• Ingen resultater fundet

I. COHENS BOGTRYKKERIER GEORG A. BACH

-1898

Christiansborg Slotskirke 27 August med Ingeborg Charlotte Caro­

line Frederikke Louise, Prindsesse af Danmark.

Aaberg, Christen Pedersen, Folkethings- mand, Gaardeier i Møborg, f 17 Oct.

Lemvig, f. 15 Sept. 1819.

Aagaard, Anders Chr. Eman. Engelhardt, Grosserer, f 6 Feb. f. 29 Sept.

l8l7-— Caroline Fred. see Aarestrup.

Aakkermann, Ane f. Poulsen, Enke, f 3 Aug. f. 27 Mai 1827.

Aanonsen, Alb. Vilh., Maskinmester, f 22 Aug., 42 Aar.

Aarbye, Jørg. Vald. Fuldm. V. d. foren.

Dampskibss., g. Johs. S. 31 Jan. m.

Marie Hansen, D. af Arvefæster.

Aarestrup, Carol. Fred. f. Aagaard, E.

e. Fysicus, f 1 Jan. Veile, f. 28 Feb.

1808.

— Ellen Marie see Neergaard.

Aarup, Rasm. Sørensen Georg, Direct.

Nykbg. Morsø, g. Hjørring 24 Sep.

m. Palline Kirst. Hartmann, D. af Propr.

Abel, Anna Dort., g. Kure.

— Albertine Vilh. (Gyldenberg), f 20 Sep. f. 26 Dec. 1831.

Achen, Cecilia see Bricka.

Adams, Mary Elisab. see Hoick.

Adler, Carol. Harriet g. Boas.

— Nathan Meyer, Kjøbmnnd f 12 April.

Adrian, Hans Henr., Malermst. f 31 Dec.

Adsersen, Elisab. Dor. Caroline f. Ørbek, f 29 luli f. 12 Jan. 1852, M: Telegrafist.

Agerholm, Edv. Popp, Cand. polit., opera­

sanger, g. Slotsk. 26 Mai m. Ballet­

danserinde Anna Marie Huld, D. af Snedkerm.

Agger, Ove Chr. Nielsen, Lærer, f I4 Juli Hølund, f. 22 Aug. 1843.

Ahiefeldt-Laurvigen , Charlotte Juliane Alexandrine f. Comtesse Ahlefeldt- Laurvigen, E. e. Greve, f 4 Nov.

Tollestrup, f. 18 Feb. 1806.

— Vilh. Fred., Greve, Kammerh., Di- recteur i Classenske Fideicommis, f 25 Jan. Corselitze, f. 24 Mai 1830.

AhIers, Kathr. Louise see Groth.

Ahlmann, Poul Albert, Forv. paa Men-løsa Gaard, g. Trinit. K. 23 Sep. m.

Dagmar Friis, D. af Landmand.

Ahner, Fried. Vilh. Louis Bundtmager, f 10 Marts.

Ahrens, Georg Kay Theod. Telegrafist, g. Frue K. 21 Nov. m. Flora Ludov.

Dorth. Lethan, D. af Maler.

Albeck, Carl Michael, Boghdlr., f 12 Jan.

— Ferd. Viet. Handelsfuldm., g. Frue K. 29 Apr. m. Elna Margr. Leudes-- dorff, D. af Grosserer.

Alberti, Charl. Henriette Christiane, g.

Borum.

Albrecht, Joh. Gertine f. Bech, f 21 Juni Slagelse, f. 1 Aug. 1815, M; Told- controlleur, Cand. phil.

Albrechtsen, Vilh. Ludv. Skibsfører, f 19 Dec.

Aller, Axel, Bestyrer, g. Lyngby 21 Mai m. Emma Vilh. Zimmermann, D. af Theatercontr.

Allerup, Otto Fred. Kjøbm. i Aalb., g.

Veile 27 Apr. m. Helga Thisted, D.

af Viceconsul.

kjøbing F. 21 Mai m. Vilhelmine Rose, D. af Guldsmed.

Alpers, Julie Hansine Vilh. f. Andersen, E. e. Instrumentmager, f 5 Dec. f.

14 Feb. 1825.

Als, Joh. Carl. Kjøbm., j* 28 Feb. Aal­

borg, f. 3 Sept. 1851.

Alstrup, Theod. Andersen, Sagf. i Aar­

hus, g. Skive 23 Apr. m. Hedev.

Nielsine Olesen, D. af Kjøbm.

Amdrup, Rie. Nik. Cand. tbeol., g. St.

Jac. K. 27 Apr. m. Pauline Elisab.

Julianellelene Paulsen, D. af Translat.

— Vald. Kontorchef i Privatbanken, f 19 Mai, f. 7 Nov. 1824.

Ammentorp, Joh. Cathr. Armand, g.

Schmidt.

Amsinck, Conr. Etatsr., Bogholder i Civillisten, f 28 Oct. f. 16 Feb. 1830.

— Jul. Henr. Soph, see Prytz.

Amundin, Joh. Charl. Elise see Friis.

Andersen, Alfr. Emil, Intendant, f 21 Apr. Aarhus, f. I8 Nov. I857, hans Enke Margrethe Hedevig f. Rahr, f 16 Mai f. 10 Aug. i860.

— Andr. Fred. Handelsfuldm., g. St.

Jac. K. 29 Jan. m. Gerda Jacobsen, D. af Dr. med.

— Qaroline Hansine f. Tholstrup, f 6 Aug. Hellebæk, M: fh. Theaterdir.

— Chr. Adolph, Sagfører, f 22 Nov.

