Taxavognm., 7.11.

- Ejler, Tandl., 30.11.

- Emilie, 20.3.

- Emilius, 10.10.

- Emilius Nobel, Fredericia, 19.10.

- Gudrun Thygesen, Overlærer*, 6.1.

- Hanne, Fritidsi., KS. 17.2.

- Hella, f. Horn, 19.7.

- Holger, KS. 28.2.

- Johanne, 22.7.

- Johs., Toldkontr., o. 25.5.

- Karl Kr. Aug., 17.5.

- Knud, Snedkerm.*, 28.5.

- Kurt, værkf., 31.7.

- Oscar, 18.6.

- Peter Steffen, 17.12.

- Rasmus, Gdr., Gabøl, Vojens, o. 24.6.

- Sif, f. Obel, 22.4.

- Sigrid Alfrida, f. Svenssen, 20.1.

- Sigurd, Fabr., 24.2.

- Sophie, 10.2.

- Vanda Vilh., f. Mühldorff, KS. 23.11.

Holmberg, Gerda, 6.7.

- Karlo E. A., Maskinarb., Bgr. 17.7.

Frb.

Holme, Thora, Sygepl., Faaborg, 19.9.

Holmsteen, Ulrik, 26.4.

Holmstoel, Hugo, Gross., Skjern, 14.6.

Holmstrup, Anna, 30.11.

- Frederikke, f. Danielsen, KS. 1.12.

Holmstrøm, Carl Vilh., Skiltemaler, 11.7.

Holmqvist, Olga, 19.11.

Holnæs, J. H. G., Oberstl., km.jkr., 25.8.

Holst, Agnes, f. By riel, 21.8.

- Agnes Louise Emilie, f. Madsen, 10.10.

- Anna Kristine, f. Madsen, KS. 3.2.

- Bent Wegner, Befragter, og Birgitte, 14.3. v. Dubai.

- Finn, Tankpasser, KS. 28.2.

- Gunnar, Ktch., Taamby S. 11.12.

- H. V. J., Overtrafikinsp.*, Aarhus, o. 3.9.

- Harry, Hans, 4.2.

- Holger, 17.11.

- Inger Louise, f. Brandt, 23.12.

- Ivar, Bankbest.*, 8.10.

- Karen, 10.12.

- Martha Elisab., 26.5.

- Tage Maximilian, Dir.*, 4.8.

Holstebroe, N. W., Afd. ing.*, cand.

polyt., 27.1.

- Gudrun Bützov, 28.5.

Holtermand, Kai Egon, Arkitekt, 3.9.

Holtermann, Julius, 14.3.

Holtmann, Helmer, 17.1.

Holtzkämper, Gunn., 13.8.

Holzmann, Maja, 30.4.

Honore, Carl Chr., Forr.best.*, KS 12.5.

- Ingrid, f. Kamhøft, KS. 14.3.

Horn, Elith, Ing., Næstved, 8.3.

- Karla Viola, 18.3.

Homhaver, Karen Margr., 7.5.

Hornslet, Otto, 12.5.

Homstrup, Grethe, 5.5.

Hornum, Chr., 23.2.

(20)

DØDSFALD I DANMARK I ÅRET 1972 19 Hossy, Allan Gustav, Nitter, Bgr. 24.7.

Kbh.

Hostrup, Anna, Bogb., o. 28.8.

Hougaard, Anna, 4.6.

- Chr., Kæmner*, Aarhus, o. 22.6.

Hougs, Viggo, Afd.ing., 14.12.

Houlberg, Erik August, 26.10.

Houmand, Anna, 30.4.

Houmann, Edith, 28.6.

- H. C. F., Lodsform.*, i Hals, 3.5.

- Hjalmar, Kapt., 10.8.

Houmøller, Elsa K., 19.11.

- Frithiof, Civiling., 12.5.

- Jens, Bankprok., 16.6.

Hovaldt, Thomas, Malerm., Hjørring, 13.12.

Hove, Peter, Lrs., Thisted, o. 8.8.

Hovmand, Margr., 13.1.

Hovmann, Laura, 27.2.

Hughes, Olga, 29.12.

Hughson, John, 5.9.

- Hanna, 6.8.

Hugger, Ebbe, 25.6.

Huld, Selma Kristine, f. Nissen, Taamby S. 8.3.

