• Ingen resultater fundet

Forfatter- og anonymregister

In document danske studier (Sider 44-63)

Bastholm, Christian

– Den geistlige Talekonst 1973 55ff La Beaumelle 1981 139f

Bebel, Heinrich

– Libri facetarium 1970 8ff Benedictsen, Marie

– breve fra J. L. Heiberg 1978 108ff – Breve fra og til en Skuespillerinde 1978

109f

– Dagligstuen og Kjøkkenet 1978 109, 123f

Benedictson, Victoria 1982 103f Benjamin, Walter 1988 59ff Bering, Vitus

– Florus Danicus 1990 55ff Bernhard, Carl 1974 100f; 1975 17f – Mérimées indflydelse 1975 17f Beyle, Henri se Stendhal Bhagavad Gita 1989 47ff

Biehl, Charlotte Dorothea 1984 158f – Mit ubetydelige Levnets Løb 1987

152ff; 1990 155f Billeskov Jansen, F. J.

– Danmarks Digtekunst 1973 133f; 1999 110f

Birch, Carl Christian

– Tanker om en Prækens Egenskaber for Tilhørere paa Landet 1973 82f Bjarkemål 1969 11f

Bjowulf-kvadet 1980 159f; 1984 102ff;

1985 155ff

Bjørnvig, Thorkild 1989 101ff; 1994 184ff; 2003 205ff

– Anubis 1989 104f, 109 – Figur og Ild 1989 110ff – Stjærnen bag Gavlen 1989 101ff Blicher, St. St. 1974 152; 1981 140ff; 1986

50ff; 1987 26ff

– Ak, hvor forandret! 1986 54ff; 1994 115f

– bibelcitater 1985 115ff

– Brudstykker af en Landsbydegns Dag-bog 1984 163ff; 1985 115ff

– Fieldings indflydelse 1980 36 – Præludium 1984 129ff – Sildig Opvaagnen 1971 37ff

Blixen, Karen 1972 121; 1976 100f; 1982 105; 1988 185ff; 1989 173ff

– Alkmene 1997 158ff – anglicismer 1981 55ff

– En Historie om en Perle 1991 154ff – Seven Gothic Tales 1981 45ff – Vinter-Eventyr 1997 158ff Bobé, Louis 1966 59, 62

Boëthius de Dacia 1977 23ff; 1987 122 Boileau, Nicolas 1994 121; 2000 117f Bonde Jensen, Jørgen 1976 72ff von Bonstetten, Karl Viktor – breve 2001 184ff

Bonum, Jacob Nielsen 1992 5ff Borchsenius, Otto 1975 12

Bording, Anders 1974 144ff; 1999 90, 92, 94ff

– Den Cimbriske Nordens Frydeskrig 2002 95ff

van der Bos, Lambert – Florus Anglicus 1990 60 Brahe, Karen 1983 24f

Brahe, Tycho 1979 76; 2000 179ff – Urania Titani 1995 192ff Brandes, Edvard 1988 178ff

– breve til og fra Vilhelm Andersen 1988 154ff

Brandes, Georg 1968 35f, 38; 1972 56ff;

197496f, 99f, 103ff; 1975 6, 9ff, 28f;

1976 95f; 1982 160ff; 1983 109f; 1986 95ff; 1991 76ff; 1996 76ff, 82ff, 90ff;

1999 156ff, 186f; 2004 61ff – breve til forældrene 1980 167ff; 1995

198ff

– breve til og fra Vilhelm Andersen 1967 71ff; 1968 60ff

– breve til og fra Emil Petersen 1982 163ff

– Emigrantlitteraturen 1971 58ff; 1986 96f

– engelsk litteraturs indflydelse 1967 135f – fransk litteraturs indflydelse 1967 135f – polsk og tysk litteraturs indflydelse

1967 135f

– russisk litteraturs indflydelse 1967 135f Branner, H. C. 1982 167ff; 2000 210ff;

2004 202ff

Forfattere Bastholm – Branner · 45

Brausewetter, Ernst

– brevveksling med Karl Larsen 1973 159ff

Bregendal, Marie 1982 104

Brix, Hans 1997 163, 169f, 172f, 177f;

2000 88ff, 130f; 2004 45f Brorson, H. A.

– Op! al den ting 1966 119ff; 2003 65ff Brosbøll, Carl 1970 59ff

– Mérimées indflydelse 1975 20f Brun, Friderike 2001 184ff

Brunetière, Ferdinand 1978 186; 1989 148f

Bruno, Giordano 1979 76 Brunsmand, Johan

– Aandelig Siunge-Lyst 1998 103ff La Bruyère, Jean de

– Les Caractéres 1966 120 Brøchner, Hans

– Abermaliger Versuch einer Theodicee 1967110ff

Böttiger, Karl August 1977 139ff; 1979 135ff

Carl og Emma (skillingsvise) 1970 52ff Chateaubriand, François-René de – Atala 1971 59, 65

– René 1971 59f, 65f, 75 Cicero

– hos Rasmus Bartholin 1992 121f Clausen, Sven

– Talernes præg 1966 99ff

Claussen, Sophus 1985 174ff; 1993 62ff;

1995 201ff; 1996 62ff; 1997 130ff – Aftenandagt 1966 32ff

– Arbejdersken 1997 132ff – bibliografi 1983 152ff – breve 1985 126ff

– Hvidtjørn 1968 75ff; 1969 180f – Unge Bander 1993 68f

– Valfart 1985 133ff, 174ff; 1993 72f;

1996 70ff; 1997 131ff

Comestor, Petrus

– Historia Scholastica 1993 112ff Constant, Benjamin

– Adolphe 1971 61f, 68ff, 77f

Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi 1977 19ff

Corydon, Robert – Gamle folk 1966 15ff

Dagvisen (middelalderen) 1988 5ff Dahlerup, Pil 1993 106ff; 1997 166ff, 174;

1999 188ff

Dam, Albert 1998 202ff

– Ejendom. Skilderi fra romerrigets stor-hedstid 1984 44ff

– Saa kom det ny Brødkorn 1976 139ff Danmarks gamle Folkeviser 1977 5ff;

197824

– XI: Melodier 1978 14ff

Dansk Identitetshistorie 1996 161f, 169f Dansk Litteraturhistorie, red. P. H.

