• Ingen resultater fundet

Køb stort – køb billigt!

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "Køb stort – køb billigt!"

Copied!
76
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Manuskripter sendes elektronisk til Tandlægebladet til Tina Andersen på e-mail: ta@tdl.dk Tandlægebladets redaktion. -Erik Fiehn, lektor, dr.odont. ansvarlig og akademisk-videnskabelig redaktør), nef@tdl.dk Preben Hørsted Bindslev, tandlæge, lektor.

Gradia Core ™

Forskelle mellem børn med sunde tænder og hver af undergrupperne var statistisk signifikante, bortset fra børn med læbe-ganespalte. Prævalensen af ​​tandlægeangst var ikke højere hos børn med kræft sammenlignet med børn uden kræft: prævalensforhold konfidensinterval (CI.

SRPMRIFEGOYT HO

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge forekomsten af ​​tandlægeskræk hos børn, der har haft kræft. Afskæringsværdien for dental angst blev defineret som den gennemsnitlige CFSS-DS-score + 1 standardafvigelse.

VIXERHPŸKI

Børn, der har gennemgået kræftbehandling, har ofte gennemgået invasive behandlinger, som er kendte risikofaktorer for tandlægeangst. Der er 45 internationale forfattere, der har bidraget til bogen, der består af 24 korte kapitler på hver 6-10 sider, der afsluttes med en konklusion og en omfattende bibliografi.

Samlet oversigt over søvnforstyrrelser

Otte kapitler diskuterer obstruktiv søvnapnø, som er karakteriseret ved snorken med vejrtrækningsophør og træthed i dagtimerne. Overordnet set er konklusionerne, at der er mange uløste spørgsmål, og at der er behov for flere undersøgelser.

VOXPOP

Pernille Diederichsen

Joos Mørk-Hansen

Rikke Freitag

Hvad synes du?

En recidivrate på 10 % blev tidligere rapporteret under behandling af maxillær hypoplasi med traditionel Le Fort I osteotomi (13). Taleresultat og velopharyngeal funktion i ganespalte: sammenligning af Le Fort I maxillær osteotomi og distraktionsosteogenese - tidlige resultater.

Vidste du, at du selv kan opdatere dine medlemsoplysninger?

Pereira MA, Luiz de Freitas PH, da Rosa TF, Xavier CB. Understanding distraction osteogenesis on the maxillofacial complex: a literature review. Treatment of maxillary cleft palate: distraction osteogenesis versus orthognathic surgery – part one: maxillary distraction.

Find den faglige artikel, du søger efter!

Cushings syndrom og akromegali kan være forbundet med symptomer og fund fra mundhulen og kæberne og er beskrevet separat nedenfor. ACTH-afhængigt Cushings syndrom er oftest forårsaget af en hypofysetumor (Cushings sygdom) og sjældnere af ektopisk overproduktion af CRH eller ACTH (fra lunge- eller gastrointestinale tumorer) (8). Oral candidiasis er velbeskrevet ved brug af inhalationssteroider, men kan også ses ved den systemiske immunsuppression af Cushings syndrom (9,10).

Cushings syndrom viser sig ofte ved en øget tendens til infektion og blødning fra mundhulen samt oral candidiasis.

COCHRANE-REVIEW

I denne forbindelse nævner Cochrane-forfatterne muligheden for at bevare knoglen ved at udføre dekoration i stedet for ekstraktion). Cochrane-anmelderne ledte efter evidens for forskellige behandlinger, men der er ikke nok materiale til at afgøre, hvilken behandlingsmetode der er mest effektiv. Der er ingen evidens for, hvilken behandling der er mest effektiv ved ankylose - den danske ekspert peger på, at dekoration i nogen grad kan gavne bevarelsen af ​​den alveolære proces i ankyloseregionen.

I det foreliggende studie er effekten af dekoronering beskrevet – det kan afhjælpe nogle af følgerne efter ankylose på patienter i vækst.

Søger du job?

Ankylosed permanent anterior teeth do not erupt during facial growth and may shift, causing functional and esthetic problems. Various procedures have been described for the treatment of ankylosed permanent anterior teeth, but it is not clear which are the most effective. Randomized controlled trials (RCTs) comparing any intervention for the treatment of displaced ankylosed permanent anterior teeth in individuals of any age.

