• Ingen resultater fundet

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat"

Copied!
50
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Deter et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)
(3)

LUND - slægterne i Varde

Varde lokalhi«tori«ke Arkiv

Udarbejdet i 1994 af Anton Torngaard, Varde

(4)

A.l: Laurids Nielsen Lund ...

B.l: Berthel Jen«en Lund, Mejls... ...

C.l: Margrethe Jensdatter Lund, Mejls...

D.l: Jep Christensen Lund...

E.l: Christen Lauridsen Lund._...

F.l: Kirsten Thomasdatter Lund...

G.l: Hans Jen«en Lund ...

H.l: Jens Lars Lund...

1.1: Lar« Lund ...

J.l: Niel« Pedersen Lund...

K-l: Morten Jørgensen Lund...

L.l: Han« Jlh. Lund...

M.l: Jacob Lund, Ribe ...i...

N.l: Karen Klausdatter Lund...

0.1: Johanne Lund...

0.2: Ingeborg Lund...

P.l: Svend Christensen Lund... . Q.l: Iver Lund...

R.l: Dorthea Mortensdatter Lund...

S.l: Johannes Friderik Lund...

T.l: Christine Lund...

U.l: Christen Clausen Lund...

V.l: Peter Frederik Lund...

X.l: Svend Poulsen Lund... ...

Y.l: Camilla Augusta Lund...

YX2: Gidsel Christine Lund...

Z.l: Emilius Severin Lund...

Æ.l: Severine Margrethe Lund...

0.1: Jens Andersen Martin Lund...

AA.l: Georg Marinus Andersen Lund...

BB.l: Hans Lund, bogbinder...

CC.l: Ulriche Elisabeth Lund...

DD.l: Kathrine Lund...

EE.l: Maren Lund...

FF.l: Anders Lund... ...

GG.l: Lambert A. Lund...

HH.l: Ane Lund ... ...

II.1: Ra«mu« Jen«en Lund...

JJ.l: Olaf Mendia Lund ...

KK.l: Hedevig Caroline Lund ...

LL.l: Peter Jørgensen Lund ...

MM.l: Jens Jacobdsen Lund ...

NN.l: Otto Vilhelm J. Lund ...

00.1: Emil Lund ...

PP.l: Erik With Lund ...

QQ.l: Hans Jessen Lund, overbanemester...

RR.l: Han« Je««en Lund, kriminalkommissær ...

SS.l: Hans Petersen Lund ...

TT. 1: Holger Lund ...

UU.l: Inga Lund ...

VV.1: Jeanette Lund ...

XX.1: Jeppe Jen«en Lund ...

YY.l: Mathias T. Lund ...

ZZ.l: Poul Verner Lund ...

ÆÆ.l: Rudolf Lund ...

90.1: Villy Lund, Taxavognmand ... . AA.l: Villy Lund, politia^^e^or ...

Å.: Gid«elChri«tine Lund... ...

«ide 1

" 1

" 1

" 1

" 2

" 2

" 2

" 2

" 14

" 14

" 16

" 17

" 17

" 17

" 19

" 19

" 21

" 25

" 25

" 27

" 27

" 28

" 29

" 29

" 19

" 30

" 30

" 31

" 32

" 33

" 33

" 33

" 34

" 34

" 34

" 35

" 35

" 35

" 35

" 36

" 36

" 36

" 36

" 37

" 37

" 37

" 37

" 37

" 38

" 38

" 38

" 38

" 39

" 39

" 39

" 39

" 31

(5)

Register til 11 Lund - glægte rne 11

Levetid: Slaegtsnr.; Side;

Andersdatter, Maren oo Ra«mu« P.Jepsen 1787/88-1858 1.124 4 Andersen, Ane Christine Ingersine Emilie

oo Rasmu« Jensen Lund 1856/57- II.1 35 Ardahl, Inger Jensen oo Jen* A^M.Lund 1861/62- 0.1 31

Borg, Anne Margrethe 1807/08 P.ll 20

oo Han« Chr. S. Lund oo Enevold Nielsen

Bork, Bodil oo Søren Bork -1795 L X1 15

" , Søren oo Kirstine M.N.Øllgaard 1730-1795 15 oo Bodil

Bredenberg, Abigael Peder«datter 1720/21- K.l 14 oo Morten Jørgen«en Lund

Bruun, Peder Mad«en oo 1706 C.l 1

oo Margrethe Jensdatter Lund

Buck, El«e Poulsdatter oo 1746 J.l 14

oo Niel« Pedersen Lund

BUlow, Astrid von 1883- Æ.12 30

” , Carl Adolph von 1881 Æ.ll 30

" , Frederik Ludvig von 1854/55- Æ.l 30

oo Severine M. Lund

" , Eaura von 1886- Æ.14 31

" , Robert von 1885- Æ.13 30

Damsgaard, Anne Cathrine 1830-1908 U.l 27

oo Chr.Clau«en Lund Dinesen, pa«tor oo Ingeborg Lund

1820/21-1862 0.2 19

Dragheim, El«e Cathrine V.l 28

oo Peter Frederik Lund

Dyrebye, Anne Marie oo 1812 1.15 12

oo Jeppe Lauridsen Lund

Fogh, Nicolai Kold oo Camilla A.Lund 1820/21- Y.l 29 Forum, Margrethe Han«datter

RxBRXRmyoo Svend C. Lund 1779-1840 R.l 19

Franzen, Alfred 1864- Q.156 24

" , Christine 1861- Q.154 24

" , Frederik 1859- Q.153 24

" , Harald Lund 1866-1878 Q.157 24

" , Johan Jacob Blom 1862- Q.155 24

" , Inger Kirstine 1868- Q.158 24

" , Jens Jen«en oo Hertha Lund 1825/26-1880 Q.15 23

" , Jutta 1856- Q.151 23

" , Maria 1870-1870 Q.159 25

" , Thora 1858- Q.152 23

Frii«, Inger Andersdatter -1721 D.l 1

oo Jep Christensen Lund

Greisdatter, Maren 1772/73-1817 1.124 4

oo Ra«mus Peter Jepsen Hansdatter, Karen

WRxibBKky oo Christen Lauridsen Lund -1746 E.l 2 Hestbeck, Christopher oo Johanne Lund 1774/75- 0.1 17

", , Jen« Chri«topher«en 1795- 0.11 18

" , Gidsel Chri«tophet«datter laQQ/Qi- 1797- 0.12 18

•' / i» ti I8OO/OI- 0.13 18

Iver«en, Jen« oo Christine Lar«datter

Lund oo 1779 1.16 13

(6)

Levetid: Slægtsnr.; Side;

Jensdatter, Karen Marie oo 1801 R.l 20

" , MaøenJørgen Nielsen Sekbæk 1779- 1.161 13

" , Marie

Jensen, Jeppe (Lund) 1787- 1.162 13

1797-1826 XX.1 38

" , Niel« oo Abigael K.Pedersdt.Lund oo 1802 K.121 15

Jeppe«datter, Karen 1777- 1.122 4

" , Maren oo Lars Lund 1717/18-1786 1.1 2

Jepsdatter, Anna 1810- 1.1241 5

" , Anne Kirstine 1820- 1.1245 5-6

" , Caroline 1826- 1.1248 5-7

" , Kirstine 1816-1817 I.1244 5-6

" , Kirstine (Svarrer) 1786- 1.125 4-8

, Kirstine oo Niel« Gram Sørensen 1833- 1.1249 5-7

" , Leene (Svarrer) 1786- 1.126 4-8

" , Marie Kirstine 1821-1835 1.1246 5-6

" , Mette Cathrine 1790- 1.127 4-8

Jepsen, Jtrp Croå«Nmel« Chr, Nielsen ±<>14-■n i j

" , Jepbine Kirstine Marie 1865/66-1961 AA.l 32 oo Geprg M.A.Lund

" , Jeppe Hansen 1812- I.1242 5

" , Lauritz Lund 1779- 1.123 4

" , Mathilde Augusta 1857- I.12471 7

, Peter 1775-

" , Peder Andersen 1823- ooKirst^nezBergitte Madsdatter

1.121

I.1247 4 5-6

z Ka<=muc Peter 1783-1868 1.124 4

oo Maren Grei«datter oo Maren Andersdatter

Jesdatter, Anne Kirstine oo 1755 J.l 14

oo Niels p. Lund

Jepsen, Jep Greisen 1812- I.1242 5

Knudsdatter, Johanne Marie 1823/24-1860 1.1275 9 oo Hans Mar. Nielsen

Krainert, Johan Andrea« Dahl 1866- X.ll 29

Kruchow, Elna oo Han« A. Lund AA. 11 32

Lambert«datter, Johanne 1827- I.1247 A

kBxxsR)c Jespeøo Peder Andersen Jepsen

Lassen, Jesper oo Sidsel 01uf«datter nævnt 1720 B.l 1 Locker, Ole oo Margr. Lorenzdatter -før 1729 G. 1

X

Lorenzdatter, Margrethe oo 1729 G.l 22

oo Ole Locker

oo Han« Jensen Lund

Lund, Abigael Kirstine Pedersdatter 1782/83- K.121 15 oo Niels Jen«en

" , Adzer Nielsen

" , Ätzer 1793-1794

1828-

1.138

Q.14 10-12

" , Ander« N." , Andrea«, Andreas, Ane oo Jen« Pedersen 1832/33-1844/45-1885/86-1846- GG.llFF.lS. 16HH.l 2234263435

, Anna oo Han« Je««en Lund ca 1888-1962 QQ.l 37 , Anne Lar«datter oo Jep Pedersen 1748-1818 1.12 3

" , Anne Margrethe Han«datter 1790- BB.l 33

" t Anne Marie oo Peter J. Lund 1876/77- LL.l vu

" , Anne Marie oo Mathias T. Lund nævnt 1977 YY.l 3836

" , Anne Niel«datter

" , Bertel Jensen, Mejl« 1778-

-1719 1.132

B.l jio-ll

oo Sidsel 01uf«datter

" , Børge VV.ll 38

(7)

Levetid; Slægtsnr. : Side;

Lund, Camilla Augusta 1826-1851 Y.l 29

, oo Niels Kold Fogh

ii , Carl Emil Michelsen 1865- U.ll 28

ii , Carl Emil Teisen 1864-1865 X.13 90?

, Christian Brend«trup 1857- T. 11 97

ii ii

, Christian Clausen 1831- U 1 97

, &nXA AXbAaKAdXXflXanX

*e cid- oo Anne Vathrine Dam^gaard

e te ” , Christen Lauridsen oo Karen Hans dt. nævnt 1728 E.l 2

Lund " , Christine nævnt 1857 T.l 27

/ Christine Larsdatter oo J.Iversen 1756- 1.16 3-13 1839/40-

1844/45-

II , Dorthea oo Lambert Lund S. 14

GG 1 26

II 'M

, Dorthea Mortensdatter 1735/36-1800 R.l

ØH- oo Jørgen Nielsen Sekbæk 25

, Emil oo Magda ca 1895-1957 00.1 36

II II

, Emilius Severin , Erik With

, Geprg Marinus Andersen

1841/42-

nævnt 1961 1865-

z.l pp.l

AA.l

v u 30 37 oo Jepbine Kirstine Marie Jeosen 32

II II II II II

, bidsel

, Gidsel Christine , Gorm

, Grethe

, Hans oo Kathrine Zidcicile ...