Trau-stedt 1973 134f

Den Danske Ordbog 2004 171ff Danske prædikener gennem tiderne 1966

96ff

Den Danske Rimkrønike se Rimkrøniken Danske Studier 2003 5ff

Dass, Peter 1999 222ff

– Nordlands Trompet 1982 147ff Derrida, Jacques 2000 35ff Detharding, Georg August 1985 64ff Diderichsen, Paul 1993 137ff Ditlevsen, Tove 1976 148f; 1978 131ff Doktor Stagefyr 1985 35ff

Dorotheæ Komedie 1976 104ff Drachmann, A. B. 1997 84ff

Drachmann, Holger 1975 27ff; 2002 191ff – Et Brev 1967 51f

– breve 2002 191ff

– En Erindring fra Venedig 1967 49ff – Forskrevet 1975 31f, 34; 2001 114ff – Gamle Guder og nye 1975 30, 37 – Hr. Oluf han rider 1975 33

– Med den brede Pensel 1967 57ff; 1975 33f

– Natten. En Radering 1986 140f – Renæssance 1967 59ff, 65

46 · Brausewetter – Drachmann Forfattere

– Venezia. En Rejsefantasi 1967 56f, 59 – Venezias Nat 1967 61ff, 65

Dumézil, Georges 1989 52ff Dumreicher, Carl 1974 144ff Durand, Frédéric

– Histoire de la littérature danoise 1973 137

Eberlin, Eric C. 1991 212ff; 1995 102ff – Americana 1995 103f

– breve til Jacob Paludan 1995 108ff – Døden gaar paa Varieté 1995 115ff – Farvel von Folkenow 1995 121ff Egebak, Jørgen 1976 74f

Egils saga 1996 24f Eikeland-spændet 1989 10 Elverskud 1974 139ff

Emerik, Leif se Jens Kr. Andersen Engelbrechtsdatter, Dorothea 1999 222ff Engels, C. A. G. J. 1994 67ff

Erasmus af Rotterdam 1979 52 – Moriae encomium 1994 31ff, 36 Eriks Sjællandske Lov 1983 84f, 92ff Erslew, Thomas Hansen 1990 94ff Etlar, Carit se Brosbøll, Carl Ewald, Carl 1996 78ff, 84, 87f, 92 Ewald, Johannes 1966 59ff; 1975 52ff;

1976114ff; 1977 182 – Balders Død 2002 135ff

– De Fremmede 1976 36ff; 1980 16ff – Fieldings indflydelse 1980 13ff – Harleqvin Patriot 1975 52ff – Herr Panthakaks Historie 1980 15f – Haab og Erindring 1994 56, 58f – Levnet og Meeninger 1980 18ff – Rolf Krage 1969 5ff; 1975 55 – Rungsteds Lyksaligheder 1994 52ff Fabricius, Theodosius 1992 18f Falster, Christian 1981 96ff; 1984 26ff;

1985103ff

– Disse Tiders onde Optugtelse 1980 126ff; 2000 126f, 129

– Daarers alamodiske Leve-Regler 2000 127, 129

– Det daarlige Giftermaal 2000 128f

– Dend daarlige udelandske Reise 1980 127

– Den latinske Skriverstue 1980 129f – Lærdoms Lystgaard 1980 126f – Om falske Venner 1980 128f – Dend uforsvarlige Recommendation

1980126f

– Dend U-tidige Rang-Syge 2000 127 – Verden som et Doll-Huus 1980 126;

1981100, 102

Fibiger, Mathilde 1982 102f Fielding, Henry 1980 5ff Flaubert, Gustave

– Jacobsens afhængighed 1973 90ff Flensborg-salmebogen 1967 103ff Flor, Christian 1995 195ff Floremius, Johannes 1992 5 Florus Hungaricus 1990 61 folkeviser

– Agnete og Havmanden 1970 24ff – Danmarks gamle Folkeviser 1977 5ff;

197814ff

– Elverskud 1974 139ff

– Germand Gladensvend 1969 48ff; 1973 M66f

– Grønlandsverset 1973 M57ff – Hagbard og Signe 1990 91

– Hr. Hylleland henter sin Jomfru 1982 114ff

– Hr. Peder og Mettelille 1990 43ff – Hundredvisebogen 1968 21ff; 1984

121ff

– Ivan Løveridder 1968 89; 2000 207 – Karen Brahes Folio 1986 11ff – Marsk Stig-viser 1973 M47ff – Mindre Stockholmske Håndskrift 1995

73ff

– Nøkkens Svig 1978 32ff; 1990 45ff – Oluf Pant 1980 124f

– Orm Ungersvend og Bermer-Rise 1982 114ff

– Rentzels Håndskrift 1986 11ff, 132ff – Ridderen i Hjorteham 1973 M52ff; 1976

5ff

– Riddernes Runeslag 1978 38 – Roselille Mø 1978 38

Forfattere Dumézil – folkeviser · 47

– Større Stockholmske Håndskrift 1986 11ff

– Svend af Vollersløv 1978 28, 33, 38 – Torbens Datter og hendes Faderbane

199563ff – Tragica 1995 90ff – Valravnen 1969 49ff

– Aage fælder Tord Iversøn 1978 27, 33f La Fontaine

– Holbergs afhængighed 1983 97ff Fontenelle, Bernard de 1979 77 France, Anatole 1989 148f Frandsen, Ernst