— P'red. Will. Grosserer, f 28 Oct. Skovs- hoved, f. 22 Feb.

l844-— Georg Oluf Jul. Snedker, g. St. Jhs.

K. 11 Apr. m. Ellen Ingeb. Lange, D. af Arkitekt.

— Jens Chr. Jul. Sparekassedir., f 13 Sep. Hillerød, 62 Aar.

— Joh. Missionspræst, g. Nazareths K.

22 Oct. m. Ane Petronelle Nielsen, D. af Vognmand.

— Niels, Krigsraad, f 11 Marts f. 19 Oct. 1808.

— Olivia Rasmine Christiane Soph., D.

afSccretair og Bogholder, f 29 Dec.

p. St. Hans Hosp., f. 6 Juni 1828.

— Soph. Carl, fh. Districtslæge, f 15 Mai i Terslev, f. 14 Dec. 1847.

— Thora Hansine f. Stæhr, j* 28 Sept.

M: Musiklærer.

g. Holm. K. 29 Oct. m. Meta Juliette Henriksen, D. af Skibsbygger, Andresen, Andr. Alex. Jernbaneassist.,

g. Holm. K. 11 Dec. m. Marie Kirst.

Herreborg, D. af Grosserer.

— Fred. Dor. f. Jacobsen, E. e. Førster, f 13 Marts Vestensee, f. 14Apr. 1827.

Andrew, Emily, g. Kjær.

Andrup, Carl Vald. fh. Fuldm. i Finants- hovedkassen, f 20Dec f. 22 Oct. 1848.

Ankersen, Niels Leth, Lærer i Næstv., g. Saxkjøb. 28 Feb. m. Anna Kirst.

Olsen, D. af Tømmerm.

Anthon, Inger Charl. Marie, g. Dahl.

Anthony, Carol. Soph. Christiane, g.

Holbæk.

Appel, Juliane Vilh. Axel. f. Hermann Enke, 7 15 Mai.

— Peter Chr. Hoteleier, g. St. Johs. K.

5 Jan. m. Cec. Dorth. Johansen, D.

af Handskemager.

Appelt, Niels Sommer, fh. Kjøbm., f 3 Nov.

Arctander, Anna see Steen.

Arenstortr, Marc. Gerh. Cathineus, Jagt­

junker, t 15 Apr. f. 1 Sept. 1809.

Arneberg, viet. Har., Fuldm., g. Frdbg.

23 Marts m. Edith Marie Nielsine Nielsen. D. af Sukkervarefabrikant.

d'Arrest, Aug. Emilie f. Moebius, E. e.

Prof., f 25 Dec. f. 19 Oct. 1822.

Asschenfeldt, Jeanette Cath. Ottilie Hen­

rikke see Orlamundt.

Aubeck, Christ. Peter, Driftsinsp. i Aalb.

g. Odense St. Knuds K. 10 Juni m.

Marie Hansine Knudsen, D. af Mølle­

bestyrer.

Aubertin, Ellen Gusta Beatrice, g. Billow.

Axelsen, Thora Magd. Marie f. Meyer, f 18 Juli Knuthenborg, f. 5 Juli l833 M: Godsinsp.

Baadsgaard, Niels Breum, Bankdirect., f 21 Juni Nykbg. Morsø.

Bache, Martine Carol, f. Bech, f 2 Apr.

M: Kjøbm.

Bagger, Ida Adolph. Carol. Louise Cam.

g. Nobel.

Bagger, Laur. Pedersen, Postexp., 7 23 Apr. Fredericia, f. 30 Dec. 1861.

5

Baggesen, Laura Jac. Vilh. Soph, see Preuss.

— Marie f. Clausen, f IQ Nov. Aarhus, M; Capt.

Bahnson, Bahne Christian, Museumsinsp., t 10 Jan. f. 12 Mai 1855.

Bahr, Karen Hansine Math., g. Thomsen.

Balfin, Emilie, f 21 Juli.

— Therese Eline see Haneke.

Balling, Niels Mart., Skomager, f lOjuni.

Bang, Andr. Kreutzf^ldt, Justitsr., f I4 Aug. f. 17 Dec. 1805.

— Chr. Asmus, Skibsfører, g. Holm. K.

16 Jan. m. Nina Paulsen, D. af Capt.

i Flaaden.

— Hans Gjerløv, Sagfører i Esbjg., g.

Odense St. Knuds K. 19 Feb. m.

Maren Bol. Elisab. Lund, D. af Mølleforp.

— Hans Peter Carl Chr., Maler, g. Hel- ligaands K. 19 Dec. m. Bertha Joh.

Skov, D. af Snedker.

— Imm., Præst, g. Gethsem. K. 23 Apr.

m. Margr. Amalie Groth, D. af Bog­

holder.

— Rigmor g. Larsen.

Barfod, Emilie f. Birkedal, E. e. Forf., f 3 Oct. Lyngby, f. 18 Oct. 1813.

Barfoed, Cathr. Elisab. see Møller.

— Elise Petrine Hed. Math. f. Viborg, E. e. Prof., f 13 Jan. f. 12 Marts 1817.

— Ludv. Nie. Møller, Veiass. i Holstebro, g. Horsens 31 Aug. m. Ane Hedev.

Poulsen, D. af Handelsagent.

BariUS, Kirst. Soph, Caroline see Bech.

Barner, Edele Margr., g. Wilcken.

Bartholin, Ellen Valeur f. Quaade, f 20 Aug. f. 6 Aug. 1872, M: Postexp.

Bau, Vilh. Andrea f. Dister, f 19 Jan.

M: Snedker.

Bauditz, Carl Fred. Ferd., Viceconsul i Venezuela, f 8 Apr. i Port Spain paa Trinidad, f. 24 Mai 1838.