1780/86- 1783/84-1859

1833- 1831/32-

nævnt 1790

Q.3 A.l Q.16 S.11 BB.l

19 31 25 26 33

II II

/ Hans Alslev oo Elna Kruchow , Hans Andreas

, Hans Christian Svendsen oo A. M. Borg

1890-1969 1869- 1817-

AA. 11 X.13 P.ll

VØ 32 29 20

II

II

, Hans Hansen , Han« Jensen

oo Margrethe Lorenzdatter

1845-1862

oo 1729 P.lll

G.l 21

2

II

t Han« Jescen oo Anne , Han« Jessen

, Hans Joh.

oo Kirstine M.N.Øllgaard

ca 1881-1960 nævnt 1961 1737-1777

QQ.l RR.l L.l

37 37 15

II II 11 II II II

, Hans Petersen oo Karen , Harald

, Hedevig Caroline

, Hertha oo Jens Jensen Franzen / Holger oo Kathrine Marie

-1937 1827- 1859/60- 1830- 1908-

SS.l Q.13 KK.l Q.15 TT.l

37 22 35 23 37

II II

/ Inga

, Ingeborg oo Dinesen 1930-

1765/66- UU.l

0 2 38

1 o

II II II

/ Iver oo Johanne C.Nørup

, Jacob, Ribe,ooMette C.Thisseniu«

f Joonetto

, Jen« Andreas Martin

oo Inger Jensen Ardahl

1791/95-1844 oo 1788 ca 1886-1971

nævnt 1891

Q.l M.l W.l 0.1

ly 21 17 38 31

II , Jen^ Christian Clausen

/ oo Ane Sophie Michelsen 1859- U.ll 28

II f Jens Jacobsen

, Jens Lars 1875/76- MM.l 36

II II II

, Jens Peter

/ Jensine Christine t Jep Christensen

oo Inger Ander«datter Frii

-1756 1849- 1883/84-

oo 1721

H.l S.17 GG.13 D.l

2 26 34 1 oo Mette PovelcJøtter

II , Jep Nielsen

1789-

II , Jeppe Jensen 1.137 10-11

II

II , Jeppe Lauridsen

/ oo Maren Mortensdatter

-1826

1754-1828 XX.1

1.15 38

3-12

II oo Anne Marie Dyrebye , Johanne oo Christopher He«tbek

1771-1855 17

oo Severin Warthoe

(8)

Levetid: Slægtsnr.; Side:

Lund. Johanne Christine Riis Niel«datter 1795-1800 i.uS

10-12

II II II II II

/ 1800-1802 1.13-10- 10-12

" , Johanne Razau 1837/38- S.12 2^

" , Johannes Friderik oo Marie Petersen 1811/12-3^4 25 S/

" , Jutta 1825- Q.12 22

" , Jørgen Christian Mortensen 1754- K.ll 14

" , Karen oo Han« Petet«en Lund -1972 S.l 37

” , Karen Klausdatter 90 1791 N.l 17

oo Mich.Pedersen Tranberg

" , Karen Lar=datter 1761- 1.18 3-14

" , Karen Lauridsdatter 1752- 1.14 3-12

oo ??

" , Karen Nielsdatter 1778- 1.132 10-11

" , Kathrine oo Christian Johansen

" , Kathrine Marie

Schmidt

1810/11-1885 DD.l TT.l

33

" , oo Holger Lund 37

" , Kathrine Zidciiie .... nævnt 1790 BB.l BBXX 33

" oo Hans Lund

" , Kirsten Thomasdatter oo 1728 F.l 2

oo Jen« Terkel«en

" , Kirstine oo Mich. Ro*engaard 1819- P.12 21 w

" , Kristine Mathilde Andersen 1872/73- GG.ll ^31

" , Lambert A. oo Dorthea 1840%41- GG.l 34

11 t Lar« oo Maren Jeppe«datter 1702/03-1767 1.1 2

" , Laurids Lauridsen 1767- 1.19 3-14

" , Laurids Nielsen nævnt 1704 A.l 1

" t Lau«t Nielsen 1775-1836 1.131 10

" , Leene Lat«datter 1758- 1.17 3-13

" , Magda oo Emil Lund 00.1 36

" , Maren 1831/32- EE.l 34

" , Maren Lar«datter 1746- 1.11 3

" , Maren Niel«datter 1782-1785 1.134 10-11

” , Maren Niel«datter 1787- 1.136 10-11

" , Margrethe Jensdatter oo 1706 C.l 1

oo Peder Mad«en Bruun

" , Maria 1842/43- S. 15 26

" , Marie Kirstine oo Aage Maybom 1899/1900 AA. 13 32

" , Mary oo Rudolf Lund nævnt 1956 ÆÆ.l 39

" , Mathias T. oo Anne Marie nævnt 1975/77 YY.1 38

" , Morten Jørgensen oo 1753 K.l 14

oo Abigael Peder«dt.Breden

" , Morten Pedersen iberg

1783/84-1852 K.122 15

" , Niels Chr. Nielsen 1794/95- 1.127 8

oo Mette Cathr. Jepsdatter

" , Niel« Larsen (Lauridsen) 1750-1818 1.13 3-10 oo Anne Pedersdatter

" , Niels Pedersen oo 1746 J.l 14

oo El«e Poul«datter Buck

" , Olaf Mendia og Anne Kirstine Je1 1856/57-

«datter

JJ.l 36

" , Otto Vilhelm J. 1881/82- NN.l 36

" , Peter Frederik nævnt 1862 V.l 28

oo El«e Cathrine Drogheim

” , Peter Jørgensen oo Anne Marie 1870/71- LL.l 36

" , Peder Lauridsen nævnt 1704 A.ll 1

" , Peder Mortensen 1756-1810 K.12 15

oo Lisbeth Mogen«datter

" , Peter Nielsen 1780-1820 1.133 10-11

" , Peder Poulsen 1867- X.12 29

" , Petra Rodstine 1891- 0.11 31

" , Poul Verner nævnt 1984 ZZ.l 39

(9)

Levetid: Slægtsnr.: Side;

Lund, Rasmus Jensen oo A.C.Andersen 1853/54- II.1 35

" , Rudolf oo Mary nævnt 1956 ÆÆ.l 39

" , Severine Margrethe 1857/58-

oo Frederik Ludvig v.B"ulow Æ.l 30

" , Simon 1880/81- GG.12 34

" , Sophie Amalie Mortensdatter 1757-1758 K.13 15

" , Scend Christensen 1782/83-1865

oo Margrethe Hanedatter Forum P.l 19

" , Svend Poulsen 1866-

oo Leene Pedereen L.l 29

" , Thora 1823- Q.ll 22

" , Thora 1838/39- S.13 26

" , Ulriche Elisabeth 1803-1868

oo Adam C. Rauhe CC.l 33

" / Wiggo 1836-

" / Viggo Q.17

VV.12

25

" , Villy oo Klara Nielsen 1907-1962 00.1 3839

+) " , Villy nævnt 1963

, Christian Jep«en 1891/92-

fok

Madsdatter, Kirsten Birgitte 1815-1866 oo Peder Andersen Jepsen(

Ra«mus«én) Maybom, Aage oo Marie K. Lund

I.1247 AA. 13

6 Michelsen, Anne Sophie Hedevig 1860- 32

oo Jens Chr. C. Lund U.ll 28

Mogensdatter, Lisbeth 1754/55-

oo, Peder Mortensen Lund K.12 15

Mortensdatter, Maren 1752/53-1812

oo Jeppe Lauridsen Lund 1.15 12

Nielsdatter, Andrea Caroline 1823- I.1273 9

Nielsen, Andrea« 1821- I.1272 9

" , Enevold oo Anne M. Borg 1769/70- P.ll 20

" , Hans Marinus 1829-

oo Johanne M, Knud«datter 1.1275 9

" , Hector Frederik 1828-1828 I.1274 9

" , Jens Peder 1854- I.12751 9

” , Jep Christian 1818- I.1271 8

, Klara oo Villy Lund oo 1928 00.1 39

" , Niels Christian 1794/95-1x127

oo Mette Cathrine Jepsdatter 8(1).127 8 Nørup, Johanne Cathrine oo Iver Lund 1794/95-1836 Q.l 21

Olufsdatter, Sidsel nævnt 1719

oo Bertel Jensen Lund oo Jesper La««en

Pedersdatter, Anne oo Niels Lauridsen Lund

_ , 1748/49-1823

B.l

1.13

1

Pedersen, Jens oo Ane Lund 1844- HH.l 3510

, Jep (Svarrer) 1745/46-1826

oo Anne Larsdatter Lund 1.12 3

, Leene oo Svend Poulsen Lund 1849- X.l 29

” , Marie oo Johs. Fr. Lund 1811/12-S.l

Povelsdatter, Mette 00 1721

oo Jep Christensen Lund D.l 1

(10)

oo Han« Joh. Lund oo Søren Bork

Levetid: Slægtsnr.: Side:

Rasmusdatter, Anne 1810- I.1244 5

" , Anne Kirstine 1820- 1.124i 5-6

" , Caroline 1826- 1.124# 5-6

" , Kirstine 1816-1817 I.1244 5-6

" , Kirstine 1833- I.1249 7

oo Niel« Gram Sørensen

" , Marie.Kirstine 1823-1835 I.1249 5-7

Rasmussen, Jep Greisen 1814- I.1243 5-6

" , Jeppe Hansen 1812- I.1242 5

" , Mathilde Augusta 1857- I.12471 7

" , Peder Andersen (Jepsen) 1823- 1.1247 5-6 oo Kir«ten Birgitte Madsdatter

Rauhe, Adam Christopher 1796-1886 CC.l 33

oo Ulriche E. Lund

Rosengaard, Mich.oo Kirstine Lind 1818/19- P.12 21 Schmidt, Chr. Johansen oo Kathrine Lund 1812-1861 DD.l 33

Sekbæk, Jørgen Nielsen 1750-1825 R.l 25

oo Dorthea M. Lund

oo Karen Marie Jensdatte Svarrer, Jep Pedersen oo Anne L.Limd r

1145/46-1826 1.12 3

" , Kirstine Jepsdatter 1786- 1.125 4-8

" , Leene 1786- 1.126 8

Sørensen, Niels Gram 1832-1875 I.1249 7

oo Kirstine Jepsdatter/Rasmusdatter

Terkelsen, Jens 00 1728 F.l 2

oo Kirsten Thomasdt.Lund

Thissenius Mette oo Jacob Lund,Ribe oo 1788 M.l 17

Tranberg, Mich. Pedersen oo 1791 N.l 17

oo Karen Klau«dt. Lund

Warthoe, Abigael Marie -1808 0.1 17

oo Severin Warthoe

" , Abigael Marie 1811- 0.14 18

" , Severin oo Abigael Marie 1767/68-1836 0.1 17 oo Johanne Lund

Øllgaard, Kirstine Marie Nielsdatter 1736-1780 L.l 15

(11)

A. 1: Laurids Niel«;em Lund, Varde kendte børn:

A.11: Peder Lauridsen Lund

begravet 4/1 1704 i Varde Set.Jacobi sogn Laurids Nielsen Lunds søn Peder

B.l: Berthel Jensen Lund, Mejls, Varde Landsogn

gift: 1707 nr.' 4 i Varde Set.Jacobi sogn Dom 8' (28' ?) Trin, stod Berthel Lunds bryllup med Sidsel OllufsdatteE

han begravet 12/4 1719 Bertel Jensen Lund af Mejls

hun gift 2'gang: 20/12 1719 i Varde Set. Nicolai sogn blev erlige, agtbare og velfor«tandige unge karl Jesper Lassen og erlige

gud«- og dydselskende Dannekvinde Zitzel Olufsdatter, begge af Mejls, med hinanden trolovede. 12/5 1720 stod formeldte Jesper Lassen

Zidsel Olufdatters bryllup deres død ikke fundet

C.l: Margrethe Jensdatter Lund fra Mejls, Varde Landsogn

gift: 25/2 1706 Post. Dom. Rem. i Varde Set. Nicolai sogn

blev trolofet erlige Peder Madsen Bruun af Orten med sin fæstemøe Margrethe Jensdatter Lund af Mejls. DOm. 20' p. Trin, derefter

blev bemeldte viede i Set.Nicolai kirke.

