KONKLUSION

In document strategisk analyse HD.R - CBS (Page 76-81)

DEL  2  CARLSBERGS  INTERNE  FORHOLD  

Selskabets   ressourcer   og   kompetencer   skal   være   med   til   at   have   en   værdiskabende   effekt   for   kunderne.   Dette   betyder   analyse   af   de   interne   forhold   skal   give   rige   muligheder   for   forbedringer,   som   dermed   skal   styrke   virksomheden   indadtil.  

Styrkelsen  skal  være  med  til  at  adskille  Carlsberg  fra  øvrige  konkurrenter  og  dermed   være  et  godt  grundlag  for  en  fremtidig  konkurrencestrategi.    

⇒  Tilstedeværelse  på  markedet  (7  bryggerier)    

⇒  Stordriftsfordele  &  viden,  mange  års  erfaring  

⇒  Godt  brand  management    

⇒  Gode  miljøtiltag    

⇒  Gode  effektiviseringstiltag  jf.  Sail´22  

⇒  Ønske  om  at  ekspandere  i  landet  (øge  volumen)  

⇒  Trængt  russisk  marked    

Carlsberg  har  på  markedet  7  bryggerier  og  er  dermed  ikke  underlagt  afgifter  og  skatter   såfremt,   der   bliver   solgt   inden   for   de   respektive   distrikter.   Dette   er   med   til   at   give   lettere   mulighed   for,   at   være   mere   tilgængelig   på   markedet.   I   de   mange   år,   som   selskabet  har  eksisteret,  er  der  løbende  indhentet  forskellige  trademarks,  hvilket  er  til   gavn  for  virksomheden.  Trods  det,  har  sammenlignende  konkurrenter  lignende  tiltag   og   det   skal   derfor   anses   som   en   nødvendighed.   På   det   indiske   marked   er   salget   af   Carlsberg  og  Tuborg  Green  blandt  de  bedst  sælgende  og  er  et  bevis  på,  at  produkterne   har  positioneret  sig  godt  på  markedet.  Selskabets  ønske  om,  at  være  social  forsvarlig   og   herunder   en   stærkere   grøn   profil,   vurderer   jeg   for   at   være   en   langsigtet   vigtig   strategi.  Dette  skal  ses  i  forhold  til  den  globale  opvarmning  og  større  CO2-­‐udledning.  

Lanceringen   af   Green   Fiber   Bottle   er   en   styrkelse   af   flere   parametre   herunder   emballage,  brand  samt  etik.  Denne  flaske  er  senest  præsenteret  i  et  pænt  design,  der   kan   være   en   yderligere   styrkelse   af   Carlsbergs   positionering   på   det   indiske   marked.  

Man   har   i   selskabet   ønsket,   at   etablere   flere   bryggerier   og   dermed   er   55   byer   i   kikkerten.   Dette   skal   være   med   til   at   øge   selskabets   tilstedeværelse   og   ikke   mindst   betyde  en  udvidelse  af  produktionen.      

Det   russiske   marked   skal   ses   som   en   stor   hovedpine   for   Carlsberg   samt   et   godt   eksempel  på,  hvorledes  geopolitik  kan  påvirke  selskaber  globalt.    

DEL  3  CARLSBERGS  KONKURRENCESTRATEGI    

I   min   case   har   jeg   lagt   til   grund,   at   selskabet   i   dag   følger   en   differentieret   strategi.  

Carlsbergs  skal  på  sigt  (3-­‐5  år)  gå  hen  mod  en  hybrid  strategi.  Herunder  skal  fornuftig   prissætning  og  et  stærkt  brand  være  med  til  at  give  selskabets  et  godt  udgangspunkt,   jf.  nedenstående.      

⇒  Effektiviseringer  (hele  værdikæden)    

⇒  Stærkt  brand    

⇒  Øget  tilstedeværelse  (øget  volumen)    

LITERATURLISTE

 

 

 

BØGER  &  PLANCHER    

”Exploring  Strategy  Text  Only  Tenth  Edition"  af  Johnson,  Whittington,  Scholes,  Angwin  

&  Regnér,  Pearson  Education  2014,  ISBN:  9781292002552    

”Den  Skinbarlige  virkelighed”  af  Ib  Andersen,  4  udgave  9788759316504  (Metode)    

”En   praktisk   tilgang”,   Regnskabsanalyse   og   værdiansættelse   af   Ole   Sørensen,   4.  