– Johannes Ewald 1975 86ff

– Aargangen, der maatte snuble i Starten 1987 80f

Frank, Niels – Yacatan 2003 242ff

Fædrelandet (avis, 1800-tallet) 1978 102ff Galilei, Galileo 1979 75f

Galster, Kjeld 1988 87ff

Gammeldansk Ordbog 1999 180ff – folkevisernes rolle 1973 185ff; 1976 5ff – navnestof 1979 39ff

Gelsted, Otto 1992 79ff

Germand Gladensvend 1969 48ff; 1973 M66f

von Gerstenberg, H. W. 1993 154f Gjellerup, Karl 1971 81ff; 1990 175ff;

2003 301ff

– Germanernes Lærling 1987 72 – Pilgrimen Kamanita 1971 82ff Goethe, Johann Wolfgang 1971 121ff;

1994 100, 108f, 111; 2002 178ff – Die Leiden des jungen Werthers 1971

60f, 66f, 76

– Wilhelm Meister 1969 22 Goldschmidt, M. A. 1966 106ff; 1968

140ff; 1975 18ff; 1994 109f – Balzacs indflydelse 1972 69f – Breve fra Choleratiden 1972 122ff – Dagbog fra en Reise paa Vestkysten af

Vendsyssel og Thy 1968 28ff – Ekko’et 1968 42ff

– Friheden og Kvinden 1966 112ff – En Hedereise i Viborgegnen 1968 30f

– En Jøde 1980 133ff; 1987 58ff – Mérimées indflydelse 1975 18ff – Stendhals indflydelse 1974 101ff – Den Vægelsindede paa Graahede 1968

31ff

Gram, Hans 1998 134f

Grevens og Friherrens Komedie 1987 11ff Griffenfeld, Peder 1983 21f

Grotius, Hugo 1986 43f

Grundtvig, N. F. S. 1971 121ff; 1976 92f;

1979 164; 1980 33; 1993 174ff; 1996 158f; 1997 193f

– Modersmaalet 1974 5ff

– Nordens Mytologi (1808) 1983 55f – Verdenskrøniken (1812) 1980 33 Grundtvig, Svend 1969 55f; 1971 91ff;

197288ff

Grønlandsverset 1973 M57ff Gyllembourg, Tomasine – Mérimées indflydelse 1975 17 – Ægtestand 1997 197ff Habermas, Jürgen 1994 161ff Hagbard og Signe 1990 91 Hallström, Per 2004 156ff Hammann, Kirsten

– Vera Winkelvir 2003 248ff Hansen, Erik 1997 15, 17f

Hansen, Martin A. 1976 101f; 1977 189ff – Jonatans Rejse 1979 24ff

– Løgneren 1979 33ff

– Charles de la Bussière 1969 43ff – Guldmageren 1969 31ff – En polsk Familie 1969 20ff – Robert Fulton 1969 40ff – Slottet ved Rhinen 1969 35ff – tysk litteraturs indflydelse 1969 22ff – Vilhelm Zabern 1969 27ff

Hegelund, Peder Jensen – Calumnia 1976 113f – Susanna 1976 105ff

48 · La Fontaine – Hegelund Forfattere

Heiberg, J. L. 1968 117ff; 1975 8; 1983 101ff; 1996 151f, 165

– breve til Marie Benedictsen 1978 108ff – Digter-Misundelse 1970 143ff Heiberg, J. L. (d.y.) 1997 84f Heiberg, P. A. 1980 30; 1997 197f Heinesen, William 2000 153ff – Blæsende Gry 1992 75ff, 90f

– brevveksling med Jørgen-Frantz Jacob-sen 1992 59ff

– Det gode håb 1985 135ff; 2001 129ff – Moder Syvstjerne 2000 172ff – Tårnet ved verdens ende 2000 161ff Helgesen, Poul 1985 41ff

Helle, Helle

– Eksempel på liv 2003 258f Helms, Johannes

– Jeg elsker de grønne lunde 1968 120ff Hennings, Betty 1976 137f

Henningsen, Agnes 1996 76ff – Byen erobret 1996 78f, 82, 91f – Kærlighedssynder 1996 79, 92 – Let Gang paa Jorden 1996 76 – Polens Døtre 1996 76ff, 82, 94f – Den rige Fugl 1996 92ff – Skygger over Vejen 1996 76f, 90 Henningsen, Poul 1992 79ff

Henriksen, Aage 1994 101ff; 1997 164ff, 173f

Herodian 1988 74ff Herodot 1992 8 Hertz, Henrik 1998 152ff – Gjenganger-Breve 1986 137ff – Johannes Johnsen 1998 156ff – Slaget paa Rheden 1986 137ff – Stemninger og Tilstande 1998 154ff Hesiod

– Arbejder og dage 1983 49ff Hesselholdt, Christina

– Køkkenet, gravkammeret & landskabet 2003 245ff

Heyse, Poul 1991 83f Hirtenberg, Joachim – Florus Polonicus 1990 59f Hjelmslev, Louis 1984 70ff; 1992 158 Hjorth, Poul Lindegård

– nekrolog 1998 5ff

Hjørring, A. M. 1975 129ff – Antiochus 1975 130ff – Leyrs Wang 1975 130ff – Vand Konsten 1975 130ff – Varto 1975 130ff Hobbes, Thomas 1986 43f

Holberg, Ludvig 1967 92f, 100f, 111f;

196899ff; 1976 89; 1979 163; 1980 5f, 162f; 1985 162ff; 1986 158ff; 1988 34, 175ff; 1994 119ff; 1995 147ff; 1996 190ff

