• Ingen resultater fundet

Emner grammatik – historisk-mytologisk digtning · 67

In document danske studier (Sider 71-91)

hjertestrå (bot.) 1976 77 holmgang 1978 28 l’hombre 1967 114ff homonymi 1989 39f Hostrup

– dialekt 1977 103ff, 131 hoved- og bisætning 1969 102 humanisme 1967 87ff, 99

– dansk, 1600-tallet 2002 95ff – retorik 2002 95ff

– sirlighed 2002 95ff hymnologi se salmer hyrdedigtning 1985 123ff – dansk 1700-tal 2002 121ff hævndrab 1978 27ff

identitetshistorie 1992 177ff; 1993 40ff, 150ff, 173; 1996 161f

ideologikritik 1991 222ff – i tekstanalysen 1978 88ff idiomatik

– ordbøger 1999 198ff idiomer 1979 17; 2003 41 idolopkaldelse 1991 228f

– engelsk indflydelse på dansk 1994 7 institutioner

– Kunstakademiet 1992 184ff

– Københavns Universitet 1987 122; 1988 34f

– Københavns Universitets filosofiske fa-kultet 1981 106ff

– Selskabet til de skiønne og nyttige Vi-denskabers Forfremmelse 1973 63f – Sorø Akademi 1983 140f

intellektuel historie – 1930’erne 1999 233ff interessante, det 1994 47ff interferens

– dansk-engelsk, udtale 1997 184ff – minoritetslitteratur 1992 129ff intersprog 1992 92ff

ironi 1996 118

irrealis i moderne dansk 1987 93f, 96, 98f islandsk litteratur

– folkeviser 1967 126ff; 1972 117ff – islændingesagaer 1981 13, 23ff – motivindeks 1968 135ff

– fremmedord og metaforer i sportsrepor-tager 1981 153f

– journalistisk sprog 1993 132ff Jugendstil 1971 81ff

junggrammatikerne 1975 93 jydehistorier 2000 5ff

68 · hjertestrå – jydehistorier Emner

jyske dialekter – i folkeviser 1986 16

– nedertyske låneord i jyske dialekter 1996 188f

– nørrejysk 1977 127f – syntaks 1977 131ff jysk regionalsprog 1977 62ff

– påvirkning fra københavnsk 1977 76ff jyske folkeviser 1978 5f

jyske rejseskildringer 1968 27ff jødedom

– som motiv 1987 58ff – tilsløring af 1987 58ff

jødiske skildringer i Danmark 1980 134f Kainsmotivet 1976 101f

kalkmalerier 1984 111f kancellistil 1985 138f

kanondannelse 1978 143ff; 1996 164;

2003 286ff

kiastisk assonans i moderne dansk 2004 130

Kiel 1993 150ff

kilder til historiske romaner 1988 85ff kildeproblemer, nordisk mytologi 1988

– Johannes V. Jensen 1991 128ff klammerurt (bot.) 1991 199ff klasestruktur i lyrik 2000 65ff klassifikation af folkeviser 1970 159 klassikercitater hos Ludvig Holberg 1988

177f klassikere

– danske 1978 143ff klassisk ... se antik ...

kliché 1979 5ff

klisis i nudansk 1991 5ff, 21 klubviser 1985 107ff

kodeskifte 1977 64, 136f; 1981 73ff kogebøger 1974 135, 137 komposita 1990 159ff; 1999 37ff – exocentriske 1989 151 – substantiviske 1989 149ff – særskrivning 1994 9ff – udtale 1991 203f

konditionalis 1987 93, 96, 99f konditionalsætninger – anaforisk 1974 56ff – gammeldansk 1974 55ff Kongelige Teater, Det

– repertoire ca. 1830 1983 101ff kongespejl 1989 49, 88; 1991 57ff konjunktion + at 1983 65ff konjunktioner 2001 65ff

– norsk-tysk sprogkontakt i Hanse-tiden 2003 281ff

kontamination

– teleskopord 1999 37f, 43ff kontekstualisering (gram.) 1982 88f konventionalister

– etymologi 1999 6

konventionelle symboler 1976 49f korpusbaseret leksikografi 2004 171ff korpuslingvistik 1978 42ff; 1992 154ff;

1998 168ff

– frekvensanalyse 1998 173f – lemmatisering 1998 172ff korte former (ret.) 1992 160ff

Emner jyske dialekter – korte former · 69

kortspil 1967 114ff kriminalromaner 1995 115ff

kristendommens tolkningssammenbrud 1977 56ff

kristendomskritik 1993 33ff kristne træk i norrøne digte 1981 92f kritikhistorie 1971 58ff; 1972 54ff; 1989

148f; 1991 232ff

– dagbladskritik, 1800-tallet 1978 102ff – det moderne gennembrud 2004 61ff – pseudonym kritik 1978 102ff

krydsassonans i moderne dansk 2004 129f kulturdebat i 1930’erne 1999 233ff kulturmøde

– computerassisterede metoder 1978 42ff – frekvenslister 1978 44f

– frekvensordbøger 1978 44ff

kvantitetslitteratur (se også triviallitteratur) 1972 135; 1973 169ff; 1980 172ff kvindeforskning

– litteraturforskning 1982 96ff; 1983 144ff

kvindelitteratur 1985 168ff kvinden som ideal 1967 65 kvindenavne

Københavns Universitet 1987 122; 1988 34f

– indflydelse på jysk regionalsprog 1977 76ff

– lavkøbenhavnsk 1977 167ff københavnske fornavne 1991 226ff køn (gram.) se genus

køn og kærlighed 1991 96ff kønspolitik 1985 162ff kønsroller

– litteraturforskning 1982 96ff landbohistorie 1966 124ff; 1993 181f landskabslovene 1987 112