Udgave  ISBN  9788713050345    

Undervisningsplancher  i  faget  strategisk  ledelse,  udarbejdet  af  Stig  Hartman    

DATABASER/ANALYSER    

http://advantage.marketline.com.esc-­‐web.lib.cbs.dk/Product?pid=ML00002-­‐040  

http://www.portal.euromonitor.com.esc-­‐web.lib.cbs.dk/portal/analysis/related   http://www.euromonitor.com/alcoholic-­‐drinks-­‐in-­‐india/report  

www.portal.euromonitor.com.esc-­‐web.lib.cbs.dk/portal/analysis/tab   http://www.netpublikationer.dk/um/11223/html/chapter07.htm   http://edgar.jrc.ec.europa.eu  

http://iccwbo.org/Global-­‐influence/G20/Reports-­‐and-­‐Products/Open-­‐Markets-­‐Index/  

http://journal.beer/2015/10/01/analysis-­‐of-­‐beer-­‐market-­‐in-­‐india-­‐journal-­‐beer-­‐3-­‐2015/#008    

 

SELSKABSOPLYSNINGER  

https://orbis-­‐bvdinfo-­‐com.esc-­‐

web.lib.cbs.dk:8443/Search.QuickSearch.serv?_CID=1&context=Q8FKCIP5S5IEYH8   http://www.carlsberggroup.com/investor/Pages/default.aspx  

http://www.carlsbergindia.com/Pages/default.aspx  

CARLSBERG  ÅRSREGNSKAB  2015,  SAIL´22,  IR  CORPORATE  &  SUBSNABILITY  REPORT     http://www.sabmiller.com  &  http://www.sabmiller.in  

http://unitedbreweries.com  

http://www.mohanmeakin.com/home.php  

 

ARTIKLER/LINKS    

 HTTP://WWW.CARLSBERG.DK/#!MILEPAELE  

http://www.business.dk/billede/her-­‐er-­‐verdens-­‐ti-­‐stoerste-­‐bryggerier  

http://penge.borsen.dk/artikel/1/321512/optakt_det_kan_vi_forvente_af_carlsbergs_nye_strategi.html

?hl=YToxOntpOjA7czo5OiJDYXJsc2JlcmciO30  

http://www.dr.dk/nyheder/penge/carlsbergs-­‐spareplan-­‐2000-­‐stillinger-­‐skaeres-­‐vaek  

http://penge.borsen.dk/artikel/1/321512/optakt_det_kan_vi_forvente_af_carlsbergs_nye_strategi.html

?hl=YToxOntpOjA7czo5OiJDYXJsc2JlcmciO30  

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/133618/artikel.html?hl=YToyOntpOjA7czo5OiJDYXJsc2Jlcm ciO2k6MTU7czo5OiJDQVJMU0JFUkciO30  

http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2370168/problemer-­‐i-­‐rusland-­‐kan-­‐tvinge-­‐carlsberg-­‐til-­‐

at-­‐lukke-­‐bryggerier/  

http://www.netpublikationer.dk/um/11223/html/chapter07.htm  

http://www.ekf.dk/da/landeinformation/asien-­‐og-­‐oceanien/Sider/Indien.aspx  

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/133626/artikel.html?hl=YTo0OntpOjA7czo4OiJtYXJrZWRldC I7aTozO3M6ODoiTWFya2VkZXQiO2k6NTtzOjI6IvhsIjtpOjE5O3M6Mjoi2GwiO30  

http://finans.dk/live/erhverv/ECE8564093/indisk-­‐stat-­‐har-­‐forbudt-­‐alkohol-­‐oejeblikkeligt/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_prohibition_in_India   http://www.transparency.org/country/#idx99  

http://www.globalis.dk/Lande/Indien/(show)/indicators/(indicator)/546   http://da.tradingeconomics.com/india/corruption-­‐index  

http://da.tradingeconomics.com/india/consumer-­‐confidence  

http://finans.dk/live/opinion/ECE8072121/Privatforbruget-­‐overraskende-­‐stærkt/?ctxref=ext  

