• Ingen resultater fundet

26 · Anmeldte bøger

In document danske studier (Sider 26-39)

111 danske salmer. Udg. af Ea og Erik Dal . . . LLA 1983 131-134 Abrahams, Roger D. Positively Black . . . . BH 1972 136-138 Ahlund, Claes Den skandinaviska universitetsroman

1877-1890 . . . LPR 1991 230-232 Akslen, Laila Norsk Barokk. Dorothe Engelbretsdatter og

Pet-ter Dass i retorisk tradisjon . . . VAP 1999 222-226 Albertsen, Leif Ludwig Immanuel. En bog om Jens

Bagge-sen . . . FLN 1993 172-183 – Lyrik der synges . . . ED 1980 160-162 Albjerg, Asger Ludvig Holbergs poetiske maskerade . . . . JKA 1980 162-165 Analyser af moderne dansk lyrik 1-2. Red. af Per Olsen . . . JAaD 1978 173-179 Alenius, Marianne(udg.) Charlotta Dorothea Biehl: Mit

ube-tydelige Levnets Løb . . . EMJ 1987 152-156 Alver, Brynjulf Draumkvedet . . . . ED 1973 180-181 Anders Sunesense Sunesen, Anders

Andersen, H.C. Brevveksling med Lucie og B.S. Ingemann

I-III. Udg. af Kirsten Dreyer . . . SA 1999 230-232 – Erindringer. Noter: Jørn Ørum Hansen. Forord og efterskrift:

Jens Jørgensen . . . JS 1990 170-174 Andersen, Jens Kr. Feudalistisk fantasteri og liberalistisk

vir-kelighed. En historisk analyse af H. E. Schacks

Phantaster-ne . . . JG 1979 165-168 – Handling og moral. En strukturel studie i elleve

Holberg-komedier . . . FLN 1994 171-181 – Holbergs kilder? Studier i komediedigterens mulige litterære

forudsætninger . . . FLN 1994 171-181 – Professor Holbergs komedier. En strukturel og historisk

un-dersøgelse . . . FLN 1994 171-181 Andersen, Vilh. Om at skrive den danske ånds historie. Udg.

af Per Dahl . . . FJBJ 1988 182-185 Andersson, Otto Finlandsk folklore . . . . IP 1970 154-155 Aron fra Kangeq: Således skriver jeg Aron. Samlede

fortæl-linger & illustrationer. I-II. Udg. af Kirsten Thisted . . . KW 2000 212-216 Auditorium X . . . MBj 1992 174-177 Auken, Sune Eftermæle. En studie i den danske dødedigtning

fra Anders Arrebo til Søren Ulrik Thomsen . . . JK 1999 226-230 Baggesen, Søren Thøger Larsen. En kritisk monografi . . . . JCJ 1995 205-209 Bang, Jørgen Synspunkter på folkevisen . . . . JL 1975 112-116 Barfoed, Niels Don Juan . . . . CKH 1979 144-149 Barnes, Michael(udg.) Draumkvæde . . . ED 1976 158-159 Barokkens lejlighedsdigtning. Udg. af O. Riber Christensen,

Henrik Hansen et al. . . AaK 1975 117-128 Bay, Carl Henrikog Elias Bredsdorff (udg.) Henrik

Ponto-pipidans breve. 1 1880-1913, 2 1914-1943 . . . FLN 1998 192-197 Becker-Christensen, Christian Bogstav og lyd, 1 . . . . MBL 1989 183-185 Bekker Nielsen, Hansse Ægidius, Jens Peter

Anmeldte bøger 111 – Bekker Nielsen · 27

Berg, Jørgense Sønderholm, Erik

Bergenholtz, Henning Dansk Frekvensordbog . . . . HRu 1992 154-158 – Frekvensordbog . . . HRu 1992 154-158 Biehl, Charlotta Dorothea Mit ubetydelige Levnets Løb.

Udg. af Marianne Alenius . . . EMJ 1987 152-156 Bjerring, Peter Hjorth S. Karen Blixen – Ansigt til Ansigt

med Gud . . . PH 1989 173-183 Bjersby, Ragnar Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets

mitt . . . LB 1967 129-130 Blicher, Henrik(udg.) Schack Staffeldt: Samlede digte. 1-3 . . HA 2001 190-193 Blom, Ådel Gjøstein Ballader og legender fra norsk

middel-alderdigtning . . . GH 1973 179-180 Blom, Ådel Gjøsteinog Olav Bø (udg.) Norske balladar i

op-skrifter frå 1800-tallet . . . ED 1975 142-143 Blom, Ådel Gjøstein, Øystein Gaukstad og Nils Schiørring