– Apologie for Sangeren Tigellio 1995 149

– Barselstuen 2000 126

– Dannemarks Riges Historie 1968 97f – Den ellefte Junii 1986 25ff

– epistler 1985 57ff; 1988 71ff – Erasmus Montanus 1979 50ff; 1994

29ff, 106ff, 196

– Holberg Ordbog 1982 125ff; 1990 180ff – Jacob von Tyboe 1968 102ff

– Jean de France 1979 52ff – klassikercitater 1988 177f

– komedierne i alm. 1994 171ff; 2004 42ff – Det lykkelige Skibbrud 2000 125f – Moralske Fabler 1983 97ff

– Niels Klims underjordiske rejse 1967 111f; 1979 78f; 1982 5ff; 1988 72f,

78f

– Peder Paars 1979 56f, 72; 1988 77f;

1994121

– Poeten råder sin gamle ven Jens Larsen fra at gifte sig 1985 163f

– Skjæmtedigtene 1985 162f; 2000 105ff – Uden Hoved og Hale 2000 125 – Den Vægelsindede 2000 121ff – Zille Hansdotters Forsvarsskrift 1985

164f Hoyer, Andreas 1968 99f; 1988 76f Hr. Hylleland henter sin Jomfru 1982

114ff

Forfattere Heiberg, J. L. – Hr. Hylleland · 49

Hr. Peder og Mettelille 1990 43ff Huberinus, Casper 1991 30ff Huitfeldt, Arild 1988 88, 91ff Hymes, Dell 2001 33ff, 42ff Højskolesangbogen 1993 175 Ibsen, Henrik 1978 167ff; 1989 132ff;

1991 76ff, 91ff; 2004 61ff – Brand 2004 67, 83f

– Bygmester Solness 1981 28; 2004 92 – Et Dukkehjem 2004 85, 89

– En Folkefiende 2004 86ff, 93f – Gengangere 2004 85, 87 – Hedda Gabler 2004 91

– Hærmændene paa Helgeland 1981 28 – John Gabriel Borkman 2004 93 – Kejser og Galilæer 2004 74ff – Kjærlighedens Komedie 2004 67, 85 – Kongs-Emnerne 2004 66f, 84f – Når vi døde vågner 2004 95 – Peer Gynt 2004 67f – Rosmersholm 2004 89f, 94 – De unges Forbund 2004 70 Indíafari, Jón Olafsson 1972 117f Ingemann, B. S. 1966 116ff; 1999 230ff – breve til og fra H. C. Andersen 1999

230ff

– Det var en Aften silde 1973 183 – Grundtræk til En Nord-Slavisk og

Ven-disk Gudelære 1976 118ff – Den hemmelighedsfulde Port 2000

184ff

– Valdemar Seier 1986 60ff; 1988 85ff Ivan Løveridder 1968 89; 2000 207 Jacobsen, Erling 1984 89ff Jacobsen, J. P. 1978 133

– brev til Alexander Kielland 1980 144ff – breve 1970 145ff

– Flauberts indflydelse 1973 90ff – Fru Fønss 1976 136ff

– Fru Marie Grubbe 1973 91f; 1974 110f;

198235ff; 1991 96ff, 179ff – Marine 1966 19ff; 2000 54ff – Mérimées indflydelse 1975 20 – Mogens 1989 128ff

– Niels Lyhne 1973 96ff; 1974 111ff, 152ff

– Pesten i Bergamo 1977 45ff – Stendhals indflydelse 1974 110ff Jacobsen, Jørgen-Frantz

– Barbara 1992 70ff

– brevveksling med William Heinesen 1992 59ff

Jacobsen, Lis 1991 193ff Jacobsen, P. V.

– Mérimées indflydelse 1975 18 Jarvad, Pia

– Nye ord i dansk 2000 217ff Jensen, Johannes V. 1979 139ff; 1983

157ff; 1985 184ff; 1987 141ff; 1993 161ff; 1994 188; 1995 210ff – Christofer Columbus 1995 214f – Digte og Myter 1970 148f – Dyrlægens Minde 1984 132f – Den gotiske Renaissance 1970 103f – Kongens Fald 1970 101ff; 1991 128ff – Madame D’Ora 1978 133f

– rejsebeskrivelser 1967 40f Jensen, Thit 1982 104f Jespersen, Otto 1972 6 Johannes de Dacia 1977 28f Jonas, Justus 1992 15, 17

Juvenal 1981 96ff; 1984 26ff, 144, 147;

1985103ff; 2000 114f Jørgensen, Jens Anker

– Jorden og slægten. En indføring i folke-visens univers 1978 27ff

Jørgensen, Johannes

– Stendhals indflydelse 1974 113f – Sommer 1974 113f

Kabell, Aage

– Faser af dansk digtning 1973 138f Kalkar, Otto

– breve 1978 101f

Karen Brahes Folio 1986 11ff Kidde, Harald

– Helten 1966 75ff; 1968 63ff; 1970 112ff; 1976 49ff; 1981 147ff; 1992 26f – Hjemkomst 1970 120

– Jærnet 1989 144ff; 1992 26ff – Obolen 1970 113f

50 · Hr. Peder – Kidde Forfattere

– De Salige 1970 114f, 118f – Shibboleth 1970 112f Kielland, Alexander

– brev fra J. P. Jacobsen 1980 144ff Kierkegaard, Søren 1970 74f, 90ff; 1976

94f; 1979 163f; 1982 21ff, 48ff; 1983 48ff; 2004 142ff, 148ff

– Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift 198359f; 2003 173ff

– antikke myter 1983 48ff – Enten-Eller 1997 84ff – Papirer 2003 132ff

Kingo, Thomas 1977 182; 1999 91f, 95, 98ff

– De Fattiges udj Odenseee Hospital ..