Langeland

– dialekt 1977 103f, 106f Lapland

– folketro 1972 99f latin

– latin vs. folkesprog 1979 110f; 1992 121f

– latinsk litteratur i dansk 1992 121f – latinsk påvirkning af dansk historiografi

1990 55f

– latinsk påvirkning af dansk dramatik 1995 152ff

– latinske gloser 1991 40ff

– oversættelse til dansk 1983 5ff; 1985 193ff; 1987 149f; 2000 187ff

– Vergils indflydelse i Danmark 1989 116 latindigtning

– 1500- og 1600-tallet 1992 5ff – 1500-tallet 1995 186ff – i middelalderen 1969 109ff – i renæssancen 2000 179ff lavkøbenhavnsk 1977 167ff ledstilling i ledsætninger – påvirkning fra engelsk 1994 16 legender 1973 177f; 1987 110 legendeviser 1983 125ff lejlighedsdigtning

– 1600-tallet 1996 38ff; 1997 218ff; 1998 180f; 2002 95ff

– 1700-tallet 2000 86ff

– bryllupsdigte 1992 7; 2000 86ff – lykønskningsdigte 1922 22 – mindedigte 1992 7 – retorik 2002 95ff – sirlighed 2002 95ff

70 · kortspil – lejlighedsdigtning Emner

leksikografi 1988 192f; 1990 180ff; 1994 145ff; 1996 174ff

– brugsbetegnelser 1974 18ff; 1994 147f – dansk-tysk ordbog 1992 149ff – danske ordbøger 1989 187ff

– dialektordbøger 1977 102ff; 1993 125ff – fremmedordbøger 1992 154ff

– gammeldansk 1999 180ff – idiom-ordbøger 1999 198ff – korpusbaseret 2004 171ff – Læsø, ordbog 1982 173f – navnestof i ordbøger 1979 39ff – nudanske ordbøger 1999 203ff; 2002

222ff

ligprædikener (se også prædikener) 1984 121ff

– 1500-tallet 2002 69ff – 1600-tallet 1983 12ff

– adelskab og religiøsitet 2002 69f – aneopremsning 2002 73f, 77 – ars moriendi 2002 70, 82ff – levnedsbeskrivelse 2002 74f – sygdom 2002 88f

lingvistik og matematik 1976 172ff litteraturforskning

– 1960-1974 (forskningsoversigt) 1976 87ff

– 1970-1981 (forskningsoversigt) 1982 96ff

– kvindeforskning 1982 96ff; 1983 144ff – kønsroller 1982 96ff

– pigebøger 1982 108

litteraturhistorie 1973 132ff; 1983 144ff;

1984 148ff; 1989 148f – bibliografi 1976 163

– dansk 1800-tal 1996 145ff, 160ff – skandinavisk 1870-1960 1974 163f litteratursociologi 1972 133ff; 1973 169ff litteraturvidenskab

– forhold til filologi 1996 22ff litterær analyse

– 1958-1977 (forskningsoversigt) 1978 71ff

– dybdepsykologi 1978 96ff – episk teori 1978 80ff

– idéhistorisk orienteret tekstanalyse 1978 79ff

– ideologikritik 1978 88ff – narratologi 1978 80ff – nykritik 1978 71ff

– planbrud 1966 11ff; 1978 72; 2000 54ff – socialhistorisk tekstanalyse 1978 91ff – strukturalisme 1978 83ff

– tekstlige planer 1966 11ff; 1978 72;

200054ff; 2003 109ff; 2004 105ff litterær oversættelse 1976 168ff

litterære genrer (se også de enkelte genrer) – drikkeviser 1985 107ff

– dødedigtning 1999 226ff; 2000 184ff – epigondigtning i 1800-tallet 2000 134 – erindringsroman 1975 40

– essays 1990 130ff, 141f – eventyr 1989 128ff; 1998 19ff – fabler 1983 97ff

– grotesk realisme 1996 116 – helgenlegender 1973 177ff

– hexameterdigte 1976 168ff; 2000 187ff – historisk drama 1975 129ff

– historisk fortælling 1984 44ff

– historiske romaner 1969 27ff; 1988 85ff – historiske viser 1971 195f; 1987 118 – historisk-mytologisk digtning 1992 8f – hyldestdigtning 2002 95ff

– hyrdedigtning 1985 123ff; 2002 121ff – klubviser 1985 107ff

– kongespejl 1989 49, 88; 1991 57ff – kriminalromaner 1995 115ff – kunstnerroman 1970 71ff – legender 1973 177f; 1987 110 – legendeviser 1983 125ff – læredigte 1987 146ff

– mariaviser 1993 196ff; 1995 18ff, 171f – novelle 1994 100ff

– nøgleroman 1967 62ff – pastorale 1985 123f; 2002 121ff – preciøs roman 2002 112

Emner leksikografi – litterære genrer · 71

– prosasatire 1988 175ff – realistisk roman 1980 5ff – rejsedigte 1992 7f – rejseroman 1982 5ff

– ridderromaner 1987 123f; 2002 112 – robinsonader 1970 121

– selvbiografier 1990 155ff; 1995 161ff;

1996 76ff

– tendensdigtning 1968 63ff – tendensroman 1970 112ff – udviklingsroman 1969 45; 1982 5ff – universitetsroman 1991 230ff – universitetssatire 1979 58ff – utopi 1975 27ff; 1982 15f – verssatire 1988 49ff – æredigte 1992 22

litterære perioder og strømninger – 1770-1778 1975 52ff

– 1800-tallet 1981 144ff; 1983 48ff; 1997 220ff; 2001 114ff

– 1800-1870 1993 28ff – 1890’erne 1980 51ff – 1900-tallet 1993 84ff – 1990’erne 2003 236ff

