PROBANDERNES TIP-5-OLDEFORÆLDRE NIENDE SLÆGTLED

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 55-60)

KAPITEL IX

PROBANDERNES TIP-5-OLDEFORÆLDRE

Anne Jørgensdatter, død 1752/ 53 Ane 281 Levnedsløb: Hendes første mand, ane 280, kendes ikke. Hendes mand nr. 2, med hvem hun blev gift efter skifte 1/12 1728, var: Johan Christensen, skovrider, senere birkedommer, Spangen. Skifte 24/7 1750. Hun døde, idet hun druknede ca. 1752-53. Se note ad ane 34.

Ægtefælle: Johan Christensen (der i sit første ægteskab havde børnene: Jens og Johanne, se note ad ane 35). Ingen børn i ægteskabet.

Søn: Lars (Lauritz) Christophersen, ane 35. Født udenfor ægteskab.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende forholdet til probanderne:

281. Anne, her.

140. Laurits Christophersen.

70. Christopher Larsen.

35. Kirsten Christophersdatter.

17. Kirsten Dorothea Schmidt, gift med Chriatan August Schmidt.

8. Frants Hvass.

4. Hans Henrik Hvass.

2. Frants Jørgen Hvass.

1. Probanderne.

Note vedrørende anerne 282 til 287: oplysninger mangler.

Hans Christensen, ca. 1670 til 1740 Anerne 288 og 289

Livsstilling: Købmand i Horsens.

Ægtefælle: Gesche Lichtenberg, 1673 til 1697. Ane 289.

Søn: Geert de Lichtenberg, ane 144.

Forældre: Oplysninger mangler for Hans Christensen.

Gert Lichtenberg, 1632-1701. Ane 578.

Abel Broder, 1632-1696. Ane 579.

Kilder: Fam. Hvas I, side 125 ff. (kilde nr. 22).

Stefan Rasmussen Hofgaard, død 26/6 1716 Anerne 290 og 291

Livsstilling: Borgmester i Horsens.

Ægtefælle: Bodil Høxbro, død 23/5 1721. Ane 291.

Datter: Bodil Stefansdatter Hofgaard, ane 145.

Forældre: Oplysninger mangler for Stefan Rasmussen.

Borgmester Jørgen Hansen Høxbro, ane 582.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Fam. Hvas I, side 128 (kilde nr. 22).

Johan Jacob Irminger Ane 292

Levnedsløb: Guldsmed i Dresden. Han kom fra Zürich, til hvis patriciat-slægter han hørte. (Biogr. Lexicon).

Ægtefælle: Oplysninger mangler. (Måske en Rosenkrantz ?).

Søn: Carl Gotthilf Irminger, ane 146. Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Håndskrevne noter.

Fars anetavle, nr. VIII, 164 (kilde nr. 23).

Janus Friedenreich Anerne 294 og 295

Levnedsløb: Til Palstrup (1706), Vindumovergaard, Skavngaard (Middelsom H., Vindum S.), Kjærsholm (Lysgaard H., Torning S.) og Krogsdal (Ulvborg H., N. Felding S.). Optaget 1716 i den danske adel. Død 9/9 1755.

Ægtefælle: Anne Margrethe Linde, 1677-1759.

Datter: Mette Dorothea Friedenreich, ane 147.

Forældre: Daniel Friedenreich, ane 588.

Mette Jensdatter, ane 589.

Christen Linde til Volstrup, ane 590.

Dorthe Nielsdatter, ane 591.

Frederik von Arenstorff, 1672 til 3/11 1739 Anerne 296 og 297

Livsstilling: Etatsraad. Til Overgaard, Visborggaard, Havnø og Refs. Kammerjunker 1699, Etatsraad 1709.

Ægtefælle: Marie Antoinette baronesse Liljencrone, ane 297. Gift 1707, død 1731. (Søskende: Ingen oplysninger).

Forhold til probanderne: tip-5-oldemoder.

Sønner: Frederik von Arenstorff, Overgaard.

Andreas von Arenstorff, Visborggaard. Ane 148.

Forældre: Frederik von Arenstorff, ane 592.

Augusta Elisabeth von Rumohr, ane 593.

Andreas Pauli, Rigsherre v. Liljencrone, ane 594.

Elisabeth van der Wiele, ane 595.

Kilder: Fam. Hvas (kilde nr. 22).

H. H. Hvass: Om Andreas von Arenstorff (kilde nr. 24).

Danmarks Adels Aarbog, 1886 (kilde nr. 10).

Medaillon med inskription.

Johann Adam von Schübell, 1678 til 1759 Anerne 298 og 299

Livsstilling: Major.