Om deres efterslægt og hans slægt: se "Bruun-slægterne" i Varde lokalhistoriske Arkiv

D.1: Jep Christensen Lund, skomager i Varde gift i Varde Set.Nicolai sogn:

9/IO 1720 blev Jep Christensen Lund skomager trogivet til erlige og gudsfrygtige møe Inger Andersdotter Friis , den lo/ll stod deres bryllup

hun begrafen 25/8 1721 blev Jep Christensen Skomagers hustru

<= al. Inger Andersdatter Friis begraven

han gift 2'gang: 6/11 1721 i Varde Set.Nicolai sogn blev ... og velagtede Jeppe Christensen Lund og dyds- og gudsfrygtige møe Mette Povelsda^ter trogifen

Om deres efterslægt ; se "Friis-slægterne i Varde" i Varde lokalhistoriske Arliv.

(12)

2 E.1: Christen Lauridsen Lund, Vorde

gift: 1723 i Varde Set.Jacobi sogn stod Christen Lauridsen Lunds bryllup med Caren Hansdotter

begravet 17/2 1728 i Varde Set.Nicolai sogn sal. sal. Christen Lund

( er det ham ? ) ---

begravet 5/2 1746 i Varde Set.Nicolai sogn gamle Karen Hansdatter ( er det hende ?) --- --- Ikke fundet mere om dem

Kirsten Thomasdatter Lund

gift^ 1'Advent 1728 i Varde Set.Jacobi sogn stod M.... Jens

Terchelsens bryllup med nddemoiselle Kirsten Thomasdatter Lund Ikke fundet mere om dem

G.1: Hans Jensen Lund, Vorde

gift 26/12 1729 i Varde Set. Jacobi sogn på anden juledag 1729

«tod Hans Jensen Lund® bryllup med Margrethe Lorepsdatter

«al... Ole Lockers enke Ikke fundet mere om dem

H.1: Jens Lars Lund, Vorde

begravet: 26/5 1756 i Varde Set.Nicolai sogn blev Jens Lars Lund jordet, som druknede

Ikke fundet mere om ham

I.1: Lars Lund, murermester, Varde

han født 1702/03 ifl. alder ved død

gift 17/11 1745 i Varde Sct.Nicolai sogn blev Lars Lund murermester og Moren Jeppesdotterviet

hun født 1717/18 ifl. alder ved død

han død 10/8 1767 Lars Lund muurmester, Maren Jepsdatters mand, døde 10/8 1767 kl. 10 fmd., jordet 14/8, 64 år.Set.Nicolai sogn hun død ? ®e næ«te «if

(13)

I.1? Lor* Lund, fortsat:

Hun død 16/7 1786, enken Maren Jepsdatter, jordet 19/7 i Varde Set.Nicolai sogn, gl. -68 år.

9 børn, nemlig:

1.11: Maren Larsdatter Lund, f.1746... se side ?2 1.12: Anne Larsdatter Lund, f.1748... " " 3 1.13: Niels Larsen Lund, f. 1750..." " 10 1.14: Karen Larsdatter (Lauridsdatter) Lund, f.1752... " " 12 1.15: Jeppe Lauridsen Lund, f. 1754... " " 12 1.16: Christine Larsdatter Lund, f.1756... " " 13 1.17: Leena Larsdatter Lund, f.1758... " " 13 1.18: Karen Larsdatter Lund' f. 1761 ... " " 14 1.19: Laurids Lauridsen Lund, f. 1767... " " 14

I.11: Maren Larsdatter Lund

døbt 21/8 1746 i Varde Set.Nicolai sogn var Lars Lund muurmesters barn døtt/t. Faddere: Niels Madsen febslager, Mads Jensen glarmester, Lars Bisp'es kone bar det, , Jep Jensens datter, N 2 mere

1.12: Anne Larsdatter Lund

døbt: 1748 5'søndag efter Påske i Varde Set.Nicolai sogn var

Lars Lund muurmesters liden datter til dåb og blev navngivet Anne.

Faddere vare: «n. Jens Stauning, En muurm4eiter Svend navnl...

sn. Windfelds kæreste, Lars Bisp’es datter Karen, sal. Niels Lausens datter Kirstine, og Maren Nielsdatter.

gift 9/6 1775 i Varde Set. Nicolai sogn: Jep Pedersen fra Aabenraa og pige Anne Lauridsdatter Lund trolovede 2/5 1775,

copuleret

han født 1745/46 ifl. alder ved død.

han stammer fra Aabenraa ifl. oplysning ved vielsen han bliver også undertiden kaldet Jep Pedersen Svarrer

hun død 26/3 1818 begr. 2/4 i Varde Anne Lauridsdatter Lund Rokdre jerkone

han død 15/5 1826 i Varde, begravet 17/5, Jeppe Pedersen Svarrer Hospitalsiem i Varde, 80 år, blev qvalt ved «in kiste, da låget «log ned på hans hovede

de boede Nicolaikikkegade «øndre side Grundtakst 98

1818 Brendtaksation , hu« 640 Rbd.

Folketælling 1787 Nørregade 64;

Jeppe Peder« en,hu«bond, 43 år, 1'ægteskab, drejer Anne Laurids datter, 43 år, han« kone, l'ægteckab Peder Jepsen , 12 år

Moren " 10 år Laust " 8 år Ra«mu« " 5 år Kirstine " 1 år

Lene " 1 år, deres børn

fortsættes

(14)

1.12: Anne Lauridsdatter Lund, fortsat:

Folketælling 1801 Nikolaigade 10, Varde

Jep Pedersen,husbond, 53 år, 1'ægteskab, drejer Anne Lauridsdatter, hanskone, 54 år, l'ægteskab Rasmus Peder Jepsen, deres søn, 17 år

Kirstine Jepsdatter, deres datter, 15 år Lene Jepsdatter, deres datter, 15 år

Mette Cathrine Jepsdatter, deres datter, 10 år 7 børn, nemlig:

1.121: Petter Jepsen, f. 1775 ... se side 1.122: Maren Jeppesdatter, f. 1777... " "

1.123: Laurits Lund Jepsen, f. 1779... " "

1.124: Rasmus hetter Jepsen, f. 1783... " "

1.125: Kirstine J Jepsdatter (Svarrer), f. 1786... " "

1.126: Leena Jepsdatter (SvarrerJ, f. 1786... " "

1.127: Mette Cathrine Jepsdatter, f. 1790... " "

4 4 4 4 8 8 8

1.121: Petter Jepsen

født 24/7 1775 i Varde Set.Nicolai sogn døbt 30/7, søn af

Jep Peder«en og Anne Lauritzdatter. Faddere: Søren Slagters tone bar det,Morten Glarmestersdatter Maren, skrædder Niels Lund, Jep Smed og Jep Lund

Folketælling 1787: 12 år, søn 1.122: Maren Jepsdatter

født 25/f> 1777 døbt 29/6 i Varde Set. Nicolai Jep Pedersen og hustru Anne Lund. Faddere:

bar det, Leene og Christine 2de søstre , Bertel Betjenter

Folketælling 1787: 10 år, datter

sogn, Niels Peder

datter af Lunds kone Thoersen og

1.123: Laurits Lund Jepsen

født 1/10 1779 døbt 3/10 i Varde Set.Nicolai sogn, søn af drejer Jep Petersen og hustru Anne Lauridsdatter.

Faddere: Hans ... datter bar det, Borks pige Zidsel, Søren Bøller, Hans Lauritzen og Peder Sadelmager

Folketælling 1787: 8 år, søn

1.124: Rasmus Petter Jepsen, Rokdrejer i Vorde

født 8/7 1783 døbt 13/7 i Varde Set .Nicolai sogn, søn af Jep Drejer og hustru Anne. Faddere: Tø«tes kone bar det,

Cancellipige Christiane, Thomas Christensen, Johan Bergmann c og Frid. Sørensens søn

gift 8/9 1810 i Varde unge karl Rasmus Peder Jepsen og

pige Maren Grei«datter blev ægteviede lørdagen 8/9 1810 efter foregående tillysning af prædikestolen

hun død 1/4 1817 i Varde,begr. 5/4 Maren Greisdatter, borger Rasmus Jepsen« kone i Varde, 44 år gi. )= født 1772/73) han gift 2'gang: 2/8 1817 i Varde borger, enkemand Rasmus

Jepsen, Varde, 34 år, og og pige Maren Andersdatter, Varde, 29 år.Forlovere: Anders Sørensen og Jeppe Pedersen Svarrer, begge Varde, viet i kirken

hun død / 7/3 1858 i Varde, be§r. 23/3, Maren Jepsen f,Andersen, drejermecter Ra«mus Jepsens hustru i Varde, 70 år gi.

(= født 1787/88)

(15)

1,12: Anne Lauridsdatter Lund, fort«at:

I.124: Rasmus Peter Jepsen, fortsat;

han død 6/11 1868, begr.13/11 i Varde, Rasmus Jepsen,trædrejer, aftægtsmand,Varde, født sammesteds, 59 år gi.

1818: Brandtaksation: «. XXII

Folketælling 1834 Nikolaigade 96 side 62;

Rasmo« Jepsen, 51 år, gift, rokdrejer Maren Andersen, 4 7 år, gift, kone Ane Kjerstine Rasmussen, 13 år, datter Peder Rasmussen, 11 år, «øn

Caroline Rasmussen, 9 år, datter Kjerstine Ra«mu«sen, 1 år, datter

Folketælling 1845; Nikolaikirkestræde (gade ?) 98 Rasmus Jep«en, 60 år,gift,f.Varde,Rokkedrejer Maren Ander«datter,53 år, gift, f. Varde , Kone

Peder Andersen Jepsen, 20 år,ugift, f. Varde, «øn Kjer«tine Jepsen, 12 år, f. Varde, datter

Folketælling 1850 Nikolaigade 98, 115*husstand____

Rasmus Jepsen, 73 år,gift,f.Varde, rokkedrejer,husfader Maren Jepsen, 65 år, gift, f. Varde, kone

Peter Ra«mu« Jepsen,27 år,ugift,f.Varde,dagle jer, Folketælling 1860 Smedegade 97, 303'husstand

Rasmus Jepsen, 82 år, enkemand,f.Varde,drejermester,husfader Peter Jepsen, 35 år, gift,f.Varde,drejersvend,søn

Bergitte Jepsen f.Madsen,46 år,,gift,f.Lønborg «ogn, svigerdatter

Mathilde Augu«ta Jepsen, 3 år, f. Varde, datter 9 børn ( 4 i l'ægteskab og 5 i 2'ægteskab))nemlig:

I1241: Anna Rggmu^datter (Jepsen),f.f.1810 se «ide 5 1.1242; Jeppe Han«en Rasmussen (Jepsep),f.1812 " "

1,1243: Jep Grei«en Rasmussen (Jepsen),f.1814 " "

5 6 I.1244: Kirstine Rgsmusdatter (jeps^n),f.1816 " " 6 I.1245: Anne Kirstine Rgsmusdatter (Jepsen).1820" " 6 1.1246: Marie Kjerstine Rosmusda1:ter(Jepsen), 1821 "

I.1247: Peder Andersen Ra«mus«en(Jepsen),1823.. " "

6 6 1.1248: Caroline Rgsmu«datter(Jepsen),f.1826... " " 7 I.1249: Kjet«tine Rqsmusdatter(jepsen),f.1833.. " " 7

I.1241: Anna Rgsmusdatter (Jepsen)

født 5/9 1810,hjemmedøbt, publ.28/10 i Varde,datter af Ra«mu« Jepsen og hustru Maren Grei«datter.