– barokken 1971 138ff; 1975 117ff; 1976 88f; 1978 159ff; 1982 147ff; 1988 32ff – biedermeier 1986 72ff; 1998 152ff – ekspressionisme 1982 55ff – guldalderen 1966 121 – humanisme 1967 87ff, 99 – impressionisme 1977 50 – mellemkrigstiden 1982 170ff – middelalderen 1968 138ff; 1976 88;

1987 121f; 1993 106ff; 1999 188ff – minimalisme 2003 236ff

– moderne gennembrud, det 1985 168ff;

2004 61ff

– modernisme 1980 74ff; 1998 202ff;

2004 105ff

– nationalromantikken 1974 5ff – naturalisme 1980 51f; 1982 51f; 1989

128ff

– poetisk realisme 1976 93f; 1994 109 – prænaturalisme 1972 57

– romantikken 1974 5ff; 1976 90ff; 1981 5ff; 2003 122ff

– romantismen 1972 71; 1974 90f; 1975 5ff

– symbolismen 1980 52ff Loke 1972 100ff; 1989 65f

lov og ret i dansk middelalder 1987 111f lovtale 1973 63f

luthersk ortodoksi 1985 159f lyd/skrift 1992 96ff

– deponente verber 1992 106 – faux amis 1992 121f – modalverber 1992 112f – passiv 1992 106f – prosodi 1992 102 – skriftnær udtale 1992 96 – stød 1992 101

– syntaks 1992 108ff

lydhistorie 1975 92ff; 1977 167ff; 1984 11; 1996 5f

lydlove

– 1800-tallet 2004 133f – ældre dansk 1979 112ff lykkekrans 1976 76ff – barok, fransk-dansk 2000 75ff – billedstrukturer 1966 11ff; 2000 54ff – digte indlagt i romaner 2001 114ff – gruppestrukturer 2000 59ff – klasestruktur 2000 65ff – latindigtning 1995 186ff

– lyrisk indledning, folkeviser 1973 20ff – mellemkrigstiden 1982 170ff – modernisme 2004 105ff – nutid 2003 205ff

– planstrukturer 1966 14f; 2000 54ff – sonetter 2003 205ff

lægge

– symbol på mandskraft 1969 97f lærde kvinder

72 · litterære perioder – lærde kvinder Emner

– 1600-tallet 1983 5ff

læse mellem linierne 1985 83ff læsebøger 1995 197

Læsø

– som motiv 1970 119f – ordbog 1982 173f

lån fra engelsk 1994 5ff; 1997 214ff lån fra fransk 1998 35ff

malerkunst

– i renæssancen 1967 57ff – omkring 1890 1967 57ff marginalier 2001 170ff

mariaviser 1993 106ff; 1995 18ff, 171f markedssangerhypotesen 1986 156f

– fremmedord og metaforer i sportsrepor-tager 1981 153f

masselæsning 1980 172ff massemeddelelsesmidler 1966 44f matematik og lingvistik 1976 172ff medicinhistorie 1998 134ff

mellemkrigstiden som litterær periode 1982 170ff

melodier til folkeviser 1978 14ff memoirer se erindringer menigmandshypotesen 1986 156f menippæisk satire 1988 175f merkantilisme 1986 46f

metaforer (se også billedsprog) 1966 19ff – døde 1966 8

– i sportsreportager 1981 153f metaforstrukturer 1966 43 metrik 2002 207ff

– 1600-tallet 1989 85; 1998 103ff – enjambement 2003 273f – frie vers 2003 271f – hexameter 1976 170f

middelalderlitteratur 1976 88; 1987 108ff;

1999188ff; 2004 5ff

– landskabslovene 1979 110f; 1987 112 – latindigtning 1969 109ff; 1987 146ff – mariaviser 1993 106ff; 1995 18ff, 171f – oversættelser fra latin 1987 135f – ridderromaner 1987 123f – salmer 1988 5ff – svenske viser 1988 5ff

middelaldersprog se gammeldansk, nor-rønt, oldnordisk

middelnedertysk

– indflydelse på dansk 1994 135f miljøtegning 1987 58ff

– sydslesvigsk litteratur 1992 129ff – syntaks 1992 129ff

– tysk påvirkning af sydslesvigsk skrift-sprog 1992 129ff

– forholdet ml. lyd og skrift 1992 112f moderne dansk se dansk sprog, dialekter,

fonetik, grammatik

Emner lærdomshistorie – moderne dansk · 73

moderne gennembrud, det 1985 168ff;

2004 61ff

modernisme 1980 74ff; 1998 202ff – lyrik 2004 105ff

modernitetskritik 1987 79ff modi significandi 1977 28 modtagelse af dansk litteratur – i Tyskland 1870-1914 1979 169ff – i tysksprogede lande 1915-1980 1990

179f modus 1972 5ff

– oblikke modi 1987 93ff molbohistorier 2000 5ff monarkier, de fire 1992 13ff, 24 Monde-gruppen 1999 233ff mundtlig vs. skriftlig kultur 1990 109f mundtlige fortælleformer 1996 101ff;

– antikke myter i dansk litteratur 1983 48ff mytiske viser 1971 104ff

mytologi

– nordisk 1972 96ff; 1976 118ff; 1984 167ff; 1988 133ff (forskningsoversigt);

