• Ingen resultater fundet

som fonetiker 45 32ff

In document DANSKE STUDIER (Sider 69-74)

- Epitome philologiæ Danicæ 45 33ff - Hesiodi Dage 22 183; 31 141f; 32

107ff, 116f, 120, 169

- Orthographia Danica 45 32ff Gerstenberg, H. W. 24 35; 61 68 Gessner, S. 45 64f

Gettorp, Jens Madsen 12 83; 65 17 - EU merckelig Klagemaal 12 83 - Justitia relegata 12 83

- Vor Herres Jesu Christi Pines og Døds Historie, fortale til 65 17 Giacopone da Todi 65 104

70 Forfatterregister: Gizurr Porvaldsson - Grundtvig Gizurr Porvaldsson: Drapa om

Hå-kon gamli 27 78f

Gjellerup, Karl 36 14, 20; 42 150ff;

59 22f; 63 64 germanismer 42 150ff - Herman Vandel 59 22f - Møllen 42 150ff - Wuthorn 42 152

Gnaphaeus: Acolastus 30 38f Gobii (Goby), Johs. 19 51, 57ff Goldschmidt, Aron Meir 10 58; 24

44; 28 128; 49/50 3, 9; 58 95; 62 126

om Bredahl 10 58; politisk aktivitet 28 128

- Hjemløs 58 95

Goldsmith, Oliver: The Vicar of Wakefield 22 55ff; 62 116f Gottsched, Joh. Chr. 14 21; 17 119,

129

Gray, Ths. 10 125; 41 118

- Elegy written in a Country Church-yard 10 125

Gregor af Tours (Grégoire de Tours) 18 137f; 20 34; 34 151 ff; 54 171 Grimmelshausen, H. J. Chr. von:

Simplicius Simplicissimus 61 115f Grulich, C. D.: Erleichterte

Mytho-logie durch . . Vorstellung eines lustigen Gotter-Banquets 11 55 Grundtvig, N. F. S. 05 76; 06 18

betydning for Blicher 28 124, 130;

Englandsrejserne 65 118ff; om digt-ningens folkeopdragende mission 36 69; historieopfattelse 65 121; »Jord-klimp« i G.s salmer 45 148ff; kri-stendomsopfattelse 65 121f; st. t.

mytologien 45 71ff, 85; 65 119f;

st. t. Jens Møller 45 7lff; rimfor-hold 29 153; 45 149; G. som taler (prædikant) 65 llf, 20; 66 97, 99f;

vendepunkt i 1832 65 117ff - Brage-Snak om Græske og

Nordi-ske Myther og Oldsagn 65 120 - Christelige Prædikener eller

Søn-dags-Bog 15 165f; 65 121, 123 - Deilig er den Himmel blaa 44 9lff

(forlæg)

- De Levendes Land 45 150 - Det er saa yndigt at følges ad 38

llff (teksthist.)

- Det var en Sommer-Morgen 46/47 119; 48 41

- Kirken det er et gammelt Huus 33 52

- Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng 45 76f; 65 121 - Krønike-Riim til Børne-Lærdom

65 120f

- Krønike-Riim til levende Skolebrug 65 120f

- Mands Minde 65 121

- Menneske først og Christen saa 65 118

- (Kritik af) Jens Møller: Skirners Reise 45 71 f

- Nordens Mytologi 48 142ff; 53 Ulf; 65 118ff

- Nordens Mytologi, fortalerne 65 118ff

- Nu falmer Skoven trindt om Land 63 56

- O Christelighed 45 148ff - Om Ordsprog 30 3

- Op dog, Sion! seer du ei 38 2ff (teksthist.)

- prædiken 11.3.1832 65 121 - prædiken 16.12.1832 65 122 - salmer 14 101; 45 148ff; 65 122 - Søndagsbogen, se Christelige

Præ-dikener

- Tag det sorte Kors fra Graven 65 121f

- Tryms Kvide 65 119

- Verdens Igjenfødelse 12 130 - Verdenskrønike, se Kort Begreb af

Verdens Krønike oversætt.:

- Danmarks Krønike af Saxo Gram-maticus 12 196ff

Griindorff, Carl 17 116, 131 Gryphius, Andr.: Die geliebte

Dorn-rose 61 116f

Guarini, G. B.: Pastor Fido 38 156n;

58 49f

Guillaume IX d'Aquitaine 37 16f Guillaume de Dole 37 19, 22, 27 Gulielmus Malmesburiensis 22 76ff Gunnarsson, Gunnar 43 78

Gunnlaugr Leifsson 48 141

Gyllembourg, Thomasine 24 24, 75f;

63 28, 41f, 60

- hverdagshistorierne 63 28, 41f Gyllenborg, Carl: En battrad

Will-Hjerna och en trogen Wanskap 24 72f om Kotzebue 17 117; stilbegreb 19 181f; symboldefinition 65 124f - Die Aufgeregten 14 22

- Faust 19 183f; 27 188ff; 36 169ff;

53 78f

- Faust. Ein Fragment 36 169f - Der Gott und die Bajadere 31 120 - Die Propylaen 24 109, 112f - Torquato Tasso 64 72ff, 82