(udg.) Norske mellomalderballadar. 1: Legendeviser . . . ED 1983 125-127 Boberg, Inger M. Motif-Index of Early Icelandic Literature . . BH 1968 135-137 Bogen eller kaos. Den litterære institution uss. Red. af

Flem-ming Ettrup og Erik Skyum-Nielsen . . . PH 2001 193-204 Bojsen, Else(udg.) Fra den Stundesløse til Gorm den Gamle

Maskinmesteroptegnelser fra Det Kgl. Teater 1782-1785 . . . CCH 1984 159-163 Bonstettiana. Historisch-kritische Ausgabe der

Briefkorrespon-denzen Karl Viktor von Bonstettens und seines Kreises

1753-1832. Udg. af Doris og Peter Walser-Wilhelm . . . BAS 2001 184-189 Bording, AndersDen danske Mercurius. Udg. af Paul Ries . . AaK 1975 117-128 Borish, Steven M. The Land of the Living . . . . FLN 1993 172-183 Borup, Morten(udg.) Breve fra og til Christian Winther I-IV . UA 1975 138-142 – (udg.) Georg Brandes: Breve til forældrene 1859-71 I-III . . . PD 1980 167-171 – (udg.) Georg Brandes og Emil Petersen. En brevveksling . . . PD 1982 163-166 – (udg.) Poul Møller og hans Familie i Breve . . . UA 1977 186-189 Brahe, Tycho»Urania Titani« – et digt om Sophie Brahe. Udg.

og overs. af Peter Zeeberg . . . MW 1995 192-194 Brandes, GeorgBreve til forældrene 1859-71 I-III. Udg. af

Morten Borup . . . PD 1980 167-171 – Breve til forældrene 1872-1904. Udg. af Torben Nielsen . . . LPR 1995 198-201 – Georg Brandes og Emil Petersen. En brevveksling. Udg. af

Morten Borup . . . PD 1982 163-166 Brandt, Dieterse Sønderholm, Erik

Brandt-Nielsen, Johannese Clausen, Karl

Branner, Jens Opbrud. Historien om en far og en søn . . . . LPR 2000 208-212 Brask, Peter Om En Landsbydegns Dagbog . . . . FC 1984 163-167 – (udg.) E.E. Naur: Golgotha paa Parnasso I-II . . . AaK 1975 117-128 Braunmüller, Kurt Die skandinavischen Sprachen im

Über-blick . . . HJ 1993 135-142 Brednich, Rolf Wilh. Volkserzählungen und Volksglaube von

den Schicksalsfrauen . . . MBr 1966 130-131 Bredsdorff, Eliasse Bay, Carl Henrik

28 · Berg – Bredsdorff Anmeldte bøger

Bredsdorff, Thomas Digternes natur . . . . LL 1977 179-186 Bregenhøj, Carsten Etnologisk interviewteknik . . . . BJN 1973 183-184 Breitenstein, Jørgen, Mogens Brøndsted, Bo Hakon

Jør-gensen, Finn Hauberg Mortensenog Johan de Mylius

H. C. Andersen og hans kunst i nyt lys . . . JAaD 1978 179-181 Brink, Larsog Jørn Lund Lydudviklingen siden 1840 . . . . PLH 1977 167-177 Bronson, Bertrand Harris The traditional tunes of the Child

ballads with their texts III-IV . . . ED 1976 159-160 Brundbjerg, Else Kvinden Kætteren Kunstneren Karen Blixen PH 1987 156-170 Bruns, Alken Übersetzung als Rezeption. Deutsche

Über-setzer skandinavischer Literatur von 1860 bis 1900 . . . LLA 1979 169-171 Bruun, Henry Den middelalderlige dagvise . . . . NHaa 1968 138-140 Brøchner, HansRejsedagbøger fra årene 1847 og 1852-1853.

Udg. af Carl Henrik Koch og Vibeke Koch . . . FC 1998 184-186 Brøndegaard, V.J. Folk og flora, Dansk etnobotanik . . . . EO 1981 121-125 Brøndsted, Mogens Goldschmidts fortællekunst . . . . EjS 1968 140-143 – se også Breitenstein, Jørgen

Brøndum-Nielsen, Johs. Gammeldansk Grammatik I-VIII . . . AK 1977 162-167 Bø, Olav(indl.) Draumkvedet . . . ED 1976 158-159 – se også Blom, Ådel Gjøstein

Bødker, LauritsInternational Dictionary of Regional Euro-pean Ethnology and Folklore. Vol. II. Folk Literature

(Germanic) . . . BA 1968 127-133 Clausen, Karl, Marianne Clausen, Johanne Brandt-Nielsen

og Ole Jacobsen (udg.) Åndelig visesang på Færøerne . . . . ED 1977 178-179 Clausen, Mariannese Clausen, Karl

Claussen, SophusFra Ekbàtana til Klareboderne. En brevbog om Sophus Claussen og hans forlæggere. Udg. af Frans

Las-son . . . PD 1985 174-184 – Lyrik 1-9. Udg. af Jørgen Hunosøe (bind 8 og 9 under

med-virken af Knud Bjarne Gjesing) . . . PD 1985 174-184 – Sophus Claussen og hans kreds. En digters liv i breve I-II.