Faddere: madam Sørensen, Anne Blok, Anne Alslef, Jeppe Svarrer, Frederik Kniger

I.1242: Jeppe Hansen Rasmussen (Jepsen)

født 21/1 1812 hjemmedøbt, publ. 1/3 i Varde, søn af Rasmus Jepsen daglejer og hustru Maren.

Faddere: Karen Christensdatter, Sacharias' datter, Nebel, Peder Iversen, Peder Pedersen, Hans ...

fortsætte«

(16)

1.12: Anne Louridsdatter Lund, fortsat;

1.124; Rasmus Peter Jepsen, fortsat;

I.1243; Jep Greisen Rasmussen (Jepsen)

født 20/5 1814,,hjemmedøbt, publ. 19/6 i Varde, søn af Rokkedrejer Rasmus Jepsen og hustru Maren Greis- datter. Faddere: møllerkonen madam Tiellufsen, pigen Thrine Frandsdatter,snedker Anders Torbøl, unge karl Niels Greisen, og unge karl Jérøi

Grei« Greisen, af Varde I.1244: Kirstine Rgsmusdatter (Jepsen)

født 21/3 1816, publ. 28/4 datter af Rasmus Jepsen drejer og hustru Maren Greisdatter, Faddere:

pigen Maren Christensdatter, Mette Cathrine

Jeppesdatter, Stine Torbøl, bager Niels Kiertzner,

«kornager Jeppe Kragsberg, alle Varde

død 3/6 1817 begr. 4/6 i Varde,Kirstine Rasmucdatter, daglejer Rasmu« Jepsens datter i Varde, 1| år gi.

I.1245: Anne Kirstine Rgsmusdatter (Jepsen)

født 27/10 1820 , publ. 20/12 i Varde, datter af borger og drejer Rasmus Jepsen og hustru Maren Andersdatter, Varde. Faddere: Kirsten Møller sned­

kerkone, pigen Ane Torbøl, jomfru Ane Tomsen, daglejer Tøste Mikkelsen, ungkarl Niels Sørensen, alle Varde

Folketælling 1834: 12 år, datter 1.1246: Marie Kjerstine Rgsmusdatter (Jepsen)

født 1821 ifl, alder ved død, men hendes dåb ikke fundet i Varde

død 8/12 1835 ,begravet 14/12 i Varde, datter af drejer Rasmus Jepsen, Varde, 14 1/3 år gi.

I.1247: Peder Andersen Rasmussen (Jepsen), drejer, Varde

gødt 28/6 1823 ,hjemmedøbt 29/6, publ. 17/8 i Varde, søn af borger og rokdrejer Rasmus Jepsen og

baxgexxagxxakdxa^exx hustru Maren Andersdatter,Varde.

Faddere: Kirsten Lindholm,kobbersmedkone,, pigen Johanne Klokker, daglejer Niels Kiertzner,skipper Jens Jørgensen, styrmand Tomas Tomsen, alle Varde gift l'gabg: 8/12 1855 i Varde ungkarl Peder Andersen Ra«mussen, 32 år, Varde, og pige Kirsten Birgitte Madsdatter, 40j år gi., Varde,født i Lønborg

hun alt«å født 1815 i Lønborg sogn,Ringkøbing Amt Ved vielsen var Forloverne: apoteker Helm« og drejer

Rasmu« Jepsen, Varde

hun død 6/8 1866 begr. 11/8 i Varde Birgitte Rasmussen f. Madsen, drejer P.Rasmussen« hustru, 50 år

han gift 2'gang:14/ll 1867 i Varde enkemand, trædrejer Peder Andersen Rasmussen i Varde, 44 år, og

og pige Johanne Lambertsdatter, datter af gårdmand Lambert Madsen, Kraunsøe Bye (Hostrup sogn,Ribe Amt), født 29/6 1827 i Øse sogn, konfirmeret i Al«lev, i Varde, 40 år. Forlovere: Christen Jensen og J.W.Palludan, viet i kirken

(Brudgommen første gang gift 8/12 1855, konen død 6/8 1866)

(17)

7 1.12: Anne Louridsdatter Lund, fortsat;

1.124: Rasmus Peder Jepsen, fprtsgt;

I.1247: Peder Andersen Rasmussen, fortsat:

han« 2’kone altså født 29/6 1827 i Øse «ogn, datter af gårdmand Lambert Madsen, senere gårdmand i Kraunsø,Hostrup «ogn, Ribe Amt (ifl. vielse) Folketælling 1850 Nikolajkirkegade 98, 115'husstand:

Ra«mu« Jepsen, 73 år, gift,f.Varde,Rokkedrejer,hu«f.

Marie Jepsen, 65 år, gift, f.Varde (?),kone

Peder Rasmus (?2 Jepsen, 27 år, ugift,f.Varde,dgglejer Folketælling 1860 Smedegade 97, 3031 husstand;

Ra«mu« Jepsen, 82 år,enkemand, f. Varde, drejermester, husfader Peder Jepsen, 35 år,gift, f.Varde,

drejersvend, søn

Birgitte Jepsen f.Madsen,46 år, gift,f.Lønborg sogn,svigerdatter

Mathilde Augusta Jepsen,3 år, f. Vordem datter 1 barn;

I.12471: Mathilde Augusta Rasmussen (Jepsen)

født 1/3 1857 døbt 2/6 i Varde, datter af dagler Peder Jepsen og hustru Birgitte Madsen, Vorde. Faddere: pigen Kirstine Jepsen, Mette Marie Lambertsen, Jensine Christensen, daglejer Jen«

Nielsen og postbefordrer Christen Bennedsen,Varde.

Forældrene haver urigtig angivet , som de alminde- ligvi« kaldes.Rigtige navn er Peder Ander«en Rasmus­

sen og hustru Kirsten Birgitte Madsdatter I.1248: Caroline Ra«musdotter (Jepsen)

født lO/l 1826 i Varde, hjemmedøbt, publiceret, datter af drejer Ra«mus Jepsen og hu«tru

Maren Andersdatter, Varde. Faddere:Ingeborg Jen«- dattier, Sophie Sørensdatter,

Christen Sørensen (?) m. fl.

Folketælling 1834: 9 år, datter 1/249: Kjerstine Rasmussen (Jepsen)

født 8/6 1833, døbt 28/7 i Varde, datter af drejer Rasmu« Jepsen og hustru Maren Andersdatter, Varde.

Faddere: daglejer Niel« Kirttzner, pigen Lene Thor- bøll, Kirsten Hansdatter, hattemager Niel« Roagger, pigen Frederikke Koustrup, købmand B.A.Forum« pige, Varde

gift 7/11 1863 i Varde ungkarl Niels Gram Sørensen, 31 år, Varde, født 6/5 1832 i Sdr. Nissum,

hjemmedøbt 7/$t publ.'5/6, konfirmeret 18/4 1837 i Huu«bye, og pigen Kirstine Rasmussen, 30 år, i Varde. Forlovere: Rasmus Jepsem og og Søren Jensen snedker, viet i kirken

Ikke fundet dem i Varde« folketællinger Han død 20/11 1875 i Varde, begr. 29/11,

Niel« Gr0m~Sør5nsen , daglejer i Varde,

født i Sdr. Nissum, søn af Andrea« Sørensen Dtfgn , 43 år, død af brystsyge

(18)

1.12: Anne Louridsdotter Lund, fortsat:

1.125: Kirstine Jepsdotter Svarrer, tvilling

født 11/11 1786 i Varde,hjemmedøbt 13/11, Jep Petersen Svarrer og hustru Anne Lauridsdatter deres tvillingdøtre, den

ældste navngivet Kirstine. Deres dåb publ. XÖ/11 i Varde.

Faddere til den ældste: fru justitsråd Bloch, jomfru Nulvad, Bork'es pige, controllør Nissen og Jens Mortensen.

Folketælling 1801: 15 år, datter 1.126: Leena Jepcdatter Svarrer, tvilling

født 11/11 1786 o.s.v. som ovenfor ved I. 125.

Faddere for den yngste: fru cancellirådinde Øllgaard, jomfru Schørring, sen. Øllgaards pige, købmand Aggervik, og glarmesterens søn Niels Nielsen

Folketælling 1801: 15 år, datter 1.127: Mette Cathrine Jepcdatter

født 21/7 1790,hjemmedøbt, publ. 15/8 i Varde 5cr.Nicolai sogn, Jep Pedersen Drejer og hustru Ane Lund dere«

datter navngivet Mette Cathrine. Faddere: jomfru Hansen, jomfru ... Borch, Magdalene Ulv, Poul Bager,

sn, Spangsberg

gift 2/8 1817 i Varde unge karl Niels Christian Nielsen, 22 år, Varde, og pigen Mette Cathri ne Jepsdatter, 23 år, Forlovere: Iversen og Jeppe Peddersen Svarrer,begge Varde han altså født 1794/95 i ??

han bliver herefter undertiden kaldt Lund Folketælling 1834 Smedegade 102;

Niels Christian Nielsen, 44 år, gift, rebslager Mette Cathrine Jepsen, 44 år, gift, hans kone Jep Christian Nielsen, 15 år, søn

Andrea« Nielsen, 12 år, søn

Anna Caroline Nielsen, 9 år, datter Ikke fundet dem i Folketællingen for 1845.

5 kendte børn, nemlig:

I.1271: Jep Christian Nielsen

født 5/11 1818, hjemmedøbt 6/11, publ. 3/1 1819 i Varde søn af daglønner Niels Christian Niel«en og

hustru Mette Cathrine Jeppesdatter, Varde.

Faddere: Christine Marie Kra*bergjif ckomagerkone, pigen Marie Madsdatter, Christen Sørensen klubvært, Je* Mulvad Kirkemann, ungkarl Tyge Be jer,alle Varde Folketælling 1834: 15 år, søn

fortsættes

(19)

1.12: Anne Louridedotter Lund, fortsat:

I.127: Mette Cathrine Jep«datter, fortsat:

I.1272: Andrea« Nielsen

født 19/7 1821 i Varde, «øn af daglejer Niels Christian Nielsen og hu«tru Mette Cathrine Jepsdatter,Varde.

Faddere: Anne Jørgen«datter murerme«terkone, pigen Anne Kirstine Lauridsdatter, pigen Birte Marie Berg,dagle jer Niels Pedersen Rosengaard, murersved Henrik Jørgensen, alle Varde

Folketælling 1834: 12 år, søn 1.1273: Andrea Caroline Nielsdatter

født 12/6 1823 i Varde, datter af Niels Christian Nielsen og hustru Mette Cathrine Jepsdatter,Varde.