Hulthen, Erik Wilh., 19.1.

Hultmann, Agnes E., 3.9.

Humle, Martha Hansen, f. Kristensen, 1.6.

Hundevadt, Heinr., J., KS. 7.12.

Huneck, Erik Knud Villy, 15.4.

Hurup, Karoline Kirstine, 21.5. M: Nie.

Huss, Anna, 2.1.

Husted-Andersen, Sven, Dir., mag. agro.

Korshøjgaard, 12.4.

Husted-Nielsen, Oluf, Arkitekt*, 8.7.

Hvenekilde, Kurt, Stabsoff., Odense, o. 10.3.

Hvid, Augusta, 24.6.

Hviid, Henry Will., 28.4.

- Joh., f. Poulsen, KS. 16.5.

- Palle, Gross., 16.8.

Hübschmann, Anna Elisab. Marie, FS.

12.9.

Hye-Knudsen, Ernst, Solofløjtenist, kapelm., 13.11.

Hyldahl, Helga, 2.11.

Hyldelund, Chr., Fabr., Tved, o. 19.10.

Hyllestad, Jørgen, 27.11.

Hyllested, Gudrun, 9.11.

- Einar, Cellist, 18.12.

- Karl N., 24.8.

Hüni, Ville Adele, 20.1. i le Mans.

M: Hans.

Hyttel, Ema Ellen, 2.3.

Hüttemeier, Ingeborg, o. 21.6.

Hæggqvist, Birthe Joh., 15.11.

Høeg, Anna, 8.4.

Høegh, Henning Georg, Kontorleder, 8.10.

Høegh-Schou, Thyra, Montevideo, 27.5.

M: S. A.

Høfring, P. A., Pastor emer., Tange, o. 29.5.

Høft, Bodil Kirstine, f. Nyboe, 19.8.

- Ove Nyboe, o. 20.4.

Høgh, Kristine, f. Blum, 11.2.

- Tove, f. Boolsen, 30.11.

Høgsberg, Christian, *Stfst., Mørkøv, 10.11.

Høgsholm, Knud, Afd.chef.*, 22.9.

Høiby, Agnete, Overlærer, 21.5.

Høien, Marie, 29.11.

Høier, Marie, f. Christoffersen, FS. 1.12.

Høierup, Alice, 25.1.

Høj, Erik, Købm., 28.5.

- Jonna Barfoed, Skaarupgaard, 14.9.

Højberg-Christensen, A. C., Undervis- ningsinsp., dr. phil., Helsingør, 10.7.

Højbert, Poul, Lektor, 17.10.

Højlund-Carlsen, Helga, 6.5.

Høj vang, Aage, Propr., Srfm.*, Ryslinge, 18.7.

Honningen, Gulli, 22.7.

Høst, Edith, Læge, frk., 24.12.

Høxbroe, Arnold, 29.8.

Høybye, Mary C., 24.12.

Høyer, Birgitte M., Stud, mag., KS. 7.1.

- Carla, 6.7.

- Iver Knudsen, 13.3.

- Mai, 3.5.

Høyrup, Eva (Musse), f. Torp, 11.12.

Ibsen, Otilia, 20.4.

- Gustav Lundstein, 15.5.

- Holger, Postm., 15.11.

- Kitty, f. Wiborg, 11.1.

- Th, Bankdir., 10.12.

Ilsøe, Ellen, Roskilde, o. 3.9.

Ingemann-Petersen, Harry, Redn.insp.*, 11.10.

Ingerslev, Stence, 13.6.

Ingerslevgaard, P. A., Fuldm., 8.6.

Ingwersen, Johs., 7.2.

Ioneh, Marianne, f. Sindberg, 5.11.

Ipsen, Carl Oluf, Ktch.*

- Martin, 7.10.

- Poul Vang, Maskininsp., 12.6. i Genua.

Irving, Carla, 25.1.

- Ernst, 31.8.

Ishøy, Poul, Fabr., 3.6.

luel, Palle, Oberstl., 4.10. på Mallorca.

Jacobi, Karen, f. Westergaard, 17.10.

- Lulu, f. Andresen, 13.9.

Jacobsen, Aage, Reservedyrl.*, 3.4.

- Ejnar, Vicedir., KS. 7.3.

- Frede, Apoteker, Ringsted, 21.8.

- Hans, Læge, 6.8.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og