• Ingen resultater fundet

97 oldislandsk, se islandsk

In document DANSKE STUDIER (Sider 105-111)

ordbøger, se leksikografi

orddannelse (kunstord, fagudtryk) 04 56ff; 19 71ff

ordfordrejelse, ordleg 48 116ff, 131 ordforråd, ordfrekvens (se ogs.

Dialek-ter, s. 113) 27 186f - Aksel Noesgaard 60 81ff

ordforskning, ordhistorie (jf. etymo-logi, leksikografi) 15 185ff; 17 33, 150ff; 18 85ff, 178f, 182ff; 19 43ff;

20 17ff; 22 91 f; 26 66ff, 85ff; 27 75ff; 28 90ff, 175ff; 31 49ff, 161 ff;

32 90ff; 35 141ff; 41 136ff; 42 124ff; 62 85ff, lOlff o. fl., se i øvrigt Behandlede ord, s. 126ff ordforveksling 12 145ff; 14 182; 15

208; 39 71ff

ordsprog 08 43f; 26 112ff; 27 112; 30 lff, 95f; 33 23ff, 65ff; 38 159ff; 42 38ff, 71; se ogs. s. 125 : ordsprogs-samlinger, P. Laale, P. Syv - færøske, islandske 08 199, 206f - latinske 64 122f; 65 91f - spanske 25 20; 33 65ff - svenske 57 131

- i replikform 08 199; 16 90; 33 77f

orknøisk 19 145ff

ortografi (se ogs. gammeldansk, norsk, svensk osv., Stednavne s. 115) 19

39f; 39 156; 42 65f

- 1500tallet 28 135; 30 181; 38 143f - 1600tallet 45 32ff

- 1700tallet 42 59; Holberg 54 50ff - 1800tallet, Blicher 04 158ff; Rask

56 107ff - stavefejl 34 108f

- småbogstaver i subst. 42 65; 56 108f

- ramistiske bogstaver 49/50 49 oversættelser, principper for 12 196ff;

32 58ff; 40 18f oversættelseslån 04 55f pali, se indiske sprog

pausekomma, se interpunktion pejorativer 17 38

plantenavne 08 203f; 09 73f; 15 185ff;

18 87, 178f; 19 96, 124; 22 155ff, 182f; 35 86ff; 39 75ff; 44 34f; 45 155 (jf. 46/47 144); 53 65ff (pass.);

56 55ff (pass.); 59 8f, 18 pleonasmer 35 62ff postalt sprog 53 86f

purisme 04 52ff, 122f; 14 147f; 15 165ff; 29 173ff; 39 160; 40 19; 42 66ff; 49/50 139f; 54 53

retningsbetegnelser 15 206f retskrivning, se ortografi rigssprog

- overfor dialekt 09 11 lff; 10 21 lf;

16 136; 21 97ff; 27 2f, 14f; 39 52f;

42 60; 65 82f

- rigssprogsudvikling 10 136f, 208ff - rigssprogsudtale; 1600tallet 45 34ff;

1700tallet 42 58ff; mod. 38 84f, 42 65f; 57 4lff (enkelte problemer, se s. 108)

romnisk, se sigøjnersprog rotvælsk, se keltringesprog russisk

- påvirkning fra germansk 30 56 - indflydelse på dansk (nordisk) 30

55ff

scenesprog 65 34ff

106 Sprogforskning semantik, betydningslære 04 121; 07

130ff; 08 211ff; 17 3 1 ; 24 95; 58 138ff

- betydningsændring 04 232f; 22 70ff;

26 85; 39 66ff

shetlandsk 07 129; 19 145ff

sigøjnersprog 04 137f; 09 107; 23 97ff singalesisk 59 95ff

skjulesprog, se tyvesprog skolesprog, se slang skriftsprog

- overfor talesprog, skriftsprogspå-virkning (jf. læsesprog) 20 69ff, 77, 161ff; 42 61f; 45 32; 57 49, 52; i middelalderen 10 208ff; 4 6 / 4 7 36f;

4 9 / 5 0 57

- skriftsprogsudvikling 10 208ff skythisk 20 39ff

skældsord 05 lff; 18 56; 34 88f, 180f slang

- definition, afgrænsning 48 106ff - slangord, -udtryk 05 lff (pass.); 35

61; 48 116ff; 51 116f (jf. 55 119, 56 105f); mad og drikke 05 32f; 18 58f;

20 44; 22 67f; personbetegnelser, øgenavne o. 1. 05 17ff, 25ff; 15 65ff; 18 50ff; 20 45