Ægtefælle: Gift 1. gang 5/9 1686 med Margrethe Catharina Lauerer, død efter september 1736. Ane 299.

Gift 2. gang med Christiane (eller Christina) Sophia von Stutterheim.

Datter: Maria Sophia von Schiebell, ane 149. Søster til Adam Burchardt Christoff von Schiebell, som med sine jordbesiddelser i Brandenburg grundlagde den Schiebell-Arenstorff´ske familiestiftelse til fordel for søsterens børn.

Forældre: Johannes (eller Hannes) Schübel eller Schiebell, ane 596.

Dennes ægtefælle: oplysninger mangler.

Gottlieb Lauerer, ane 598.

Veronica Maria, ane 599.

Laurits Hansen Tauche Anerne 300 og 301

Livsstilling: Sognepræst, Haverslev Blistrup.

Ægtefælle: Karen Nielsdatter, ane 301.

Barn: Thøger Lassen, ane 150.

Forældre: Hans Sørensen jun., ane 600.

Elsebe Lauritsdatter, ane 601.

Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 302 og 303: oplysninger mangler. Vedrørende anetavlenumrene 304 til 307: se anetalsregister vedrørende anesammenfald og se anerne 152 og 153. Vedrørende anerne 308 til 311: se anetalsregister vedrørende anesammenfald og se note ad ane 150.

Frederik Christian friherre Holck til Holckenhavn Anerne 312 og 313

Levnedsløb: Blev 1685 immatrikuleret i Siena. Kaptajn réformé i Livgarden t. F. Senere kompagnichef, oberstløjtnant i 1. fynske rytterregiment, dimmiteret 1701, lammet på den ene arm. Død 1708.

Ægtefælle: Mette Margrethe Rosenkrantz (ane 313), som døde i barselseng. (Han gift 2. gang med Elisabeth Friis til Staarupgaard og Hegnet, som først var gift med Manderup Skeel til Hegnet).

Søn: Eiler Holck, ane 156.

Forældre: Eiler baron Holck, ane 624.

Lisbeth Magdalene Høegh, ane 625.

Erik Rosenkrantz, ane 626.

Margrethe Krabbe, ane 627.

Kilder: Se under ane 38.

Frederik friherre af Winterfeld, død 1707 Anerne 314 og 315

Levnedsløb: Kaptain 1696, senere major ved 2. fynske regiment. Udnævnt til oberst, såret 1704 ved Höchstedt (slaget ved Braband), blev 1707 angrebet af en hidsig feber under belejringen af Mesnin, døde 1. oktober.

Ægtefælle: Sophie Steensen, ane 315. (Han gift 2. gang med Christiane Charlotte von Schult).

Datter: Juliane Christine baronesse Winterfeld, ane 157.

Forældre: Helmuth Otto von Winterfeld, ane 628.

Helene Juliane friherreinde Ulfsparre, ane 629.

Erik Steensen, ane 630.

Christine Rothkirsch, ane 631.

Note vedrørende ane 315, Sophie Steensen: ikke nævnt i Danmarks Adels Aarbog, 1920, side506 (kilde nr. 10), under familien Steensen, men anført i Danmarks Adels Aarbog 1944, side 93 (kilde nr. 10), som værende glemt i førstnævnte bind af årbogen.

Heinrich Mogens von Raben til Stück u. Steinfeld Anerne 316 og 317

Ægtefælle: Magdalene von Pentz Ulrichsdatter af Wersau, ane 317.

Søn: Huge Friederich von Raben, ane 158.

Forældre: Christopher v. Raben, ane 632.

Magdalene von Lützow, ane 633.

Ulrich von Pentz, ane 634.

Ottilia von Lützow, ane 635.

Johan Schinkel til Gjerskov, 1649 til 1704 Anerne 318 og 319

Levnedsløb: Var 1676 Kaptain i søetaten, 1703 viceadmiral, førte “Svenske Falk” under admiral Niels Juel.

Ægtefælle: Elisabeth Sofie Juel, ane 319. (Han gift 1. gang med Helvig Eiler-Evertsdatter Banner).

Datter: Sophie Dorothea von Schinkel, ane 159.

Forældre: Laurids Skinkel, ane 636.

Sophie Parsberg, ane 637.

Claus Juel, ane 638.

Sophie Gyldenstjerne, ane 639.

Note vedrørende anerne 320 til 323: oplysninger mangler.

Niels Madsen Anerne 324 og 325

Ægtefælle: Sidsel Olufsdatter.

Børn: Seks, deriblandt Matz Nielsen Lind, ane162.