There is no RCT evidence of the comparative effectiveness of different treatment options for ankylosed permanent anterior teeth.

Deltag i debatten!

At skulle foregive at være sund og arbejde 15 timer om ugen har gjort mig til en bedre tandlæge. Jeg har altid sagt, at jeg bliver 104 år, og når jeg ser den seddel, forestiller jeg mig, at jeg sidder i min gyngestol. Og det kræver ikke meget øvelse fra patienternes side; Normalt kan jeg inden for fem minutter afspænde patienterne nok til, at jeg kan behandle dem – simpelthen ved at skabe et andet fokus.

Jeg har altid sagt, at jeg bliver 104 år, og når jeg ser den seddel, forestiller jeg mig, at jeg sidder i min gyngestol, siger Birte Madsen Trolle.

Selvfølgelig kommer jeg

Alt i alt betød fagligheden som tandlæge meget for Birte Madsen Trolle under hans sygdom. Men så snart man fjerner tandsten og laver en tandrensning, kan man vende situationen, forklarer Birte Madsen Trolle. Birte Madsen Trolle har været i patientrollen siden 2001 som kræftpatient med to operationer for modermærkekræft bag sig.

For Birte Madsen Trolle er det afgørende, at kineserne har tid til patienten, og at behand- lingen foregår hurtigt og effektivt.

Birte Madsen Trolles blå bog

Organisationsudvalget har formået at bringe de største kapaciteter på området til Danmark, og det betyder blandt andet, at folk kommer langvejs fra for at tale ved symposiet. Og netop fordi implantologi vedrører alle tandlæger og er et felt i rivende udvikling, sætter Tandlægeforeningens symposium i begyndelsen af ​​november fokus på dette emne. I dag er alle tandlæger involveret i behandlingsplanlægning med implantater, og alle tandlæger overvåger patienter, der har gennemgået implantatbehandling, forklarer Søren Schou.

Derfor er symposiets faglige program sammensat, så der bliver ny viden til alle tandlæger.

Programmet til

Alle topnavne kommer til Symposiet Men der er selvfølgelig forskel på, hvor meget den enkelte tandlæge beskæftiger sig med implantologi.

Symposium 2010 i korte træk

Tilmelding og information om Symposium 2010

Tandlægeforenin- gen har besluttet at følge trop og også gå over til elektronisk kommunikation til foreningens medlemmer. For Tandlægeforeningens formand er overgangen til elektronisk kommuni- kation et vigtigt led i at sikre den bedst mulige rådgivning og service for med- lemmerne. Jeg synes, der er klare fordele ved elektronisk medlemskommunikation, og min ambi- tion er, at det vil styrke kontakten mellem foreningen og medlemmerne, forklarer Susanne Andersen.

For at forbedre overgangen til elektronisk kommunikation sendte Tandlægeforeningen breve til alle medlemmer.

The world’s Fastest Matrix?

Samtidig skal alle medlemmer være opmærksomme på, at e-mailadressen fremover skal være unik, dvs. det kan samtidig være værd at nævne, at der ikke vil blive leveret strøm til Tandlægebladet, og at den fortsat vil blive offentliggjort.

Matrice

Sidste år kunne Tandlægeforeningen melde en rød tråd, og bestyrelsen startede derfor en proces for at rette op på økonomien. Men ifølge Tandlægeforeningens controller, Trine Sjøstrøm Stage, skal der tages forbehold for, at to aspekter af overskuddet kommer frem til nettoresultatet af Tandlægeforeningens aktiviteter i 2009. Rydder man op i regnskabet for de to forhold, så udgør overskuddet fra driften af ​​Tandlægeforeningen i 2009 0,4 mio.

Det er dejligt, at vi kan finde et overskud for 2009, hvor vi sidste år havde et underskud på 9,6 millioner kroner.

726+,%$ DLUFRQGLWLRQ

SURIHVVLRQHOLQGHNOLPDVW\ULQJ

Den elektroniske indberetning bør ske til Arbeitsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet gennem et nyt indberetningssystem, der i forhold til det nuværende er meget mere overskueligt og mere brugervenligt. Selve tilmeldingsformularen fylder nu kun én side, og der er langt færre felter at udfylde. Samtidig vil betaling af indberetningsgebyret fra nu af ske automatisk, så du slipper for administrationen med at skulle indsende en elektronisk faktura.

