• Ingen resultater fundet

4 REFERENCER

In document BILAG 1 (Sider 33-39)

11808526.km.be.09.2010 4-1 DHI

BILAG 7

Følgebrev til havneudvidelses tegning.

Faxe Ladeplads d. 3. maj 2010 Vore/mine visioner (baseret på 60 års sejlererfaring) for havneområdets funktion efter en ombygning er følgende:

Havnen skal efter udvidelsen fortsat være en HAVN og ikke en Marina.

Havnen skal sikre bedst mulige vilkår for brugerne, sejlerne og gæstesejlerne.

Med ydermolens udformning har jeg søgt at gøre havnen så strømlinet som muligt ( som strøm og bølger selv ville ha’ dannet den ). Hele konstruktionen, med sand i hjørnet ind mod strandvejen, skal sikre havnehjørnet mod de store ildelugtende tangaflejringer, som i mange har været en stor

belastning for lokalområdet. Da sandhjørnet således bliver selvrensende, vil det udgøre en attraktiv sandstrand for byen, turisterne og havnens brugere. Ligesom det vil gøre vandet omkring det planlagte badeanlæg mere attraktivt, alt i alt en meget stor attraktion for hele by - og havnemiljøet.

Hele havnekonstruktionen vil bidrage til den naturlige materialetransport nordfra og derved gavne hele kysten syd for havnen .

Udsigtsplatformen, for enden af ”Promenaden”, kan bringe turister og folk der ikke sejler i forbindelse med havet, give et godt udsyn over hele havnen, man kan fx se på kapsejlads derfra, have en foto- og dommerstand til kajakpolo- stævne eller gå op og se på stormvejr.

På den høje stenkastning, yderst på molen ud til fyret, er foreslået en lystfiskersti. Da mange alligevel går derud, kan vi lige så godt gøre det legalt og sørge for, at folk ikke brækker benene.

Der kan med fordel indtænkes skråparkering (måske tidsbegrænset) langs ydermolen, som er forsynet med etspors vej og vendeplads yderst på molen.

På indersiden af den nuværende ydermole er der plads til turistskonnerter, disse store gl. sejlskibe færdes i stort tal på havet ud for Faxe Ladeplads på deres vej fra Rødvig til Klintholm. De kunne, hvis der var plads i vores havn, søge herind, da vi har mange udflugtsmål at byde på.

Umiddelbart foran Skonnertkajen er indtegnet et 12m center til fx Jebsens brug (mod behørig leje forstås).

Husene på havneområdet er foreslået som lave huse bygget på række, så de set fra land, generer udsigten mindst muligt. Husenes anlægsudgift kan reduceres, da de ligger ved siden af hinanden, her tænkes på el, vand, kloak osv.

Det er vigtigt, at husene med deres funktioner ligger så tæt som muligt på det område, hvor deres respektive brugere har deres virke.

Der er brug for mange ting i forbindelse med den daglige brug af havnen. Dykkerflasker, kajakker, kanoer, undervisningsudstyr, påhængsmotorer, årer, redningsveste, reservesejl osv. osv. Alle disse effekter skal befinde sig dér, hvor de skal bruges, i den pågældende forenings klubhus ude på havnen.

Det er tungt og meningsløst at slæbe alle disse effekter fra huse inde på land. Dette gælder også alle

ungdomsrelaterede aktiviteter, evt. omklædningsrum for vinterbadere, samt navigations – og sejlerundervisning. Desuden vil det være en naturlig plads for havnekontoret, da denne plads bliver det nye centrum i en udvidet havn

Ved husene skal være småbroer, ramper, flåder osv., som letter håndteringen af småbådene og det tilhørende grej.

De egentlige sejlere og større både har det meste grej om bord.

For disse større skibe er det vigtigt at have rådighed over en servicekaj, hvor man kan langskibsfortøje, losse og laste direkte til/fra sin bil, alt det grej der sejles rundt med, dvs. sejl, hynder, ankre, kædegods, gasflasker, tovværk osv.