2002 134ff – slavisk 1976 118ff

mytologisk-historisk digtning 1992 8f

narrativer 2001 29ff

narratologi (se også episk teori, fortælle-teknik, mundtlige fortælleformer) 1978 80ff; 1994 112ff

national identitet 1992 177ff nationalfilologi 1974 5ff

nationalhistorisk teater 1994 119ff nationalisme 1990 123f; 1992 177ff; 1996

160ff, 171

naturalisme 1980 51f; 1989 128ff – naturalistisk stil 1982 51f naturalister

– etymologi 1999 6 naturalistisk stil 1982 51f

naturdigtning i 1700-tallet 1977 179ff naturfilosofi i romantikken 1997 187ff naturharmoni, enhedsoplevelse 1988 118f naturlige symboler 1976 49f

naturnavne 1989 42f naturret 1986 42f

naturvidenskab i romantikken 1981 37 navneforskning (se også runer) 1982 143f;

1983 87ff; 1985 99ff; 1989 34ff; 1991 219

– 1968-1971 (forskningsoversigt) 1973 119ff

– antroponymi 1973 124ff; 1989 5ff, 36 – fornavne, Danmark 1992 167ff – fornavne, København 1991 226ff – gadenavne 1973 123f

– hydronomi 1973 123; 1997 209ff – idolopkaldelse 1991 228f – kulturnavne 1989 42f

– moverede kvindenavne 1991 228 – naturnavne 1989 42f

– navneskik i 1600-tallet 1981 136f – navnestof i ordbøger 1979 39ff – opkaldelse 1991 228f

– personnavne 1973 124ff; 1989 5ff, 36 – personnavne som dateringskriterium for

folkeviser 1995 43ff

74 · moderne gennembrud – navneforskning Emner

– personnavneforskning 1991 226ff – skandinaviske navne i vikingetidens

England 1973 125ff

– skandinaviske stednavne i Skotland 1972 128

– sø- og ånavne 1973 123; 1997 209ff navneskik i 1600-tallet 1981 136f navnestof i ordbøger 1979 39ff Nazityskland

– runologi 1986 143ff

nedertysk (se også plattysk) 1966 47ff – indflydelse på dansk 1994 135f – låneord i jyske dialekter 1996 188f negation

nobelprisen i litteratur 2002 191ff; 2004 154ff

nominativus absolutus – finsk 1981 114f

nordisk avantgardelyrik i mellemkrigstiden 1982 170ff

nordisk digtning i 1600-tallet 1971 138ff nordisk middelalder

– overgang fra latin til folkesprog i lovene 1979 110f

nordisk mytologi (se også gammelnordisk religion) 1972 96ff; 1976 118ff; 1984 167ff; 1988 133ff; 1993 178f; 2002 134ff

– arkæologi 1988 139 – Balder 1989 47ff; 1993 145f – Brisingamen 1984 103ff; 1986 116ff – Freja 1984 103ff, 109ff

– Høder 1989 61ff – i højskolemiljø 1993 179 – kildeproblemer 1988 135f – kongespejl 1989 49 – Loke 1972 100ff; 1989 65f – Odin 1989 52f

– Ragnarok 1989 46

– religionsfænomenologi 1988 139 – religionshistorie 1988 137f

– romantikkens brug af 1976 118ff; 2002 134ff

– runologi 1988 139f – shamanisme 1989 58f – tidsopfattelse 1981 91ff nordiske folkeviser 1973 47f

nordiske sprog (se også de enkelte landes sprog) 1993 135ff

– indflydelse på engelsk og gælisk 1972 126ff

– talesprog vs. skriftsprog 1993 136f Nordslesvig 1995 195ff

normalprosa 1979 20f normalsprog – brud på 1966 9ff

norrøn litteratur (se også nordisk mytologi) 1971 130f; 1981 5ff; 1995 168ff – kongespejl 1989 49

– kristne træk 1981 92f – motivindeks 1968 135ff – romantikkens brug af 1981 5ff – udgivelse 1981 11f

– folkeviser 1973 180ff, 185ff; 1975 142ff; 1976 5ff; 1982 114ff; 1983 125ff – helgenlegender 1973 179f

norsk sprog

– dansk vs. svensk/norsk, struktur 1997 18ff

– frekvenslister 1978 48

– indflydelse fra svensk 1450-1500 1976 5ff

– norsk-tysk sprogkontakt i Hanse-tiden 2003 281ff

– som nationalsprog 1974 7ff North Carolina

– folklore 1967 118ff novelleteori 1994 100ff

nudansk se dansk sprog, dialekter, fonetik, grammatik

nudanske ordbøger 1999 203ff; 2002 222ff nutid i lyrik 2003 205ff

Emner navneskik – nutid · 75

nyklassicisme 1988 48ff oblik kasus i nudansk 1991 5, 13ff oblikke modi 1987 93ff

obskøne indskrifter på runesten 1999 24 Odin 1989 52f

oldfrisisk sprog 1972 130f

oldislandsk se norrøn litteratur, norrønt sprog

onomatopoietika – etymologi 1999 7, 14 operalibretto 2000 137ff

ordforråd i minoritetslitteratur 1992 132f ordfrekvens 1979 9f; 1992 154ff ordklasser se grammatik

ordsprog 1971 134ff; 1979 24ff; 1981 118ff; 1982 110ff; 1983 139ff; 1984 113ff; 1989 157ff; 1992 135ff – bevingede ord 2003 43 – i nutidsdansk 2003 38ff – idiomer 2003 41 – på runesten 1999 25f

ordsproglige talemåder 1976 160ff ordsprogsvilje 1989 167

ortodoksi

– luthersk 1985 159f

ortografi 1982 145ff; 1987 170ff; 1988 172ff; 1989 183f, 191; 2001 85ff; 2002 222ff; 2004 183ff

– 1600-tallet 1981 130f – 1800-tallet 1986 60ff – abstraktion 2001 91ff, 94f – bindestreg 2003 266ff – dansk og finsk 2001 109ff