Introduktionen af ​​det nye system betyder også, at man siger farvel til adgangskoden og brugernavnet kendt fra det nuværende indberetningssystem.

Læs den nye HK-overens-

RAS#UBISTA

USOMBER’RINGSFRI

50% VANDBESPARENDE OG 100% HYGIEJNISK

Ønsker du ikke din fødselsdag offentliggjort i Tandlægebladet, bedes du kontakte os senest 3 måneder før fødselsdatoen. Ønsker du at offentliggøre en rund fødselsdag igen på et senere tidspunkt, bedes du kontakte os igen senest 3 måneder før dagen.

Tandlæge vender tilbage til rødderne

JUNI – 27. JUNI 2010

DM i golf

4]TbcT\d]SbZh[

BchaZTaT\P[YT]

6XeTaUaXbZÌ]ST

7ßYcU[d^aX]SW^[S

U^aTQhVVTaQTSaTT]S[Pec

TSWßYcU[d^aX]SW^[S

Afskeds- reception

Flydende komposit som adapterer til kavitetsvæggene

4 mm hærdedybde – færre lag, enkelt og hurtigt

Kan anvendes sammen med alle methakrylatbaserede adhesiver og kompositter

Nordjysk Tandlægeforenings Golfmesterskab

Bissefest med stil i København

TORSDAG den 23. september

FREDAG den 24. september

HUSK!

HQGLXPSULVHQRYHUU NNHVSn

5R6$DUKXV.XQVWPXVHXP

2QVGDJGHQVHSWHPEHUNO

HQGLXPSULVHQ WLOGHOHV«

ZZZ]HQGLXPGN

HNWRU3K'/HQH%DDG+DQVHQ 7DQGO JHVNROHQ$DUKXV8QLYHUVLWHW

10-18 Arrangør: Tandlægeforeningen Kursusledere: Rikka Poulsen og Katja Kirk Information: www.tandlaegeforeningen.dk eller www.tdlnet.dk. Arrangør: Tandlæge Henrik Gutte Koch Sted: Bagsværd Implantatklinik Information: www.bonering.dk Implantatkirurgi 1 Dato: 8.9.10 Sted: Tinglev.

Professionelt, enkelt og nemt

www.flemmingharder.dk Astra, ITI, Nobel, 3i, Xive-Friadent Jens Kollat ​​​​Barefoot Jernbanepladsen 10 Posthusbygningen 2800 Lyngby Tel. www.flemmingharder.dk Kliniek voor tandheelkundige, mond- en maxillofaciale chirurgie Ivar Caspersen Tandarts-specialist in de tandheelkunde en orthodontie van ziekenhuizen Taastrup Hovedgade 129A, 2630 Taastrup. Specialist in anesthesiologie Hans Kristian Lauritsen kic@tand-implantater.dk www.tand-implantater.dk Lone Lange.

Specialist in anesthesiologie Hans Kristian Lauritsen sic@tand-implantater.dk www.tand-implantater.dk Tandlægecentret Svanen v/tandarts Per Bjørndal Lyngby Hovedgade 27, 4.

ANNONCER

For alle typer stillingsannoncer er mindsteprisen, hvad der svarer til be- talingen for 110 mm, når der henvises til en hjemmeside på internettet. Det er fastsat ved lov, at arbejdsgiveren har pligt til at underrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer Tand- lægeforeningen parterne til at rette henvendelse til Tand læ- geforeningens sekretariat inden kontrakten underskrives.

Der er god support, hjælp og sparring, og vi tilbyder stort set alle typer behandlinger, med vægt på kosmetisk genopbyg- gende tandpleje – så har du også: Øje for smukke smil, så er det måske dig vi mangler.

Specialtandlæge i

Herning -

Tandlæge på deltid eller fuldtid

På Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet er der en række deltidsstillinger som kliniske undervisere i odontologi inden for afdelingens fagområder ledige for profession pr. Kliniske undervisere er deltidsstillinger og ansættes for en periode på 2 år med mulighed for efterfølgende forlængelse eller fastansættelse. For kliniske undervisere kræves opdateret erfaring med teoretisk og relevant klinisk arbejde.