Flere faddere

Folketælling 1834: 9 år, datter 1.1274: Hector Frederik Nielsen

født 5/IO 1828 i Varde, døbt 11/10, søn af daglejer Niel« Chr.Nielsen og hustru Mette Cathrine

Jeppesdatter, Varde. Faddere: Døde før det kom i kirk«

død 12/10 1828 i Varde, begr. 18/10, 8 dage gi.

1.1275: Hans Marinus Nielsen, daglejer i Varde

født 24/11 1829 i Varde^* 1830, søn af daglejer

Niel* Christian Nielsen og hustru Mette Cathrine Jeppe«datter, Varde. Faddere: pigen Grethe hos

... Lund, pigen Marie Mortensdatter t^sHSRds, tjenestekarl Niel* Sørensen, Søren Pedersen og Johan Murermester, Varde

gift 21/10 1852 i Varde ungkarl Han* Marinus Niel«en, Varde, 22 år, og pigen Johanne Marie Knudsdatter, Varde, 28 år. Forlovere: C.Grøn og T.C.Blinken- berg, viet i kirken. Begge vaccineret af Murtfeldt hun altså født 1823/24 i ?? (ifl. vielsen)

hun død 15/1 1860 i Varde, begr. 19/1 Johanne Marie Knudsdatter, arbejder Han* Marinus Nielsens kone, fattiglem, 36 år-

Folketælling 1901 Varde Søndermark 11 A,Fottiggaorden Hans Marinus Nielsen, 71år, enkemand,fattiglem 1 barn, nemlig:

I.12751: Jens Peter Nielsen

født 8/7 1854 i Varde,døbt 23/8, søn af daglønner Han* Marinus Nielsen og hu«tru Johanne Marie Knudsdatter, Varde.

Faddere: daglejerHerman Termansen, ungkarl Knud Jensen, kleinsmed Niels Kiertzner, pigen Mette Petersen,Stine Nielsen og Kirstine Jepsen, Varde

Ikke fundet mere om dem

(20)

10 1.13: Niel« Lauridsen Lund, skrædder i Varde

døbt 25/2 1750 i Varde Sct.Nicolai sogn var Lars Lund muurmesters liden søn til dåb og.blev navngivet Niels. Faddere: Laurids Nielsen, Søren Nielsen, Peder Rasmussen, Niels Madsens kone, Kirstine (?) Nielsdatter.

gift 3/2 1775 i Varde Sct.Nicolai sogn nr. 7, unge karl Neils Lauridsen Lund og pigen Anne Pedersdatter, trolovet 24/11 1774, copulerede 3/2 1775

hun født 1748%49 ifl. alder ved død

han død 9/3 1818 i Varde , begr. 14/3, Niels Lund skrædder, almisselem, 71 år

hun død 21/8 1823 i Varde, begr. 23/8, Anne Pedersdatter Lund, enke og almisselem i Varde, 74 år.

Folketælling 1787 Nørregade 83

Niel« Lund, husbond, 3? år, l'ægteskab, skrædder Anne 13eder« datter, hans koe n, 34 år, l'ægteskab Laust Lund 10 år

Karen ti 8 år

Peter II 6 år

Anna II 3 år

Maren II 1 år de res børn Folketælling 1801 Smedegade 3:

Niels Lund, hu«bond, 52 år,1'ægteskab, skræder Anne Petersdatter, han« kone, 49 år, l'ægteskab

Peter Nielsen (Lund), 21 år, ugift, deres søn, vanvittig Jep Nielsen (Lund), 10 år, deres søn

Johanne Christine Rise Niel«datter (Lund), 1 år, deres datter 10 børn, nemlig:

1.131: Louect Nielsen Lund, f.1775... »e side 10 1.132: Karen Niel°datter Lund, f. 1778... se side H 1.133: Peter Nielsen Lund, f71780... " " n 1.134: Maren Nielsdatter Lund, f.1782... " " H 1.135: Anne Nielsdotter LunJ7 f* 1784... " " H 1.136: Maren Nielsdatter Lund, f. 1787... " " H 1.137: Jeß Nielsen Lund, t. 1789... " " n 1.138: Adzer Nielsen Lund, f. 1793... " " 12 1.139: Johanne Christine Rise Nielsdatter Lund,f.1795... " " 12 I.13-10-: Johanne Christine Rise Nielsdatter Lund, f.1800 " " 12

1.131: Louect Nielsen Lund, rebclagercyend, Varde

født IO/6 1775,hjemmedønt, publ. 16/6 i Varde Set.Nicolai sogn, søn af skræder Niels Lund og hustru Anne Petersdatter.

Faddere: madam Thielde Møller, Hans Petters datter Anne, Jen« Stoustrup, Jep Lund og Niels Krogh

han død 8/7 1836 i Varde , begr. 11/7, Lauest Lund, almiccelem i Varde, 62 år

ugift

Folketælling 1834 Hospitolcgade 48-49;

Laust Lund, 62 år, ugift , rebslagersvend

(21)

1.132: Koren Nielsdatter Lund

født 6/5 1778, døbt IO/5 i Varde Set.Nicolai sogn, skrædder Niel«

Lund og huetru Anne Pedetsdatter deres datter navngivet Karen.

Faddere: madam We«te«en bar det, Christ. Lauesdatter, Giertrud Hansdatter, Hans Bork og Povel Christensen Folketælling 1787: 8 år, datter

I.133: Peter Nielsen Lund

født 3/II 1780, døbt 5/II i Varde Set.Nicolai sogn,skrædder Niels Lund og hustru Anne Petersdatter deres søn navngivet Peter.

Faddere: Niel« Glarmester« kone bar det, Karen Laue«datter, Adzer Sadelmager, Berthel Aggerbeck, Niels Hansen Slott død 4/IO 1820, begr. 7/10 i Varde, 40 år, almisselem

Folketælling 1801: 21 år, ugift, søn, vanvittig

1.134: Maren Nielsdatter Lund

født 19/1 1782, døbt 20/1 i Varde Set.Nicolai sogn, skrædder Niels Lund og hu«tru Anne Petersdatter dere« datter navngivet Maren. Faddere: Jep Lund« kone bar det, Lar« Jona««enc datter Kir«ten, Marie Jen«datter, Morten Glatme«ter og Peder Sadelmager.

død 22/3 1785, begr. 26/3, 4 år gi.

1.135: Anne Nielsdatter Lund

født 18/4 1784, døbt 25/4 i Varde Set.Nicolai sogn, skrædder Niel«

Lund og hustru Anne Pedersdatter deres datter navngivet Anne.

Faddere: Morten ... « kone bar det, Anne Lauritzdatter, Ane ... Magdalene ... . Jen« Koldtoft Folketælling 1787: 3 år, datter

1.136: Maren Nielsdatter Lund

født 25/2 1787, døbt 28/2 i Varde Set.Nicolai sogn skrædder Niels Lund og hu«tru Anne Pedersdatter deres datter navngivet Maren.

Faddere: madam Aggerbæk, Dorte Pedersdatter, An Kirstine Nielsdatte.

Tielde Møller, Han« Niel«en

1.137: Jep Nielsen Lund,

født 7/9 1789, døbt IO/9 i Varde Set.Nicolai sogn, skrædder Niels Lund og hustru Anne Pedersdadatter deres søn navngivet Jep.

Faddere: Niel« K... glarmester Niels Pedersen Bi«p, Niel« Kri«ten«en, madam Sørensen, Karen Jensdatter Folketælling 1801: 10 år, «øn

(22)

12 1.138: Adzer Niel®en Lund

født 3/7 1793, hjemmedøbt 7/7, publ. 4/8 i Varde Set.Nicolai sogn, Niel® Lund og hu®tru Anne Peder®datter deres søn navngivet Adzer. Faddere: Barbara Pedersdatter, Maren Nielsdatter, Jep Svarrer, Niels Pugaard, Laust Nielsen Lund

død 23/3 1794,begr.26/3 Set.Nicolai sogn, 7 år gl.

1.139: Johanne Christine Rise Nielsdatter Lund

født 18/7 1795 hjemmedøbt, publ. 23/8 i Varde Set.Nicolai sogn Niels Lund og hustru Ane Pedersdatter deres datter. Faddere:

Martin Bæk, An Knudsdatter, Kirsten Jonasdatter, Petrus Smiji?

Anders Nielsen '

død 22/1 1800 begr. 28/1, Varde Set.Nicolai sogn, 6 år gl.

I.13-10-: Johanne Christine Rise Nielsdatter Lund

født 13/9 1800, hjemmedøbt, publ. 12/10 i Varde Set.Nicolai sogn, datter af skrædder Niels Lauridsen Lund og hustru Anne

Pedersdatter. Faddere: Søren Bejers kone, Mette Mathiasdatter, Mette Christen«datter, Hans Chr. Slot, Jes Jepsen Møller.

død 15/4 1802, begr.26/4, gl. 2 år

1.14:

1.15:

Karen Larsdatter (Laurid«datter) Lund

døbt? 25/6 1752 fredag i Varde Set.Nicolai sogn var Laurids Lund muurmesters liden liden datter til dåb i Jacobi (?) kirke og blev navngivet Karen. Faddere vare Niels Pedersen,Orten,

Anders Glarme®ter® cøn Morthen, Christen Simonsen, , ... Susanne Frøsige datter Niels Rebslagers datter Mette Maren

Ikke fundet mere om hende

Jeppe Lauridsen Lund, murermester i Varde født,døbt: IO/2 1754 i Varde Set.Nicolai sogn

søn til dåb og blef nafnt Jeppe. Faddere:

og Søren . . mons. Brylous kæreste Anne

var Laurids Lund®

Hans Skøth, Niels Nielsen, Andersdatter.

gift l'gang: 24/10 Y777 i Varde Set.Nicolai sogn unge karl Jep Lauritzen Lund og pigen Maren Mortensdatter trolovet søndaaen 6/6, copuleret 24/IU 1777 ---

hun død 5/6 1812, begr. 8/6 Jeppe Lunds kone Maren Mortensdatter,59 år han gift 2'gang: 6/11 1812 i Varde fredagen blev enkemand og murer­

mester Jeppe Lauritzen Lund og pigen Anne Marie Dyrebye ægteviede i brudgommen® hu® med kongelig bevilling og uden foregående

tillysning af prædikestolen

han død 17/5 1828 , begr. 22/5, aftægtsmand i Varde, 76 år 1818: Brandtak®. ®. XXI, do. 1793 III,, do. X

1818: Nørregade ø«tre ®ide Brandtak®. 480 rbd.,et hu®

fort®ætte®

(23)

13 1.15: Jeppe Lauridsen Lund, fortsat;

2'kone« død ikke fundet i Varde

Hun finde« ikke i Varde« folketællinger 1834 og 1845 ingen børn i han« 2 ægteskaber

Om 2'kone« «lægt «e "Dyreby-«lægten" i Varde lokalhi«tori«ke Aekiv.