– dansk og svensk 2003 265ff – differentiering 2001 90f, 94ff – komplekse proprier 2003 268ff – ordbøger 1987 170ff; 2001 5ff – påvirkning fra engelsk 1994 9ff – segmentering 2001 89f, 93 – svensk sprogvidenskab 1994 165ff – særskrivning 1994 9ff

– sær- og samskrivning 2003 265f – ældre dansk 1979 112ff overfladesemantik 1994 157ff

overgang fra latin til nordiske folkesprog 1979 110f

overgang fra mundtlig til skriftlig kultur 1990 109f – folkeviser 1986 11ff, 132ff overnaturlige væsner 1969 48ff oversættelse 1966 47ff; 1990 80ff – amerikansk og britisk 1981 45ff – bibeloversættelser 1981 149ff; 1991

45ff

– danske folkeviser til engelsk 1990 80ff – fra engelsk 1980 5ff; 1981 55ff – fra græsk 1981 125ff; 1988 75f – fra latin 1983 5ff; 1985 193ff; 1987

135f, 149f; 2000 187ff

– fra tysk 1985 57ff; 1991 58f; 1995 18ff – hexameterdigtning 2000 187ff – litterær 1976 168ff

– maskinoversættelse 1992 176 – oversat litteratur i Danmark 1800-1870

1980 172ff

– perifrase 1991 31, 36f, 39 – prædikener 1991 30 – reformationstiden 1991 29ff – skjaldekvad 1996 25ff

– til tysk 1973 159ff; 1979 169ff; 1988 71 oversættelseslån fra engelsk 1994 24f papir se filigranologi

parasitiske talehandlinger 2000 26ff parassonans i moderne dansk 2004 128f

76 · nyklassicisme – parassonans Emner

parømiologi se ordsprog passivkonstruktioner

– påvirkning fra engelsk 1994 14f – forholdet ml. lyd og skrift 1992 106f pastiche 1977 46ff

pastorale 1985 123ff – dansk 1700-tal 2002 121ff patiens 1995 5ff

patriotisme 1998 152ff pengesymbolik 1976 139ff performativer 2000 30ff periferisme 1995 222

perifrase 1989 82; 1991 31, 36f, 39 perioder se litterære perioder og

strømnin-ger

periodisering 1991 234 personifikation 1985 26

personlige pronominer i nudansk 1991 5ff personlighedsbegrebet 1977 32ff personlighedsfilosofi 1986 95ff personnavne (se også fornavne,

navne-forskning) 1973 124ff; 1989 5ff, 36 – navneskik 1600-tallet 1981 136f – skandinaviske navne i vikingetidens

England 1973 125ff

– som dateringskriterium for folkeviser 1995 43ff

pest 1970 124ff pietisme 1981 103 pigebøger 1982 108

planbrud 1966 11ff; 1978 72; 2000 54ff planstrukturer i lyrik 1966 5ff; 2000 54ff planer, tekstlige 1966 11ff; 2000 54ff;

2003109ff; 2004 105ff

plattysk (se også nedertysk) 1979 129ff pleonasmer 1983 61ff

pleonastisk at 1983 61ff

pluralis-s

– påvirkning fra engelsk 1994 13f poesi som oprindeligt sprog 1994 51f poetik 1998 53ff; 2003 271ff poetisk realisme 1976 93f; 1994 109 politikerbegrebet i Danmark 1993 142ff polsk litteratur

– indflydelse på Georg Brandes 1967 135f Port Royal-grammatikerne 1994 50 portmanteauord 1999 37ff Portugal

– rejseskildringer 1988 115ff positivisme

– logisk positivisme 2000 28ff – personlighedsfilosofi 1986 95ff potenserende hexameter 1976 170f Prag 1993 116f

pragmatik 1979 5ff; 1991 220f pragmatisk tekstteori 1994 152ff preciøs roman 2002 112 problemata 1989 160, 162f produktivt stød 1998 35ff pronominer 1991 5ff; 1998 163ff propemticon 1992 7f

proprier (se også navneforskning) 1979 39ff

– afgrænsning i forhold til appellativer 1989 35, 39f

– i folkeviser 1995 43ff – i runeindskrifter 1989 34ff – komplekse 2003 268ff – monoreferentialitet 1989 36 – varemærker 1998 87ff prosametrik 1987 87ff

prosasatire i 1700-tallet 1988 175ff prosodi

– forholdet ml. lyd og skrift 1992 102 prospektiv 1987 93, 98, 104

proveniens af folkeviser 1995 42ff provinsielt sprog 1977 172f prædikener (se også ligprædikener) – middelalderen 2004 5ff – oversættelse 1991 30 – perifrase 1991 31, 36f, 39 – reformationstiden 1991 30 – struktur 2004 16ff prænaturalisme 1972 57

Emner parømiologi – prænaturalisme · 77

præposition

– styring af 1977 158ff præsentationsrealisme 1980 5

præsters ansættelsesforhold i 1800-tallet 1987 38ff

pseudonymitet 1987 26ff – pseudonym kritik 1978 102ff psykiatri og sprog 1984 89ff purisme 1973 72ff

radiografi 1968 9ff Ragnarok 1989 46 rammefortælling 1972 122

realisme 1972 54f; 1981 144ff; 1996 116 realistisk roman 1980 5ff

receptionshistorie 1972 54ff; 2003 132ff referatstil 1987 178

reformationstiden – prædikener 1991 29ff reformationsvise 1985 30 reformkatolikker 1985 41ff

regionalsprog 1977 62ff, 136f; 1992 175 – jysk 1977 62ff

rejsedigte 1992 7f rejseroman 1982 5ff

rejseskildringer 1967 5ff; 1993 84ff, 166ff;