Udg. af Frans Lasson . . . PD 1985 174-184 – Sophus Claussen og Inger Nielsen. Breve fra et venskab.

Udg. af Frans Lasson . . . PD 1985 174-184 – Valfart. Med efterskrift af Bo Hakon Jørgensen . . . PD 1985 174-184 Columbus i Himmerland. Red. af Helene Kragh-Jacobsen og

Aage Jørgensen . . . PH 1995 210-224 Crowley, Daniel J. I Could Talk Old-Story Good . . . . BH 1972 136-138 Dahl, Per (udg.) Vilh. Andersen: Om at skrive den danske

ånds historie . . . FJBJ 1988 182-185 Dahlerup, Pil Dansk litteratur: Middelalder. 1. Religiøs

littera-tur. 2. Verdslig litteratur . . . FC 1999 188-197 – Liv og lyst. Artikler og essays. . . FLN 1988 190-191 – Det moderne gennembruds kvinder . . . ABR 1985 168-174

Anmeldte bøger Bredsdorff – Dahlerup · 29

Dal, Ease Dal, Erik

Dal, Erik Samlet og spredt om folkeviser . . . . JL 1978 155-157 Dal, Erikog Ea Dal (udg.) 111 danske salmer . . . . LLA 1983 131-134 Dal, Erikog Povl Skårup The Ages of Man and the Months of

the Year . . . EP 1981 138-139 Dalager, Stigog Anne-Marie Mai Danske kvindelige

forfatte-re I-II . . . JB, HH,

MK 1983 144-152

Dam, Poul Grundtvig-tekster i sangbøgerne med særligt

hen-blik på højskolesangen . . . FLN 1993 172-183 Damsgaard Olsen, Thorkil, Niels Lund, Iørn Piø, Anne E.

Jensenog Kr. Peder Moesgaard Bibliografisk supplement

til Oluf Friis Den danske Litteraturs Historie Bind I . . . FLN 1979 149-150 The DANLEX-GROUP Descriptive Tools for Processing of

Dictionary Data . . . VHP 1988 192-193 Danmarks gamle Ordsprog 1:1,1:2 og II. Udg. af Iver Kjær og

John Kousgård Sørensen . . . SBV 1981 118-121 – IV. Udg. af Iver Kjær, John Kousgård Sørensen og Niels

Werner Frederiksen . . . NHaa 1989 157-173 – V. Udg. af Iver Kjær og John Kousgård Sørensen . . . NHaa 1983 139-144 Dansk barokdigtning 1600-1750 ved Erik Sønderholm I-II . . . AaK 1975 117-128 Dansk Identitetshistorie, bd. 1. Fædreland og modersmål

1536-1789. Red. af Ole Feldbæk . . . NHaa 1992 177-188 Dansk rigssprog, en beskrivelse fra 1700-tallet, Gl.kgl.Saml.

789 fol. ved Caroline C. Henriksen . . . MBL 1979 171-172 Dansk-tysk ordbog, Munksgaard . . . LHE 1992 149-153 Danske Folkeviser og Melodier, samlede af Fr.

Sneedorff-Birch. Første Pentade . . . JL 1978 157-158 Den Danske Ordbog. Udgivet af Det Danske Sprog- og

Littera-turselskab og Gyldendal. Bd. 1: A-D, 2003. Bd. 2: E-H,

2004 . . . KMP 2004 171-183 Danske runeindskrifter. Udg. af Niels Åge Nielsen . . . KMN 1985 148-155 Danske trylleeventyr. Udvalgte af Bengt Holbek. Bearbejdet

af Lisbeth Jensen . . . LPR 1990 163-168 Dass, Petter Samlede verker I-II ved Kjell Heggelund et al. . . FLN 1982 147-151 Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien V,1 . . . ED 1967 131-132 – V,2 . . . IP 1969 112-114 – VI,1-2 . . . ED 1977 192-193 Deutsche Volkslieder. Texte und Melodien I-II . . . ED 1969 115 Dissing, Børgeog Sigrid Helles Dansk-dansk ordbog . . . . PLH 1989 187-190 Doctor, Jens Aage Herrens billeder. Borgerlig digtning I . . . . . KBG 1979 157-162 – (udg.) Hans Christensen Sthen: Kort Vending . . . AEJ 1976 104-114 Dorotheæ Komedie. Udg. af Ejgil Søholm . . . AEJ 1976 104-114 Draumkvedet. Indl. af Olav Bø . . . ED 1976 158-159 Draumkvæde. Udg. af Michael Barnes . . . ED 1976 158-159 Dreyer, Kirsten (udg.) H.C. Andersens brevveksling med