Folketælling 1787 Vestergade 31;

Jeppe Lund,hu’bønd, 35 år, 1’ægteskab, muurmester Maren Morten«datter, han« kone, 34 år, 1'ægteskab + 1 svend og 1 tjenestepige

Folketælling 1801 Nørregade 2:

Jeppe Lauridsen Lund, hu«bond,48 år, l'ægteskab,muurmester Maren Mortensdatter, han« kone, 55 år, l'ægteskab

døbt: 18/4 1756 i Varde Set.Nicolai sogn var 2'påskedag Lars Lund« datter til dåb og blev navngivet Christine. Faddde:

Morten Andersen, Ander« Ra«mus«en, Søren Nielsen rebslager, konen Bodil Stalsdatter, Stine sal. Søren Frisvad« datter.

gift i Varde Set.Nicolai sogn: unge karl Jens Iversen og pige Chri«t. Laue«datter Lund trolovede torsdagen kl, 7 den 7/1 1779, copulerede 23/4.

ikke fundet dem i Varde« folketællinger 2 børn født i Vorde, nemlig:

I.161: Maren Jen«datter

født 17/11 1779,døbt 21/11 i Varde Set.Jacobi sogn

borger Jen« Iversen og hu«tru Chri«ti Lausdatter dere«

datter navngivet Maren. Faddere: Niel« Lund« kone bar det, Karen Lou«datter Lund, Karen Mortensdatter,Jep Lund,

Peter Frant«en 1.162: Marie Jen«datter

født 17/3 1781, døbt I8/3 i Varde Set.Jacobi sogn Jens Iver«en og hu«tru Christi Lauesdatter dere« datter navngivet Marie. Faddere: Peder Thomsen« kone bar det, Lar« Jona««en« datter,Peder Smeds datter, Morten

Glarme«ter, Peder Christian

I. 17: Leena Lar«datter Lund

15/5 1758 var i Varde Set.Nicolai sogn Lars Lunds datter til dåb og blev navngivet Leena. Faddere: Lar« Pedersen Hallem,

Christen Stald, Søren Svendsens kone, Niel« Rebslager« datter Karen, Søren Frisvad« datter Kir«ten

ikke fundet mere om hende

(24)

14 1.18: Karen Lorsdatter Lund

11/2 1761 i Varde Set.Nicolai sogn var Lars Lunds datter til dåb og blev navngivet Karen. Faddere: Jens Iversen Stoustrup(l.16 ?), Niels Tranberg betjenter, Morten Nielsen Skrædders kone, * Niels Mortensen« datter Anne, Peder Kleinsmeds datter Maren

l/9: Laurids Lauridsen Lund

23/6 1767 i Varde Set.Nicolai sogn var Laurids Lund, borger og muurmester, og hustru Maren Jeppesdatter1 s søn til dåb.

Faddere: Peder^Johan Nicolaisen Kleinsmed,Søren Jensen Pettersen, Mad« Andersen« kone Dorte Jensdatter, Han« Hark'es datter Esther.

J.l: Niel« Pedersen Lund, Varde

gift l'gang: 4/3 1746 i Varde Set. Jacobi sogn blev Niel« Pedersen Lund og El«e Poul«datter Buck copulerede

hende« død ikke fundet

gift 2’gang: 26/6 1755 blev Niels Pedersen Lund og gudselskende Pj-ge Anne Kirstine Jesdatter trolovede,, den lO/lO blev de copulerede i Varde Set.Jacobi sogn

ikke fundet mere om dem

K.l: MoVten Jørgensen Lund

gift 1/6 1753 i Varde Set.Jacobi sogn og jomfru Abigael Pedersdatter Bredenberg trolovede 10/4 1753, , 1/6 blev de copulerede

han død 27/4 1758 i Varde Set.Nicolai sogn blev Morten Lund jordet

( er det ham ?) ---

hendes død ikke fundet i Varde

hun bliver gift 2’gang. Se nedenstående folketælling, hvor hun

er enke efter 2'ægteskab , Hvem hun blev gift med, kan vi ikke se.

Folketælling 1787 Hocpitalsgade 60;

Abigael Bredenberg, 66 år, enke efter 2'ægteskob , Logerende, almisselem

hun alt«å født 1720/21

hun findes ikke i Vatde« folketælling for 1801.

3 børn født i hendes l'ægteskab, nemlig:

K.ll: Jørgen Christian Mortensen Lund9/6 1754 i Varde Set.Nicolai sogn var Morten Lund« liden «øn tTl dåb og blev navngivet Jørgen Christian. Faddere: Christen Nielsen, mons. Niel« Ra«mu««en Øllgaard, rådmand Knud«ens søn Frederik, sn. Bryllou« kæreste

jomfru Birte Fabricius.

Ikke fundet mere om ham

K.12: Peder Mortensen Lund, murermester. Varde

--- ‘--- 1--- fortsættes

(25)

15

K. 12: Peder Mortensen Lund, murermester,Varde, fortsat;

11/7 1756 i Varde Sct.Nicolai sogn var Morten Lunds søn til dåb og blev navngivet Peder. Faddere: mons. Hans Jørgensen Bredenberg, af Hjerting, mons. Hans Bork, Niels Jensen snedker, madam Stauning, Karen Rasmusdatter Øllgaard gift med Li«beth Mogensdatter - men ikke viet i Varde hun født 1754/55 i ?? (ifl. folketælling)

han død 16/4 1810 i Varde murermester Peder Mortensen Lund, jordet 25/4, 52 år gi.

hendes død ikke fundet i Varde Folketælling 1787 i Vorde

finde« de ikke

Folketælling 1801 Nørregade 3, Varde

Peder Lund, husbond, 47 år, l'ægteskab, muurmester Lisbeth Mogensdatter, hans kone, 46 år, l'ægteskab Abigael Kirstine Lund,deres datter,18 år, ugift Morten Lund, deres søn, 17 år, ugift

Anna Jona«datter, konens moder, 80 år, enke efter l'ægteskab 2 kendte børn ifl. folketælling., ingen børn fødte i Varde

K.121: Abigael Kirstine Pedersdatter Lund født 1782/83 i ? ifl. folketælling Folketælling 1801: 18 år, ugift, datter

gict 28/10 1802 i Varde Sot.Jacobi sogn (nr.7) unge karl Niels Jensen og pigen Anne Kirstine Pedersdatter~5Iév ægtéviede torsdagen 28/10 1802 ikke fundet mere om dem

K.122: Morten Pedersen Lund,murermester i Varde

født 1783/84 i ?? ifl. folketælling (i Janderup)(se død) Folketælling 1801: 17 år, søn, ugift

han død 28/2 1852 i Varde bwge. 5/3 Morthen Lund, født i Janderup, murermester i Varde, 67 år, af brystsvaghed

Folketælling 1834 Grydergade 44a, Varde

Morten Lund, 50 ar, ugift, murermester, Logerende Folketælling 1845 Hospitalsgade 62, Varde

Morten Lund, 60 år, ugift,f.Varde (?),murermester, logerende Folketælling 1850 Nørregade 62, Varde

Morten Lund,66 år, ugift,f.Varde,murermester, Logerende

Omtale af ham: se "Mjrtfeldts notater^ i Varde lokalhistoriske Arkiv

fortsætte«

(26)

16 K.l: Morten Jørgensen Lundf fort«at:

K.13: Sophie Amalie Mortensdatter Lund

født 18/12 1757 i-Varde Set.Nicolai sogn var Morten Lunds datter til dåb og blev navngivet Sophie Amalie. Faddere:

Jørgen Biøtn fraværende, mons. Jens Hallem, Oluf Kirchehof lære«te jpmftu Elisabeth En^eltoft, Lar« Dyre« datter Karen.

: begr. 27/1 1758 i Varde Set.Nicolai sogn Morten Lunds datter Sophie Amalie,

L?H: Hans Joh. Lund, By- og Rådstueskriver, Hospitalsforstander,kirkeværge født 15/10 1737 i Fredericia

gift 29/6 1774 i Varde Set.Nicolai sogn velædle byskriver

Han« Joh. Lund og jomfru Kirstine Marie Nielsdatter Øllgaard copuleret i sign. Øllgaard« huu« onsdagen den 29/6. — hun døbt I9/9 1756 i Varde Set.Nicolai sogn Niels Sørensen Øllgaards

datter og blev navngivet Kirstine Marie. Faddere:

byfoged Christen Hiørning, Stephan Pedersen studio«, Peder Stephansens kæreste jomfru Elisabeth Fabriciu«

han død 20/12 1777 begr. 28/12 i Varde Sct.Jaabi sogn Han« Joh.

Lund, kongelig Majestæt« bye— og råd«tue«kriver

«amt ho«pitalsfor«tander og kirkeværge, 39 år, jegravet lige ud for den «tore kirkedør i

Se iørigt H.K.^Iis?§n«entnnotatbog D.10 i Varde lokalhi«t. Arkiv

«e • "Danske Prokuratorer" «. 50

om kisteplade over ham, «e "Nationalmu«eet:Danmark« kirker, Ribe Amt (her og«å omtalt kårde fundet på H.L.'s kiste)

Om hendes «lægt: «e i Varde lokalhi«tori«ke Arkv "Øllgaard-slægten"

Ingen børn i dette ægte«kab

hun gift 2 gang: 15/1 1778 i Varde Set.Jacobi sogn sign. Søren Bork og salig by«kriver Lund« enke Kiesten Marie copulerede

torsdagen 15/1

han født ca 1730 if1.alder ved død - men ikke fundet født i Varde hun død 27/6 1780, begr. 30/6 i Varde Set.Nicolai sogn

Søren Rebslager/ kone Kiesten Marie Nielsdatter 43 år.

han gift 2'gang: med Bodild - men ikke viet i Varde

hun død 6/2 1795, begr. 10/2 i Varde Set.Nicolai sogn Søren Bork den ældre hans hu«tru Bodild ( ingen alder anført)

han død 6/5 1795, begr 9/5 i Varde almi«selem Søren Rebslaaer

65 år gl. V 2

ikke fundet dem i Varde« Folketælling 1787 4 børn i han« 1'ægteskab

Om dem og dere« efterslægt: «e "Bork-«lægterne i Varde" i Varde lokalhistoriske Arkiv.

(27)

17 M. 1: Jacob Lund, rådmand og byfoged i Ribe

gift 22/5 1788 i Varde Set.Nicolai sogn : Torsdagen den 22 maj 1788 blev velædle og v..._.... hr. rådmand og byfoged af Ribe

Jacob Lund velædle og dyd«elskende jomfru Mette Christine

■Thiccenius ægteviede om aftenen kl. 6| «let i bruden«

«tedfader« hu«, kiøbmand velædle hr. Han« Ulv.

Yderligere oplysninger om dem og deres eventuelle efterslægt må søges i Ribe

N.1: Karen Klausdatter Lund, Mejls, Varde Landsogn

Ved vielsen opholdt hun «ig i Mejls, Varde Landsogn

gift 10/6 1791 i Varde Zct.Nicolai sogn: Tiirsdagen den 19/4 trolovede«// hæderlige og velagte unge karl Michael Pedersen

Tranberg og gud«el«kende pige Karen Klausdatter Lund, Fredagen 10/6 ægtevieae

de findes ikke i folketællingerne for 1801,1834 og 1845

0.1: Johanne Lund

født ca. 1771 i Fredericia, datter af organist og lærer Chr.Lund (ifl. oplysning ved død) Moderen: Gidsel Melsing.

gift l'gang: 10/3 1796 i Varde Sct.Nicolai sogn blev Christopher Hestbæk og jomfru Johanne Lund .... (ulæseligl)"

han født YJ1K/15 - men ikke i Varde

de flyttet omkring år 1800 til Fårup «ogn, Ribe Amt, hvor dere« 3’barn er født

han« død ikke fundet i Varde ( måske i Fårup sogn) Hun er formentlig «ø«ter til 0.2. , 0,3 og Å. 1

hun gift 2'gang: med enkemand, farver Severin Warthoe i Varde - men vielsen ikke fundet i Varde ( i Fårup ?)

