• Ingen resultater fundet

I tilfælde hvor der er anvendt litteratur fra samme forfatter/udgiver fra samme årstal, er der for de pågældende litteraturhenvisninger anført et (#) med angivelse af et tal. Dette tal anvendes i forbindelse med henvisninger i selve specialet for at tydeliggøre sammenhængen til litteraturlisten.

Faglitteratur

Andersen, I. (2014). Den skindbarlige virkelighed – vidensproduktion i samfundsvidenskaberne (5. udgave). Samfundslitteratur.

Fedders & Steffensen. (2012). Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS (4. udgave). Karnov Group.

Fuglsang, L., Bitsch Olsen, P., Rasborg, K. (2014). Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne (3. udgave). Samfundslitteratur.

Gupta, M. (2018) Blockchain (2. Udgave IBM edition). John Wiley & Sons. Inc.

Kvale & Brinkmann. (2015) Det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. udgave).

Hans Reitzels Forlag.

112 Artikler og publikationer

Aarhus Universitet. Metodeguiden.au.dk. (2017). alfabetisk oversigt.

o http://metodeguiden.au.dk/alfabetisk-oversigt/generelle-metodiske-overvejelser-og-problemstililnger/validitet/

AASB. (2016). Digital currency – A case for standard setting activity.

o https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB_ASAF_DigitalCurrency.pd f

Reid, D. (2018). Bitcoin savaged by BIS as ”a bubble, Ponzi scheme and an environmental disaster”. CNBC.

o https://www.cnbc.com/2018/02/06/bitcoin-and-cryptocurrencies-are-ponzi-bubbles-says-bis.html

Biltoft, K. (2018) Kryptovalutaer set fra Nationalbanken. Danmarks Nationalbank.

o https://www.nationalbanken.dk/da/presse/taler/Documents/2018/02/Kryptovaluta er%20set%20fra%20Nationalbanken.pdf

Deloitte. (2013). IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder.

o https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Deloitte-IFRS-bog.pdf

Deloitte. (2018). Revenue from Contracts with Costumers – A guide to IFRS 15.

o https://www.iasplus.com/en/publications/global/guides/a-guide-to-ifrs-15/file

Deloitte. (2017). The Blockchain (R)evolution.

o https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/innovation/ch-en-innovation-blockchain-revolution.pdf

ECB. (2017). Hvad er penge?

o https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what_is_money.da.html

ECB. (2015) Virtual Currency Schemes – A further analysis.

o https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf

EFRAG. (2018) Virtual Currencies Issues Paper.

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FM

eeting%20Documents%2F1709060810328949%2F07-03%20Issues%20paper%20- %20Virtual%20currencies%20%28ASBJ%20Standard%29%20TEG-CFSS%2018-04-05.pdf

113

EY. (2018) Applying IFRS - Accounting by holders of crypto-assets.

o https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-applying-ifrs-accounting-by- holders-of-crypto-assets/$FILE/EY-applying-ifrs-accounting-by-holders-of-crypto-assets.pdf

EY. (2018) Applying IFRS – IASB issues revised Conceptual Framework for Financial Reporting.

o https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-conceptual-framework-april2018/$FILE/ey-applying-conceptual-framework-april2018.pdf

EY. (2018) IFRS (#) Accounting for crypto-assets.

o https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-IFRS-Accounting-for-crypto-assets/$File/EY-IFRS-Accounting-for-crypto-assets.pdf

Marr, B. (2017). 9 technology mega trends that will change the world in 2018. Forbes Magazine.

o https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/12/04/9-technology-mega-trends-that-will-change-the-world-in-2018/2/#747521715a9f.

IFRIC. (2018) Cryptocurrencies – Holdings of cryptocurrencies (4a).

o https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2018/september/ifric/ap04a.pdf

IFRIC. (2018) Cryptocurrencies – Holdings of cryptocurrencies (4b)

o https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2018/september/ifric/ap04b.pdf

IFRS. (2018-09-09) About IFRS – retrieved from: https://www.ifrs.org/about-us/

(1) List of IFRS Standards

o https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/

(2) Our Structure

o https://www.ifrs.org/about-us/our-structure/

(3) How we set IFRS standards

o https://www.ifrs.org/about-us/how-we-set-standards/

(4) Current Areas of Focus

o https://www.ifrs.org/projects/current-areas-of-focus/

J.P. Morgan. (2018). Decrypting Cryptocurrencies: Technology, Applications and Challenges.

o https://forum.gipsyteam.ru/index.php?act=attach&type=post&id=566108

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

o https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

114

OECD, (2017). Digital economy outlook

o https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2017_9789264276284-en#page26

PwC. (2017) IFRS 9, Financial Instruments – Understanding the basics.

o https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-9/ifrs-9-understanding-the-basics.pdf

PwC. (2016) IFRS 16 – The leases standard is changing. (1)

o https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/ifrs-16-the-leases-standard-is-changing.pdf

PwC. (2018). Making Sense of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain.

o https://www.pwc.com/us/en/industries/financial-services/fintech/bitcoin-blockchain-cryptocurrency.html

PwC. (2016). Tech breakthroughs megatrend. (2)

o https://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-megatrend.html

Sharma, T. (2018). How does Blockchain use public key cryptography

o https://www.blockchain-council.org/blockchain/how-does-blockchain-use-public-key-cryptography/

Databaser

Datoen for hvornår den pågældende database er tilgået angives I forbindelse med henvisningen I specialet.

