• Ingen resultater fundet

Fra Sønderborg til Kina

af ingeniør Peter Rasmussen ("Peter Panik']

fortalt til Kent Dahl

Det var sen eftermiddag, og Peter Rasmussen fra Asia Base A/S sad i en taxi på vej til sit kontor i Suzhou. Pludselig fik han et uventet opkald på sin mobiltelefon fra Danmark. Det var en kunde. Han aflyste et tre dages besøg i Kina, der skulle være startet næste dag.

Et uforudset afhug i en nøje planlagt mødekalen-der er »træls«, n~r man er en travl Kina-konsulent.

Men intet er jo så dårligt, at det ikke er godt for noget. I stedet bad Peter sin taxichauffør om at vende bilen og køre mod det lokale hospital.

»Jeg vidste godt, at den var gal. Jeg havde haft frygtelig ondt i maven i længere tid, men min møde-kalender havde ikke tilladt mig at få fjernet blindtar-men,« fortæller Peter.

I Suzhou er der ikke ventelister på hospitalet, når man hedder )}Mr. Pete« og er et kendt ansigt grun-det løbende interviewe i medierne. Og slet ikke når man kender spidserne i byrådet fra etablering af over 30 danske fabrikker i området. Derfor kunne Peter g~ direkte fra taxaen og ind på o perations-stuen, hvor overlægen inviterede ham til at lægge sig ned.

Der var blot et lille problem. Hvis lægen doserede fuld bedøvelse, så ville det tage et stykke tid at komme til hægterne igen, og Peters næste møde

var om tre dage. Derfor lavede de et forlig, hvor lægen gav Peter netop så meget bedøvelse, at han )}ikke kunne rokke med ørene«.

Men det var åbenbart ikke helt nok, for under ope-rationen vågnede Peter pludselig, da han hørte et apparat bippe.

)}Stop operationen«, råbte Peter uvilkårligt, og min-dedes i sin lettere rus sit prisbelønnede afgangs-projekt på Sønderborg Teknikum i 1987.

Projektet var nemlig udviklingen af præcis den type apparat, der bippede på operationsbordet, et så-kaldt )}pulsoksimeter«. Under operationer advarer apparatet lægerne, hvis patientens puls er så høj, at de bør tage en pause. Adskillige firmaer har senere videreudviklet teknologien og sat pulsokis-metret i produktion. Det bruges åbenbart også i Kina.

)}Lægen blev lidt irriteret og bad mig i en brysk tone om at sove videre,« griner Peter, der dog ikke smilede så meget, da operationen var overstået.

Med aversion imod medicin, inklusive det smerte-stillende, var der brug for at finde de rigtige, syn-derjyske gloser frem.

Konsulentfirma i Kina

»Men jeg nåede da at stille op til mit møde,« mindes den nu 46-årige Peter, der over de sidste tolv år har opbygget det største, nordeuropæiske konsu-lentfirma i Kina. )}Her har jeg haft god brug for de ting, jeg lærte på Teknikum i Sønderbrog,« tilføjer han.

167

168

Asia Base A/S har været med til at søsætte over halvdelen af alle danske produktionsvirksomheder i Kina.

Ud over generel erhvervsmæssig bistand, så spe-cialiserer Asia Base sig indenfor især to områder:

Markedsanalyser indenfor »business to business«, samt juridisk assistance og rådgivning ved etable-ring af selskaber i Kina. Asia Base's 30 højtuddan-nede medarbejdere suppleres af et netværk af 15 kinesiske MBA-studerende rundt omkring i landet.

Global Industries

Ved siden af er Peter Rasmussen initiativtager og medejer af Global Industries A/S, der med base i Suzhou hjælper europæiske industrivirksomheder med at source komponenter i Kina. Konceptet går ud på at »skære af lige over værkføreren« og le-vere udvikling, produktion og logistik i Kina.