Baun, Christiane see Møller.

Bay, Caroline Severine Marie, see Mule.

— Vilh. Adel., g. Nielsen.

Bayer, Cathr. Vilh. Aug. f. Rasmussen, t 5 Juni Rudkjøb., f. 12 Sept. 1824, M: Cancelliraad.

— Thyra, f 5 Jan. f. 1 Juli 1874, D. af Etatsraad.

Bech, Joh. Gertine Aug. see Albrecht.

— Kirst. Soph. Caroline f. Barius, E. e.

Bureauchef, f 7 Apr. f. 27 Marts 1837.

Bechsgaard, Gravers Bjerg, Detailhdl.

i Varde, g. Thisted 24 Aug. m. Louise Vilh. Dort. Hammann, D. af Karetm.

Beck, Adolph Laur. Procurist, Hadersi., g. St. Johs. K. 29 Dec. m. Helga Antonie Forum, D. af Handelsagent.

— Astrid Dorth. Regitze f. Petersen, g.

Ravn.

— Chr. Ferdin. Otto, Handelsagent, g.

Hell. Kors K. 10 Juli m. Marie Chri­

stiane Bodholdt, D. af Sadelmager.

— Hans Nielsen, Bogholder, g. Frdbg. 5 Juni m. Dagm. Marie Falkenstjerne, D. af Økonom.

— Jensine Margr. Vigoline see Wright.

— Peder Nie. Lærer, f 20 Oct. Eskild- strup, f. 3 Juni 1831.

— Walburga Georgina Soph. Julia Barb, f. Friese, E. e. Toldforv., f 5 Apr.

f. 17 Sept, 1811.

Becken, Nalhal. Christ, f. Glahn, E. e.

Dr. med., f 27 Mai f. 7 Aug. 1809.

Been, Elise Marie see Svitzer.

Begtrup, Erik Vorm, Præst i Rubjerg, g. Jetsmark 25 Nov. m. Marie Ber­

telsen, D. af Præst (E 467.16).

Behrend, Carl Ferd., Handelsreisende, g.

Trinit. K. 4 Juni m. Edith Ellen Amalie Marino.

Behrens, Ivan Frantz, Handelsagent, f 23 Mai.

— Vilh. Soph. Dor. f. Wolter, Enke, f 21 Juli f. 28 Apr. 1826.

Bencke, Jørg. Gust., Navigationselev, g.

St. Lucas K. 23 Oct. m. Guldb. Cæc.

Kristofine Christoffersen, D. af Tømrer.

Bendix, Dorth. Christine, g. Wöhlk.

Bendsen, Jens Eman., Seclieut. i Flaaden, g. Holm. K. 15 Dec. m. Jenny Caroline Ipsen, D. af Grosserer.

Bendtsen, Bendt Marius Peder, Prlieut.

i Fodfolket, f 24 Jan. f. 23 Jan.

1862.

— Jens, Lærer, j- 9 Juni Søndbjerg, f.

5 Marts

1833-Bendtzen, Jac. Fred , Skolebest. i Otte­

rup, g. Horsens 23 Juli m. Thora Marie

Joh. Sørine Nie. Hingelberg, D. af Kjøbm.

Bendz, Viggo Henr. Lauritz, Læge, g.

Frdbg. 15 Feb. m. Camilla Thoma- sine Husum, D. af Capt.

Bense, Elfr. Harriet Fred., g. Borch.

— Lorentze Reb. Christiane, g. Tørsleff.

Bentsen, Katerine Marie f. Honoré, E.

e. Cand.jur., Kammerraad, f 12Feb.

f. 29 Mai 1815.

Bentzen, Aug, Magd. f. Køhlert, E. e.

Tæller, f 3 Nov.

Bentzen, Carl Vilh. Aug., Cand, theol., f 7 Marts f. 17 Oct. 1821.

Benzen, Ant. Almarik Soph. Thorv., Con­

torist, 7" 14 Jan. f. 3 Mai I845.

— Cai Marius Vilh. Jul. Albert, Copist, f 27 Feb. f. 6 Marts 1844.

— Emilie Ane Charlotte see Høyer.

Berendsen, Albert, fransk Consularagent, f 15 Aug. Holte, f. 25 Marts i860.

Berg, Carl Ant. Chr., Etatsr., fh. Lands­

thingsmand, f 12 Dec., 71 Aar.

— Charl. Soph. f. Møller, f 14Mai Rønde, f. 5 Dec. 1826, M: Lærer.

— Karen Margr. Emilie f. Koch, E. e.

Kjøbm., f 14 Jan. Helsingør, f. 14 Marts 1824.

— Margr. f. Bøggild, E. e. Præst, f 15 Feb. Randers, f. 22 Sept. 1820.

Bergh, Elisab. f. Gyseling, f 26 April, M: Docent.

— Erik Nie. Sev., Etatsr., fh. Amtsforv., f 31 Mai Ribe, f. 27 Marts 1804.

Bergmann, Charl. Carol., g. Prior.

Bergsøe, Joh. Fred., Blomstermaler, + 22 Dec. f. 27 Oct. 1841.

Berlin, Ant. Carl Chr., Communelærer, Cand. phil., f 19 Nov. f. 5 Okt. 184O.

Berling, Carl Ludv. Gottfr., fh. Postmst.

i Ratzeborg, f 16 Marts i Dresden, f. 25 Marts 1819.

Bertelsen, Anna Margr. f. Sidenius, E.

e. Præst, f lOAug. f. 6. Sept. 1805.

>• Bertram, Eduard Andr. Gottlieb, Litho­

graf, 7 20 April.