Blockchain Luxembourg S.A. (2018) o www.blockchain.info

CoinMarketCap. (2018)

o www.coinmarketcap.com Årsrapporter

DigitalX Ltd. (2017)

o https://www.digitalx.com/news/2017-annual-report-2017-10-01

Bitcoin Group SE. (2018)

o https://www.bitcoingroup.com/userfiles/downloads/GB2017/bitcoin_group_se_gesc haeftsbericht_2017_EN.pdf

115

Bitcoin Group Ltd. (2016)

o

http://static.bitcoingroup.com.au/wp- content/uploads/2016/02/04053458/BGL_FY15-audited-financial-statements-final-signed.pdf

Internationale Regnskabsstandarder

IFRS (2018) Conceptual Framework for Financial Reporting IAS 1 Presentation of Financial Statements. 2007.

IAS 2 Inventories. 2005.

IAS 7 Statement of Cash Flows. 1992.

IAS 8 Accounting Policies, Changing in Accounting Estimates and Errors. 2003.

IAS 10 Events after the Reporting Period. 2001 IAS 32 Financial Instruments: Presentation. 2003.

IAS 38 Intangible Assets. 2004.

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure. 2005.

IFRS 9 Financial Instruments: Recognition and Measurement. 2014.

IFRS 13 Fair Value Measurement. 2011.

116

19 Figur- og tabelliste

Figur 1 – Penges funktioner (ECB, 2017)

Figur 2 – Udvikling I Bitcoin og DKK I forhold til USD (Biltoft, K. 2018)

Figur 3 – Oprettelse og verificering af transaktion via Blockchain (egen tilvirkning) Figur 4 – Blockchain identifikation (egen tilvirkning)

Figur 5 – Tilføjelse af blok til kæden (egen tilvirkning)

Figur 6 – Udvikling i antal daglige bekræftede transaktioner i Bitcoin (www.blockchain.info, 2018;

besøgt 7/9/2018)

Figur 7 – Markedsværdi af fem største kryptovalutaer pr. 7/6/2018 (egen tilvirkning) Figur 8 – Antallet af daglige bekræftede transaktioner i Bitcoin fra 7/6/2017 – 6/6/2018 (www.blockchain.info, 2018: besøgt 7/6/2018)

Figur 9 – Transaktionsvolumen af daglige bekræftede transaktioner i Bitcoin fra 7/6/2018 – 6/6/2018 (www.blockchain.info, 2018: besøgt 7/6/2018)

Figur 10 – IFRS’ struktur (egen tilvirkning) Figur 11 – IFRS’ organer (egen tilvirkning)

Figur 12 – Proces for udarbejdelsen af regnskabsstandarder (egen tilvirkning) Figur 13 – Muligheder for indregning af kryptovaluta efter IFRS (egen tilvirkning)

Figur 14 – Beslutningstræ for virksomheder, der besidder kryptovaluta (egen tilvirkning)

Figur 15 – Nøgletal for Bitcoin Group SE ved anvendelse af IAS 39, IAS 38 og IAS 2 (egen tilvirkning) Figur 16 – Ændringer i nøgletal for Bitcoin Group SE ved anvendelse af IAS 38 og IAS 2 (egen tilvirkning)

117 Tabel 1 – Involverede parter (egen tilvirkning)

Tabel 2 – Indregning af kryptovaluta I praksis (egen tilvirkning)

Tabel 3 – Oversigt over repræsentanter fra faglige afdelingers vurdering (egen tilvirkning)

118

20 Bilagsliste

Bilag 1 Bitcoin Group SE resultatopgørelse og balance ved anvendelse af IAS 39 Bilag 2 Bitcoin Group SE resultatopgørelse og balance ved anvendelse af IAS 38 Bilag 3 Bitcoin Group SE resultatopgørelse og balance ved anvendelse af IAS 2 Bilag 4 Nøgletal for Bitcoin Group SE ved anvendelse af IAS 39, IAS 38 og IAS 2 Bilag 5 Ændringer i nøgletal for Bitcoin Group SE ved anvendelse af IAS 38 og IAS 2 Bilag 6 Oversigt over formler anvendt ved beregning af nøgletal

Bilag 7 Interviewguide – repræsentanter fra faglige afdelinger

Bilag 8 Transskriberet interview af 10. august 2018 – Søren Kok Olsen (EY) Bilag 9 Transskriberet interview af 10. august 2018 – Jan Fedders (PwC)

Bilag 10 Transskriberet interview af 13. august 2018 – Jane Thorhauge Møllmann (KPMG) Bilag 11 Interviewguide - Bank

Bilag 12 Transskriberet interview af 28. august 2018 – Christian Mørk (Nordea)