Lucie og B.S. Ingemann I-III . . . SA 1999 230-232

30 · Dal – Dreyer Anmeldte bøger

– (udg.) Kamma Rahbeks brevveksling med Chr. Molbech.

I-III . . . LT 1996 194-199 Düwel, Klaus Runenkunde . . . . KMN 1984 138-140 Der dänische Gesamtstaat. Kopenhagen – Kiel – Altona. Red.

af Klaus Bohnen og Sven-Aage Jørgensen . . . HK 1993 150-156 Eddy, Beverly Driver Karin Michaëlis. Kaleidoskop des

Her-zens. Eine Biographie . . . PH 2004 191-202 Engelbrecht, Tomog René Herring Sophus Claussen. En

bibliografi 1882-1981 . . . ED 1983 152-154 Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen

und vergleichenden Erzählforschung . . . BH 1981 110-114 Espegaard, Arne Liv og sprog på svundne tiders Læsø . . . . MBL 1982 173-174 Estienne, Robert Summarier over Bibelen. Oversat af Petrus

Parvus. Med efterskrift af Niels Knud Andersen, Allan

Karker og Erik Dal . . . KMN 1980 174-175 Et hundrede udvalgte danske viser ved Jørgen Lorenzen . . . SHR 1976 151-154 European Folk Ballads. Red. af Erich Seemann et al. . . . IP 1969 115-117 von Eyben, Merete Karin Michaëlis. Incest as Metaphor and

the Illusion of Romantic Love . . . PH 2004 191-202 Fafner, Jørgen Dansk Vershistorie 1 (Dansk Verskunst II,1) . . SA 2002 207-221 – Dansk Vershistorie 2 (Dansk Verskunst II,2) . . . SA 2002 207-221 – Digt og Form (Dansk Verskunst I) . . . SA 2002 207-221 – Retorik. Klassisk og moderne . . . ML 1979 172-174 – Tanke og tale. Den retoriske tradition i Vesteuropa . . . NHaa 1983 127-131 Falster, Christian Satirer 1720-42 I-II. Udg. af Aage

Schiøttz-Christensen . . . JKA 1984 142-148 Familieliv på »Liljebjerget« i Ribe omkring 1600 belyst

gen-nem breve ved Bue Kaae . . . PLH 1984 141-142 Fenger, Henning Kierkegaard-Myter og Kierkegaard-Kilder . . UA 1978 165-167 Fischer-Jørgensen, Eli Tryk i ældre Dansk.

Sammensætnin-ger og AfledninSammensætnin-ger . . . VAP 2002 203-207 Fjord Jensen, Johan Efter guldalderkonstruktionens

sammen-brud I-III . . . PH 1983 165-174 Fjord Jensen, Johan, Morten Møller, Toni Nielsenog

Jør-gen Stigel Dansk litteraturhistorie 4. Patriotismens tid

1746-1807 . . . FLN 1984 148-158 Folk og kultur. Årbog 1972 . . . SHR 1974 157-158 Forskningsprofiler. Red. af Bente Holmberg, Britta Olrik

Fre-deriksen og Hanne Ruus . . . HJ 1991 219-222 Fra den Stundesløse til Gorm den Gamle.

Maskinmesterop-tegnelser fra Det Kgl. Teater 1782-1785. Udg. af Else Bojsen CCH 1984 159-163 The Frank C. Brown Collection of North Carolina Folklore

I-VII . . . ED, IP 1967 117-124 Frederiksen, Niels Wernerse Kjær, Iver

Friese, Wilhelm Nordische Barock-Dichtung . . . . ES 1971 138-142

Anmeldte bøger Düwel – Friese · 31

Friis, Oluf Den unge Johannes V. Jensen I-II . . . . FLN 1976 164-168 Frimann Hansen, Jens Albert Dams forfatterskab . . . . PH 1998 202-209 Gad, Tue Legender fortalt i Norden . . . . HR 1973 177-179 Galberg Jacobsen, Henrikog Peter Stray Jørgensen