Betz, jac. Chr. Soph., fh. Lærer i Slange­

rup, t 21 Nov. f. 16 Jan. 1821.

Bie, Lauritz Hansen, fh. Lærer i Aalb.

f 7 Oct. f. 13 Nov. 1891.

Blering, Eduard, Districtslæge, f 28 Mai Roesk., f. 4 Marts 1816.

Bigum, Margr. see Frost.

Bille-Brahe-Selby, Antoinette, g. Ox-holm.

Billqvist, Carl Gust. Chr., Urtekræmmer, g. Frue K. 14 Nov. m. Marie Fred.

Constance Warburg, D. af Sæbefabr.

Binzer, Jane Elisab. Marianne, g. Poulsen.

Birch, Else Marie f. Freiesleber., Enke, t 24 Feb.

Birk, Math. Augusta, f 17 Nov. Aalb.

f. 17 April 1854.

Birkedal, Emilie, see Barfod.

Bjerg, Jens Theod. Jensen, Fabrikant, g. Helligaands K. 3 Juli m. Vilhelm.

Fred. Christ. Brandstrup, D. af Lærer.

Bjering, Verner Chr., Kjøbm., g. Garni­

sons K. 12 Nov. m. Karen Johanne Lyngbye, D. af Skibsfører.

Bjerre, Svend Rud., Handelsfuldm. i Skot­

land, g. Aarh. Domk. 17 Juli m. Elise Emilie Ottesen, D. af Handelsborger i Skien.

Bjerum, Ane Kirst. Elisab., f 28 Jan.

f. 26 Sep. 1817.

Bjørn, Jens Aug., Toldassist., g. St. Jo­

hannes K. 16 Dec. m. Anna Ragnh.

Schierbech, D. af Krudtmester.

— Laura f. Mørch, Enke, 7 2 Nov. Fre­

derikshavn.

Black, Eduard Johs., Fabrikant, g. Frdb.

6 Juli m. Carol. Charl. Harries, D.

af Gartner.

Blankeneteiner, Ellen Marie Joh. Elisa, g. Wagner.

— Krist. Anna Karol. Karen Emilie Aug.

g. Høyer.

Blechingberg, Jørgine Christ, f. Worsaae, E. e. Borgmester, f 18 Juni f. 30 Marts 1830.

Blicher, Karen P^dersdatter f. Møller, f 16 Apr. Horsens, f. 27 Aug. 1827 M: Lærer.

— Søren Wedege, Past. emer. (E. 901.19) f 12 Mai Kolding.

Blinkenberg, Clara Nørup, g. Hansen.

BlOCh, Carol. Kirstine f. Torp, E. e.

I Consul, f 12 Jan.

I — Jensine Mathea see Sørensen.

I — Theod. Vie. Agathon,

Fiskeri-contr., f 3 Feb. Aalborg, f. l6 Juni 1835.

Blom, Anna Maria f. Zorn, E. e. Maskin­

mester, I 16 Sept. f. 30 Dec. 18IO.

— Fernanda, g. Ravn.

— Gust. Viet., Capt. i Fodf,, g, Lyngby 10 Nov., m. Eva Blom, D. af Can- celliraad.

Blume, Jens Villads, Tømmermester, g.

Kjøge 20 Apr. m. Anna Margr. Jen­

sen Sattrup, D. af Hoteleier.

BInmensaadt, Haralda f. Trolle, f 1 Nov.

Odense, M: Fabrikant.

Blædel, Vilh. Aug. f. Prahl, E. e Præst (E 60.16) f 2 Jan. Glamsbjerg.

Boas, Joh. Erik, Cand. jur., g. Holmens K. 29 Okt. m. Carol. Harriet Adler, D. af Grosserer.

Book, Carl Joh. Theod., fh. Veiassist., t 21 Juli f. 15 Juli 1823.

Bodenhager, Soph. Cathr. see Møller.

Bodenhoff, Frantz Emil, Kammerherre, fh. Overførsler, f 13 Jan. f. 19 Juni 1818.

Bodholdt, Marie Christiane, g. Beck.

Boeck, Lov. Math. Dawiehe, g. Rosen­

ørn.

Boesen, Henr. Elisab. f. Røyem, f 15 Mai, M: fh. Skibsfører.

Bogstad, Alma Josefa g. Mandel.

Bohn, Caroline Hansine f. Samuelsen, E. e. Lærer, f 15 Mai Allinge, f. 13 Dec. 1809.

— Emil, Postfuldm., g. St. Johs. K. 3 Dec. m. Cathr. Adolfine Lesemann, D. af Teglbrænder.

Boller, Carol. Anna Aug., f 8 Feb.

Bollhorn, Karen Marie Ane Dorth. see Brinck.

Borch, Andr. Geert Geelmuyden, Cand.

theol. (E. 667), f 9 Marts.

— Ane Cathr. f. Reddelien, E. e. Ju- statsraad, f 17 Juni Aarhus, f. 8 Juni 1805.

— Emma Petrine f. Worm, E. e. Over­

læge, f 29 Nov. f. 22 Juli 1823.

— Niels, Handelsreisende, g. Frdbg. 25 Mai m. Elfrida Harriet Fred. Bense, D. af Tømmerm.

Borchsenius, Carl Ferd. Vilh., Agent,

fh. Kjøbm. i Næstved, f 29 Nov. f.

1 Aug. 1829.

Borgen, Edv., Graver, Capt., Stadsbede­

mand, t 13 Nov. f. 19 Marts 1827.

Borgersen, Rasm., Skræderm., f 5 Dec.

Bork, Juliane Soph. Zoega, f 20 Okt.