I Præstø har man automater til betaling af havnepenge (dobbelt betaling hvis man glemmer det). Det er nemt at kontrollere og folk behøver ikke at blive i båden, indtil havnefogeden har været på besøg.

Mastekranen skal være gratis og af en enkel og stærk konstruktion med el hejseværk, der gør det muligt selv at sætte mast på, når man har tid eller gå til vejrs og reparere et eller andet, på eget ansvar, ( praktiseres i Præstø havn ), sejlere er praktiske folk. Hvis man vælger en mobilkran, skal der være en person med krancertifikat ( og en dyr ansvarsforsikring) til at køre den. Det giver alt sammen ventetid og er en helt unødvendig udgift.

På den ene side af nedkørslen til havnen kan der med fordel anbringes et masteskur, så kan masterne køres direkte ind og skal ikke manøvreres mere end højst nødvendigt.

Det vil være en stor fordel, hvis servicekajen kan byde på benzin - og oliesalg fra en stander med kortautomat. Dertil spildolie-sug, spildolie-tank, septiktank-sug, udslagsvask, affalds container, spuleslange osv. Skibe fra Faxe Ladeplads og Præstø sejler til Rødvig og laster brændstof, den handel kunne ligge i vores havn. Havnens egne følgebåde, de mange speed– og trollingbåde bruger meget brændstof.

En café med mulighed for servering på en flåde i havnen vil nok have en stor tiltrækning i godt vejr.

Et udsalg af marineudstyr fra en lille butik kunne være et godt trækplaster for sejlergæster, der er intet at få i Rødvig eller Præstø.

Grillpladserne, med bænkeborde langs molerne i den nuværende havn, bliver brugt flittigt, så det er vigtigt, at der bliver tilsvarende mulighed i havneudvidelsen.

På grund af en aftale med Faxe Kalk kan den yderste ende af havnen ikke sælges som andele, da skibe ikke må ligge der fast ( støj og støv ); men gæster, som kun ligger kort tid eller sejlerstævner og lignende kan godt finde sted. En Kajakpolobane og RC bane ( radiostyrede modelskibe ) kan ligeledes arrangeres.

Hele trekantområdet lider under mangel på gæstepladser. I Rødvig og Præstø er der en voldsom

gæstetrængsel, til tider er det næsten umuligt at finde en plads. Meget få sejlere søger efter gæsteplads

i Faxe Ladeplads, fordi de ”ved”, at der ikke er plads; egen mangeårige erfaring. Den udvikling kan

vendes. Med det meget store gæsteanlæg den nye havn kan byde på, vil Faxe Ladeplads med garanti

blive en populær destination for sejlere. Når havnen så yderligere kan byde på egen badestrand, vil den blive tilvalgt som mål for sejlere med børn.

Det vil være en god ide at gøre Faxe Ladeplads Lystbådehavn til frihavn for TS ( Træskibs

Sammenslutningen ). De gamle træskibe, med deres fine håndværk, gaffelsejl og gl. traditioner, har stor tiltrækningskraft på alle med interesse for skibe, vand og havn. Synet af en træmast i havnen kan få folk til at parkere bilen og gå en tur. Da det er urimeligt dyrt at holde et træskib sejlende, kan det betale sig for TS medlemmer, at sejle til frihavne for at spare havnepengene, der er pt. ca. 50 frihavne i dk. Kan ses på - TSskib.dk – frihavne.

Ved udgangen til badeanstaltens kørestolsrampe skal der reserveres et par handicap P. Pladser + et cyklestativ til skolernes elever, hvis der foranstaltes svømmeundervisning.

De folk, som altid vil befinde sig i nærheden af havnen, har i øjeblikket egen bænk med privat

affaldssæk. De er også brugere af havnen og generer ingen. Vi må finde en ny plads til bænkebordet, så de fortsat kan hygge sig i nærheden af det miljø de elsker.

På vegne af HUU. Havneudvidelsesudvalget.

Kjeld Larsen

BILAG 8

In document BILAG 1 (Sider 33-39)