6OJWFSTJUFUFUUJMCZEFSBOTẖUUFMTFPH betaling efter gældende overenskomst for deltidsansatte kliniske tandlærere mellem Finansministeriet og AC (Tandlægeforeningen).

Spændende tandlægestilling i Nordjylland

DUGXO\VWWLODWDUEHMGHPHGE¡UQRJXQJH"

LOLDOOHGHUWLODIG5LQJH

DUVHOVYLNDUWLODIG)DDERUJ

AFDELINGSTANDLÆGE

I en af ​​de større byer i trekantsområdet sælges en smuk klinik af et ægtepar, hvor den kvindelige partner arbejder på deltid. Byen er god til indkøb, har gode børneinstitutioner, gode skoler, skønne boligområder, smuk natur og alle rekreative muligheder for store og små, hvad enten du vil sejle, ride, danse, lave musik, fodbold, tennis eller golf. På en særdeles attraktiv adresse i forstaden sælges nu en yderst attraktiv og ultramoderne fulddigitaliseret luksustandlægepraksis beliggende med 4 kliniklokaler på et areal på 254 m² og et særdeles moderne erhvervslejemål.

Klinikken er en enkeltmandspraksis, der har været drevet af samme ejer i 36 år, med en meget stabil omsætning og jura.

RØNVIG

Den er designet til at være ekstremt let, afbalanceret, komfortabel og af enestående optisk kvalitet.

Advokatrådgivning ved køb af klinik

2INGTILENAFOSØ

OGF½ENSNAKOMDINNUV¾RENDEELLER KOMMENDEPRAKSISØ

HARSIDENV¾RETVORESSPECIALE

Basispakken giver dig maksimal synlighed

IMPLANTATER + PROCERA + EMPRESS

OWL3URFHUDRJ LPSODQWDWDUEHMGH

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

VI ER DET SPECIALISEREDE ALTERNATIV INDENFOR TANDLÆGEPRAKSIS

Scanline

VDOJ VHUYLFH$S6

Salg Service

KONFERENCE FOR

OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGER

NYT KLAGE- OG ERSTAT NINGS-

SYSTEM

Tandlægebladet sætter fokus på brugen af fluorider i cariesforebyggelsen

NÆSTE NUMMER

Tandlæge Tove Axelgaard, Silkeborg

NYHED

PORTRÆT: TANDLÆGE PÅ DELTID, KRÆFTPATIENT PÅ FULDTID NEKROTISERENDE SIALOMETAPLASI KAN NEMT MISFORTOLKES

Køb stort – køb billigt!

Køb stort - køb billigt!

Stort nyt Storkøbs-

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Brug af flere lægemidler ved multimorbiditet er ofte velindiceret, men den absolutte gevinst, som der opnås gennem ordination af ny medicin til patienter, der i for- vejen

Forsøgene viste, at ved brug af råvand (lednings- vand) til dyrkning i rindende vand kan det blive nødvendigt med en eller flere ildskiftninger af den cirkulerende

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug... Hoveriet er af- staffet

kapacitets- udnyttelsen af lastbæreren via mindre emballage eller flere kunder i samme område, eller udstødnings- rensning, eller brug af lavsvovlbrændstof bør effekten slå

Et ofte forekommende kritikpunkt i anmeldelser af lokalhistorisk litteratur er forfatterens manglende brug af kort. Arsagerne hertil kan være flere. Det kan skyldes

Processen blev igangsat på baggrund af en undersøgelse om sygefravær blandt plejepersonalet på den kirurgiske afdeling i perioden 2011-2013 (Andersen et al.

Et halvandet år gammelt tvillingepar blev henvist til en dermatologisk afdeling til vurdering af nyopstået negledystrofi, da flere negle spontant var faldet af.. Børnene havde

februar 2013 af Martin Henriksen DF, Kristian Thulesen Dahl DF, Søren Espersen DF, Marie Krarup DF, Christian Langballe DF og Peter Skaarup DF Forslag til folketingsbeslutning om