Hånd-bog i nudansk . . . PLH 1989 185-187 Gaukstad, Øystein(udg.) Toner fra Valdres . . . ED 1975 143-144 – se også Blom, Ådel Gjøstein

Geertz, Rita Vor Herre og den lede gam. Tryllevisens

verdens-syn i den tidlige folkevisetradition . . . FLN 2001 175-183 Geipel, John The Viking Legacy . . . . GFJ 1972 126-129 Gjesing, Knud Bjarnese Hunosøe, Jørgen

Glienke, Bernhard Fatale Präzedenz – Karen Blixens

My-thologie . . . LPR 1988 185-190 Greene-Gantzberg, Vivian Herman Bang og det fremmede . . FLN 1993 156-160 Gregersen, Frans Sociolingvistikkens (u)mulighed . . . . MBL 1992 158-159 Gregersen, Fransog Simo Køppe Videnskab og lidenskab . . FHM 1986 167-173 Grunwald, Ebbe, Gert Smistrup og Hans Veirup

Journali-stens sprog – med et sprogligt serviceeftersyn . . . PLH 1993 132-135 Handesten, Lars Litterære rejser – poetik og erkendelse i

dan-ske digteres rejsebøger . . . PH 1993 166-172 Hansen, Børge Folkeeventyr – struktur og genre . . . . NM 1973 175-177 Hansen, Erik Skrift, stavning og retstavning . . . . AHa 1982 145-147 Hansen, Erikog Nana Riemann Bibliografi over moderne

dansk rigssprog 1850-1978 . . . SB 1982 127-131 Hansen, Erikog Ole Togeby Sprogvidenskabens discipliner . ML 1981 159-160 Hansen, Henrikse Riber Christensen, O.

Hansen, Mogens Herman Hvad er en politiker og hvem er

politikere? Et essay om politikerbegrebet i dagens Danmark KKj 1993 142-145 Hansen, Aage Den lydlige udvikling i dansk I-II . . . . KMN 1975 92-98 – Moderne dansk I-III . . . HV 1969 99-108 – Om Peder Laales danske ordsprog . . . JKS 1992 135-137 Harsløf, Olav Mondegruppen. Kampen om kunsten og

so-cialismen i Danmark 1928-1932 . . . CEB 1999 233-236 Hauberg Mortensen, Finn Litteraturfunktion og

symbol-norm: 1800-1870 . . . MBr 1975 135-138 – se også Breitenstein, Jørgen

Haugan, Jørgen Henrik Ibsens metode. Den indre udvikling

gennem Ibsens dramatik . . . TBJ 1978 167-173 Haugen, Einar The Scandinavian Languages . . . . SÖO 1978 145-155 Haugaard Jeppesen, Bent Johannes V. Jensen og den hvide

mands byrde. Eksotisme og imperialisme . . . FLN 1985 184-189 Hauke, Wilfried Von Holberg zu Biehl. Das dänische

Auf-klärungsdrama 1747-1773 . . . HvdL 1993 147-150 Hautala, Jouko Finnish Folklore Research 1828-1918 . . . . BH 1971 142-143 Heese, Jensse Hennig, Christian

32 · Friis – Heese Anmeldte bøger

Hegelund, PederSusanna. Udg. af Aage Jørgensen . . . AEJ 1976 104-114 Heggelund, Kjellet al. (udg) Petter Dass: Samlede verker I-II FLN 1982 147-151 Heitmann, Annegret Selbst Schreiben. Eine Untersuchung

der dänischen Frauenautobiographik . . . DH 1995 161-167 Helgason, Jón(udg.) Íslenzk fornkvæði IV-VII . . . ED 1972 117-121 Helles, Sigridse Dissing, Børge

Hennig, Christian, Jens Heese og Kirsten Kopiske Rezep-tion skandinavischer Literatur in den deutschsprachigen Ländern 1915 bis 1980, Quellenbibliographie, I-II

(Skan-dinavistische Studien, Band 19/I-II) . . . FLN 1990 179-180 Henningsen, Bernd Die Politik des Einzelnen. Studien zur

Genese der skandinavischen Ziviltheologie. Ludvig

Hol-berg, Søren Kierkegaard, N. F. S. Grundtvig . . . FLN 1979 163-164 Henrik Pontoppidans breve. Udvalgt og kommenteret af Carl

Erik Bay og Elias Bredsdorff. 1 1880-1913, 2 1914-1943 . . FLN 1998 192-197 Henriksen, Carol C.(udg.) Dansk rigssprog, en beskrivelse

fra 1700-tallet, Gl.kgl.Saml. 789 fol. . . . MBL 1979 171-172 Herring, Renése Engelbrecht, Tom