M; Uhrmager.

Born, Ultima Aug. f. Haase, Enke, f 29 Aug. Høislev, f. 31 Aug. 1810.

Borrehye, Olivia Christiane, f 26 Okt.

Borregaard, Mariane Joh. Soph. f. Fessel, E. e. Toldassist., f 25 Apr. Aarhus.

Borries, Carl Heinr. Theod., fh. dansk Consul i Newcastle, f 13 Feb. Lon­

don 76 Aar.

Borum, Volmar Gust., Snedkerm., g. Garn.

K. 10 Apr. m. Charl. Henr. Christiane Alberti. D. af Snedker.

Borup, Maria Rosa Carol, f. Trier, f 17 Aug. Skamstrup, M: Præst (E 840.19).

Bournonville, Fred. Vilh. Antoinette see Schmidt-Phiseldeck.

Boye, Christen Jørgensen, fh. Skibsfører, f 6 Juli f. 7 Oct. 1828.

Boyer, Chr. Theod., Direct, for Haslev Svineslagteri, g. Horsens 5 Marts m.

Olga Aug. Kraul, D. af Slagter.

Brabrand, Jensine Oline, g. Møreh.

Braem, Peter Holg., Commandeur, f 23 Juli f. 4 April 1829.

Brammer, Anna Margr. Soph. Hedev., D. af Grosserer, f 11 Apr.

Brandsholm, Niels Peter Christensen, Lærer i Struer, g. Asp 28 Oct. m.

Lærerinde Edel Kamma Eleon. Fry- densberg.

Brandstrup, Vilhelm. Fred. Christ., g.

Bjerg.

Brandt, Augusta f. Neukirch, f 30 Aug.

Æbeltoft, M: Præst.

Brandt, Carl Theod., fh. Skibsbygger, f 23 April.

— Else f. Andersen, E. e. Præst (E. 232.17), t 23 Jan. Skive.

— Ernest. Christ. Carol., f 13 Aug.

Svendborg, f. 20 Dec. 1829.

— Laur. Chr., Lærer, g. Frdbg. 17 Nov.

m. Ludovica Alex. Marie Jensen, D.

af Fabrikant.

Brasch, Arent Henr., Proprietair,

Sten-Charl. Jørgensen, D. af Kjøbm.

— Katrine Marie g. Westh.

Brask, Ingeb. f. Juul, E. e. Procurator, t 4 Dec. Mariager, f. 26 Oct. l8lO.

Brechwoldt, Charl. Soph. Vilhelmine see Worsaae.

Brede, Agnete Marie Fred. see Teil- man.

Bredstrup, Ant. Volrat, Cancellir., Eier af Haraldslund, g. Ordrup 11 Sept.

m. Hertha Ulrikke Charl. Amalie Mylius, E. e. Kammerjunker Peder Gregers Juel.

Bregendahl, Karl Albert, fh. Contorchef Stat. Bureau, fl Nov. f. 12 Juli 18I9.

Breinholt, Poul, Proprietair, f 22 Juli Es­

bjerg, 71 Aar.

Brendstrup, Maria Paul. Elisab. f. Lillie, f 20 Nov.. M: Handelsreisende.

V. Bressendorff*, Alma Louise Breslau, g. Tybring.

Briand, Fred. Jørg., Past. emer. (E. 947.17) f 27 Feb. Odense.

Bricka, Cecilia f. Achen, E. e. Dr. med.

Overlæge, f 27 Mai f. 12 Jan. 1814.

Brinck, Karen Marie Ane Dorth. f. Boll- horn, E. e. Exam, juris, f 30 Marts.

Brix, Joh. Marie, g. Richardt.

Broberg, Anna Margr., g. Lund.

Brockenhuus von Lowenhielm, Marie, g. Gottschalck-Hansen.

Brockmeyer, Carl Alb., Kjøbm. i Thi­

sted, g. Hellig Kors K. 10 Apr. m.

Laura Alfrida Emma Vilh. Gtillich, D. af Skibsfører.

Brodtkorb, Christiane Joh. Fred. see Juell.

Broge, vilh. Ant., Grosserer, f lO Mai.

Brolund, Betty Amalie, D. af Præst, f 25 Feb. Svindinge, f. 3 Sept. l8l2.

Bro-RasmUSSen, Rasm. Mart., Fabrikant, g. Frederiks K. 28 Aug. m. Ellen Louise Schow, D. af Landinsp.

Brorson, Carl Chr. Birch Liebenberg, Prlieut., g. Garn. K. 14 Dec. m. Edith Maria Lucia Hanisch, D. af Land­

mand.

Brorson, Johs. Matth., Skibsmæglerfm., t 26 Jan.

Bruhn, Emilie Charl. f. Eigaard, f 22

Skovfoged.

— Hans Sev. Vilh., Fuldm., g. Aarhus Domk. 28 Apr. m. Elisab. Charl.

Amalie Bruhn, D. af Hofjægermester.

— Karin Thora Agnes Dagm., g. Hiort.

Brumme, Martha, g. Jensen.

Brunkhorst, Marie Louise see Dewulff.

Bruns, Bertram Chr., Jægermester, f 3 Oct. f. 6 Nov. 1836.

Bruse, Andr. Peter Prior, Fotograf, g.

Horsens 31 Aug. m. Kandela Aug.

Marie Fledelius, D. af Dreier.

Bruun, Alfr. Viggo, Skomager, f 25 Aug.

— Georgia Nie., D. afRedaeteur, f 26 Sept., f. 7 Apr. 1852.

— Gotfr. Dan. Carl, Cand. phil., f 1 Aug. St. Hans Hospital.