1996 62ff

– 1800-tallet 1988 115ff; 1998 184ff – enhedsoplevelse 1988 118f

religiøs tydning af sproget 1984 70ff rematisk subjekt 1989 122ff, 126 renæssancedigtning

– antikke forbilleder 2000 179ff – imitatio 2000 179ff

– Det Kgl. Teater ca. 1830 1983 101ff retarderende hexameter 1976 170f retorik 1979 172ff; 1983 127ff; 1987

178ff; 1999 222ff

– antik og klassisk opfattelse af tale 1973 57f

– delmængde 1994 114 – fynd 1992 160ff

– gejstlig veltalenhed 1973 55ff – gentagelse 1994 114 – korte former 1992 160ff – lejlighedsdigtning 2002 95ff – lovtale 1973 63f

– lærebøger, 1700-tallet 1973 55ff – sprogbrugsanalyse 1980 100ff; 1992

160ff

– talen som genre 1973 58ff – tildækning 1994 114 – upålidelig fortæller 1994 114f retskrivning se ortografi retspraksis i 1200-tallet 1978 27f ridderviser 1971 106; 1987 117f ridderromaner 1987 123f; 2002 112 rigsmål 1977 167ff; 1981 71ff; 1982 127ff – dannet 1979 20

– lydhistorie 1977 167ff – morfologi 1979 123ff – provinsielt 1977 172f

– skriftsprogets indflydelse 2004 139ff – sociolekter 1977 167ff

– stød 1979 123ff; 1980 78ff; 1998 33ff – udtale 1991 202ff; 1992 138ff rim 1981 135; 1984 129ff; 2000 134ff robinsonader 1970 121

romaner

– 1700-tallet 2002 112ff

– dannelsesroman 1969 45; 1970 158 – emblem 2002 114f, 120f

– erindringsroman 1975 40

– historiske romaner 1969 27ff; 1988 85ff – hyrderoman 2002 112ff

– indlagte digte 2001 114ff – kriminalromaner 1995 115ff – kunstnerroman 1970 71ff – nøgleroman 1967 62ff – pastorale 2002 121ff

78 · præposition – romaner Emner

– preciøs roman 2002 112 – realistisk roman 1980 5ff – rejseroman 1982 5ff

– ridderromaner 1987 123f; 2002 112 – robinsonader 1970 121

– tendensroman 1970 112ff – udviklingsroman 1969 45; 1982 5ff romantikken 1974 5ff; 2003 122ff – brug af nordisk mytologi 1976 118ff;

2002 134ff

– brug af norrøn litteratur 1981 5ff – brug af slavisk mytologi 1976 118ff – i dansk litteratur 1976 90ff – naturfilosofi 1997 187ff – naturvidenskab 1981 37

– tysk indflydelse på dansk romantik 2002 178ff

romantisme 1972 71; 1974 90f; 1975 5ff romanviser 1971 105f

runer 1971 132; 1981 104f; 1985 5ff; 1987 5ff; 1989 34ff; 1990 145ff, 150ff; 1999 16ff – futhark-indskrift 1999 21, 23 – fællesnavne 1989 34ff – guldhornene 1972 127 – Illerup Ådal 1985 5ff – Nazityskland 1986 143ff – obskøne indskrifter 1999 24 – ordsprog 1999 25f – overgangsstene 1990 145ff – runeindskrifter i vestslavisk område

1999 16ff

– runo-metrisk digtning 1986 121ff – Snoldelev-stenen 1974 132ff – Starisgard/Oldenburg 1-6 1999 16ff – syllabarier 1999 19, 24

– venderuner 1990 146 – Vimose 1985 5ff – yngre futhark 1982 72ff runeviser 1990 41ff

runologi, runeforskning 1968 125ff; 1982 72ff; 1984 17ff, 138ff; 1996 5f

– Nazityskland 1986 143ff – nordisk mytologi 1988 139f – runologiens historie i alm. 1986 150ff – samarbejde med arkæologi 1968 126 runo-metrisk digtning 1986 121ff russisk litteratur

– indflydelse på Georg Brandes 1967 135f sagaer 1981 13, 23ff

sagn 1972 88

– episke love 1996 101f , 130, 137 – folkesagn 1971 111f; 1986 75 – gengangere 1997 5ff – historiske sagn 1995 15f – ophavssagn 1995 5, 7ff – stedsagn 2000 206 – tyveri af markjord 1997 5ff

salmebøger 1967 103ff; 1985 31ff; 1995 18f, 31ff

– 1600-tallet 1998 103ff

salmer 1967 103ff; 1972 75ff; 1974 161f;

1983 131ff; 1985 31ff; 1993 154 – 1600-tallet 1995 172f; 1998 103ff – dansk barok 2003 65ff

– danske, af svenske viser 1988 5ff – formler 1972 77

– Færøerne 1977 178f

– mariaviser 1993 106ff; 1995 18ff, 171f – middelalderen 1968 138ff; 1988 5ff sammenligningsled i nudansk 1991 171f sammensætninger (se også komposita) – særskrivning 1994 9ff

Sampo 1986 123ff

sangbøger 1832-1870 1993 173ff sange (se også folkeviser, viser) – fædrelandssange 1968 120f satire 1984 142ff; 1985 103ff – 1600-tallet 1987 9ff

– 1700-tallet 1980 126ff; 1988 175ff – lærdomssatire 1979 58ff

– menippæisk 1988 175f – prosasatire 1988 175ff

Emner romantikken – satire · 79

– universitetssatire 1979 58ff – verssatire 1988 49ff schwa-assimilation 1998 44ff Schwank 1970 5ff

segmentering, ortografi 2001 89f, 93 sejd 1984 110f

sekundære konnotationer 1989 39 Selskabet til de skiønne og nyttige

Viden-skabers Forfremmelse 1973 63f selvbiografier 1990 155ff; 1995 161ff;