- Vier Romanzen von der Mullerin 29 125

- Ueber allen Gipfeln 46/47 120;

48 43; 56 116ff - Xenien 24 112f

Hagberg, Carl August 32 65f; 61 16 (note 27)

Shakespeare-oversætt. 32 65f Hagedorn, Fr. von: Johann der

Sei-fensieder 32 80f

Hall, Joseph: Mundus alter et idem 54 43

Hallstrom, Per 39 157ff

Hammerich, P. F. A.: Eia min Sjæl ret inderlig Sig fryder 34 43f, 48, 53, 60, 65ff

Hansen, Christen, se Joannis, Chri-stiernus

Hansen, F. J. 24 23ff; 26 95

- Subscriptionsplan paa et poetisk Quartalsskrift 24 25ff (aftrykt) Hansen, Mads 63 61ff, 66

Hansen, Martin A. 62 42; 63 58, 71 Hansen, Olaf 44 64; 63 71

Hardenberg, F. L. von, se Novalis Harpestræng, Henrik 17 163ff; 19

lllff; 22 153ff; 24 177f; 31 184ff;

38 164; 45 125ff; 56 77; 59 14, 27, jf. s. 124

Hartmann von Aue 37 34, 165, 167 Haste, P. H. 38 93ff; 61 63f - Birthe 38 94

- Lille Hans 38 94ff

Hauch, J. Carsten 18 170f; 31 118ff;

32 157ff; 33 llff, 83ff; 34 72ff; 35 84f; 54 175ff; 56 29, 31f, 47f; 57 107, 119; 61 83 (note 2); 63 108 om Poul Møllers novelle 35 84f;

fh.t. Novalis 33 15; rimforhold 34 72ff

- Den hjemkomne Sømand 18 170f - Den sidste Nonnes Sang 56 32 - Den vilde Jagt 31 120ff (bl. a.

på-virkning)

- En polsk Familie 31 119f; 56 36 - Falken 31 119f

- Fantasiens Magt 31 123ff - Forskeren 33 llff (påvirkning) - Guldmageren 33 83ff (forlæg) - Kong Knud i Odense 61 83 (note 2)

(påvirkning)

72 Forfatterregister: Hauch - Heiberg - Kontrasterne, se Fantasiens Magt

- Lyriske Digte 32 159f; 54 175ff (2. udg.)

- Maastrichts Beleiring 56 31f - Marsk Stig 31 121ff; 32 16ff - Minder fra min Barndom og min

Ungdom 33 14ff - Sløret 54 175ff - Svend Grathe 32 157ff - Tiberius 56 29

- Valdemar Atterdag 31 118ff Haug, Joh. Christoph. Fr. 26 125, 127 Hauge, Andreas: Eia, min Sjæl 34

48, 60, 63, 68f

Hauptmann, G. 17 113; 61 116ff - Die Weber 61 116ff

Hebbel, Fr. 14 22; 44 148ff om Holberg 14 22

- Herodes und Mariamne 44 148ff Hegelund, Peder 29 128f, 143; 30 13ff;

31 103, U4f

- A. B. C. aff bibelske Ordsprock 30 13f; 31 114

- Calumnia 30 17ff - Susanna 29 128f; 30 13ff

- Versiculi proverbiales illustrium poetarum 30 14, 18f; 31 114

fh. t. Blicher 39 38ff; Blicher om vaudevillerne 39 42; om Bredahls dramatiske arbejder 10 56ff; st. t.

demokrati 44 116ff; fh. t. Hauch 32 158f; st. t. Hegels filosofi 44 HOff;

fh. t. Hertz 42 13 lff; hiatspørgsmå-let 14 151f; 29 161; Ingemannfejden (1816-17) 21 143f;

Kotzebuepåvirk-ning 17 125; kritikken om H.s vær-ker 39 39ff; H.s kritiske virksomhed 21 168ff; menneskeopfattelse 19

181f; st. t. monarkiet 44 115ff; fh. t.

P. L. Møller 32 158ff; rimforhold, versbehandling 14 10 lff; 34 76;

sprog 14 58f; statsfilosofi 44 112ff;

stilbegreb 19 181 f; st. t. stænderfor-samlingerne 44 121 ff; st. t. Sønder-jyllandspolitikken 44 123f

- Aprilsnarrene 17 125; 24 41ff - Autobiographiske Fragmenter 42 138 - (anm.) St. St. Blicher: Johanna Gray

39 38; 41 58

- Breve til en Landsbypræst 44 11 lff - Cantate ved Sørgefesten i

Anled-ning af Christian VIH's Død 56 46 - Den dobbelte Flugt 45 155

- Det danske Flag til Prindsen af Noer 19 lff

- Elverhøj 14 lOlff; 29 23, 34f; 31 7f; 45 153

- En Sjæl efter Døden 17 97ff; 19 180ff; 45 153

- Et Par Bemærkninger angaaende Ugebladet »Fædrelandet« 44 I12ff - Folk og Publikum 44 112ff - Janus 42 134f