- håndværkerslang 28 175f

- lovovertrædere (jf. tyvesprog) 15 65ff; 20 85ff

- medicinsk slang 48 129ff

- militær slang 18 49ff; 19 3ff; 20 42ff; 29 183ff

- politisk slang 05 5ff - prostituerede 20 86

- skoleslang (skorpesproget) 22 64ff, 181

- skovarbejdere 18 71f

- sport og spil: billard 43 124ff; kort-spil (Phombre) 42 50ff; sejlsport 37

151ff

slavisk; indflydelse på dansk (nordisk) 30 55ff

soldatersprog, se slang (militær) sproghistorie, dansk

- 1500tallet 16 196ff; 38 142ff; 4 9 / 50 132ff

- 1600tallet 29 173ff; 45 32ff; 61 112ff

- 1700tallet 18 127ff; 42 58ff; 54 49ff; 60 19ff

- ISOOtallet 04 49ff; 12 18ff; 65 34ff Sprogreskripterne af 1851 19 129ff sprogrøgt (jf. purisme) 04 52ff, 122f;

06 127ff; 44 103ff

- nordisk 04 63f; 09 29; 14 147f; 42 64ff; 53 84ff

sprogsociologi 44 lOOff

sprogtekster, normalisering af 45 98 sprogundervisning 44 106; 64 85f; 65

80

sprogvidenskab, alm. 17 29ff; 22 79ff;

60 103ff

- klassisk overfor strukturel lingvistik 44 97ff

- anvendt 44 102ff stammenavne, se folkenavne

svecismer (Baggesen, Staffeldt) 09 124ff svensk

- ortografi 06 158 - dialekter, se s. 114

- sml. med dansk 14 149; 17 153f - indflydelse på dansk (jf. svecismer)

14 147f; 42 67; 53 89f

- påvirkning fra dansk og norsk 14 145ff

- tyvesprog 23 104ff (pass.) synkroni : diakroni 08 213f; 44 98 synonymer, synonymordbøger 58 135ff syrjænsk 32 144

talbetegnelser 31 63; 4 6 / 4 7 16; 4 9 / 5 0 47f

talemådei- (jf. ordsprog) 08 43f (sjæll.);

09 70ff, 77f; 12 102ff, 112ff, 125f, 195; 17 171; 19 179; 20 96; 30 lff;

31 109f, 149; 37 151ff; 38 159ff; 4 1 50ff; 42 54ff, 7lff; 43 124ff; 55 119 (jf. 56 105f); se ogs. Behandlede ord, s. 126ff

talesprog, overfor skriftsprog, se skriftsprog

tautologier (ordpar) 22 133; 40 8ff; 41 16ff

tegnsætning, se interpunktion

terminologi, faglige termini (se ogs.

slang)

- bolig (bondegård) 10 113ff - forvaltning (skatter) 31 84, 89ff - fåreavl (klipning, flåning) 41 137ff - kemisk sprog 04 51, 56ff; 19 71ff - matematik (geometri) 29 175f - sprogvidenskab 08 211 ff; 16 157ff;

17 43ff; grammatik 06 114f - spil og leg (jf. s. 157f) 05 174f 06

70ff, 91ff (pass.); 20 126ff; 21 112ff; 22 97ff; 27 97ff; 30 45ff, 187f; 32 22ff; 40 33ff; billard 43 122ff; rhombre 42 50ff

- sømandsudtryk 18 182ff; 19 43ff; 37 151ff

fonetik, anvendt (sprogundervisning) 64 85f; 65 80

fonetikstudiet 06 155f

lydhistorie, lydsystem, engelsk 64 105ff; fransk 11 88ff; islandsk 06 157

lydlove (-ændringer, -udvikling) 06 156; 20 162f; 22 80ff

- analogidannelse 06 156f - overkorrekthed 34 117ff lydord (onomatopoietika) 36 97ff lydsymbolik 36 97ff; 41 72f

lydskrift 18 127ff (Høysgaard); 57 44ff, 56; 64 86; 65 80

Dansk (nordisk) lydhistorie, enkelte fænomener.

a-omlyd 11 95; 45 101 assimilation

- ld)ll 35 145f - lv)l(l) 65 49 - mp)pp 26 87, 89

- nd)nn 35 145f; 41 124; 45 147f; 62 93

- rn)n, r 14 40ff; 21 107f; 28 137 - rs)ss 46/47 139f

tidsskrifter

- Danske Studier 41 4, 10 - Namn och Bygd 14 47f, 96 - Sprak och Stil 06 157f - Svenska Landsmål 04 157 tiltaleformer 12 138; 17 62 tysk

