• Ingen resultater fundet

Bilag F: Middellevetid

In document Indholdsfortegnelse 1. (Sider 90-94)

Datagrundlaget for beregning af middellevetid kan findes i bilag middellevetid.xlsx på Cd’en. Her er der data for mænd, kvinder og samlet. Det mest interessante i rapporten er den samlede, da pensionsselskaber skal bruge den til beregning af pension og forsikringer i forbindelse med pensionsopsparinger. I dette bilag ses der nærmere på forholdene for mænd og kvinder let mere isoleret set.

Der er forskel på mænd og kvinders middellevealder, hvilket fremgår af nedenstående grafer. I Figur 19 -

Middellevetid for mænd 5 års gennemsnit er restlevetiden op af y-aksen, og det pågældende år er ud af x-aksen.

De afsatte punkter illustrerer således, hvor længe en person med den givne alder har tilbage at leve i på et givent tidspunkt. Årsangivelserne i figuren er et løbende gennemsnit over 5 år, hvilket er ensbetydende med at 1996, dækker over tal fra 1996-2000, 2001 dækker over tal fra 2001-2005, 2002 dækker over tal fra 2002 til 2006 osv. For data og beregninger se bilag middellevetid.xlsx på Cd’en.

Figur 19 - Middellevetid for mænd 5 års gennemsnit56

Som det fremgår af figuren, passer det tilnærmelsesvis med, at efter ti år, vil en persons restlevetid være forkortet med ti år, hvilket naturligvis ikke er overraskende. Det fremgår dog også af figuren, at en mand på 80 år i dag, forventes at blive ældre end en dreng på 10 år i dag, hvilket kan overraske, da gennemsnitslevealderen stiger. Dette kan ligeledes ses ud fra grafen, da den forventede levetid for en årgang stiger med årene. Det er dog svært at se på grafen, hvor gammel man kan forvente at en person bliver i forhold til en anden person i de

56 http://www.statistikbanken.dk/10015 0

10 20 30 40 50 60 70 80

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Forventet levetid i år

Opgjort år, som løbende gennemsnit over 5 år

Forventet middellevetid for mænd

Mænd 0 år Mænd 10 år Mænd 20 år Mænd 30 år Mænd 40 år Mænd 50 år Mænd 60 år Mænd 70 år Mænd 80 år

Side 91 af 142 forskellige aldersgrupper. På baggrund af dette vil det også være relevant at se på, hvor gammel det kan

forventes, at den enkelte bliver og ikke kun på restleveår. Dette er illustreret i Figur 20. I Figur 20 er den forventede levealder op af y-aksen, mens x-aksen angiver det år som data er baseret på. På samme måde som i Figur 19 er data for et enkelt år fundet som løbende gennemsnit over 5 år. For nærmere data og beregninger se bilag middellevetid.xlsx på Cd’en.

Figur 20 - Forventet alder afhængig af nuværende alder og årgang for mænd57

Som det tydeligt fremgår af figuren, stiger den forventede levealder med årene. Dette kan virke overraskende, og især den stigning der sker fra, når en mand er blevet 50 år og fremefter er overraskende. Som det ses, så forventes det, at en person på 50 år i 2010 forventes at blive omkring 79,5 år gammel, mens en mand som er 60 år i 2010 forventes at blive lidt over 81 år gammel. Tilsvarende forventes det, at en mand på 80 år i 2010 bliver over 87 år gammel.

Tilsvarende vil det også være spændende at se, om den samme trend gør sig gældende for kvinder. Ligesom for mændene ses der først på den forventede restlevetid, hvilket er illustreret i Figur 21. For det år data er baseret på, er der igen taget udgangspunkt i et glidende gennemsnit over fem år. Det vil sige, at 1996 dækker over årene 1996 til 2000 osv. Ud af x-aksen er de forskellige år, som data er baseret på, mens der op af y-aksen er de forventede restlevetider for kvinder. For data og beregninger se bilag middellevetid.xlsx på Cd’en.

57 http://www.statistikbanken.dk/10015 73

75 77 79 81 83 85 87

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Alder i år

Opgjort år, som løbende gennemsnit over 5 år

Forventet levealder mænd

Mænd 0 år Mænd 10 år Mænd 20 år Mænd 30 år Mænd 40 år Mænd 50 år Mænd 60 år Mænd 70 år Mænd 80 år

Side 92 af 142

Figur 21 - Middellevetid for kvinder 5 års gennemsnit58

Af figuren fremgår det, at kvindernes forventede levetid er længere end den tilsvarende forventede levetid for mændene. Ligesom ved mændene ses den samme tendens i forhold til, at den forventede levealder stiger gennem årene samtidig med, at en person har kortere tid at leve i, jo ældre personen er. Endvidere ses også den samme tendens som ved mændene i forhold til, at dem som er ældre, bliver ældre end dem, som er lidt yngre.

Til illustration af dette, er der udarbejdet nedenstående graf for kvinderne, hvor den forventede middellevetid erstattes af den forventede levealder. Grafen er illustreret i Figur 22. Den forventede levealder er op af y-aksen, mens årene for den enkelte måling er ud af x-aksen. For data grundlag og beregninger se bilag middellevetid.xlsx på Cd’en.

58 http://www.statistikbanken.dk/10015 0

10 20 30 40 50 60 70 80

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Forventet levetid i år

Opgjort år, som løbende gennemsnit over 5 år

Forventet middellevetid for kvinder

Kvinder 0 år Kvinder 10 år Kvinder 20 år Kvinder 30 år Kvinder 40 år Kvinder 50 år Kvinder 60 år Kvinder 70 år Kvinder 80 år

Side 93 af 142

Figur 22 - Forventet alder afhængig af nuværende alder og årgang for kvinder59

Som det fremgår af figuren, så er trenden for mænd (Figur 20) også gældende for kvinder. De ældste kvinder bliver således også ældre end kvinder, som ikke er så gamle endnu. Det ses også tydeligt, at kvinder bliver ældre end mænd. Endnu engang kan det overraske, hvor stor forskel der er på, om kvinderne er 50 år eller derunder eller over de 50 år. Den forventede levealder stiger eksempelvis mellem kvinder på 60 og 70 år. Det er ikke uvæsentlig at vide, hvornår en person ønsker at gå på pension, da det har indflydelse på, hvor mange år vedkommende er på pension, da det skal bruges til beregning af pensionen i modellen. Data og beregninger til grundlag for figurerne i dette bilag kan findes i bilag middellevetid.xlsx på Cd’en.

59 http://www.statistikbanken.dk/10015 78

80 82 84 86 88 90

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Alder i år

Opgjort år, som løbende gennemsnit over 5 år

forventet levealder kvinder

Kvinder 0 år Kvinder 10 år Kvinder 20 år Kvinder 30 år Kvinder 40 år Kvinder 50 år Kvinder 60 år Kvinder 70 år Kvinder 80 år

Side 94 af 142

In document Indholdsfortegnelse 1. (Sider 90-94)