1996 38ff

Kjøbenhavns flyvende Post 1983 103ff Klingenberg, Poul 1987 15ff

Klintberg, Bengt af 1996 133f, 136 Klopstock, Friedrich Gottlieb 1993 154;

199456

Knudsen, Jørgen 1991 76ff Knytlinge Saga 1979 175ff Kock, Laurids

– Introductio ad lingvam Danicam 1966 48f; 1989 116

Kofoed, Niels

– Hovedlinier i dansk litteratur 1973 138 Kong Abels Forordning 1974 135ff Kopernikus, Nikolaus 1979 76 Kristensen, Sven Møller 1997 119ff – Dansk litteratur 1918-50 1973 140f Kristensen, Tom 1976 99; 1982 55ff – Hærværk 1982 70f

– En Kavaler i Spanien 1979 141ff; 1993 84ff

– Livets Arabesk 1982 58ff – Vuggevise 1979 139ff

– Aabenhjertige Fortielser 1982 57f

La Beaumelle 1981 139f La Cour, Paul

– Gry 1966 36ff

Labov, William 2001 30ff, 36ff Lactantius, Firmianus

– Divinae Institutiones 1992 9ff, 13, 17ff

landskabslovene 1978 26ff; 1979 104ff;

198384f, 92ff Langballe, P. E. 1988 86ff Langbaum, Robert 1997 168f Lange, Thor

– Lille røde Rønnebær! 1968 79; 1969 108f

Larsen, J. Anker – De Vises Sten 1982 57 Larsen, Karl

– brevveksling med Ernst Brausewetter 1973159ff

– Modet og den blanke Klinge 1993 104f Larsen, Thøger 1976 148f; 1995 205ff – Jens Højby 1986 141f

Lasson, Anna Margrethe

– Den beklædte Sandhed 2002 112ff Lauremberg, Hans Willumsen – Veer Scherts Gedichte 1966 47ff Laxdæla saga 1981 23ff

legender

– Lucius 1969 56ff Levin, Israel 1990 103ff Liebenberg, F. L. 1994 88ff von Liliencron, Detlev

– Trutz, Blanke Hans 1979 131ff Lindener, Michael

– Rastbüchlein 1970 5, 21 Lonicer, Johannes 1991 31ff Lucidarius 1993 5ff, 111ff Lund, Zacharias 1978 159f Luther, Martin 2002 70, 72f Lynge, Augo

– Aluk-Manden 1990 114ff – Ukiut 300-nngornerat 1990 119ff Læsefrugter, samlede paa Literaturens

Mark 1986 50f

Løgn og Sandhed 1985 25ff Løgstrup, K. E. 1984 70ff

Forfattere Kielland – Løgstrup · 51

Lönnrot, Elias

– Kalevala 1970 154f; 1971 142f; 1986 121ff

Lönnroth, Lars 1989 50f

Laale, Peder 1982 110ff; 1987 122f; 1992 135ff

Mann, Thomas 2004 152f Maria bold 1995 18ff

Mariaviser 1990 5ff; 1993 106ff Marsk Stig-viserne 1973 M47ff Martinus de Dacia 1977 27f Mayer, Hans 2004 151ff

Melanchton, Philip 1985 159ff; 1992 15 Mérimée, Prosper

– Chronique du regne de Charles IX 1975 5ff

– danske digteres afhængighed 1975 16ff – Mateo Falcone 1975 7f

– La vase etrusque 1975 7 Michaëlis, Karin 2004 191ff Mikkelsen, Kr.

– Dansk Sproglære 1972 6 Mill, John Stuart 1986 97ff

Mindre Stockholmske Håndskrift 1995 73ff Mitchell, P. M.

– A History of Danish Literature 1973 136f

Moe, Moltke 1972 90

Molbech, Chr. 1994 90ff; 1996 152, 167f, 194ff

More, Thomas – Utopia 1991 49ff

Mortensen, Klaus P. 1997 123ff Mourier, Charles 1994 93f munch-petersen, gustaf – morgentime 2000 67ff – søvnen 2000 59f

Munkenes Falske Handel 1985 38 Müller, Th. A. 2000 105ff, 121f, 130f Mynster, J. P.

– Bemærkninger om den Kunst at prædike 197383ff

Møller, P. L. 1972 54f, 71; 1974 99; 1975 16; 1980 143f

Møller, Poul Martin 1967 73ff; 1977 31ff, 186ff; 1981 145f

Naur, Elias

– Golgatha paa Parnasso 1992 123ff Neiiendam, Michael

– Evangeliets Forkyndelse 1966 96ff Nemo [Marie Benedictsen]

– Breve fra og til en Skuespillerinde 1978 109f

Nexø, Martin Andersen 1983 154ff; 1996 62ff; 1997 130ff

– Pelle Erobreren 1996 64ff, 73f; 1997 143ff

– Soldage 1993 84ff; 1996 63ff; 1997 141ff

Nibelungendigtningen 1976 157f Nietzsche, Fr. 1999 87; 2003 219ff Nodier, Charles

– Le peintre de Salzbourg 1971 68 Nordbrandt, Henrik 2004 105ff – 84 digte 2004 117ff – Glas 2004 104ff – Heidelberg 2000 57ff – Istid 2004 110ff

– Under mausolæet 2004 123ff

Nordens litteratur, red. Mogens Brøndsted 1973139ff

Nordlyset 1986 50f

Nordisk Kvindelitteraturhistorie 1993 106ff Nunanga-aa 1990 126f

Nyerup, Rasmus 1981 108; 1990 94f, 101;

1996 145ff; 1999 97f

Nøkkens Svig 1978 32ff; 1990 45ff Ochs, Elinor 2001 56ff

Oehlenschläger, Adam se under Ø Olafsson, Jón (Indíafari) 1972 117f Olrik, Axel 1969 57ff; 1972 87ff; 1996

101f

Oluf Pant 1980 124f

Ordbog over det Danske Sprog – brugsbetegnelser 1974 18ff Orm Ungersvend og Bermer-Rise 1982