1996 76ff semantik 1994 157ff – finsk 1981 114ff

semikommunikation 1994 138f shamanisme 1984 110; 1989 58f sirlighed i lejlighedsdigtning 2002 95ff sjællandsk sprog 1977 122ff

skandinavisk indflydelse på engelsk 1972 126ff

skandinavisk indflydelse på gælisk 1972 126ff skillingsviser 1970 52ff; 1973 181ff; 1976

155f skolastik 1977 19ff; 1987 146ff skolebøger

– Dansklærerforeningens udgaver 1997 105

– læsebøger 1995 197 – retorik, 1700-tallet 1973 55ff – skoleudgaver af dansk litteratur 1997

105ff

skoledramaet 1976 104ff; 1985 158ff Skotland

– skandinaviske stednavne 1972 128

skriftlig vs. mundtlig kultur 1990 109f skriftnær udtale 1992 96

skriftsprog

– indflydelse på rigsmålet 2004 139ff – tilegnelse 1999 53ff

– vs. talesprog 1993 136f skriververs 1974 138f skæbnegudinder 1966 130f skæmtehistorier 1970 5ff skånsk sprog 1977 127 slaget på Rheden 1986 137ff Slaraffenland 1991 49

slaver (se også trælle) 1984 46ff slavisk mytologi

– romantikkens brug af 1976 118ff Slesvig-Holsten

– barokdigtning 1978 159ff Smagende Selskab, Det 1973 132ff Snoldelev-stenen 1974 132ff social deroute 1991 179ff socialantropologi 1988 146f socialhistorisk tekstanalyse 1978 91ff socialisme (som motiv) 1975 27ff sociolekter i dansk rigsmål 1977 167ff sociolingvistik 1977 136ff; 1984 171ff;

1992 158f; 2001 30ff Spanien (som motiv) 1993 84ff spectatorlitteratur 1980 15f spekulativ grammatik 1977 27f spiritualisme 1972 57 splittelse 2004 105ff sportsreportager

– fremmedord og metaforer 1981 153f Sprachkultur 1981 152ff

sprog (se også de enkelte landes sprog) – dagligsprog som fagsprog 1977 83ff – finsk som nationalsprog 1974 10ff – færøsk 1972 129f; 1974 8f – norsk som nationalsprog 1974 7ff – og psykiatri 1984 89ff

– oldfrisisk 1972 130f – pastiche 1977 46ff

80 · schwa-assimilation – sprog Emner

– som grundlæggende for nationen 1974 5ff – svensk som sprog i Finland 1974 5ff sprogbeskrivelse 1991 220; 1997 15ff sprogbrug 1989 185ff, 192

sprogbrugermodel 1977 94ff

sprogbrugsanalyse 1980 100ff; 1992 160ff sprogbrugsfunktion 1994 156f

sprogfilosofi 1984 70ff sprogforståelse

– computersimulering af 1996 184f sproghistorie (se også runologi) 1979

102ff; 1992 174f; 1996 5ff – 1780’erne 1984 159ff – 1800-tallet 2004 133ff – dansk 1974 158ff – dialekter 1996 16f – germansk sprog 1982 142ff

– lydhistorie 1975 92ff; 1977 167ff; 1984 11; 1996 5f

– oplæsningsudtale 1996 18

– overgang fra latin til nordiske folke-sprog 1979 110f

– skandinavisk 1978 145ff – strukturalisme 1996 8f sproglig pastiche 1977 46ff sprogrensning 1973 72ff sprogrøgt 1989 186; 1992 175 – DDR 1981 152ff

sprogteori 1984 70ff

sprogvidenskab (se også de enkelte disci-pliner) 1981 159f

– historie 1972 126ff

spørgeform på gammeldansk 1974 67ff spørgende stedord 1998 163ff standardisering (gram.) 2001 5ff

Starisgard/Oldenburg 1-6 (runer) 1999 16ff statsræson 1985 165

stednavne (se også navneforskning) – Danmark 1973 119ff; 1997 209ff – England 1982 143f

– gadenavne 1973 123f

– hydronymi 1973 123; 1997 209ff – marknavne 1985 43

– Sjælland 1985 99ff

– skandinaviske i Skotland 1972 128 – Skåne ca. år 1000 1983 87ff – sø- og ånavne 1973 123; 1997 209ff

stedord 1998 163ff – den ziirlige stil 1989 81f – høj, middel, lav 1973 62f – kancellistil 1985 138f – pastiche 1977 46ff stilistik 1979 5ff; 1987 179f Struensee 1991 61f, 70 struktur (tekstlig) 1970 157f – eventyr 1989 128ff; 1998 19ff – prædikener 2004 16ff strukturalisme

– litterær analyse 1978 83ff – sproghistorisk 1996 8f

strukturanalyse af komedier 1994 171ff strukturforskelle mellem dansk og

svensk/norsk 1997 18ff strukturkomparativisme 1988 143ff strømninger se litterære perioder og

strøm-ninger

styring af præposition 1977 158ff stærke kvinder 1983 134ff

stød 1979 123ff; 1980 78ff; 1992 146f;

1998 33ff – enklitisk 1977 125f – fakultativt 1991 206f, 210 – forholdet ml. lyd og skrift 1992 101 – franske ord i dansk 1998 35ff – mora 1998 38ff