(hans l'kone madame Abigael Marie Warthoe død 22/9 1808,begr. 29/9, 31 år gl.,f.Kølholdt)

der er flere børn i hans l'ægteskab

hun død 3/5 1855, begr. 8/5 i Varde Johanne Warthoe f. Lund, født i Fredericia, datter af organist og lærer Chr.Lund,

l'gang gift med . Hestbeck, enke efter afdøde Severin Warthoe, 84 år gi.

2'mand død: 14/6 1836,begr.18/6 i Varde,68 år gi.

Folketælling 1787 Vestergade 35

Hans Ulv, husbond, 29 år,l'ægteskab, købmand

Susanne Elisabeth Ahrenberg,hans kone, 42 år, gift 3'gang Mette Chri«ten«datter Thissenius,,22 år, ugift, hende« datter

af l'ægte«kab Christopher Jen«en He«bech, 12 år, hendes søn af 2'ægte«kab + 2 folk

Folketælling 1801;

He«bech finde« ikke i Varde ( er nok i Fårup sogn, Ribe Amt) fortsætte«

(28)

18 0.1: Johanne Lund,fortcot:

Folketælling 1834 Vestergade 33

Severin Warthoe, 66 år, gift, brankaptajn, farver Johanne Lund, 61 år, gift, hans kone

Jens Hestbech, 38 år,ugift,collektør,hjælper i farveri, stedsøn Gissel Hesbech, 33 år, ugift, steddatter

CAbigibéånWGotlboWprtBSeåS? ågj-fibgifiibpnedbléåper farveri Folketælling 1845 Vestergade 33

Jens Hesbech, 49 år, ugift, f.Varde, kollektør Johanne Lund, 74 år, enke, f.Fredericia, hans moder

Gidsel Hesbech, 45 år, ugift,f.Fårup,Ribe Amt,hans søster Abigael Marie Warthoe, 34 år, ugift,f.Varde,hans søster

Ingeborg Lund, 78 år, enke,f.Fredericia,præsteenke,pensionist Gidsel Lund, 60 år, ugift, f.Fredericia

Christiane Dine«en, 62 år, ugift

Johanne Lunds 4 børn (3 i l'ægteskab, 1 i 2'ægteskab) 0.11: Jens Chri«topher«en He«bech, kollektør i Varde

født 12/10 L7-97, hjemmedøbt, publ. L9/ü i Varde Set.Jacobi sogn, søn af Christopher Hesbech og Johanne Lund. Faddere:

jsmfXMxkMNolxfxBxRxbsx Rauhe, . Warthoe, Han« hos Peder SørensenFødt 25/8 1795, h jd., publ. 19 p.Trin.

Folketælling 1845: 49 år, ugift,f. Varde, kollektør 0.12: Gissel Christophersdatter Hesbech (død)

født 12/10 1797,hjemmedøbt, åubl. 19/11 i Varde Set.Jacobi sogn, datter af Christopher Hesbech og hustru Johanne Lund.

Faddere: jomfru Lund fra Ribe, jomfru Qvist, jomfru Anne Marie Ting, m.fl.

ikke fundet hende« død i Varde Set.Jacobi sogn, men ved hendes dåb er der i porante« efter hende« navn anført "Død"

0.13: Gidsel Chri«tophersdotter Hesbech

født 1800/01 i Fårup «ogn,Ribe Amt, if1.folketælling Folketælling 1834 Varde: 33 år, ugift, steddatter

" 1845:Varde: 45 år, ugift,f.Fårup sogn,Ribe Amt,søster 0.14: Abigael Marie (Severinsdotter) Warthoe

født 21/5 1811 i Varde, hjemmedøbt, publiceret 2/7, datter af farver Severin Warthoe og hustru Johanne f. Lund. Faddere:

madame Marie Sophie Hansen, jomfru Mariane Niscen,

jomfru Lambertine Borch (?), hr. farver Brath,købmand La««en Folketælling 1834: 23 år, ugift, datter

(29)

0.19 0.2: Ingeborg Lund, prae<=teenke i Varde

født 1765/66 i Fredericia ifl. folketælling hun er formentlig sø« ter-til 0.1 og 0,3 og Å.l Enke efter pastor Dinesen

Folketælling 1834 Hospitalsgade 59

Ingeborg Lund, 68 år, enke efter pastor Dinesen,lever af sin pension Gidsel Lund, 54 år, ugift, hendes søster

Christiane Dinesen, 54 år, ugift, Er hans kusine, lever af ??

Folketælling 1845 Vestergade 33

Jens Hesbech, 49 år, ugift, f.Varde, kollektør Johanne Lund, 74 år, enke,f.Fredericia, han« moder

Gidsel He«bech, 45 år, ugift, f.Fårup sogn,Ribe Amt, hans søster Abigael Marie Waethoe, 34 år, ugift,f.Varde, hans søster

Ingeborg Lund, 78 år, enke, f.Fredericia,præsténke, pen«ioni«t

Gidsel Lund, 60 år, ugift, f.Fredericia,, har ophold,lever af formue Christiane Dinesen, 62 år, ugift, f.Fredericia, ligeledes

+ 2 tjenestepiger

0.3: Gidsel Lund, ugift, Varde

født 1780/86 i Fredericia ( ifl. folketælling) ugift

Søster til 0.1 og 0.2 og Å.l

Folketælling 1834 ( se ovenfor under 0,2)

Gidsel Lund, 54 år, ugift, søster til Ingeborg Lund Folketælling_1845 ( «e ovenfor under 0.2)

Gidsel Lund, 60 år, ugift, f.Fredericia,har ophold,lever af formue

P.1: Svend Christensen Lund, ovslbruger,postbud,daglejer,Varde født 1782/83 i Forumkund, Brøndum sogn, Ribe Amt

I den første tid i Varde kalder han sig "Forumlu.id", men ændrer det

«enere til "Lund"

gift .18/11 1815 med Margrethe Hansdotter Forum - men ikke viet i Varde (må«ke viet i Brøndum sogn, hvor også hun stammer fra),neji Varde - hun født 8/8 1779 i Brøndum «ogn, Ribe Amt <ie ne^e^for

hun død 25/6 1840 i Varde, begr. 1/7, Margrethe Hansdatter Forum postbud og daglejer Svend Christensen Lunds kone i Varde, 63 år gi.

han død 15/3 1365 i Varde, begr. 21/3, Svend Christensen Lund, aftægt«mand, tidl. arbejdsmand, i Vorde, født i Forumlund.

søn af Christen Svendsen, dersteds, 82 år gi.

gift 18/11 1815 i Varde ungkarl, husejer Svend Christensen Forumlund (senere kaldet LUND), i Varde, og pigen og pigen Magrete HansJatter Forum , 33 ar gi. i Varde. Forlovere: Peder Forum i~Varde og

Christen Svendsen i Forümlund, viet i kirken Folketælling 1834 Nikoloikirkestræde 87, l1familie:

Svend Lund, 52 år, gift, postbud til Fanøe fortsættes

(30)

20 P.1: Svend Christensen Lundy fortsat:

Folketælling 1834 fortsat:_

Margrethe Hansen, 51 år, gift, hans kone Han« Christian Lund, 17 år, ugift, søn Kjerstine Lund, 15 år, ugift, datter

Birthe Hansen, 85 år, enke, hans svigermoder

( om hende: se "Forum-«lægterne" i Varde lokalhistoriske Arkiv - Forum-slægten nr. 1)

Folketælling 1845 Skovbogade 86a

Svend Lund, 62 år, enkemand, f.Brøndum sogn, aftægtsmand, (bor hos daglejer Frederik Jensen) Folketælling 1850 Nørregade 87 (hos sø P.ll)

Svend Lund, 67 år, enkemand,f.Brøndum sogn,dagle jer,aftægtsmand Folketælling 1860 Nørregade 87 (hos søn P.ll)

Svend Lund, 78 år, enkemand,f.Forumlund,Brøndum sogn, daglejer 2 børn,nemlig:

P.ll: Hans Christian Svendsen Lund, daglejer i Varde

født født 18/3 1817 i Varde, hjemmedøbt 19/3, publ. 11/6, søn af daglejer Svend Christensen Lund og hustru Magrete

Hanedatter Forum i Varde. Faddere: Thrine Laven«datter, dyrlægen® kone, pigen Else Pedersdatter, begge Varde, gårdmand Christen Svendsen og ungkarl Jens Christensen, begge Forumlund, ungkarl Hans Peder Forum, Varde

gift 14/6 1845 i Varde ungkarl Hans Christian Lund, 28 år, Varde, og Gigen Anne Margrethe Borg, 37 år, Varde.

Forlovere: kleinsmed Ole Nissen og daglejer Han« Friderich Jensen, begge Varde,

han død 20/8 1874 i Varde begr. 26/8 Hans Christian Lund, gift, avlsbruger i Varde, født i Varde, «øn af avlsbruger Svend Lund, 57| år gl., af Alkoholicum

hun gift 2'gang: 2/5 1876 i Varde enkemand Eneyold Nielsen søn af Niel« Enevoldsen og hu«tru Ane Margrethe Pedersdatter) født i Rærup 6/3 1823, confirm, i Nebel 2/4 1837,

2'ægteskab (l'konedød 2/6 1869), i Korskroen, 53 år,

og enke Anne Margrethe Lund født Borg, 2'ægteskab (l'mand Hans Ch:

Lund død 20/8 1874), i Varde, 58j år. Forlovere:A.C.Thorbøll og Bonde Møller, viet i kirken. Han skifteattest Holsted 25/2 1876, og hun skifteattest 27/4 1876.

Folketælling 1850 Nørregade 87;

Svend Lund, 6^ år,enkemand,f.Brøndum sogn,dagle jer,aftægtsmand Hans Chr. Lund, 33 år, gift, f.Varde,dagle jer,husfader

Grethe Lund, 33 år, gift, f♦Slesvig, hans kone Hans Lund, 4 år, f. Varde, søn

Folketælling 1860 Nikolaikirkestræde 87;

Hans Chr. Svendsen Lund, 44 år, gift,f.Varde, daglejer

Ane Margrethe Borg, Han. Lund,41 år, gift, f.Møgeltønder,hustru Hans Hansen Lund, 14 år, f. Varde, søn

Svend Lund, 7$ år,enkemand,f.Forumlund,Brøndum sogn,dagle jer fortsættes

(31)

P. 1: Svend Christensen Lund, fort«gt;

P.ll: Han« Christian Svendsen Lund, fortsat: ■■ ■■■ i — —■ ■ i ■ * i —r — - - - - - - _ _ Folketælling 1870 Nikolajkirkegade 151;

Hans Christian Lund, 51 år, gift,f.Vatde,arbejdsmand,husfader Ane Margrethe Lund, 50 år,gift,f.Møgeltønder, kone

1 barn, nemlig:

P.lll: Hans Hansen Lund

fødtfødt 7/10 1845 i Varde, døbt 18/11, «øn af daglejer Han« Christian Lund og hustru Anne Margrethe Sorg,Varde.