114ff

Ovid 1981 125ff; 2000 179ff Palladius, Peder

– Tuende merckelige Tractater 1991 29ff – Visitatsbogen 1991 30

52 · Lönnrot– Palladius Forfattere

Paludan, Jacob 1991 211ff; 1995 103f;

2000 208ff

– breve fra Eric Eberlin 1995 108ff – breve til Thorvald Petersen 2000 208ff – Fugle omkring Fyret 1991 215ff – Jørgen Stein 1990 135ff; 1991 216 – Markerne modnes 1990 133f; 1991 216 – Søgelys 1990 130ff; 1991 215 – Urolige Sange 1990 130f

– De vestlige Veje 1987 79ff; 1991 214 Paludan, Julius 1981 109; 1999 100ff – Renaissancebevægelsen 1975 129f Paludan-Müller, Fr. 1967 90f, 99f Parvus, Petrus 1980 174f

Pastorius, Joachim [Joachim Hirtenberg]

– Florus Polonicus 1990 59f Paul, Jean se Richter Pedersen, Poul se Philedor

Petersen, Carl S. og Vilhelm Andersen – Illustreret Dansk Litteraturhistorie 1999

104f

Petersen, Clemens 1978 102ff Petersen, Emil

– breve til og fra Georg Brandes 1982 163ff Petersen, N. M. 1996 147f, 152ff; 1999

98f

Petersen, Thorvald

– breve fra Jacob Paludan 2000 208ff Philedor [Poul Pedersen]

– Kierligheds Erindrings og Undrings Speil 1989 69ff

Piø, Jørn

– Nye veje til folkevisen 1995 63ff, 79ff Platon 1983 51, 57f

Plotin 1983 51f Pontoppidan, Erich

– Collegium pastorale practicum 1973 55ff

Pontoppidan, Henrik 1976 96f; 1998 186ff – breve 1998 192ff

– breve til Valdemar Vedel 1989 132ff – Det forjættede Land 1998 186ff Pope, Alexander 1981 33f

Problemata et Proverbia moralia 1989 157ff Propp, Vladimir 1970 150; 1996 102; 2001

37f

Pufendorff, Samuel 1986 43f

Racine, Jean 1975 43f Rahbek, Kamma

– brevveksling med Chr. Molbech 1996 194ff

Rahbek, Knud Lyne 1969 8; 1980 29;

198134; 1988 32ff; 1996 145ff, 166f;

1999 97f

– Den Dødes Igienkomst 1973 182 – Nu bort med alskens Politik 1985 109f Ramløv, Preben

– Dansk digtnings historie 1973 142f Ranch, Hieronimus Justesen – Karrig Nidding 1976 105ff

– Kong Salomons Hylding 1976 105ff;

1989 163f

– Samsons Fængsel 1976 105ff

Randerhåndskriftets mellemspil 1976 113f Ravnkilde, Adda 1982 103

Recke, Ernst von der 1972 106f Reenberg, Tøger 1999 93, 114 – Ars Poetica 1988 44ff; 1999 93f – Forsamling paa Parnasso 1988 49ff;

1999 93

– Foraars Jagt 1988 67f

Rembrandt, Anna [Marie Benedictsen]

– Dagligstuen og Kjøkkenet 1978 109, 123f

Rentzels Håndskrift 1986 11ff, 132ff Retskrivningsordbogen 1988 172ff; 1989

190f; 2001 5ff Richardt, Christian – Drot og Marsk 2000 134ff Richter, Jean Paul 1969 24ff

Ridderen i Hjorteham 1973 M52ff; 1976 5ff

Riddernes Runeslag 1978 38 Rifbjerg, Klaus

– Anna (jeg) Anna 1979 85ff; 1991 179ff – Den kroniske uskyld 1975 40ff – Til Spanien 1993 84ff Rifbjerg, Synne

– Sol og skygge 1993 86ff RigVeda 1986 128ff

Rimkrøniken 1968 94ff; 1983 81ff; 1984 115; 1987 124

Rindom, Erik 1997 115ff

Forfattere Paludan – Rindom · 53

Rode, Gottfred

– Renaissancens tidligste eftervirkning på dansk poetisk literatur 1999 100 Rode, Helge 1980 51, 61ff – Ariels Sang 1980 69ff – Atlantis 1980 71f – Drømmeren 1980 69 – Den Fremmede 1980 66ff – Hvide Blomster 1980 62ff – Middelalder 1980 66ff – Morgen 1980 65f – En Ramme 1980 64f

– Det venezianske Glas 1982 123f Roselille Mø 1978 38

Rosenkilde, Christen Niemann 1986 137ff Rosenkrantz, Oluf 1987 9ff

Rosted, Jacob

– Forsøg til en Rhetorik 1973 55ff Rousseau, Jacques

– La nouvelle Héloïse 1971 60, 66, 75f;

1974 152ff

Rubow, Paul V. 1978 182ff Rydårbogen 1979 111 Ræv Lille, Peder 1990 6f Rørdam, Valdemar 2004 154ff Sachs, Hans 1970 6

– Bald-anderst 1976 106f sagaer 1983 137 – Egils saga 1996 24f – Kjalnesingesaga 1983 137f – Knytlinge saga 1979 175ff – Laxdæla saga 1981 23ff salmebøger

– Flensborg-salmebogen 1967 103ff – Salmer og Lovsange 1985 37f – Thomissøns salmebog 1995 18f, 31ff – Varnæs-salmebogen 1967 103ff – Ægidius’ salmebog 1967 103ff Sarvig, Ole

– Jeghuset 2000 61ff

Saussure, Ferdinand de 1992 158 Saxo 1972 91f, 114; 1980 150ff; 1984

133ff; 2000 187ff

Schack, Hans Egede 1980 165ff; 1985 123ff

– Phantasterne 1970 158; 1978 102ff;

1979 165ff; 1985 123ff; 1993 28ff – Sandhed med Modification 1993 36 Schade, Jens August

– Kødelig kærlighed 2000 65ff Schandorph, Sophus 1972 70f – Stendhals indflydelse 1974 109f von Schelling, Fr. W.