Joint-venture med Dansk Industri

Asia Base ejer halvdelen af et joint-venture med Dansk Industri i Shanghai. Ol Asia Base Business Services tilbyder management service og kontorfa-ciliteter for danske firmer, der vil teste Kina med egen medarbejder og kontor. Tolv danske firmaer gør brug af tilbudet.

Teknikum og kinesisk MBA

»Min ingeniøruddannelse har været helt afgørende for, at vi kan servicere industrivirksomheder,« siger Peter og fortsætter: »Uden teknisk baggrund ville jeg ikke kunne træne og ansætte de rigtige med-arbejdere.«

Han lægger dog ikke skjul på, at han har fået rigtigt meget ud af sin ingeniøruddannelse ved at kombi-nere den med andre uddannelser. Efter afgangsek-samen fra Teknikum tog han til Taipei for at læse kinesisk og arbejde for Danfoss. Det blev senere suppleret med en MBA på Taiwan National Univer-sity, hvor alt foregik på kinesisk. Samtidig fortsatte han arbejdet hos Danfoss, men nu på nedsat tid.

En dag i 1993 stod han ti meter nede i en brønd og hjalp med at udskifte nogle defekte, magnetiske flowmålere for et vandværk.

»Pludselig kom der en gut og råbte »telefon« ned til mig,« fortæller Peter og nævner, at det var inden mobiltelefonernes tid.

Det var direktøren for det danske firma, Danaklon, som havde opsporet Peter. Nu ville han gerne have Peter til at lave en markedsundersøgelse og der-efter starte en fabrik i Kina. Der var kun en betin-gelse. Peter skulle møde ham i Hongkong næste dag.

»Jeg tog direkte fra brønden til lufthavnen, hvor jeg købte en ren skjorte og et slips,« mindes Peter.

Han fik jobbet, og det blev begyndelsen til Asia Base og foreløbig tolv år i Kina.

Slap-af-fag

»Skægt nok har jeg især haft glæde af de såkaldte

»slap-af-fag« som eksempelvis materialelære og tværfaglige projekter,« siger Peter, der var for-mand for den gruppe, der byggede den første solbil på Teknikum. Den nåede i mål blandt de ti bedste

foran Mitsubishi, Mercedes og MIT under et løb i Australien i 1987.

Peter er dog ikke typen, der slapper ret meget af.

ungdoms~rene var det ikke altid lektierne, der blev prioriteret først.

»Jeg sprang fra gymnasiet, fordi jeg havde for travlt med at spille musik og ræse p~ tohjulede kø-retøjer,« smiler Peter, der dengang spillede guitar i forskellige bands.

»For at min far ikke skulle blive ked af det, læste jeg i stedet til hospitalslaborant,« tilføjer han.

Der gik ogs~ meget tid med at spille musik. Efter afgangseksamen rejste Peter Danmark og Norge tynde som professionel musiker. Men en dag blev det for meget.

»Jeg havde ikke set dagens lys i to ~r, og jeg var ved at køre træt,« fortæller Peter.

Derfor opsøgte han rektor p~ Sønderborg Tekni-kum en decemberdag i 1983. Rektor stillede en masse h~rde betingelser. Peter skulle tage HF, være elektronikpraktikant et halvt ~r og tage et værkstedskursus. Samtidig var orkestret booket i flere m~neder frem.

»Men jeg var tændt p~ at blive ingeniør,« siger Pe-ter, der sov meget lidt de næste syv m~neder, in-den han startede p~ studiet i august 1984.

Teknikum gav mulighed for at deltage i mange spændende projekter. De var med til at opbygge en

kreds af gode venner p~ studiet, som yder faglig bi-stand p~ forskellig mMe i dag. Netværket af gamle venner fra Sønderborg Teknikum er ogs~ en vigtig social ballast. når man bor i udlandet.

www.asia-base.com Foto: H. C. Bergmann.

~

-

-170

MED SOLVOGN

DAi'lMARK