Heusler, Andreas Kleine Schriften I-II . . . . AaK 1971 130-132 – (Rettelse) . . . AaK 1973 174 Historie. Tolkning. Tekst – og Tekst. Tolkning. Historie. Red.

af Jørgen Dines Johansen, Finn Hauberg Mortensen, Horst

Nägele . . . LPR 1991 232-235 Hiärne, Urban Oförgrijpelige Tanckar ... angående thet

Swen-ska Språkets rätta Skrijf-arth. Udg. af Stig Örjan Ohlsson . . PLH 1994 165-171 Hjorth Pedersen, Birtese Weise, Lis

Holbek, Bengt Danske trylleeventyr. Udvalgte af Bengt

Hol-bek. Bearbejdet af Lisbeth Jensen . . . LPR 1990 163-168 – Interpretation of Fairy Tales. Danish Folklore in a European

Perspective . . . LPR 1990 163-168 – Tolkning af trylleeventyr . . . LPR 1990 163-168 – se også Kjær, Iver

Holbek, Bengtog Iørn Piø Fabeldyr og Sagnfolk . . . . AHv 1969 119 Holberg Ordbog. Ordbog over Ludvig Holbergs Sprog.

Re-digeret af Aage Hansen, fra 1957 sammen med Sv.

Eegholm-Pedersen, under medvirken af Christopher Maaløe. I: Aa-D . EH 1982 125-127 – I-V . . . BHo 1990 180-183 Holmberg, Hans Glæde over Danmark II. Om Karen Blixen . PH 1987 156-170 – Kunstens veje over Sundet. Om svensk-danske kulturmøder HA 1994 187-191 Holzapfel, Otto Die dänischen Nibelungenballaden . . . . ED 1976 157-158 – Folkevise und Volksballade . . . SHR 1978 158-159 – Studien zur Formelhaftigkeit der mittelalterlichen dänischen

Volksballade . . . IP 1970 155-156 Houmann, Børge Martin Andersen Nexø og hans samtid

1869-1919 . . . LPR 1983 154-156

Anmeldte bøger Hegelund – Houmann · 33

Hunger, Ulrich Die Runenkunde im Dritten Reich. Ein Bei-trag zur Wissenschafts- und Ideologiegeschichte des

Na-tionalsozialismus . . . KMN 1986 143-153 Hunosøe, Jørgen Gift med den sidste engel? . . . . HB 1995 201-205 Hunosøe, Jørgen(under medvirken af Knud Bjarne Gjesing;

udg.) Sophus Claussens lyrik 1-9 . . . PD 1985 174-184 Hvad Fatter gjør. Boghistoriske, litterære og musikalske essays

tilegnet Erik Dal . . . EP 1983 174-176 Hvidt, Kristian Edvard Brandes. Portræt af en radikal

blæk-sprutte . . . FLN 1988 178-182 Haarder, Andreas Det episke liv. Et indblik i oldengelsk

helte-digtning . . . FLN 1980 158-160 – (overs.) Sangen om Bjovulf . . . KS 1985 155-158 I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer.

Red. af Marianne Barlyng . . . LPR 1994 184-187 I tekstens tegn. Red. af Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg . . . SAaJ 1995 183-186 Iacobus Nicholai de Dacia Liber de Distinccione metrorum,

hrsg. von Aage Kabell . . . HR 1969 109-112 Ideologihistorie I-IV. Red. af Aage Henriksen, Peter Olivarius,

Erik A. Nielsen og Knud Wentzel . . . FC 1979 150-155 Ingemann, B.S.H.C. Andersens brevveksling med Lucie og

B.S. Ingemann I-III. Udg. af Kirsten Dreyer . . . SA 1999 230-232 Ingemann, Luciese Ingemann, B.S.

Íslenzk fornkvæði IV-VII. Udg. af Jón Helgason . . . ED 1972 117-121 Jacobsen, Bo De højere uddannelser mellem teknologi og

hu-manisme. En uddannelsessociologisk analyse . . . FG 1982 131-142 Jacobsen, Olese Clausen, Karl

Jahrbuch für Volksliedforschung XI og XII . . . IP 1969 117-118 – XIII . . . ED 1970 159 Jahresbibliographie der Volksballadenforschung . . . ED 1972 138-139 Jarlby, Janne H.C. Branner – Splittelse og kontinuitet . . . . LPR 2004 202-205 Jarvad, Pia Nye ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998

(jf. replik og duplik i 2000) . . . LTJ 1999 203-212 Jensen, Anne E. Holberg og Kvinderne eller Et forsvar for

li-geretten . . . JKA 1985 162-168 – se også Damsgaard Olsen, Thorkil

Jensen, Johannes V. Christofer Columbus. Illustreret af Nina

Kleivan, med forord af Ib Michael . . . PH 1995 210-224 Jensen, Lisbethse Holbek, Bengt

Jóannes í Króki Sandoyarbók. Udg. af Rikard Long og Mikjel

Sørlie . . . ED 1971 137-138 Johannes V. Jensen. Himmerlænding Dansker Kosmopolit.