Forældre: Mads Pedersen, se anerne 648 og 649.

Momme ...

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: A. H. Winge, side 8 (kilde nr. 38).

Jens Rasmussen Vivild Anerne 326 og 327

Ægtefælle: Frochen Sørensdatter, ane 327.

Datter: Frochen Catrine Jensdatter Vivild, død 1714. Ane 163. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 328 til 361: oplysninger mangler, se dog anetalsregister for anesammenfald.

Christian Rudolf Redlich, 1670 til 1750 Anerne 362 og 363

Livsstilling: Byfoged i Ebeltoft.

Ægtefælle: Elisabeth Magdalene Utrecht, 1680 til 1747. Ane 363.

Datter: Elisabeth Cathrine Redlich, ane 181.

Forældre: Oplysninger mangler for Christian Redlich.

Knud Hansen Utrecht, ane 726.

Elisabeth Christiansdatter Borghgreving, ane 727.

Ole (Oluf) Villadsen, 2/5 1683 til 1739 Anerne 364 og 365

Livsstilling: Sognepræst, Grundfør og Spørring. Provst.

Ægtefælle: Helvig Melchiorsdatter Sommerfeldt, ane 365.

Søn: Melchior Olesen Sommerfeldt, ane 182 Forældre: Villads Olufsen, ane 728.

Maren Rasmusdatter Lassen, ane 729.

Melchior Jørgensen Sommerfeldt, ane 730.

Anna Margrethe Nielsdatter Krog, ane 731.

Kilde: Seidelin (kilde nr. 31).

Niels Langballe, 16/10 1682 til 1752 (1757?) Anerne 366 og 367

Livsstilling: Krigsråd, regimentskvartermester. Siden vejer og måler i Aarhus. Ejer af Trige og Ølsted kirker.

Ægtefælle: Gift 1719 med Witta Nichelsdatter Seidelin, 24/4 1695 til 20/5 1734. Ane 367.

Datter: Mette Pauline Langballe, ane 183.

Forældre: Nichel Seidelin, ane 734.

Cathrine Hansdatter Luxdorph, ane 735.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Seidelin II, side 233, 237 (kilde nr. 31).

Note vedrørende anerne 368 til 383: oplysninger mangler.

Cort ... Ane 384

Søn: Morten Cortsen, ane 192. Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Cortsen, slægtsoplysninger og anetavler (kilde nr. 9).

Note vedrørende anerne 386 til 399: oplysninger mangler.

Niels Andreasen Flensburg, 1688 til 1745 Anerne 400 og 401

Levnedsløb: Døbt 6/4 1688 i Horsens, gift august 1715 i Viborg, begravet 10/3 1745 i Horsens. Vejer og måler i Horsens.

Ægtefælle: Kirstine Herlufsdatter, ca. 1692 til 1770, begravet 5/2 1770 i Horsens. Ane 401.

Børn: Ialt 11, heriblandt Andreas (Nicolai ?) Flensborg, ane 200.

Forældre: Andreas Hansen Flensburg, ane 800.

Anne Thomasdatter, ane 801.

Herluf Urbansen, ane 802.

Dorthe Christensdatter Kiergaard, ane 803.

Kilde: Slægten Flensburg (Flensborg) fra Horsens (kilde nr. 25).

Stephan Jacobsen Anerne 402 og 403

Ægtefælle: Gift 1709 med Bodil Olufsdatter, ane 403.

Datter: Ane Cathrine Steffensdatter (Stephansdatter), ane 201. Øvrige oplysninger mangler.

Thyge Jespersen til Mattrup og til Skæring Munkgaard, 1655 til 1706 Anerne 404 og 405 Ægtefælle: Anne Mikkelsdatter, død 1721.

Søn: Niels Thygesen, ane 202. Øvrige oplysninger mangler.

Laurids Henriksen Ammitzböll, død 1718 Anerne 406 og 407

Levnedsløb: Byfoged i Fredericia 1696, herredsfoged i Elbo, Brusk og Holmans herreder. Død mellem 3/10 og 10/10 1718.

Ægtefælle: Cathrine Iversen Erridsøe, ca. 1680-1764. Bisat i Hvirring kirke 20/2 1764, begravet Fredericia 12/3 1764.

Børn: 5 sønner og 8 døtre, heriblandt Helle Ammitzbøll, ane 203.

Forældre: Henrik Nielsen, ane 812.

Kjerstin Lauridsdatter, ane 813.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Meddelelser om familien Ammitzböll (kilde nr. 1).

Niels Nielsen Bay, død ca. 1717 Anerne 408 og 409

Levnedsløb: Borger i Randers.