– folkeviser 1966 131f; 1968 137f; 1984 140f

– svenske viser og danske salmer 1988 5ff svensk sprog

– dansk og svensk ortografi 2003 265ff

Emner sprogbeskrivelse – svensk sprog · 81

– dansk vs. svensk/norsk, struktur 1997 18ff

– frekvenslister 1978 47f – i Finland 1974 5ff

– indflydelse på norsk 1450-1500 1976 5ff

svensk sprogvidenskab – dialekter 1994 170 – i 1700-tallet 1994 165ff – retskrivning 1994 165ff

svensk-dansk grænsedragning 1983 81ff svensk-dansk kulturmøde 1994 187ff svenskekrigene (som motiv) 1975 129ff Sydslesvig – i fiktionsværker 1976 49ff symboler 1966 30ff, 42; 1969 97f – konventionelle 1976 49f – romantiske myter 2000 153ff syndefaldsmyte 1979 160f syndfloden 1993 65, 111ff syntaks 1977 131ff; 1994 155f – arkaiserende 1977 46f

– engelsk indflydelse på dansk 1994 14ff – forholdet ml. lyd og skrift 1992 108ff – finsk 1981 114f

– i minoritetslitteratur 1992 129ff – jysk 1977 131ff

syntetisering (gram.)

– påvirkning fra engelsk 1994 21f syvårskrigen 1984 113ff

sækularisering 1979 26 sær- og samskrivning 2003 265f

særskrivning af sammensætninger 1994 9ff

sætningsbygning 1966 35f

sætningskløvning 1995 126ff; 1997 57ff sætningsknude 1969 103f

sø- og ånavne 1973 123; 1997 209ff sømands- og fiskerkulturer 1982 173f Sønderjylland 1987 44; 1995 195ff – dialekter 1977 103ff, 131; 1979 129ff;

1981 71ff

tagrør (bot.) 1989 117ff talehandlinger 2000 26ff – konstativer 2000 30 – logisk positivisme 2000 28ff – parasitiske 2000 26ff – vs. skriftsprog 1993 136f talen som genre 1973 58ff talesprogsforskning 1984 170ff tautologi 1989 168; 1991 31, 33f teaterhistorie 1978 108ff – Det Kgl. Teater 1983 101ff – nationalhistorisk teater 1994 119ff teaterteori 1986 27f

tegneserier 1983 171 tekstanalyse

– 1958-1977 (forskningsoversigt) 1978 71ff – dybdepsykologi 1978 96ff

– episk teori 1978 80ff

– idéhistorisk orienteret 1978 79ff – ideologikritik 1978 88ff – narratologi 1978 80ff – nykritik 1978 71ff

– planbrud 1966 11ff; 1978 72; 2000 54ff – socialhistorisk 1978 91ff

– strukturalisme 1978 83ff

– tekstlige planer 1966 11ff; 1978 72;

200054ff; 2003 109ff; 2004 105ff tekstbegrebet 1994 161ff

tekstkritik (se også editionsfilologi) 1995 183ff; 1997 84ff

82 · svensk sprogvidenskab – tekstkritik Emner

tekstlige planer 1966 11ff; 1978 72; 2000 54ff; 2003 109ff; 2004 105ff

tekstlige strukturer 1966 11ff; 1970 157f;

200054ff

– kontamination 1999 37f, 43ff tendensdigtning 1968 63ff tendensroman 1970 112ff teodicé-debat 1967 110f Tidehverv (bevægelse) 1972 79 tidlig dansk dramatik 1976 104ff tidsopfattelse

– cyklisk 1981 91ff tidsskrifthistorie

– Danske Studier 2003 5ff tildækning (ret.) 1994 114 tilegnelse af skriftsprog 1999 53ff tingbøger 1966 124ff

tjørn (bot.) 1970 124ff tolerance 1993 152f

tolkningssammenbrud 1977 56ff topografi 1968 29f; 1995 5, 7ff – Vendsyssel 1968 29

– påvirkning fra engelsk 1994 20f tre-dage-formel i folkevisen 1968 17ff trekønssystem 1977 117f

triviallitteratur (se også kvantitetslitteratur) 1972 134f; 1983 171

troskab mod hirden 1969 10f troubadourdigtning 1990 7 tryk i ældre dansk 2002 203ff

trykkefrihed 1975 52ff trylleeventyr 1990 163ff

trylleviser 1987 118; 1990 41ff; 2001 175ff

tydning af sproget, religiøs 1984 70ff tyende 1987 44f

Tylvtestriden 1977 31ff

tyrkisk-ungarske krig 1593-1606 1992 6, 9ff

tysk forvanskning af dansk litteraturhi-storie 2004 151ff

tysk idealisme 1972 37ff tysk litteratur

– folkeviser 1967 131f; 1969 112ff, 115, 117f; 1973 47f; 1977 192f; 1978 158f – indflydelse på Carsten Hauch 1969 22ff – indflydelse på dansk litteratur i

1900-tallet 1989 144ff

– indflydelse på dansk romantik 2002 178ff

– indflydelse på Georg Brandes 1967 135f – oversættelse fra dansk 1973 159ff; 1979

169ff; 1988 71

– oversættelse til dansk 1985 57ff; 1991 58f; 1995 18ff

tysk modtagelse af dansk litteratur 1979 169ff; 1990 179f

tysk oplysning 1993 150

tysk runologi under nazismen 1986 143ff tysk sprog

– 1600-tallet 1998 182

– dansk-tysk tosprogethed 1981 71ff – helstaten 1993 150f

– frekvenslister 1978 46f

– norsk-tysk sprogkontakt i Hanse-tiden 2003 281ff

– påvirkning af sydslesvigsk skriftsprog 1992 129ff

– sprogrøgt 1981 152ff

tyske mindretal i Danmark 1974 7 tyveri af markjord 1997 5ff

In document danske studier (Sider 71-91)