Faddere: pigen Marie . (pladsen til efternavnet stør blank), bar barnet, Marie Dyhre, ungkarl Lau«t Guld­

ager, vognmand Hans Lyhne,Varde, gårdmand Hans Enevold af Bryndum

Folketælling 1860: 14 år søn

død I9/3 1862 i Varde, be^r. 26/3 Hans Hansen Lund, unnagerlærling i Varde, født der 7/11 1845, «øn af daglejer Han« Chr. Lund i Varde, 16{ år gi.

P.12: Kirstine Lund

født 4/12 1819 i Varde,hjemmedøbt 6/12, publ. 6/2 1820, datter af vognmand Svend Christensen Lund og hustru Anne Margrethe Hansdatter Forum i Varde. Faddere: Else Pedersdatter dag­

lejerkone, jomfru Grethe Blinkenberg, pigen Else Laurid«- datter, borger og «måhandler Peder Forum, ungkarl Lambert Chri«ten«en, alle Varde

gift 9/II 1844 i Varde murermester i Ringkøbing Michel«en Rosengaard 25 år, ungkarl, og piggen Kirstine Lund af Varde, 24 år. Forlovere: bygmester N.P.Rosengaard og Svend Lund af Varde

Ikke fundet mere om dem. De er sikkert straks blevet bo«at i Ringkøbing.

Om Svend Christensen Lund'« forslægt: «e 11 Forum-s lægten11 i Varde lokalhistoriske Arkiv.

4

Q.1: Iver Lund, prokurator, Varde

født 1794/95 i Rold (ifl.folketælling og død Faderen var sognedegn i Rold

gift med Johanne Kirstine Nørup - men ikke viet i Varde hun født 1794/95 ifl. alder ved død

hun død 2/7 1836 i Varde, begr. 8/7, Johanne Christine f. Nørup, prokurator Lund« kone , 41 år gi.

han død 16/6 1844 i Varde, begr. 22/6, lyer Lund, enkemand, prokurator i Varde, født i Rold, Faderen sognedegn i RoU, 49 år, af Tæring

«e Murtfeldt« notater i Varde lokalhistoriske Arkiv

«e "Oldemors erindringer" sammesteds se Gerhardt Brøn«ted

fortsætte«

(32)

Q. 1: Iver Lund, prokurator, fort«at;

Folketælling 1834, Nørregade 159 Jon Lund,, 39 år, gift, prokurator

Johanne Chri«t. Nørup, 39 år, gift, kone Lund, Jutta, 9 år, datter

" , Thora, 11 år, datter

" , Harald, 7 år, «søn

" , Alfred, 6 år, «søn

" , Martha, 4 år, datter

" , Gorm, 1 år, «søn Folketælling 1845

Forældrene finde« ikke

1845;(ho« møller Mad« A. Nørup):

Gorm Lund, 11 år, f. Varde, pie je«øn 1845: (ho« købmand Knud Christen«en;

Hertha (Martha ?) Lund, 15 år, f. Varde, pie jedatter Folketælling 1850 Ve«tergade 41;

Gorm Lund, 17 år, f. Varde, handel«lærling 1 børn, nemlig:

Q.11: Thora Lund

født 2/3 1823 i ? (ifl.oplysning ved konfirmation) hende« dåb ikke fundet i Varde

Folketælling 1834: 11 år, datter konfirmeret 22/4 1838 i Varde Q.12: Jutta Lund

født 3/3 1825, hjemmedøbt 5/^, publ. 8/3 kon«t. by- og herred«foged Jon Lund og i Varde. Faddere: Knud Ra«mu«*en, frk.

Tanaerups\?), Folketælling 1834: 9 år,

i Varde, datter af hu«tru J.Nørup

Frid«ch, , Nørup fra datter

Q.13: Harald Lund '

født 2/3 1827 i Varde,døbt 3/6, dattér af prokurator Jon Lund og hu«tru Kir«tine Nørup, Varde. Faddere: fru Hø«t fra Fanø, jpmfru We«te«en, kammerjunker Wedel Heinen,

apoteker Helm«, prokurator Sørensen «amt herred«foged Tranberg, Gellerupholm

Folketælling 1834: 7 år, «øn Q.14: At«er Lund

født 22/4 1828 i Varde, døbt 8/8, søn af prokurator Iver a««e««or Peder«en, ..., prokurator Hansen jun.

Folketælling 1834: Alfred, 6 år, «øn fort«ærte«

(33)

23 Q.1: Iver Lund, prokurotor, fortsat:

Q.15: rørøm Herthe Lund

datter

født 15/6 1830 i Varde, døbt 4/8, xbm af prokurator Iver og hustru Kirstine Nørup, Varde. Faddere: fru Helm«,

jomfru Sine ... , Lars M. Bruun, læge Kjær, fra prokurator Gra« fra Endrup Mølle

Lund Varde, gift med Jen« Jensen Frandsen, organist og kordegn i Varde,

men ikke fundet viet i Varde

han født 1825/26 i Slesvig (Sønderjylland)

han død ?/12 1880, begr. 14/12 i Varde, Jens Jensen Franzen , gift, pen«ioni«t, lærer, organist, kordegg, i Varde, 54 år gi., af Lungetæring

«e i "Vestjyder fortæller" XIII af Evald Larsen "Organister i Varde gennem 200 år"

Folketælling 1870 Kræmmergade 38

Frandsen, Jen« Jensen,44 år,gift,f.Slesvig,kordegn

" , Hertha, 39 år, gift, f. Varde, kone

" , Jutta, 13 år, f.Slesvig, datter

" , Thora, 11 år, f. Slesvig, datter

" , Frederik, 10 år, f. Varde, søn

" , Christine, 8 år, f. Varde, datter

" , Johan Jacob Blom, 7 år, f. Varde, søn

" , Alfred, 5 år, f. Varde, søn

" , Harald Lund, 3 år, f. Varde, søn

" , Inger Kirstine, 1 år, f. Varde, datter Folketælling 1880 Hoffmannstræde 25, 76'husstand

Jen« Jensen Frand«en, 54 år, gift, f.Slesvig,pensionist,husf.

Horatta Franzen f. Lund, 49 år, gift, f. Varde, kone Thora Franzen, 21 år, ugift, f»Løgumkloster

Folketælling 1890 Skovbogade 140 A

Hertha Frandsen, 60 år, enke, f.Varde,pensionist,husmoder 9 børn, nemlig:

0.151$ Jutta Franzen

født 11/2 1856 i Løgumkloster,døbt 5/3 (iFl.konfirmation) konfirmeret 9/10 1870 i Varde, datter af chordegn oa

organi«t Jen« Jen«en Franzen og hustru, født f.11/2 1856,døbt 6/3 i Løgumkloster

Folketælling 1870 Varde: 13 år, f.Slesvig, datter Q.152: Thora Franzen

født 1/5 1858,døbt 6/6 i Løgumkloster (if1.konfirmation) Folketælling,Varde, 1870: 11 år,f.Slesvig, datter

konfirmeret 3^4 1813 i Varde ,datter af chordegn, organist Jen« Jensen Franzen og Hertha Lund, Varde, født 1/5 1858,døbt 6/6 i Løgumkloster

Folketælling 1880: 21 år, ugift, datter

fortsætte«

(34)

24 Q.1: Iver Lund, prokurator, Vorde, fortsat:

Q. 15: Hertha Lund, fortsat:

Q.453: (Erederik Franzen

født 18/8 1859, i Løgumkloster (ifl.konfirmation) Folketælling 1870: 10 år, søm

konfirmeret 5/10 1873 i Varde søn af chordegn og organist Jens Jensen Franzen og hustru Hertha f.Lund Q. 154: Christine Franzen

født 6/2 1861 i Varde, døbt 21/3, datter af lærer ved Borgerskolen Jen« Jensen Franzen og hustru Hertha Lund, Varde. Faddere: madame Ane Palludan, jomfru Christine Nørup, jomfru Karen Nicolaisen, overlærer Lar«en, købmand Knud Christensen, møller A.Nørup, alle Varde

Folketælling Varde 1870: 8 år, datter konfirmeret i Varde

Q. 155: Johan Jacob Blom Franzen

født 14/12 1862 i Varde,døbt 11/1 1863, søn af lærer ved Borgerskolen Jens Jensen Franzen og hustru Hertha Lund, Varde. Faddere: madam Christine Pedersen f.Cohn, madam Ane Palludab, madam Mette Nørup, uhrmager Blinkenberg, lærer Brinck, alle Varde

Folketælling Varde 1870: 7 år, søn Q.156: Alfred Franzen

født 8/10 1864 i Varde, døbt 26/11, søn af lærer ved Borgerskolen Jens Jen«en Franzen og hu«tru Hertha Lund, Varde. Faddere: madam Mariager, jomfru Abeion«, lærer Petersen, organist Sommer, lærer Kjelst, alle Varde

Folketælling Varde 1870: 5 år, søn Q.157: Harald Lund Franzen

født 16/10 1866 i Varde, døbt 18/11, søn af organist og chordegn Jen« Jensen Franzen og hustru Hertha Lund, Varde Faddere: fru Luplau, jomfru

Thora Lund (Q.152 ?), barnets moder, købmand August Nørup, partikulier Nørup, alle Varde,

og overretcgssesor Harald Lund, Viborg død 5/2 1878 i Varde, begr. 10/2, 12 y år gi.

Q.158: Inger Kirstine Franzen

født 18/7 1868 i Varde, døbt 1/9 datter af organist og chordegn Jen« Jen«en Franzen og hustru Hertha Lund, Varde. Faddere: fru Thomsen i Altona,

Mette Nørup, Varde, enkemadam Thrine Nørup, Varde, jomfru Grethe i København, assessor Blinkenberg i Varde

Folketælling Varde 1870: 1 år, datter fortsætte

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Told og byfoged regnskab of Ny Kongselv, byfoged regnskab på det uvisse af Marstrand, regnskab på told, aegefold og byens årlige skÉft.. ■if Uddev’ille, register på

Hartvig Marcus Frisch, f. Mariae) Claus Jacob Duncan, f. Duncan og Hustru Margrethe Kirstine f. Student 18 Aar gi. Om hans tidligere Uddannelse vides intet, men i 1769 blev han

Sognepræst Søren Henrik Theodor Sørensens datter med Anna Caro ­ line Frederikke Louise Thorstensen (se nr.. august 1894 i Skan ­ derborg med sognepræst Axel Johansen

a. Jens Brandt Nyholm og I. Else Birgitte Nyholm og P. Cathrine Sophie Vilhelmine Nyholm og H. Charlotte Cecilie Nyholm og E. Marchers Børn ... Joachim Gotsche Nyholm og

95 CARL Ludvig Andreas Randbøll Wolff, Plejer paa Skt.. Grosserer i København efter, at

rådsmedlem i Kiel. og Charlotte Benedicte Claudine Wilkens. ALSEN, JOHANNA MAGDALENA CHRISTINA, f. Jens Chrestensen i Ødis og Maren Jensen Pedersdatter, gift i Ødis

forening opløstes 1895, og dens medlemmer overgik til Dansk Kvindesamfund, for hvis Københavnskreds Matilde Bajer i en årrække var formandg. Gift

Hier sind es in ähnlicher Weise entweder Versetzungen des Vaters oder die dänische Einstellung des Elternhauses, die den Besuch der Domschule veranlaßten. So war Henrik