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2004/12/2004_KVO4_brik37.pdf#search=

indien  

https://www.danskerhverv.dk/Politik/Verden/.../MR-­‐Indien-­‐2016-­‐K1.pd  

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn&months=60&currency=inr   http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=in&commodity=corn&graph=production  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xd_Zbk3qAZMJ:indien.um.dk/en/~/media/In dien/Documents/Nyhedsbreve/Nyhedsbrev%2520februar%25202014.pdf+&cd=14&hl=da&ct=clnk&gl=

dk  

http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/fastkursERM2/Sider/Default.aspx   http://www.valutakurser.dk/forex/details.aspx?id=6671647  

http://www.bankinfo.dk/renteudvikling.htm  

http://www.business.dk/foedevarer/carlsberg-­‐boss-­‐vil-­‐have-­‐gaelden-­‐ned-­‐og-­‐udbyttet-­‐op  

http://www.epages.dk/borsen/12303/12//?btoken=dXNlcmlkPTcxOTA5NzQmdXNlcnR5cGU9UE5JRA%3 D%3D  

http://www.computerworld.dk/art/233801/danske-­‐it-­‐opgaver-­‐str-­‐mmer-­‐til-­‐indien-­‐derfor-­‐foretr-­‐kker-­‐

danske-­‐firmaer-­‐de-­‐indiske-­‐leverand-­‐rer?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS   https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ovMkatq-­‐

FD4J:https://www.danskerhverv.dk/Politik/Verden/Documents/Markedsrapporter/MR-­‐Indien-­‐2016-­‐

K1.pdf+&cd=3&hl=da&ct=clnk&gl=dk  

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Markedsudvikling/Indien/DI%20Indien%20analyse%20-­‐

%20november%202015FINAL.pdf  

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Markedsudvikling/Indien/DI%20Indien%20analyse%20-­‐

%20november%202015FINAL.pdf  

http://www.business.dk/digital/det-­‐digitale-­‐indien-­‐udfordrer-­‐kina  

http://www.carlsberggroup.com/investor/downloadcentre/Documents/Other%20Presentations/SAIL22 _investor_presentation_FINAL.pdf  

http://politiken.dk/udland/ECE2680300/indien-­‐sparker-­‐greenpeace-­‐ud/  

http://www.u-­‐web.dk/indien-­‐en-­‐fattig-­‐co2-­‐kampe  

http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2168765/carlsberg-­‐faar-­‐millionboede-­‐datterselskab-­‐

har-­‐udledt-­‐15-­‐millioner-­‐ton-­‐spildevand/  

http://www.cowi.dk/menu/NyhederogMedier/Nyheder/Vandogmiljoe/Pages/Carlsberg-­‐saetter-­‐ind-­‐

over-­‐for-­‐fremtidens-­‐vandmangel.aspx  

http://www.indiaspend.com/cover-­‐story/70-­‐of-­‐urban-­‐indias-­‐sewage-­‐is-­‐untreated-­‐54844  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-­‐05-­‐18/india-­‐plans-­‐1-­‐3-­‐billion-­‐sewage-­‐plants-­‐in-­‐towns-­‐

along-­‐the-­‐ganges  

http://www.carlsberggroup.com/sustainability/stories/Pages/TheGreenFiberBottle.aspx   http://www.cci.gov.in  

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/da/competition_da.pdf   http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=104701  

http://finans.dk/live/erhverv/ECE7981830/Google-­‐under-­‐nye-­‐konkurrenceanklager/?ctxref=ext   http://in.reuters.com/article/india-­‐economy-­‐reforms-­‐idINKBN0OP13V20150609  

http://america.aljazeera.com/articles/2015/9/2/millions-­‐of-­‐indian-­‐workers-­‐strike-­‐against-­‐anti-­‐labor-­‐

policies.html  

http://www.worldvision.org/news-­‐stories-­‐videos/natural-­‐disasters-­‐2015   http://indien.um.dk/da/her-­‐arbejder-­‐vi/  

http://www.ghemawat.com/bio.aspx?id=B27D1EDC-­‐9F92-­‐42F9-­‐9CCC-­‐6D5C7A4BE296   https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_demografi  

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_India   http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/DNK#  