- Kjøbenhavns flyvende Post 39 36, 41f

- Kong Salomon og Jørgen Hattema-ger 17 125

- Marionettheater 39 39f; 45 94f, 155 - Nye Digte 42 138

- Om Den frie Presses Forfatter 44 11 lff

- Om det Nationale og det Provind-sielle 44 123ff

- Om Principet for Historiens Be-gyndelse 44 112ff

- Prindsesse Isabella 17 108f - Symbolik 17 104ff - Til Lærken 63 70

- Tycho Brahes Spaadom 12 61f (tekstkritik); 39 39f

- vaudevillerne 24 40ff; 39 42; 42 131f; 45 153

Heiberg, Johanne Luise, se s. 172 Heiberg, P. A. 24 75f; 36 36; 42 42;

44 110, 126f; 45 95; 56 119; 65 121 - Laterna magica 65 121

- Rigsdalersedlens Hændelser 36 36 Heidenstam, Verner von:

Folkunga-tradet 38 85f

Heine, Heinrich 17 114; 21 89ff; 28 158; 36 20; 39 19f; 43 62ff, 74f, 80;

48 147; 4 9 / 5 0 85ff; 52 142f - Atta Troll 43 63ff, 80 - Buch der Lieder 39 20 - Frau Mette 21 89ff - Gestandnisse 43 63

- Ideen. Das Buch Le Grand 43 63, 74f

- Meergruss 4 9 / 5 0 89ff; 52 143 - Seekrankheit 52 142

Heinesen, William 60 71

Heldvad, Niels 12 76ff, 82ff; 45 112, 119; 64 24ff, 32ff, 50

- En ny og skiøn Formular Bog 64 28ff

- En skiøn og lystig Historie om en gammel Bondemand og hans Søn med deris Asen som skulde føris til Marcket at selgis 64 24ff, 32ff (af-trykt 24ff)

- In fletu solatium 12 83f

- Kurtze und einfaltige Beschreibung der Stadt Schlesswig 45 112, 119 - Morsus Diaboli 64 30

- (udg.) Om Løgen oc Sandhed 12 76ff

Helie, Paulus (Helgesen, Paul) 30 40f;

35 86; 39 77f; 55 48ff, 58

- Christiern den Andens Rimkrønike 55 48f, 58

- En liden Vise om Jomfru Maria 35 86 (tekstkritik)

- Skibykrøniken 55 49, 58 Helinandus 61 9ff

Helms, Otto 63 58 Helt, Vilhelm 63 58f

Hemming Henriksson 33 50ff, 55, 58

Henschke, A., se Klabund Herder, Joh. Gottfr., se s. 172

Herodotos 15 115; 16 54f, 57, 70, 73f;

Bellmandigtning 42 134ff; folkevi-sernes betydning for H. 4 9 / 5 0 141 ff;

fh. t. Johan Ludvig Heiberg 42 131 ff; om Heiberg som censor 42 140f; om lokalkolorittens betydning 44 82f; rimforhold 34 76

- Amors Genistreger 42 132 - Audiensen 42 142 - De Blinde 44 79ff - De Deporterede 42 143f - Den Yngste 42 144; 44 82, 84 - Emma 42 133ff

- Et Offer 42 143 - Gjengangerbreve 42 132f

- Hr. Burchardt og hans Familie 42 13 lf

- Hundrede Aar 42 140f - Kjedelflikkeren 32 79ff - Kongen og Bonden 44 83f - Kong Renés Datter 42 139; 44 79ff - Ninon 42 142f

- Onkel Jokums Idé 42 142ff - Posthuset i Hirschholm 42 135 - Reisen paa Appenninerne 57 117f - Sparekassen 65 50f

- Stemninger og Tilstande 42 137f - Svanehammen 44 81

- Svend Dyrings Huus 14 156f; 42 142; 44 81; 4 9 / 5 0 140ff

- Til J. L. Heibergs Begravelse 42 145 - T o n i e t t a 4 2 141 f

Hesiodos 16 52

Heun, Carl, se Clauren, H.

Hey, Wilh. 39 99ff

- Funfzig Fabeln fur Kinder 39 99ff - Noch funfzig Fabeln fur Kinder 39

99ff

74 Forjalterregister: Heyse - Holberg Heyse, Paul 09 128; 65 56, 58

- An Emanuel Geibel 09 128 Hillerup, Fr. Chr. 38 16

Hippokrates fra Kos 12 130f; 37 72;

45 126f

Hjortø, Knud, se s. 172

Hoffmann, E. T. A. 06 104f; 58 122ff - Die Elixiere des Teufels 58 122 - Der goldene Topf 58 122ff Hoffmann, Heinrich: Der

Struwwel-peter 39 106, 110

Hoffmann, Kai 36 148; 41 14; 61 97, 99ff; 63 58, 62f, 65f, 72

- Under Høsthimlen 61 100 Hofmannsthal, Hugo von 17 119 Holberg, Kai 63 58

Holberg, Ludvig 04 80ff, 218f; 07 140; 08 46ff; 09 122; 10 32ff, 60ff,

arbejdsmetode 54 27ff;

In document DANSKE STUDIER (Sider 69-74)