— Knud Theod., Cand. phil., Jernbaneass., g. Frdbg. 14 Apr. m. Ane Marie Nielsen f. Schou.

— Niels Henr., Krigsassessor, f 8 Nov.

Briiel, Sophie, g. Danneskjold-Samsøe.

Bryndum, Juliane Karoline Ottilia, f.

Mau, t 6 Feb. Silkeborg, f. 17 Feb.

1845, M: Skovrider.

Bryning, Fred., Pianofortefabr., f 20 Aug. Aarhus, f. 18 f'eb. 1817.

Bryrup, Anders Rasm. Petersen, Bog­

holder, f 7 Mai.

Bræstrup, Andrea Petronelle f. Gun- dersen, f 16 Nov. Veile, f. 21 Juni 1876, M: Herredsskriver.

Brønnum, Anna. Saradine, g. Nielsen.

— Joh. Henr., Manufakturhandler, f 2?

Feb.

Brønsted, Fred. Koés see Tr^eschow.

Buch, Agnete Sus., f 15 Feb.

Buehardt, Thorv., Slagter, f 12 Sept.

Buchholtz, Susanne Kirst., D. af Propr., f 21 Dec. f. 21 Dec. 1817.

Buchwaldt, Agnes Saph., D. af Adjunct, f 28 Apr. f. 29 Nov. 1879.

Budelmann, Martha Marie Ella, D. af Tobaksfabrikant, f lo Oct.

BudtZ, Caroline Vilh. f. Jørgensen, E. e.

Farver, f 10 Jan. Hillerød.

Bugge, Georg Nie., Pastor emer.

(E. 1005. 14), t 9 Oct.

Buhl, Anna Margr., g. Skydsgaard.

— Har. Vald, Ingenieur, g. Frdbg. 11

Graver.

— Margr. Louise, g. Schmith.

Bunkeflod, Helene Allese de Fine, g.

Holm.

Buntzen, Aage Charl. Josias^ Handels*

fuldm^egtig, g. Holm. K. 27 Nov. m.

Jenny Math. Soph. Palmquist fra Sverrig.

— Andrea Camilla, f 25 Aug. Richen v.

Basel.

Buntzen, Marie Henr. f. Cordsen, E c.

Kandestøber, f 28 Nov., 75 Aar.

Burmeister, Carol. Cathr. Marie, g.

Hansen.

Busch, Elisab. Eleon. see Svedstrup.

Buss. Henr., Kjøbm., f 2 Oct. Silkebg., f. 23 Nov. I8l8.

Bügel, Joh. Mary Anna f. Dollmann, E.

e. Capt., *f 7 Juni f. Dec. 1829.

BÜhring. Christine Gertr.. E. e. Propriet, t 21 Dec.

BÜIOW, Adam Erik Chr., Byfoged, f 8 Jan. Odense, f. 27 Marts 1845.

— Carl Theod. Leonh., Amtsforv., Kmjkr.

t 30 Marts Svendborg, f. 17 Oct. 1825.

— Fred. Christoph., Cand. polit., g. 28 Jan. St. Steph. K. m. Ellen Gusta Bea­

trice Aubertin, D. af Tømmerhdlr.

— Ingeborg, D. af Præst (E. 998. 18), t 10 Apr. f 6 Marts 1866

— Marie Emilie Christ., g. Kornerup.

— Nicolette Pouline Ivare f. Nyegaard, f 1 Oct. Hjørring, f. 23 Feb. 1826, M; Postmester.

Bähr, Carl Fred. Arbo, Grosserer, g.

Frue K. 5 Feb. m. Marie Christine James Petersen f. Boesen, D. af Murer.

Bærentz, Carl Marius Christiansen, Told­

assistent, g. Fredr. K. 14 Mai m. Ma­

riane Christiansen, D. af Bødker.

Bøcher, Lars Chr., Overretsprocurator, t 22 Juli f. 21 Feb. 1836.

Bøegh, Peter Ditl. Kølpin, Toldassist. i Veile, g. Odense St. Hans K. 4 Nov.

m. Joh. Medea Henrikke Sprogøe, D.

af Seilmager.

Bøggild, Margr. see Berg.

Bøgh, Anna Marie Soph. f. Mayboll, f 13 Sept., M: Bogholder.

Møller, f 9 Sept., M: Handelsreis.

— Margr. Veroniqua, g. Freuchen.

Bønnelykke, Laura Marie f. Larsen, f 1 Apr., M: Snedker.

Børgesen, Fred. Chr. Emil, Cand. mag.

g. Trin. K. 29 Oct. m. Magd. Soph.

Øllgaard, D. af Høiesteretsassessor.

Bøttiger, Ellen Carol. Elisab , g. Luplau.

CarleniuS, Charlotte, f 6 April Syge­

hjemmet, f. 30 Marts 1819.

Carlsen, Alfr. Jul. Theod., Premlieut i Ingenieurcorpset, g. Lyngby 2 Dec.

m. Emilie Wulff, D. af Kjøbmand.

— Carl HenryAug., Vicebrandinsp., Capt., t 27 Aug., 63 Aar.

Carstensen, Axel Will., Tandl., I 24 Apr.

CartheUSer, Fried. Henr. Dor. see Ir­

minger.

Carøe, Anders Kruse, Consul, f 15 Mai Liverpool, 73 Aar.

— Carl Joh., Grosserer, g. Garn. K. 7 Apr. m. Alice Maud Prior, D. af Grosserer.

Caspersen, Astrid, g. Muller.

— Gustav Herrn. Alex., Bogholder, f 9 Feb.

Castenschlold, Holtine Casperdine, f 4 Juli Skjelskør, f. 24 Mai 1819.