– Philosophie der Kunst 1983 54 Schiller, Friederich von 1977 139f; 2004

152f

– Die Braut von Messina 1989 144ff Schjærff, Poul 1969 22ff

Schlegel, J. E.

– Der Fremde 1999 96f Schmidt, Rudolf 1975 11, 14 Schnabel, Johan Gottfried – Insel Felsenburg 1970 121

Schulz, Johann Abraham Peter 1993 155f Seeberg, Peter 2001 194f

Sehested, Jens Steen 2000 75ff Seneca 1983 5ff

Senancour, Etienne Pivert de – Oberman 1971 61, 68, 76f

Shakespeare, William 1975 42; 1995 147ff – Hamlet 1970 104ff; 1984 133ff Siesby, Gottlieb 1987 66ff Sigfrid, Thomas 1992 18 Simon de Dacia 1977 29 Skeel, Mogens 1987 11f Skram, Erik

– Gertrude Coldbjørnsen 1974 113 – Stendhals indflydelse 1974 113 Skírnismál 1988 141f

– Cacoethes Carminificum 1999 94 Spang-Hanssen, Ebbe

– Erasmus og naturvidenskaberne 1979 78 Sperling, Otto d.y.

– brev fra Leonora Christina Ulfeldt 1983 25

Staël, Mme de 1971 63ff, 70ff, 78f

54 · Rode – Staël Forfattere

Staffeldt, Schack 1994 67ff, 182ff; 2002 158ff; 2003 109ff

– breve 2002 158ff – Digte 2003 114ff – Nye Digte 2003 110ff – Samlede Digte 2001 190ff Stanley, Simon Carl 1980 6ff

Steffens, Henrich 1971 121ff; 1984 99f;

1997 187ff, 227ff

Stendhal (Henri Beyle) 1974 91ff – La chartreuse de Parme 1974 95f – Le rouge et le noir 1974 91f Sthen, Hans Christensen – Kort Vending 1976 105ff – En liden Haandbog 1970 6f – En liden Vandrebog 1995 186ff Stiernhielm, Georg 2000 75ff Storch, Mathias

– Sinnattugaq 1990 118ff

Stub, Ambrosius 1977 182; 2000 86ff – Damons Character 1976 114ff – Du deylig Rosen-Knop 1999 120ff Stuckenberg, Viggo 1980 50ff; 1989 133 – Det hvide Hus 1980 57ff

– Sne 1980 55ff – Stemmer 1980 59ff – Vinternat 1980 55

Større Stockholmske Håndskrift 1986 11ff Suhm, P. F. 1968 100f; 1975 60; 1983 55;

1988 88ff; 1991 66f; 1996 149f Sunesen, Anders

– Hexaëmeron 1987 110f, 146ff Svend af Vollersløv 1978 28, 33, 38 Svendsen, Hanne Marie & Werner

Svend-sen

– Geschichte der dänischen Literatur 1973 137f

Sydney, Philip

– Defense of Poetry 2002 116f, 125 Syv, Peder

– Nogle betenkninger om det Cimbriske Sprog 1998 112f

Sørensen, Villy

– Digtere og dæmoner 1976 72 Taine, Hippolyte 1986 97f, 109ff Tausen, Hans 1985 32ff

Terkelsen, Søren 1966 51; 1978 162ff Thalbitzer, Sophie

– Grandmamas Bekiendelser 1997 200f Thiele, Johan Rudolph 1986 72f Thiele, Just Mathias 1986 73ff Thomissøns salmebog 1995 18f, 31ff Thomsen, Ejnar 2004 154f, 159 – Barokken i dansk digtning 1999 108ff Thorvaldsen, Bertel 1986 75

Thott, Birgitte 1983 5ff Thura, Albert

– Idea Historiæ Litterariæ Danorum 1985 104f

Tiemroth, Jørgen E.

– Dansk litteratur. Fra runepoesi til mo-dernisme 1973 142

Tilskueren (tidsskrift) 1972 121

Torbens Datter og hendes Faderbane 1995 63ff

Topsøe, Vilhelm

– Mérimées indflydelse 1975 120 Tragica 1995 90ff

En tragoedisk Historie om den ædle og tappre Tistrand 1991 57ff

Tristan og Isolde 1991 57ff Trolle, Herluf 1984 113ff Tybo, Anders Kieldsøn – Absolon 1976 105ff Ulfeldt, Leonora Christina

– brev til Otto Sperling d.y. 1983 25 d’Urfé, Honoré

– Dend Hyrdinde Astrea 2002 116, 124 Valravnen 1969 49ff

Varnæs-salmebogen 1967 103ff Vedel, Anders Sørensen 1968 97ff; 1986

134

– Den danske Krønicke 1989 163f – Hundredvisebogen 1968 21ff; 1984

121ff

– Septem sapientes Græciæ 1989 157ff Vedel, Valdemar 1972 121; 1999 104 – breve fra Henrik Pontoppidan 1989 132ff – Spansk og italiensk Barok 1988 47 Vergil 1989 116; 1991 198; 1992 9, 11;

1995 152ff

Forfattere Staffeldt – Vergil · 55

– 1. ekloge 1985 123ff

– Danmarks afhængighed 1989 116 – Oehlenschlägers afhængighed 1995

152ff

Vinhuset Dyrkøbs Ihukommelse 1988 32ff Vinjeboka 1995 19ff

Västgötalagen 1983 83, 86ff Vølsungedigtning 1976 157f Völuspá 1980 158ff; 1981 91ff Wassenbergius, Everhard – Florus Germanicus 1990 60 Watt, Robert 1975 12