Red. af Bo Elbrønd-Bek og Aage Jørgensen . . . PH 1993 161-166 Johannessen, Kurt Saxo Grammaticus. Komposition och

världsbild i Gesta Danorum . . . LL 1980 150-158

34 · Hunger – Johannessen Anmeldte bøger

Johansen, Ib(udg.) Mellemspil . . . AEJ 1976 104-114 Jonsson, Bengt R. Svensk balladtradition . . . . ED 1968 137-138 Jordens elsker. Synspunkter på Johannes V. Jensen. Red. af Bo

Elbrønd-Bek og Aage Jørgensen . . . PH 1993 161-166 Juhl, Marianneog Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn – to

spor i Karen Blixens forfatterskab . . . LPA 1983 158-164 Jysk ordbog I 1-2 . . . MBj 1975 98-103 Jørgensen, Bent Storbyens Stednavne . . . . BHo 1999 212-214 Jørgensen, Bo Hakon(udg.) Sophus Claussen: Valfart . . . PD 1985 174-184 – se også Breitenstein, Jørgen og Juhl, Marianne

Jørgensen, Jensog Jørn Ørum Hansen (udg.) H.C.

Ander-sen: Erindringer . . . JS 1990 170-174 Jørgensen, John Chr. Den sande kunst. Studier i dansk

1800-tals realisme . . . UA 1981 144-147 Jørgensen, Aage (udg.) Peder Hegelund: Susanna . . . . AEJ 1976 104-114 Kabell, Aage(udg.) Iacobus Nicholai de Dacia: Liber de

Di-stinccione metrorum . . . HR 1969 109-112 Kaivola-Bregnehøj, Annikki The Nominativus Absolutus

Formula . . . GHR 1981 114-117 Karker, Allan(udg.) Hieronymus Justesen Ranch: Kong

Salo-mons Hylding . . . AEJ 1976 104-114 Kielberg, Estherog Lars Peter Rømhild (udg.) Henrik

Pon-toppidan: Det forjættede Land bd. 1-2 . . . HB 1998 186-192 Kihl, Preben En skoledrengs staveregler . . . . VS 1989 197-200 Kjær, Iver og Bengt Holbek Ordsprog i Danmark. . . . . JKS 1971 134-137 Kjær, Iverog John Kousgård Sørensen (udg.) Danmarks

gamle Ordsprog 1:1,1:2 og II . . . SBV 1981 118-121 – (udg.) Danmarks gamle Ordsprog V . . . NHaa 1983 139-144 Kjær, Iver, John Kousgård Sørensenog Niels Werner

Fre-deriksen(udg.) Danmarks gamle Ordsprog IV . . . NHaa 1989 157-173 Kjærgaard, Thorkild Den danske revolution 1500-1800 . . . . FLN 1993 172-183 Kjøller, Klaus Mod en argumentationsteori . . . . UT 1981 155-159 Kjørup, Frank Sprog versus sprog. Mod en versets poetik . . . TJ 2003 271-281 Knytlinge Saga. Oversat af Jens Peter Ægidius med indl. og

noter ved Hans Bekker Nielsen og Ole Widding . . . TDO 1979 175-176 Koch, Carl Henrikog Vibeke Koch (udg.) Hans Brøchners

rejsedagbøger fra årene 1847 og 1852-1853 . . . FC 1998 184-186 Koch, Vibekese Koch, Carl Henrik

Kofod, Else Marie(udg.) De vilde Svaner og andre

Folke-eventyr. Sidestykker til syv af H. C. Andersens eventyr . . . . ED 1990 168-169 Kofoed, Niels Den nostalgiske dimension. En

værkgennem-gang af Harald Kiddes roman Helten . . . NHo 1981 147-149 Kondrup, Johnny Erindringens udveje. Studier i moderne

dansk selvbiografi . . . DH 1995 161-167 – (udg.) Henrich Steffens: Indledning til philosophiske

Fo-relæsninger . . . CHK 1997 227-242

Anmeldte bøger Johansen – Kondrup · 35

Kopiske, Kirstense Hennig, Christian

Kousgård Sørensen, John Danske sø- og ånavne VIII.