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IND  

https://www.prsgroup.com/risk-­‐index/regional-­‐political-­‐risk-­‐index-­‐2   http://www.transparency.org/cpi2015  

http://iccwbo.org/Global-­‐influence/G20/Reports-­‐and-­‐Products/Open-­‐Markets-­‐Index/  

http://www.vgulp.com/blog/2015-­‐06-­‐16/Top-­‐10-­‐selling-­‐beer-­‐brands-­‐in-­‐India/#.VxaY7WM4-­‐

Rshttps://www.beverage-­‐world.com/firmennews.php?keyfirma=2679060&sprache=uk   http://www.bbc.com/news/business-­‐27709826  

http://www.amibolt.com/news/2015/How-­‐much-­‐a-­‐peg-­‐of-­‐alcohol-­‐costs-­‐in-­‐India.aspx   http://www.mapsofindia.com/my-­‐india/india/alcohol-­‐consumption-­‐in-­‐india  

http://www.wsj.com/articles/toxic-­‐liquor-­‐kills-­‐dozens-­‐in-­‐india-­‐1434786855   http://businessworld.in/article/Battle-­‐Of-­‐The-­‐Brew/19-­‐01-­‐2016-­‐90403/  

http://www.business-­‐standard.com/article/management/ub-­‐holds-­‐on-­‐to-­‐the-­‐fizz-­‐

115112501076_1.html  

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/138073/artikel.html  

http://www.business.dk/foedevarer/trendy-­‐tuborg-­‐er-­‐blevet-­‐et-­‐kaempe-­‐hit-­‐i-­‐indien   http://cphpost.dk/news/business/elephant-­‐beer-­‐going-­‐down-­‐well-­‐in-­‐india.html  

http://indianexpress.com/article/india/india-­‐others/lok-­‐sabha-­‐approves-­‐gst-­‐bill-­‐paves-­‐way-­‐for-­‐uniform-­‐

tax-­‐regime/  

http://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article8593172.ece  

http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-­‐business/Economic-­‐reforms-­‐will-­‐make-­‐India-­‐a-­‐

global-­‐manufacturer/articleshow/51926945.cms   www.soliditet.dk  

http://www.danskebank.dk/da-­‐dk/erhverv/mellem-­‐erhverv/cash-­‐management/raad-­‐og-­‐

tips/pages/leverandoerkredit-­‐og-­‐kontantrabat.aspx   http://strategycanvas.org    

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/7241403071838 47/724140307183847_1.pdf  

http://www.business.dk/foedevarer/trendy-­‐tuborg-­‐er-­‐blevet-­‐et-­‐kaempe-­‐hit-­‐i-­‐indien   http://www.carlsbergindia.com/brands/Pages/default.aspx  

http://unitedbreweries.com/power-­‐brands   http://www.sabmiller.in/brands.aspx  

http://www.mohanmeakin.com/brand&products.php  

http://www.scm.dk/kjærgaard-­‐og-­‐carlsberg-­‐indgår-­‐innovativt-­‐samarbejde   http://www.ecodesign.dtu.dk/Green-­‐Fiber-­‐Bottle  

http://www.bureaubiz.dk/Nyheder/Artikler/2016/Uge-­‐11/Lokale-­‐bureauer-­‐faar-­‐stoerre-­‐betydning-­‐hos-­‐

Carlsberg  

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2015-­‐pressemeddelelser/CSR-­‐prisen-­‐

2015/Begrundelse-­‐1  

http://www.business.dk/detailhandel/carlsbergs-­‐nye-­‐topchef-­‐klar-­‐med-­‐stor-­‐fyringsrunde   http://www.business.dk/foedevarer/carlsbergs-­‐ansatte-­‐lider-­‐under-­‐store-­‐forandringer   http://www.indeed.co.in/cmp/Carlsberg-­‐India/reviews?fcountry=IN  

http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2013/12/11/carlsberg-­‐dir-­‐bsp1-­‐er-­‐vejen-­‐frem-­‐mod-­‐oeget-­‐

loensomhed/12621208    

http://www.business.dk/foedevarer/trendy-­‐tuborg-­‐er-­‐blevet-­‐et-­‐kaempe-­‐hit-­‐i-­‐indien   http://www.ens.dk/politik/gron-­‐vaekst-­‐danmark/eksport-­‐energiteknologi  

http://fodevarewatch.dk/Drikkevarer/article8219218.ece   http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/133626/artikel.html    

       

 

 

In document strategisk analyse HD.R - CBS (Page 76-81)

Related documents