- ortografi 18 174

- syntaks (1600tallet) 61 115ff - tysk sprog i Danmark, indflydelse

på dansk (se ogs. låneord, ger-manismer) 15 165ff; 61 112ff tyvesprog (skjulesprog) 16 112; 23

lOlff (pass.) øgenavne, se s. 121

øjebliksdannelser, sproglige 12 51

brydning (e)ia) 31 162f

delabialisering 28 137; 31 177; 34 95f;

46/47 128

dissimilation 04 216; 22 33 diftonger

- iu)yw, iw, u 09 214; 20 73f diftongering 11 105

enklise 41 82f, 87f; dial. 36 156f -f : -v (gid.) 10 134f

infortis, lydudvikling i 34 115f i-omlyd 45 lOOf; 59 117ff k- : g- 26 85f

klusilspring 21 106 konsonantbortfald

- h (hj-) 05 191; h foran vokal 34 15ff

- w- 22 38

- 5 (th) (efter r) 11 107; 62 90f - q (gh) 43 98

- 1 jf. 07 137 (norsk)

konsonantindskud (-udvikling) - i hiat 14 47; 34 39; 35 147; 36 182;

37 177f

- t-indskud (tilføjelse) 11 118; 41 121ff; 45 147f

- 'pejorativt j ' 36 106

B. F O N E T I K , L Y D H I S T O R I E , LYDSYSTEM

108 Sprog forsk n ing labialisering

- i>y (>ø) 09 214; 11 102ff; 34 95;

35 144

- æ)ø 06 154f; 28 139 - å)å 58 113f

- wa>wo 10 133f; a)o 28 179 1-lyd 07 137f; 44 58f

lydlukning, th)t, d H 106f; 17 91ff lydåbning

- vokaler 17 150f; 45 36f; 57 48ff;

65 45, 47ff, 53; e>æ 45 102

- konsonanter q (gh))w, i 09 214; 29 171f; 35 171

metatese 22 33; 28 90; 34 107ff raonoftongering (østnordisk) 06 36; 11

95ff; 26 41; 31 69f; 44 54; 45 101 nasalering

- vokaler 07 138 (norsk); 11 66, 88;

44 50f, 54

- konsonanter 34 108 proklise 41 82f, 87f

r-lyd 34 113; 44 58f; R)r 34 82 restitutioner 20 69f; 42 61, 65f synkope 31 73f

tt)d, t (dial.) 35 90f

-v : -w (postvokalisk) 20 69f; 45 37f;

57 54

vokalkvantitet 16 154ff; 42 62; 45 34ff;

57 73ff; 58 l l l f f

Udtale og lydsystem, moderne dansk V o k a l e r

vokalsystem 27 156f; 28 173; 57 48ff;

64 91f, 97, lOlff

kvantitet 57 57ff, 60ff, 69f, 71ff; 64 92, 98; 65 78f

klangfarve, lydsymbolik 36 98ff vokal foran (efter) r 27 156ff; 28 173f;

57 48ff, 62ff; 64 91f, 95ff; 65 76ff i, y, u (: e, ø, o) 42 66; 57 48f, 52;

64 96; 65 45, 47ff, 53 e, æ 57 51

ø 28 174; 57 51f o 38 85; 57 52

å 27 156f; 38 85; 57 50; 64 91f; 65 76ff

a 27 156f; 28 174; 57 50, 59, 78; 64 91f; 65 76ff

diftonger 57 53ff

- r-forb. tolket som diftong 27 157f;

57 55, 65; 64 95ff, 102ff

3 (i svagtryksstavelse) 27 159f; 64 93ff, 99; 65 76f

K o n s o n a n t e r

klangfarve, lydsymbolik 36 106ff p, t, k : b, d, g 57 47; 64 107 b (-b) 20 69f; 65 50

SS 57 47

g (foran s, t) 57 47 q 28 175; 57 61 v (-v) 20 69f; 57 54

r postvokalisk (vokalisk r) 27 155ff;

28 172ff; 57 55, 62ff; 64 85ff; 65 75ff

- stemt/ustemt foran kons. 27 160; 28 172f; 57 62ff; 64 109

- r- i forlyd 64 86 Tryk, tone, stød.

intonation, sætningsmelodi 27 101 ff;

33 91f; 45 46f

rytme, sprogrytme 06 2; 27 105f; 45 41f

stød 07 212; 14 41; 18 128ff (Høys-gaard); 20 77; 36 105; 45 39f; 57 58f, 64f, 68f; 64 lOOf

tryk

- sætningstryk, funktion i sætningen 07 232f; 14 136f; 28 78ff, 88f; 38 24ff (hypotagmer); 41 81f