Ægtefælle: Kirsten Jensdatter Spliid, ane 409. Gift 1681, død 1710.

Børn: 5 børn, heriblandt Rudolf Nielsen Bay, ane 204.

Forældre: Niels Nielsen, borger i Randers, ane 816.

Maren Andersdatter Bay, ane 817.

Jens Pedersen Spliid, ane 818.

Karen .... , ane 819.

Kilde: Stamtavler over nogle Randers familier Bay (kilde nr. 4).

Christian Frederik Eggers, død 1747 Anerne 410 og 411 Ægtefælle: Maren Bay, plejemor.

Barn: Plejedatteren Sille Marie Andersdatter, ane 205. Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Stamtavler over nogle Randers familier Bay (kilde nr. 4).

Ebbe Pedersen Gimling, død 1736 Anerne 412 og 413

Livsstilling: Præst i Kristrup.

Ægtefælle: Gift 5/5 1696 i Tustrup med Kirsten Nielsdatter.

Børn: I alt 7, heriblandt Peder Ebbesen Gimling, ane 206.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Cortsen, slægtsoplysninger og anetavler (kilde nr. 9).

Jørgen Nielsen Hjersing, præst i Lyngaa, død 1754 Anerne 414 og 415

Levnedsløb: Født ca. 1682, præst i Lyngaa, død 17/9 1754.

Ægtefælle: Inger Madsdatter Lyngaae, død 26/1 1759 i Viborg. Ane 415.

Datter: Unavngiven.

Fader: Søren Madsen Lyngaae, død 1707. Ane 830. Øvrige oplysninger mangler.

Note vedrørende anerne 416 til 447: se anetalsregister vedrørende anesammenfald og manglende oplysninger. Vedrørende anerne 448 til 451: oplysninger mangler.

Christian Jensön Bagger, 1712 til 1788 Anerne 452 og 453

Levnedsløb: Født 1712, død 14/12 1788 på sin gård Vester Søgård i Husby sogn ved Ringkøbing. Birkedommer ved Baroniet Rysensteen.

Ægtefælle: Gift 1733 med Maren Bagger, død 14/12 1773. Ane 453.

Søn: Hans Bagger, ane 226.

Fader: Jens Bagger, ane 904. Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Genealogier over adelige og borgerlige familier (kilde nr. 27).

Niels Sørensen Rømer, ca. 1695 til 1752 Anerne 454 og 455

Livsstilling: Præst i Stouby-Hornum.

Ægtefælle: Gift 1. gang 1730 med Johanne Jørgensdatter Beeske, enke efter den forrige præst i Stouby, Laurits Hansen Tulle (død 1728).

Gift 2. gang 27/9 1737 med Abelone Kröyer, ane 455.

Børn: 3 sønner og 5 døtre, heriblandt Eleonore Hedvig Rømer, ane 227.

Forældre: Søren Lauritsen Rømer, ane 908.

Anna Voldborg Nielsdatter, ane 909.

Øvrige oplysninger mangler.

Kilde: Wibergs præstehistorie (kilde nr. 37).

Note vedrørende anerne 456 til 461: oplysninger mangler.

Ole Rudolf von Krabbe af Damsgaard, 1686 til 1753 Anerne 462 og 463

Levnedsløb: Født 1686 (evt. 1683). Oberst (og/eller ritmester), til Mindstrup. Død 23/6 1753, begravet i Hvejsel kirke.

Ægtefæller: Gift 1. gang med Helvig Catharine von den Brincken, død 1709.

Gift 2. gang med Lene Cathrine Kaas.

Gift 3. gang 1710 med Frederikke Louise Bille, gift 1720, død 1737, ane 463.

Børn: Af tredie ægteskab: datteren Helene Cathrine Krabbe, ane 231 (gift Adeler).

Sønnen: Oluf Krabbe, født 22/4 1727 på Mindstrup.

Forældre: Ole Krabbe, ane 924.

Margrethe Henriksdatter Svichtenberg, ane 925.

Justitsraad Henrik Bille til Mejlgaard, ane 926.

Ingeborg Christine Pentz, ane 927.

Kilde: Trap Danmark, ad Mindstrup (kilde nr. 35).

Almindeligt Forfatterlexicon for Kongeriget Danmark (kilde nr. 12).

Optegnelser om ... den på Damsgård hjemmehørende adelsslægt Krabbe (kilde nr. 34).

Note vedrørende anetavlenumrene 464 til 511: oplysninger mangler.

KAPITEL X

PROBANDERNES TIP-6-OLDEFORÆLDRE

In document Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek (Page 55-60)

Related documents