Wessel, Johan Herman 1996 156 – Kierlighed uden Strømper 1969 96ff;

198010f Wickram, Jörg

– Rollwagenbüchlein 1970 5ff Willumsen, Dorrit 1982 105 Winther, Christian – breve 1975 138ff

– Mérimées indflydelse 1975 16f Wolff, Michel Abraham Alexander – Conflicter i en Jødefamilie 1980 133ff – De to Venner eller en Christen og en

Jø-de 1980 136f

Worm, Jacob 1966 51f; 1974 150f Zeruneith, Keld

– Fra klodens værksted 1993 62ff Zetlitz, Jens 1985 111f

Zola, Émile 1972 65

Ægidius’ salmebog 1967 103ff Ø (mærke) 1987 26ff

Oehlenschläger, Adam 1966 121ff; 1967 7;

19698; 1970 58f; 1971 122; 1976 92, 127; 1977 31ff, 39; 1981 5ff; 1986 158f;

1995152ff; 1996 148, 154f; 1997 192f;

2002178ff

– Fieldings indflydelse 1980 31f – Helge 1981 15ff

– Kiartan og Gudrun 1981 23ff – Korsørs Fæstning 1966 31f – kvindeskikkelser 1981 15ff – Nordens Guder 1981 21ff – Phlegma 1968 77f

– Sanct Hansaften-Spil 1981 32ff – Vergils indflydelse 1995 152ff – Vilhelm 1973 182

– Aarestrups afhængighed 1976 127 Øllgaard, Nicolaj Enemark 1987 29f Ømålsordbogen 1991 193ff Ørsted, H. C. 1967 8, 10

Aage fælder Tord Iversøn 1978 27, 33f Ågedal-brakteaten 1989 9

Aarestrup, Emil 1968 76f; 1982 155ff – Blikket 1976 126ff

– Oehlenschlägers indflydelse 1976 127 Aastrup, K. L.

– Herrens kirke er på jord 1972 75ff

56 · Vinhuset Dyrkøb – Aastrup Forfattere

afstå 1978 139 aker 1979 47 altid 1982 86ff artikel 1969 74ff at 1983 61ff bagmand 1978 135 bank 1978 135 begå 1979 19 benarbejde 1978 138 Bestemmelsesord 1969 78 Blanke Hans 1979 129ff burde 1972 6, 23f crista galli 1989 116ff da 1982 86ff

der 1989 121ff; 1997 32ff desperat 1978 138 det 1995 126ff drøfte 1979 18f due 1994 24 dus 1979 45f; 1993 5 dyghth 1993 9ff dygtig 1977 38ff dø stående 1974 152ff ellers 1982 86ff Esrom 1985 99ff fader 1999 12 flagreild 1979 141ff flåde 1978 136 fodarbejde 1978 138 forpulet 1987 144f fremover 1979 19 frynsegode 1994 24 fuglekonge 1979 41f gab 1978 136 gammelklog 1999 47 garth 1999 180ff

gerning 1977 85f Giftekniv 1968 109f giftermål 1999 13 gorilla 1978 138 gro 1978 139 græsrod 1978 138 gulvpris 1978 135 gøg 1999 14

gør-det-selv-mand 1994 10 halvbagt 1978 138 handle 1977 83ff hanekam 1989 116ff havrekjarv 1979 41f hestehov 1989 116ff holm 1979 46 humlesæk 1984 113ff hun 1979 19 hvem 1998 163ff hvo 1998 163ff høg 1994 24 håndplukket 1978 138 indtil flere gange 1979 19 influere 1978 139 jordskredssejr 1978 137 junkfood 1994 24 kandidat 1978 137f Kjønsord 1969 78 kliché 1979 5ff koge op 1978 140

komfortabelt flertal 1978 136; 1994 24 komme op 1978 140

kvalificere 1978 139 kys mig straks-hat 1994 10 købe 1994 24

laquaer tecti 1989 116ff lund 1979 47

Ordregister

mangefald 1993 14ff mirra thorn 1990 5ff myrra 1990 5ff møde udgifter 1978 137 måtte 1972 7, 20ff Navne-Støtte 1969 77 nu 1982 86ff of 1974 55ff også 1982 86ff om 1974 55ff ordsprog 1982 112f pakke 1978 135f plus at 2001 65ff plædere 1978 139 Radegast 1976 122f rakker 1974 139ff rapporter 1978 136 -rate 1978 136 rulle tilbage 1978 140 ruo 1974 139ff røve en bank 1978 136 samvittighedsfange 1978 139 Skel-Ord 1969 73f

skulle 1972 16ff

skær 1976 148f Slægt-Ord 1969 77

snævert flertal 1978 136f; 1994 24 socialarbejder 1978 139

stikirenddreng 1994 10 sælge 1978 137; 1994 24 såfremt 1979 10f

ta’ imod besked-maskine 1994 10 tage over 1978 140

tagrør 1989 116ff thuo 1974 139ff tov 1974 139ff

ungula jumenti 1989 117ff valravn 1969 65ff vildkattestrejke 1978 139 ville 1972 8

vissen 1976 148f væg 1999 11

væg til væg-tæppe 1994 9ff væthel 1979 46

æg 1979 47

ægget i humlesækken 1984 113ff ægteskab 1999 13

æn um 1974 55ff

58 · mangefald – æn Ord

absolut nominativ se nominativus absolu-tus

abstraktion

– ortografi 2001 91ff, 94f adelens selvforståelse – 1600-tallet 1979 155ff – reaktion på enevælden 1987 9ff adelskab og religiøsitet

– ortografi 2001 91ff, 94f adelens selvforståelse – 1600-tallet 1979 155ff – reaktion på enevælden 1987 9ff adelskab og religiøsitet

In document danske studier (Sider 44-63)