Til-føjelser. Analyser. Registre . . . BJ 1997 209-214 – se også Kjær, Iver

Krause, WolfgangRunen . . . KMN 1971 133 – (udg.): Die Runeninschriften im älteren Futhark I-II . . . AB 1968 125-127 Kristensen, Laust En studie i Schack Staffeldts liv og

digt-ning . . . HB 1994 182-184 Kristiansen, Tore Udtalenormering i skolen (jf. replik i 1992) HG, HJ 1991 222-226 Kruse-Blinkenberg, Lars Forsoning og forligelse – en studie i

modersmålsleksikografien med særligt henblik på

bibel-sproget . . . KMN 1981 149-152 Kuhn, Hans Defining a Nation in Song . . . . FLN 1993 172-183 Kvæði og Dansleikir, I-II. Udg. af Jón Samsonarson . . . ES 1967 126-129 Københavns Universitet 1479-1979 bind IX. Det filosofiske

fakultet 2. del. Red. af Povl Johs. Jensen . . . FC 1981 106-110 Køppe, Simose Gregersen, Frans

Kaae, Bue(udg.) Familieliv på »Liljebjerget« i Ribe omkring

1600 belyst gennem breve . . . PLH 1984 141-142 Lasson, Frans Fra Ekbàtana til Klareboderne. En brevbog

om Sophus Claussen og hans forlæggere. . . . PD 1985 174-184 – Sophus Claussen og hans kreds. En digters liv i breve I-II . . PD 1985 174-184 – Sophus Claussen og Inger Nielsen. Breve fra et venskab . . . PD 1985 174-184 Lauriol, Claude La Beaumelle . . . . SS 1981 139-140 Leifer, Leif (udg.) Willum Worm: Digte . . . . AaK 1975 117-128 Lindegård Hjorth, Poul (udg.) Forvandlingerne. Uddrag af

Matthias Moths oversættelse af Ovids Metamorphoses . . . NHaa 1981 125-137 Ling, Jan Levin Christian Wiedes vissamling . . . . ED 1966 131-132 Litterære bibliografier og andre arbejder fra Danmarks

Bib-lioteksskole . . . ED 1978 141-145 Loesch, Lise Tamme fugle længes – vilde flyver.

Avantgar-delyrik i Danmark, Finland og Sverige i mellemkrigstiden . . ESN 1982 170-173 Lohmeier, Dieter Arte et Marte. Studien zur Adelskultur des

Barockzeitalters in Schweden, Dänemark und

Schleswig-Holstein . . . FLN 1979 155-157 – se også Sønderholm, Erik

Long, Rikardog Mikjel Sørlie (udg.) Sandoyarbók . . . . ED 1971 137-138 Lorenzen, Jørgen(udg.) Et hundrede udvalgte danske viser . . SHR 1976 151-154 Ludvig Holberg: A European Writer. A Study in Influence and

Reception. Red. af Sven Hakon Rossel . . . EP 1996 190-194 Lund, Jørnse Brink, Lars

Lund, Nielsse Damsgaard Olsen, Thorkil

Lyhne Jensen, Niels(udg.) Hieronymus Justesen Ranch:

Kar-rig Nidding . . . AEJ 1976 104-114

36 · Kopiske – Lyhne Jensen Anmeldte bøger

Lyster, Jens(udg.) Hans Christensen Sthens Skrifter I. En

liden Vandrebog . . . FLN 1995 186-192 Lærke, Aage Utopi og dannelse. Borgerlig digtning II . . . . KBG 1979 157-162 Maegaard, Bente, Henrik Prebensen og Carl Vikner

Ma-tematik og lingvistik . . . HRu 1976 172-174 Mai, Anne-Mariese Dalager, Stig

Mai, Georg Albrecht Die Frauenfiguren im dramatischen Werk der Charlotte Dorothea Biehl. Studien zur

Komo-dienform in Danemark im 18. Jahrhundert . . . FLN 1984 158-159 Mathiassen, Jørgen Hans Egede Schack som jurist og

poli-tiker. Dokumentation og dokumenter . . . JKA 1980 165-167 Meldgaard, Eva Villarsen Studier i københavnske fornavne

1650-1950 . . . BHP 1991 226-229 Mellemspil. Udg. af Ib Johansen . . . AEJ 1976 104-114 Michelsen, Christian Idiomordbog. 1000 talemåder . . . . AK 1999 198-203 Moerke, Ulrich Die Anfänge der weltlichen Barocklyrik in

Schleswig-Holstein . . . AaK 1978 159-162 Moesgaard, Kr. Pederse Damsgaard Olsen, Thorkil

Schleswig-Holstein . . . AaK 1978 159-162 Moesgaard, Kr. Pederse Damsgaard Olsen, Thorkil

In document danske studier (Sider 26-39)