- enkeltord (se ogs. Stednavne, s. 115) 28 179; 36 111; 45 41; afledninger, sammensætninger 17 35ff; 18 132f

C. G R A M M A T I K : M O R F O L O G I , SYNTAKS

grammatikkens inddeling 08 209f; 215f grammatik : logik 06 113f; 14 131; 17

32; 38 19f

grammatiske kategorier, definition, be-nævnelser 06 114f; 08 208ff; 14 129ff; 24 96; 38 18ff; 57 9ff; 58 120f

- analyse, analyseprincipper 57 15ff;

58 120f

- ordklasser, ordklasseinddeling 38 19ff

modersmålsgrammatik, håndbøger 11 44ff (Byskov); 17 30 (Byskov); 38

18 (Aage Hansen)

- norsk, norrøn 24 95 (Western, R.

Iversen)

- svensk (Noreen) 07 133f; 08 208ff syntaks, gid. 21 83ff

adjektiver 38 1 Sff

- bøjning 38 27; 64 18f; kongruens 04 167f; 05 121ff (dial.); 12 28f; 60 22ff

- attributiv anv. (jf. adled) 38 24ff;

som adverbial 04 168; 12 29; sub-stantivisk anv. 38 31

- afledte adjj. 12 36, 60f; 17 35ff; 43 105f

- sammensatte adjj. 46/47 72ff; 52 137ff

adled 38 27ff; bestemmelse til adled (attrib. adj.) 04 117ff; adled til sammensætning 04 112ff; 38 28 adverbial; stilling i sætningen 07 233f;

12 137; 14 133, 143f; 28 77ff; 36 160ff (dial.); 60 28f; i ledsætning 12 42f; 36 163ff (dial.)

adverbier (jf. gradsbestemmelser, næg-telse)

- brugt som adjektiv 38 28 - afledte advv. 12 33, 36

afledning, se præfikser, suffikser samt under de enkelte ordklasser apposition; titel + navn 04 119f; 23

80 (Johannes den Døber); so ogs. s.

111: Runologi (indskriftopbygning)

artikel ('bestemt' og 'ubestemt') 12 26ff; 14 57f; 23 75ff; 26 90ff; 37 90f; 57 142ff; geografiske navne, se s. 114

- jysk foransat art. 16 115ff; 17 33f;

20 71 f; 23 75ff; 26 94; 31 182 artsled (i mængdehelhed) 15 90ff bekendthed(s-bøjn.), se artikel bisætning, se ledsætning dualis 19 94

formelt subjekt, se subjekt genitiv

- elliptisk (uden kernelcd) 34 22ff - som 1. led i sammensætninger

(sted-navne, indbyggernavne) 21 39ff; 42 62ff

genus, se substantiver

gradsbestemmelser (-adverbier) 22 70ff hovedsætning 11 46

hypotakse (kancellistil) 22 132f 'identitetsprædikation' (bestemmelse af

subjekt : prædikat i er-sætning) 07 133, 231ff; 14 13 Iff; 28 81; 57 13f, 40

imperativ (folkevisesprog) 64 20 infinitiv; med og uden at 12 21; 'split

infinitiv' (dial.) 36 162f; 37 89f inversion 12 42f; 14 136f; 25 44; 27

15lf; konnektiv inversion 12 42, 45;

44 46 iterativer 41 72

kløvning, se sætningskløvning komparation (af participium) 40 159 kongruens, se under adjektiver, verber konjunktioner, se Behandlede ord s.

126ff

kontamination 12 54ff

ledstilling (se ogs. adverbial, nægtelse, inversion) 06 116; 12 41ff, 51; 21 84ff (run., gid.)

- i genstandshelhed (attributivforb.) 04 117f

- verbalbestemmelser og infinit ver-bal 22 140; 61 114f

- i ledsætning 12 42f; 36 163ff; 61 114ff

110 Sprogforskning ledsætning 11 46

modalverber, se verber

mængdeled, mængdehelhed 15 90ff numeralier 12 33; 53 84ff (toti, treti

osv.)

nægtelse 36 155ff (dial.)