— Marie Margr. Fred. f. Herz, f 14 Marts f. 18 Aug. 1838, M: Oberst.

Cato, Emma Emilie f. Mathiesen, f 14 Mai, M; Litograf.

Chabert, Rich. Vald , Oberst af Fodf., j- 6 Oct. f. 6 Marts 1815.

Chievitz, Fanny Petr. Birthe f. Madsen, t 4 Feb. f. 7 Mai 1830, M; Bog­

holder.

Christensen, Albert. Louise Aug. f.Weys, E. e. Postcontr., f 7 Feb. f. 27 Aug.

1820.

— Anna Christine, Communelærerinde, f 20 Aug.

— Emil, Grosserer, •[•12 Sept. Schandau.

— Gottlieb Nie., Cand. theol.. Skole­

bestyrer, g. Roesk. 14 Apr. m. Hanne Charl. la Cour, D. af Kæmner.

— Hanna Soph. f. Pay, E. e. Grosserer, t I3 Nov. f. 24 Nov. 1811.

— Hans Christoph. Andersen, Forret­

ningsfører V. Svineslagteriet i

Kai-lundb., g. Aarh. Frue K. 30 Jan. m. I Laura Hald, D. af Uhrmager. i Christensen, Hans Peter, pens. Over-

politibetjent, f 8 Dec. Gladsaxe, f.

3 Mai 1819.

— Jac., Vinhandler, f 10 Juni f. 12 Jan.

1843.

— Jens Rasmussen, Postexp., g. Odense St. Knuds K. 18 Nov. m. Carol. Anna Lov. Christensen, D. af Maier.

— Mart. Chr., Lærer i Enslev, g. Veile 7 Aug. m. Sigrid Holm, D. af Semi­

narieforstander.

— Soph. Vilh., Cand. pharm., g. Vorup 23 Dec.m. Carol. Elisab. Henningsen, D. af Gjæstgiver.

Christiansen, Axel, Cand. pharm., Kjøbm.

i Bogense, g. Odense St. Knuds K.

30 Oct. m. Hansine Caroline Marie Carstensen, D. af Slagter.

— Hans Carl Laur. Emil, Guldsmed, Folkethingsmand, f 26 Nov. Odense.

— Hans Jørg., Cand. polyt., Ingenieur, g. Frdbg. 21 Jan. m. Louise Petersen f. Malling, D. af Amtsforv.

— Mads Peder, Sagfører i Odense, g.

Kolding 15 Mai m. Ane Margrethe Petersen.

— Vald., Postexpedient, f 26 Oct. Ran­

ders, f. 17 Mai 1863.

— Vilh. Magn., Jernbancass., g. Garn.

K. 14 Mai m. Carla Hortense Hein- richette Christ. Kücker, D. af Restau­

rateur.

ChristianSSOn, Ragneidur f. Thorsteinsen, E. e. Amtmand, f 14 Feb. i Reyk­

javik, f. 22 Nov. 1824.

Christie, Søren Lorentz Lous, Damp­

skibsfører, g. St. Jac. K. 8 Mai m.

Astrid Joh. Elisab. Giertsen, D. af Grosserer.

Christgau, Louise Aug., f. Schell, f 13

‘Feb., M: Juveler.

Ciairon d’Haussonville, Arthur Gustav Heinr. Carl, Greve, Prlieut. i Altona, g. Kronborg Slotskirke 10 Aug. m.

Martha Soph. Gradman, D. af Consul.

Claudi, Chr. Fred. Emil, Overlæge, f 16 Aug. Nyborg, f. 13 Oct. 1828.

— William Tüchsen, Hotelforp., g. Hell.

Kors K. 28 Juli m. Anna Sofie Krist.

Olsen, D. af Gaardeier.

Clausen, Adolphine Angelica f. Lundh, E. e. Intendant, f 20 Mai, f. 5 Feb.

1828.

— Andr. Cec. Oliver, Jernbaneassistent, t 7 Oct.

— Christen Josephsen, Præst (E. 412. 19) f 25 Apr. Soderup.

— Erik Peter, fh. Forp. af Mullerup, f 30 Apr., Svendb., 70 Aar.

— Jens Vilh. Chr., Cand. jur., Amtsfuldm., g. Frdbg. 4 Juni m. Dagm. Hertha Soph. Rump, D. af Justitsminister.

ClauSSen Ernst Emil, Glarmester, f 21 Juni, 64 Aar.

Clemmensen, Ludv. Viggo, fh. Lærer, Classelottericoll., f 1 Juni Nakskov, f. 26 Nov.

1838-Cloetta, Christoph, Consul, Chokolade­

fabrikant, f 30 Marts.

Cohen, Eleaser,Cancellird., Amtsdommer, t 26 Feb. Tønder, f. 9 Dec. 1817.

Cohn, Josephine Marie see Rothschild.

Cohrt, Poul Andr. Vald. Rich., Procu-rist, g. Holm. K. 21 Mai m. Elna Maria Soph. Eskildsen, D. af Mægler.

Colding, Olga Louise f. Lynge, f 26 Juni, M: Premierlieut.

Conrau, Hugo Cornelius, Læge, f 20 Feb., f. 14 Marts 1868.

la Cour, Hanne Charl., g. Christensen.

Cramer, Hans Billeskov Jansen, Pastor emer. (E. 902. 14), f 17 Sept Creutzberg, Thom. Fred., Grosserer, f

9 Nov.

Crone, Ane Mathea Nielsine Petrea see Truelsen.

Cuénot, Marie Lucie, g. Hvalsøe.