- stilling i sætningen (se ogs. adver-bial) 36 159ff (dial.); 60 28f; ved infinitiv (dial.) 36 162f; 37 89f - pleonastisk negation 12 34, 55f; 21

84

objekt 28 85f participium

- præsens part. 12 24; 22 135

- perfektpart. 04 168f; 05 123ff (dial.); 12 22ff

- adjektivering af 07 135f; 38 24 - gradbøjning 40 159

passiv 12 28; 14 135; 57 23ff pleonasme 12 55f

'primærled' (psykologisk subjekt) 12 138; 14 135ff; 28 77ff

pronominer (jf. refleksiver, relativ-pronn.; de enkelte pronn., se Be-handlede ord, s. 126ff) 08 217f - kasus {de : dem) 06 120, 122 - gentagelse af pronominalt subj. 60

27f

prædikativ (prædikatsled); adjektivisk 38 30; substantivisk, se identitets-prædikation

præfikser 12 34; 15 167ff

præpositioner 04 U5ff; 12 31f; 35 71f - styrende infinitiv, at-sætning 04

170; 12 31

- efterstillet regimen (i relativsætning) 06 124

præteritum, se tempus

psykologisk subjekt, se 'primærled' refleksiver (refleksivprononominer) 04

168; 12 30; 65 97

relativsætninger, -pronominer 06 113ff;

12 44f; forhold (tilknytning) til kor-relatet 06 123f; 12 61; arter af rel.-sætninger 06 131ff

rodafledning, rodord 06 129

sammensætninger (se ogs. s. 57) - substantivssgr. 04 lllff; 05 28ff; 14

32ff; 15 202f; 27 90 (tautologiske);

genitivisk førsteled (geografiske nav-ne, indbyggernavne) 21 39ff; 42 62ff; adled til ssg. 04 112ff

- adjektivssgr. 46/47 72ff; 52 137ff - verbalssgr. 12 34f

størrelsesbestemmelser 15 90ff subjekt

- definition, bestemmelse 14 129ff; 57 9ff, 35ff; 58 120f

- i identitetprædikation 07 133, 231 ff;

14 131ff; 57 13f, 40

- ved passiv 12 28; 14 135; 57 23ff - formelt, foreløbigt subjekt 04 170;

06 120f; 12 135ff; 14 138ff; 28 82, 87ff; 57 25ff; 60 19ff

substantiver

- abstrakter : konkreter 07 134f - genus 12 26; 15 94; 16 115ff (dial.);

17 154; 19 73

- bøjning 04 166; 12 24ff; 17 154;

42 27 (run.); 60 25f

- frekvens i prosastil 27 186ff - afledte substt. 04 115f

(præpositions-brug); 12 35, 52f; 26 86; 36 110;

folke-, indbyggernavne 14 30ff; 15 199ff; 38 172; 42 64

- sammensatte substt., se sammen-sætninger

suffikser

- substantiver 12 35, 52f; 14 30ff; 15 199ff; 26 86; 34 39ff; 36 110; 38 superlativ (ved participier,

substanti-ver) 40 159f

sætning (jf. hoved-, ledsætning); defi-nition 06 114ff; etleddet sætning 28 83f

sætningskløvning 06 126; 14 137f tempus 12 22; præteritum (i

høflig-hedsudtryk) 22 130

tryktabsforbindelse (verbalhelheder) 07 232f; 28 78ff, 88f

underforståelse 06 117

upersonlig konstruktion 35 175f - </e/-sætning 04 170; 06 120f; 12

135ff; 14 138ff; 28 82, 87ff; 57 25f;

60 19ff

verbalpartikel 60 27 verber

- aktionsart (aspekt) 07 136

- konjugation, bøjning 04 167; 09

113ff (dial.); 12 18f; 60 26f; præ-sens stærke verber (gid.) 59 117ff;

talbøjning 12 19f; 15 92ff

hjælpeverber 12 20 (have : være), 21, 52 (udeladelse af hjælpeinfinit) modalverber 12 52 (sammensat tids-form); 22 130f

afledte verber 12 34; 15 167ff; 36 107; 41 71ff

sammensatte verber 12 34f

D. R U N O L O G I

runeforskning (anm.) 04 234f; 06 20ff;

14 167ff; 31 88f; 32 178ff; 41 143ff;

44 142ff; 60 93ff; 63 1111 runeværker

- Ole Worm: Monumenta Danica (1643) 05 180f; 19 17ff; 21 21 ff; 26 24f, 30ff, 38f; 38 33ff; 39 119ff,

137; 60 93ff

- De danske runemindesmærker I-IV (1893-1908) 04 234f; 06 20ff; 09 13f; 14 167ff (håndudg.); 26 34f;

27 83; 35 41ff; 42 16ff; 44 49ff - Danmarks Runeindskrifter I—II

(1941-^2) 41 91ff; 42 15f, 24f; 44 52ff; 45 97ff; 4 9 / 5 0 121ff

begrebsruner 41 144f; 4 9 / 5 0 130

In document DANSKE STUDIER (Sider 105-111)