Dahl, Carl Einer, Contorchef og Artilleri-kaptain, g. Garn. K. 7 Aug. m. Inger Charl. Marie Anthon, D. afToldforv.

— Constance Marie f. Døderlein, f 10 Juli, M: Professor.

— Niels Otto, Boghandler, g. Garn. K.

30 April m. Anna Frantsine Kragh, D. af Styrmand.

— Olga Marie, g. Schultz.

— Thorv. Carl Viggo, Cand. phil., f Jan.

Dahl, Sofie f. Petersen, E. e. Grosserer, f 22 Marts.

— Vibeke Adelh., f l8 Mai.

— Vilh. Fred., Cancelliraad, fh. Gas- og Vandmester, f 22 Apr., 92 Aar.

Dahlberg, Jens Edv., Malermester, f 28 Feb.

Dahlgreen, Anton Soph. Jørg., Overserg., f 2 Dec.

Dalgas, Fred., Secretair v. Aluminia, g.

Emmaus K. 11 Mai m. Ingeb. Nanna Schou, D. af Etatsraad.

Dam, Aug. Søren, Fabrikant, g. Frdbg.

2 Juli m. Elisab. Maria Elgood, D.

af Maler.

Dam, Otto Povl Antoni, Gaardeier, Aaker, g. Rønne 25 Mai m. Georgine Caro­

line Marie Kofod, D. af Avlsbruger.

Dameck, Fried. Ludw. Franz, fh. Capt.

t 4 Marts Hamborg, f. 6 Oct. l822.

Damkier, Aug. Caroline see Silfverberg.

Damm, Cathinca Martine f. Wittusen, f 21 Sept. f. 5 Oct. 1847, M: Oberst.

— Hilda Lavinia, g. Ernst.

Danielsen, Otto Ferdin., Contorchef i Forenede Dampskibsselskab, j* 12 Dec. f. 25 Sept. 1844.

Danneskjold-Samsøe, Einar Carl Otto Greve, Cand. phil., g. 29 Mai m.

Soph. Brüel.

— Emilie Henriette Dagmar, f. Comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs, f 4 Juli Gissel- feld, f. 8 Marts 1848, M: Greve til Grevskabet Samsø.

Daugaard, Martin Julius, Fuldmægtig i Aalborg, g. Johs. K. 27 Mai ra. Christ.

Maria Emilie Hansen, D. af Inspect.

David, Aug. Maria, see Mørck.

Davidsen, Peder, Catechet ved Garn.

K., g. der 14 Nov. m. Ingeb. Kirst.

Magd. Andersen, D. af Murmester.

— Ulr. Mariane Mathine f. Flindt, E. e.

Præst (E. 971. 18), f 2 Feb.

Degen, Soph. Fred. f. Patronck, f 27 Oct., M; Krigsassessor.

DelCOmyn, Henr. Aug. Emilie, f. Ferchner, t 2 Juli.

Deleuran, Isaac, Bademester, Manufak­

turhandler, f 27 Apr. Fredericia, f.

21 Juli 1830.

DellnoiS, Jean Joseph Clitus, Kjøbmand, t 1 Oct. St. Thomas, 87 Aar.

Denhardt, Agnes Marie see Strøm.

Dentzer, Jul. Christine see Gotsch.

Detlefsen, Andreas, Bankdir., Kjøbmd., t 25 Nov. Odense, f. 1 Mai 1831.

Dewulff, Marie Louise f. Brunkhorst, E.

e. Grosserer, f 2 Dec.

Dichmann, Carl Joh., Kjøbm. i Svendb.

g. Frederikshavn 4 Mai m. Anna Theod.

Abelone Christ. Christensen, D. af Kjøbmand.

— Henry Fred., Exam, jur., g. Garn.

K. 13 Nov. m. Anna Emilie Sand­

green, D. af Slagter.

Dlderichsen, Einar Vald.', Bogholder, Lieutn., g. Slagelse St. Mich. K. 11 Sept. m. Sigrid Rasmussen, D. af Jernstøber.

— Margr. Vilh. f. Clausen, f 10 Mai Lemvig, f. 9 Marts 1826, M: Toldforv.

DIneeen, Dagm. Antoinette, f 11 Nov.

Ussinggaard, f. 16 Sept. 1856.

DirckS, Carl Chr. Fred., Postmester, f 16 Jan. Bogense, f. 25 Apr. 1838.

Dister, Vilh. Andrea see Bau.

Dittmer, Ida Math, see Køhi.

Ditlevsen, Frantz Kristian Johs., Kjøhm.

i Kallundborg, g. Matth. K. 17 Nov.

m. Laura Emilie Jansen, D. af Fi- nantshovedkasserer.

Dobel, Peter Nie., Sadelmager, f 20 Apr.

van Dockum, Ottilia Maria f. Krusemarck, E. e. Toldass., f 26 Mai Vordingborg f. 15 Dec. 1809.

Dollmann, Joh. Mary Anna see Bügel.

Donatzky, Georg Gotti. Ignatz, Redaktør, Helsingør, g. St. Johs. K. 17 Dec.

m. Laura Charl. Emilie Røjkjer, D.

af Skomager.

Dons, Aug. Julie, g Møller.

— Carl Ant., Pastor emer. (E. 744. I5), t 3 Juni.

— Hansine Christine see Meyer.

— Nicoline, g. Vinding.

Dorph, Hans Goth., Ingenieurassist., g.

Frdbg. 23 Nov. m. Joh. Camilla Lov. Mauritzen, D. af Kreaturcom.

Dreesen, Lov. Philippine Henr. see Pingel.

Drewsen, Ernestine f. Jacobsen, E. e.

RELATEREDE DOKUMENTER